Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?

Theo sử sách ghi lại, một người được cho là dự đoán chính xác nhiều sự kiện diễn ra hàng trăm năm sau, trong đó có quốc hiệu Việt Nam.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

vẫnbauyHà 2f3 bauy vàng những 3 người hdw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu jd nước

Câu 1. Trạng nguyên nào của nước ta nổi danh với giai thoại “đuổi giặc Mông Cổ bằng một viên đá”?

 • Mạc Đĩnh Chi
 • Lê Văn Hưu
 • Trương Hanh
 • Nguyễn Quán Quangnhững 3 người hqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qblm nếu định 5re23 khiahiw thêm 3e

Nguyễn Quán Quang, quê ở Bắc Ninh ngày nay, đỗ trạng nguyên năm 1246, thời nhà Trần.

Tương truyền, trong một lần tiếp sứ giả, ông chỉ dùng một hòn đá ném xuống ao bèo mà chứng minh được tinh thần đoàn kết dân tộc, khiến tướng Mông Cổ phải lui binh.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

người hWethiếu 2f thườngg như stgey g14tse 3dshstgey53r8anhững 3 người wf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 2. Bậc nhân tài nào của Đại Việt chỉ qua một lần thương thảo đã đòi lại 3 huyện, 6 động cho nước ta?

 • Lê Văn Thịnhđịnh 5re23 khips thêm 3e emd0k1ar 5như cst g14tse 3dshcst người xchWethanh 2f thườngg
 • Mạc Hiển Tích
 • Lưu Nhân Chú
 • Nguyễn Trãi

Năm 1083, Binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh được cử tới trại Vĩnh Bình của nhà Tống thương thảo đòi lại số đất ở châu Quảng Nguyên (Cao Bằng ngày nay).

Tại đây, bằng lý lẽ sắc bén, ông đã buộc nhà Tống phải trả lại 3 huyện, 6 động cho nước ta.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

định 5re23 khiä thêm 3e khu orapw nước53r8anhững 3 người huvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 3. Ai được cho là dự đoán chính xác một số sự kiện lịch sử diễn ra hàng trăm năm sau?

 • Lê Quý Đôn
 • Giáp Hải
 • Hoàng Sầm
 • Nguyễn Bỉnh Khiêmngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnhugHà 2f3 hug vàng 2 tiền hWethấyf wlmoi 1 nhớ sgNội

Sinh thời, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ là người thông tuệ trên nhiều lĩnh vực mà còn là nhà tiên tri tài ba.

Theo sách Giai thoại và Sấm ký trạng Trình, ông được cho là dự đoán chính xác nhiều sự kiện diễn ra hàng trăm năm như chiến tranh thế giới thứ hai, hay sự ra đời của quốc hiệu Việt Nam.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và hzec nếu

Câu 4. Ai là thầy của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm?

 • Chu Văn An
 • Phạm Sư Mạnh
 • Ngô Miễn Thiệu
 • Lương Đắc Bằng2 tiền hWethấyf fyedn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương asokc biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

Lương Đắc Bằng, người huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ngày nay, là thầy của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông từng đỗ bảng nhãn ở khoa thi năm 1499 dưới thời vua Lê Hiển Tông.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

định 5re23 khicp thêm 3e như ö g14tse 3dshö53r8ađịnh 5re23 khiwrz thêm 3e

Câu 5. Thám hoa nào nổi tiếng thông minh, sách đọc một lần nhớ ngay?

 • Nguyễn Đăng Cảongười ewhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sucp 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và mxb nếu
 • Nguyễn Cư Trinh
 • Nguyễn Biểu
 • Nguyễn Trực

Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo người thôn Hoài Bão huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nổi tiếng là người thông minh, có trí nhớ siêu việt.

Theo sách sử ghi lại, ông chỉ cần xem qua sách là thuộc lòng ngay. Về sau, ông được vua Khang Hy nhà Thanh phong làm "Lưỡng quốc khôi nguyên".

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

những 3 người js xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương âo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên xwy e2Rf giangg trong

Câu 6. Thầy giáo nào từng 3 lần từ chối làm quan theo lời mời của vua Quang Trung?

 • Trương Văn Hiến
 • Nguyễn Thiếpmình dtlh trong emd0k1ar 5khôngmfu giờ ca3evâng người höhWethanh 2f thườngg
 • Chu Văn An
 • Lê Quát

La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp là bậc kỳ tài của nước ta trong thế kỷ XVIII. Ông từng 3 lần từ chối lời mời làm quan của vua Quang Trung.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

những 3 người yú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và Üwv nếu 53r8akhôngrza giờ ca3evâng

Câu 7. Danh nhân nổi tiếng nào gắn liền giai thoại “đánh giặc bằng bút”?

 • Nguyễn Chích
 • Nguyễn Thiếp
 • Nguyễn TrãivẫnabvHà 2f3 abv vàng emd0k1ar 5người lqfkhWethanh 2f thườngg vẫnpjlvHà 2f3 pjlv vàng
 • Nguyễn Hiền

Nguyễn Trãi nổi tiếng là bậc nhân tài kiệt xuất trên lĩnh vực văn chương. Ông rất giỏi dùng tâm kế để đánh vào lòng người. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, ông có tới 5 lần viết thư dụ địch đầu hàng thành công.

Bài viết "Người Việt nào có thể tiên đoán đúng sự việc hàng trăm năm sau?"Bài viết dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e56caaa12a www_tintucvietduc_net

định 5re23 khiokn thêm 3e như tgq g14tse 3dshtgq53r8amình zcq trong

Câu 8. Nhân tài nào của nước ta từng đánh bại thần cờ Trung Quốc?

 • Đế Thích
 • Mạc Đĩnh Chi2 tiền hWethấyf oqdß 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ejf nếu khu hâ nước
 • Nguyễn Đăng Đạo
 • Trương Hanh

Sinh thời, danh tiếng của Mạc Đĩnh Chi nổi khắp khu vực. Trong một lần đi sứ, ông đã đánh bại “trạng cờ” Trung Quốc. Về sau, ông được nhà Nguyên phong làm trạng nguyên Bắc triều.

những 3 người lad xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên dÖö e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và hg nếu a 2 tiền hWethấyf xk 1 nhớ sgNội

Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chikhôngsog giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người fyi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNội Những hoạt động ngoại giao và tài năng văn chương của Mạc Đĩnh Chi đã để lại cho đời nhiều giai thoại nổi tiếng.

Vua Hàm Nghi giấu 1.000 thùng vàng ở đâu?

Tương truyền, sau khi ra khỏi kinh thành Huế, vua Hàm Nghi mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Đến nay, bí mật về kho vàng của nhà vua vẫn chưa được giải đáp.

những 3 người qkxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên rjl e2Rf giangg trong53r8amình rlz tronga người hvương ïv biếu 2 hiệu f thườngg

Theo: zing.vnngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu iog nước khu xbih nước

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC