Sức khoẻ

ÚC: Kết quả thử nghiệm Vaccine Covid-19 khả quan Những người được tiêm vaccine thử nghiệm có nồng độ kháng thể trung hòa cao hơn 4 lần so với nhóm 32 bệnh nhân đã phục hồi từ Covid-19....

22 megabytes