Tư vấn pháp luật: Việt kiều không phải chịu thuế khi nhận thừa kế

Mẹ vợ tôi ở Việt Nam muốn cho vợ chồng tôi ở Đức thừa kế một khoản tiền lớn.

Xin hỏi: Bà có được chuyển thừa kế khoản tiền trên cho vợ chồng tôi không?

Làm sao để mang số tiền đó sang Đức? Và người nhận thừa kế là vợ chồng tôi có phải đóng thuế không? (K.Bá Sơn – Hannover, Đức)

người hvương näi biếu 2 hiệu f thườngg người wiyhWethanh 2f thườngg53r8amình xt tronga 2 tiền hWethấyf vncw 1 nhớ sgNội

Trả lời:người üohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu hfmu nước mình swÖ trong

Mẹ vợ bạn bán nhà ở Việt Nam, số tiền bán nhà mẹ vợ bạn có toàn quyền định đoạt khoản tiền đó.

Do vậy, bà có quyền để thừa kế, mang tiền hay chuyển khoản tiền đó sang Đức cho vợ chồng bạn.

khôngxw giờ ca3evâng như v g14tse 3dshv53r8anăm 3rt2fg và iquh nếu a như oph g14tse 3dshoph

Tuy nhiên, việc vẫnvsdinHà 2f3 vsdin vàng emd0k1ar mình cäi trongmang tiền4hudo vẫnbiHà 2f3 bi vàng 3rmd0k1a 5gviên sim e2Rf giangg trong hu7t4 mình qg trong hay định 5re23 khinvt thêm 3eemd0k1ar mình fjoc trongchuyển tiền ra nước ngoài4hudo viên xfb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nï 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf xz 1 nhớ sgNội phải tuân thủ theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối2 tiền hWethấyf ex 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bxsr 1 nhớ sgNội viên rzdb e2Rf giangg trong của Việt Nam.

Bài viết "Tư vấn pháp luật: Việt kiều không phải chịu thuế khi nhận thừa kế"Bài viết dmca_ae51927c94 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_ae51927c94 www_tintucvietduc_net

Bài viết Tư vấn pháp luật: Việt kiều không phải chịu thuế khi nhận thừa kế này tại: www.tintucvietduc.net

2 tiền hWethấyf lx 1 nhớ sgNội những 3 người vho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư Öb g14tse 3dshÖba năm 3rt2fg và qe nếu

Theo Quyết định sốnăm 3rt2fg và rwi nếu emd0k1ar người hvương loist biếu 2 hiệu f thườngg 921/2005/QĐ-NHNN4hudo những 3 người prw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu hud nước hu7t4 khu juh nước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/6/2005, nếu bà trực tiếp mang tiền mặt khi xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam thì bà chỉ được phép mang theo một lượng tiền mặt (định 5re23 khipyh thêm 3eemd0k1ar khu gutn nướcbao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch4hudo năm 3rt2fg và wpy nếu 3rmd0k1a 5gnhư hbv g14tse 3dshhbv hu7t4 viên rqj e2Rf giangg trong) trị giá 7.000 USD2 tiền hWethấyf mlhw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người qkp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu Ä nước, hoặc các loại ngoại tệ có giá trị tương đương.

2 tiền hWethấyf mln 1 nhớ sgNội khu nj nước53r8anăm 3rt2fg và qmkw nếu a mình zxb trong

Nếu là tiền Việt Nam thì không quá 15 triệu đồng.năm 3rt2fg và lehg nếu emd0k1ar 5những 3 người ïfp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và mjq nếu

Trường hợp vượt quá mức quy định trên thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối. 

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập có được do chuyển nhượng tài sản là bất động sản phải chịu thuế.

khôngj giờ ca3evâng khu un nước53r8anhững 3 người iazt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình oxl trong

Tuy nhiên, đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản như ör g14tse 3dshöremd0k1ar định 5re23 khipz thêm 3egiữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột4hudo những 3 người kir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương rhz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương hze biếu 2 hiệu f thườngg với nhau thì được miển thuế thu nhập cá nhân những 3 người ns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnghHà 2f3 gh vàng (Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân)4hudo định 5re23 khigß thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên fv e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

2 tiền hWethấyf qz 1 nhớ sgNội vẫnprdcHà 2f3 prdc vàng 53r8akhu úq nướca người hWethiếu 2f thườngg

Do đó, trong trường hợp mẹ vợ bạn để thừa kế khoản tiền bán nhàmình pg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ke 1 nhớ sgNội viên nb e2Rf giangg trong cho vợ chồng bạn thì vợ chồng bạn sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

2 tiền hWethấyf tdk 1 nhớ sgNội như oge g14tse 3dshoge53r8amình alú tronga khu bwyt nước

Luật Sư Nguyễn Quang
người ijhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người okxbhWethanh 2f thườngg như ubv g14tse 3dshubvLuật sư cộng tác cùng Báo TINTUCVIETDUCmình wjz trong emd0k1ar 5người hvương ßvd biếu 2 hiệu f thườngg vẫnvdeqHà 2f3 vdeq vàng

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC