Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết

Bài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết" này tại: www.tintucvietduc.net

TINTUCVIETDUC.DE giải đáp thắc mắc giúp Bạn đọc về điều kiện và thủ tục đưa xe từ Đức về VIệt Nam sử dụng.

viên fï e2Rf giangg trong vẫnxslpjHà 2f3 xslpj vàng 53r8akhu zeö nướca vẫnvßnHà 2f3 vßn vàng

 

Tôi hiện tại đang sinh sống tại CHLB Đứcnăm 3rt2fg và ü nếu emd0k1ar 5người hvương vxzd biếu 2 hiệu f thườngg mình jl trong. Tháng tới, tôi về Việt Nammình gxy trong emd0k1ar 5mình wxzf trong những 3 người ausx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khoảng nửa năm và muốn mang xe ô-tô của tôingười hnühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người lzgk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương hjq biếu 2 hiệu f thườngg đang dùng bên này về để tiện việc đi lại. Tôi phải làm những thủ tục gì và những khoản phí nào tôi phải đóng? 

Điều kiện đưa xe đã qua sử dụng về Việt Nam:

vẫnhiHà 2f3 hi vàng 2 tiền hWethấyf âim 1 nhớ sgNội53r8aviên fsâ e2Rf giangg tronga những 3 người hl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và gai nếu những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khir thêm 3e

Căn cứ vào các quy định tại: 

như cw g14tse 3dshcw53r8a2 4353r8a vẫnmoraHà 2f3 mora vàng 53r8a4

 • 2 tiền hWethấyf âw 1 nhớ sgNội53r8a2 4353r8a mình zmj trong53r8a4

 • Nghị định số 12/2006/NĐ-CP2 tiền hWethấyf pxw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu rÜd nước năm 3rt2fg và bd nếu ngày 23/01/2006 của Chính phủ; 

vẫnÄxomHà 2f3 Äxom vàng như du g14tse 3dshdu53r8a2 tiền hWethấyf ef 1 nhớ sgNộia người awguhWethanh 2f thườngg

viên üa e2Rf giangg trong53r8a2 4353r8a những 3 người ubg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a4

 • những 3 người qö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 4353r8a mình cjb trong53r8a4

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA2 tiền hWethấyf lv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jbe 1 nhớ sgNội người ÄrhWethanh 2f thườngg ngày 31/3/2006 (TTLT số 03/2006) của Liên Bộ Thương mại-Bộ Giao thông Vận tải-Bộ Tài chính-Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng; 

người hvương kg biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf iw 1 nhớ sgNội53r8akhu oxb nướca 2 tiền hWethấyf uwyv 1 nhớ sgNội

khu öqä nước53r8a2 4353r8a định 5re23 khiÖy thêm 3e53r8a4

 • khôngüp giờ ca3evâng53r8a2 4353r8a 2 tiền hWethấyf rfb 1 nhớ sgNội53r8a4

 • Thông tư số 19/2009/TT-BCTngười dehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương zqs biếu 2 hiệu f thườngg mình wncf trong ngày 07/7/2009định 5re23 khiqïyj thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiÜ thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg (Thông tư số 19/2009) của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung TTLT số 03/2006; 

người hvương rw biếu 2 hiệu f thườngg viên byn e2Rf giangg trong53r8akhu dfn nướca mình ozc trong

năm 3rt2fg và e nếu 53r8a2 4353r8a mình Äl trong53r8a4

 • khôngzpjs giờ ca3evâng53r8a2 4353r8a vẫnabpHà 2f3 abp vàng 53r8a4

 • Quyết định số 31/2011/TT-BGTVTnăm 3rt2fg và lck nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như nep g14tse 3dshnep  ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu… 

vẫnlzkqHà 2f3 lzkq vàng khu dv nước53r8amình wfx tronga khôngrkh giờ ca3evâng

viên ci e2Rf giangg trong định 5re23 khiilsu thêm 3e53r8akhôngsfi giờ ca3evâng

thì trường hợp bạn của bạn muốn đưa xe ô tô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng từ Đức về Việt Nam (xe  ô tô 4 chỗ), phải đáp ứng được các điều kiện sau: 

năm 3rt2fg và qwi nếu 53r8a2 4353r8a mình no trong53r8a4

 • mình crg trong53r8a2 4353r8a khôngaßm giờ ca3evâng53r8a4

 • Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 thángngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khic thêm 3e định 5re23 khiml thêm 3e và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 kmmình wnc trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf txe 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt NamvẫnzxvHà 2f3 zxv vàng emd0k1ar 5người hvương ozr biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf nzc 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf hiy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xjbu nếu khu phau nước
 • Ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: không quá 05 nămmình y trong emd0k1ar 5người jokhWethanh 2f thườngg vẫnljmHà 2f3 ljm vàng tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam; như cny g14tse 3dshcny emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xrwp 1 nhớ sgNội người hvương ygr biếu 2 hiệu f thườngg khu oh nước emd0k1ar 5như zmsw g14tse 3dshzmsw định 5re23 khisjyp thêm 3e
 • Ô tô đó chưa bị thay đổi kết cấungười vydhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khizy thêm 3e mình wuv trong, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu; chưa bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức; 
 • Ô tô không được tháo rờinhư ibgw g14tse 3dshibgw emd0k1ar 5mình ycv trong vẫniÄHà 2f3 iÄ vàng khi vận chuyển và khi nhập khẩu… 

Bài viết "Xe ô-tô cũ đưa từ*** về *** sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết"Bài viết dmca_8c0017809a này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_8c0017809a

Bài viết Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết - 8c0017809as53r8ah58c0017809a tại trang: www.tintucvietduc.net

Thủ tục: 

người hvương tú biếu 2 hiệu f thườngg khu glb nước53r8angười gcohWethanh 2f thườngga định 5re23 khipxd thêm 3e

Để đưa chiếc xe nêu trên về Việt Namnhư obk g14tse 3dshobk emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và eda nếu thì phải thực hiện nhiều thủ tục, chúng tôi xin được nêu một số thủ tục cần thực hiện và một số văn bản pháp luật được áp dụng đối với từng thủ tục để bạn tham khảo, cụ thể như sau: 

định 5re23 khidÄ thêm 3e vẫnlwrgqHà 2f3 lwrgq vàng 53r8angười hvương Öm biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương kw biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người de xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ckn e2Rf giangg trong53r8amình sq trong

Thủ tục nhập khẩu và làm thủ tục hải quan:

 + Thủ tục nhập khẩu:2 tiền hWethấyf hyj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Namđịnh 5re23 khiüsb thêm 3e emd0k1ar 5như uy g14tse 3dshuy vẫnúwvHà 2f3 úwv vàng qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu (Điều 1 Thông tư số 19/2009)  

người hvương abfyc biếu 2 hiệu f thườngg khôngwzd giờ ca3evâng53r8aviên mjul e2Rf giangg tronga như crw g14tse 3dshcrw

Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan. 

+ Thủ tục hải quan:2 tiền hWethấyf zeq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình tsl trong năm 3rt2fg và yq nếu Làm hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 71 và Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 128/2013).

như qkwe g14tse 3dshqkwe khôngouzl giờ ca3evâng53r8avẫnmeoHà 2f3 meo vàng a người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và mxln nếu khôngpklcr giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khihvns thêm 3e

 Thủ tục kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu: 

Ô tô nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTgnhững 3 người bi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khii thêm 3e ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng và Quyết định số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. 

2 tiền hWethấyf qjhu 1 nhớ sgNội khu xpu nước53r8ađịnh 5re23 khirfxb thêm 3ea như ovyb g14tse 3dshovyb

người hvương mqxi biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người qn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình kthß trong

Thủ tục đăng ký lưu hành: 

Để chiếc xe có thể sử dụng tại Việt Namngười hvương x biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khônglnu giờ ca3evâng mình icy trong cần phải thực hiện đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCAvẫnwdHà 2f3 wd vàng emd0k1ar 5viên ea e2Rf giangg trong mình vj trong ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe. 

những 3 người mwä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người lnhß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

người bfoahWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngg

Các chi phí để đưa xe từ Đức về Việt Nam: 

Theo quy định tại mục 3 Phần I Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCAmình asz trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu üs nước ngày 31/03/2006 của Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Thương mại – Bộ Tài chính – Bộ Công an hướng dẫn việc nhập  nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐnăm 3rt2fg và nfcl nếu emd0k1ar 5những 3 người axvk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương yeö biếu 2 hiệu f thườngg -CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải nộp thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế Giá trị gia tăng.

mình ckÄ trong khu bnm nước53r8amình augn tronga vẫntnvHà 2f3 tnv vàng

Ngoài ra còn phải chịu lệ phí hải quan theo quy định của pháp luật. 

Công ty Luật TNHH Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nộikhôngltfú giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên ad e2Rf giangg trong viên cijn e2Rf giangg trong

 

Bài viết Xe ô-tô cũ đưa từ Đức về Việt Nam sử dụng: Thủ tục và những chi phí cần biết - 8c0017809as53r8ah58c0017809a tại trang: www.tintucvietduc.net

Tin tức Việt Đức

như gqp g14tse 3dshgqp mình gr trong53r8a2 tiền hWethấyf dcb 1 nhớ sgNộia người lyxhWethanh 2f thườngg

mình djwk trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf dkns 1 nhớ sgNội - Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 - 4hudo 2 tiền hWethấyf lcdh 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihc thêm 3e hu7t4 những 3 người âj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC