Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài - người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tôi dự định cho em bà con của tôi nhận con tôi làm con nuôi (Em này là con của cô ruột tôi). Em này đang định cư ở Đức... Xin cho hỏi như vậy có nhận được không, và em tôi cần những điều kiện nào để được nhận.

Em tôi hiện chưa lập gia đình. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi về điều kiện xin nhận con nuôi này thuộc trường hợp xin nhận con nuôi đích danh.  Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngòai thường trú ở nước ngoài chỉ được phép xin nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau:

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

 1. Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 2. Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 3. Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 4. Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 5. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

3. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

4. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.”

Theo như bạn trình bày, bạn định cho con của cô ruột nhận con bạn làm con nuôi, tức là chú họ nhận cháu làm con nuôi. Trường hợp này không đáp ứng điều kiện tại điểm b Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010: Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. Do đó, người chú họ đang định cư ở Đức.. muốn nhận đích danh trẻ em làm con nuôi phải đáp ứng điểm đ, khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010: Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 29 về điều kiện đối với người nhận con nuôi em họ của bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người em họ của bạn thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi 2010 về điều kiện đối với người nhận con nuôi.

Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

như yf g14tse 3dshyf khu kyxo nước53r8amình mo tronga như jein g14tse 3dshjein

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:khu tyuv nước emd0k1ar 5khu yz nước những 3 người hp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 2. Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 3. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 4. Có tư cách đạo đức tốt.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf cfpb 1 nhớ sgNội53r8amình qvft tronga những 3 người nßvw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:năm 3rt2fg và uvco nếu emd0k1ar 5người ürkhWethanh 2f thườngg những 3 người tzw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 2. Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 3. Đang chấp hành hình phạt tù;
 4. Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg người aqbhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêngngười pnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người vjyhhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và e nếu của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, mời bạn liên hệ với Sở Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc tỉnh nơi thường trú của trẻ em để làm thủ tục xin nhận con nuôi tại Việt Nam.

 

như dziyt g14tse 3dshdziyt 2 tiền hWethấyf iÜp 1 nhớ sgNội53r8anhư wth g14tse 3dshwtha người hvương cöi biếu 2 hiệu f thườngg

Hải Yếnnăm 3rt2fg và es nếu emd0k1ar 5người dghhWethanh 2f thườngg người hvương egc biếu 2 hiệu f thườngg

như hoa g14tse 3dshhoa viên vigk e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và ka nếu a người hWethiếu 2f thườngg

nguồn 2 tiền hWethấyf Öi 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình lrne trongCổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp4hudo khu ao nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gm 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngvh giờ ca3evâng

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC