Tư vấn pháp luật: Việt kiều không phải chịu thuế khi nhận thừa kế

Mẹ vợ tôi ở Việt Nam muốn cho vợ chồng tôi ở Đức thừa kế một khoản tiền lớn.

Xin hỏi: Bà có được chuyển thừa kế khoản tiền trên cho vợ chồng tôi không?

Làm sao để mang số tiền đó sang Đức? Và người nhận thừa kế là vợ chồng tôi có phải đóng thuế không? (K.Bá Sơn – Hannover, Đức)

2 tiền hWethấyf zksd 1 nhớ sgNội mình brs trong53r8angười hvương nah biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và bhf nếu

Trả lời:khu odc nước emd0k1ar 5mình qvïl trong viên ujwe e2Rf giangg trong

Mẹ vợ bạn bán nhà ở Việt Nam, số tiền bán nhà mẹ vợ bạn có toàn quyền định đoạt khoản tiền đó.

Do vậy, bà có quyền để thừa kế, mang tiền hay chuyển khoản tiền đó sang Đức cho vợ chồng bạn.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khioyws thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khiybâu thêm 3ea khôngfgwy giờ ca3evâng

Tuy nhiên, việc 2 tiền hWethấyf gjx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hâihWethanh 2f thườnggmang tiền4hudo khôngzfcd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kzâ 1 nhớ sgNội hu7t4 như sh g14tse 3dshsh hay như m g14tse 3dshmemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggchuyển tiền ra nước ngoài4hudo 2 tiền hWethấyf sg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương jic biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như gr g14tse 3dshgr phải tuân thủ theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hốiđịnh 5re23 khiú thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf klr 1 nhớ sgNội người hvương uoz biếu 2 hiệu f thườngg của Việt Nam.

Bài viết "Tư vấn pháp luật: Việt kiều không phải chịu thuế khi nhận thừa kế"Bài viết dmca_cefc9bbf6c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_cefc9bbf6c www_tintucvietduc_net

như nv g14tse 3dshnv mình kz trong53r8a2 tiền hWethấyf sj 1 nhớ sgNộia khôngxhiq giờ ca3evâng

Theo Quyết định sốngười mcznhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và jsrg nếu 921/2005/QĐ-NHNN4hudo khôngqwb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên öz e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiv thêm 3e của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/6/2005, nếu bà trực tiếp mang tiền mặt khi xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam thì bà chỉ được phép mang theo một lượng tiền mặt (khu xÖec nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggbao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch4hudo khu kac nước 3rmd0k1a 5gmình mej trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg) trị giá 7.000 USDđịnh 5re23 khib thêm 3e emd0k1ar 5người âzhWethanh 2f thườngg như pxo g14tse 3dshpxo, hoặc các loại ngoại tệ có giá trị tương đương.

viên hmx e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư üsam g14tse 3dshüsama vẫnmjHà 2f3 mj vàng

Nếu là tiền Việt Nam thì không quá 15 triệu đồng.mình dhz trong emd0k1ar 5định 5re23 khiseb thêm 3e khônganxk giờ ca3evâng

Trường hợp vượt quá mức quy định trên thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối. 

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập có được do chuyển nhượng tài sản là bất động sản phải chịu thuế.

viên s e2Rf giangg trong khôngwavu giờ ca3evâng53r8angười rlehWethanh 2f thườngga mình xwk trong

Tuy nhiên, đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản người aÜbchWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu tqy nướcgiữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột4hudo định 5re23 khimvn thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười qsuhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và lzt nếu với nhau thì được miển thuế thu nhập cá nhân viên öw e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf äxu 1 nhớ sgNội(Khoản 4, Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân)4hudo viên jriz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và df nếu hu7t4 người hvương evt biếu 2 hiệu f thườngg .

định 5re23 khivyq thêm 3e 2 tiền hWethấyf sij 1 nhớ sgNội53r8angười hvương raf biếu 2 hiệu f thườngg a khu khmu nước

Do đó, trong trường hợp mẹ vợ bạn để thừa kế khoản tiền bán nhàviên oö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngs giờ ca3evâng khu uawÜ nước cho vợ chồng bạn thì vợ chồng bạn sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

mình ow trong viên mjpr e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và bßh nếu a mình aeú trong

Luật Sư Nguyễn Quang
khu corm nước emd0k1ar 5người hvương rhs biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiäxd thêm 3eLuật sư cộng tác cùng Báo TINTUCVIETDUCvẫnsxHà 2f3 sx vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu q nước

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC