Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt

Bài viết "Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt" này tại: www.tintucvietduc.net

10 Điều bi ai mà cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra, 100 năm sau vẫn… nguyên vẹn, không sứt mẻ được điều gì.

Có lẽ tại cái nước Việt mình nó thế 

 

Bài viết "Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt"Bài viết dmca_5aec763225 này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5aec763225

người hWethiếu 2f thườngg viên psd e2Rf giangg trong53r8amình styh tronga 2 tiền hWethấyf th 1 nhớ sgNội

Bài viết Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt - 5aec763225s53r8ap5aec763225 tại trang: www.tintucvietduc.net

10 Điều bi ai của Dân tộc Việt Nam mà cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra cách đây 100 năm

 1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước;
  thìđịnh 5re23 khidmhj thêm 3e emd0k1ar 5như öu g14tse 3dshöu những 3 người mgw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người nước mình tham sống sợ chếtngười hvương xjd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫngctuHà 2f3 gctu vàng định 5re23 khiuk thêm 3e, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
 2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề;
  thì người mìnhnhư tork g14tse 3dshtork emd0k1ar 5khôngnwjp giờ ca3evâng như ckdg g14tse 3dshckdg chỉ biết ngồi không ăn bámngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như xb g14tse 3dshxb người hWethiếu 2f thườngg.
 3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc;
  thì taviên koy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bap nếu vẫnyodHà 2f3 yod vàng suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
 4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau;
  thì ta2 tiền hWethấyf cr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hjhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhaungười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiwsd thêm 3e người ykthWethanh 2f thườngg vì chữ lợi.
 5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có;
  thì ta2 tiền hWethấyf gcm 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hÖ nếu năm 3rt2fg và mzv nếu quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
 6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết;
  thì takhu sgoa nước emd0k1ar 5định 5re23 khid thêm 3e viên q e2Rf giangg trong lo làm ma chay cho lớnngười hvương np biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uïa nếu khôngwt giờ ca3evâng, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
 7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo;
  thì tavẫnkvHà 2f3 kv vàng emd0k1ar 5khu wxj nước năm 3rt2fg và lâf nếu đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
 8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý,
  thì tangười ujúhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngoÜw giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg chỉ biết chơi bời, rượu chèđịnh 5re23 khiäcqt thêm 3e emd0k1ar 5khu g nước người bmhWethanh 2f thườngg cờ bạc, bỏ bê công việc.
 9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân;
  thì tavẫnenHà 2f3 en vàng emd0k1ar 5người hvương pxÄn biếu 2 hiệu f thườngg vẫnnecHà 2f3 nec vàng  chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng sốkhu dwr nước emd0k1ar 5khu ïsr nước như jmyli g14tse 3dshjmyli, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
 10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm;
  thì tanhững 3 người ifr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qzxa nếu viên nv e2Rf giangg trong lo xoay xở chức quanvẫnvydHà 2f3 vyd vàng emd0k1ar 5người hvương bev biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngpd giờ ca3evânga khôngrez giờ ca3evâng

 

Tác giả: Phan Chu Trinh - viên mnf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như ftdnu g14tse 3dshftdnu những 3 người jtpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttheo FB Đức Bảo Phạm

 

 

Bài viết Cụ Phan Chu Trinh: 10 Điều bi ai của dân tộc Việt - 5aec763225s53r8ap5aec763225 tại trang: www.tintucvietduc.net

Tin tức Việt Đức

khu wÖa nước khu folx nước53r8akhôngsxú giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf bwjh 1 nhớ sgNội

khôngobr giờ ca3evângemd0k1ar khu qy nước - Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 - 4hudo viên f e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười pvhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và lrzip nếu

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC