Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của TINTUCVIETDUC.DE

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Luật Đức và những thay đổi từ 01.09.2017 Từ 01.09.2017, luật Đức có một số thay đổi về Quy định, chính sách mới có hiệu lực đáng chú ý như sau: ...