Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam

Bài viết "Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam" này tại: www.tintucvietduc.net

Câu hỏi:  Gia đình tôi dự định về Việt Nam để thăm quê, cha mẹ, bà con.

Tôi muốn biết theo quy định khi tôi về thì được mang bao nhiều tiền mặt và bao nhiêu hàng hóa để được miễn thuế? 

viên glb e2Rf giangg trong khôngmj giờ ca3evâng53r8angười sqhWethanh 2f thườngga người hvương ßg biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về ***"Bài viết dmca_7742867bfd này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_7742867bfd

 

Theo quy định pháp luật Việt Namnhững 3 người kz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên âu e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg, cá nhân khi nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Namnhư nspro g14tse 3dshnspro emd0k1ar 5viên vkb e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và aÄÜ nếu bao gồm các cửa khẩu đường bộ quốc tế, đường hàng không quốc tế, đường biển quốc tế, đường sông quốc tế bằng hộ chiếu và các giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ khẩu được mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Namkhu Äm nước emd0k1ar 5người hvương ml biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và heüg nếu tiền mặt và các hàng hóa nhưng phải tuân thủ các quy định về khai báongười hvương ocg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu ïqxz nước 2 tiền hWethấyf sc 1 nhớ sgNội số lượng hàng hóamình gäls trong emd0k1ar 5mình qfm trong vẫncjhHà 2f3 cjh vàng  cụ thể sau:

Về tiền mặt được miễn thuế

những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người lpzhWethanh 2f thườngg53r8akhôngâcty giờ ca3evânga khu zwpx nước

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư người pjyhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình lk trong15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/20114hudo định 5re23 khih thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương ukg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên yovi e2Rf giangg trong, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam2 tiền hWethấyf mq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người gy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnexÜHà 2f3 exÜ vàng bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt NamvẫnvuoHà 2f3 vuo vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fu nếu năm 3rt2fg và zbä nếu tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩuviên hxd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người apthWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và de nếu :

  1. 5.000 USDnăm 3rt2fg và zio nếu emd0k1ar 5khôngwulf giờ ca3evâng viên mz e2Rf giangg trong (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
  2. 15.000.000 VNĐđịnh 5re23 khickq thêm 3e emd0k1ar 5người fmajhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội (mười lăm triệu đồng Việt Nam).viên â e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiÜq thêm 3e những 3 người pm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười úÖhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người wdihc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và svhz nếu

năm 3rt2fg và onuc nếu viên lu e2Rf giangg trong53r8akhu buk nướca khu uf nước

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặtđịnh 5re23 khineq thêm 3e emd0k1ar 5khôngfjri giờ ca3evâng vẫntögrHà 2f3 tögr vàng bằng hoặc thấp hơn 5.000 USDmình toak trong emd0k1ar 5mình ml trong người uâanhWethanh 2f thườngg hoặc các loại ngoại tệ khácnhư iqjt g14tse 3dshiqjt emd0k1ar 5định 5re23 khipsm thêm 3e khôngfzc giờ ca3evâng có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

như lg g14tse 3dshlg năm 3rt2fg và sr nếu 53r8akhu vgß nướca 2 tiền hWethấyf cvz 1 nhớ sgNội

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Namviên whe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người lhm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người uwovhWethanh 2f thườngg tiền mặt phải khai báo với Hải quan cửa khẩu không áp dụngvẫnacoHà 2f3 aco vàng emd0k1ar 5người qpvhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg đối với những cá nhân mang theo loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Namnăm 3rt2fg và kp nếu emd0k1ar 5như ßy g14tse 3dshßy khôngtúr giờ ca3evâng như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoánmình sdnmk trong emd0k1ar 5khôngtxw giờ ca3evâng khôngqhy giờ ca3evângcác loại giấy tờ có giákhu bdvm nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội mình xb trong khác.

khu qtm nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười qsikhWethanh 2f thườngga mình jexp trong

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 của Văn phòng Quốc hội về Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Namngười hvương ngm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình qme trong định 5re23 khifbx thêm 3e tiền mặt và vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Namngười wqchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijf thêm 3e những 3 người duj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

khôngjv giờ ca3evâng định 5re23 khiglb thêm 3e53r8anhững 3 người bomf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình fkjm trong

Bài viết Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam - 7742867bfds53r8ap7742867bfd tại trang: www.tintucvietduc.net

Khi bị phát hiện không khai báo

Trường hợp cá nhân không khai báo khi mang theo số tiền mặt vượt mức nêu trên, trong trường hợp bị phát hiện, căn cứ vào số tiền mặt vượt mức, bạn có thể bị xử phạt với mức phạt quy định Điều 9 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/1993 quy định xử phạtnhư xoeu g14tse 3dshxoeu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên icz e2Rf giangg trong vi phạm hành chính và cưỡng chế2 tiền hWethấyf fhmi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnipbHà 2f3 ipb vàng khu akw nước thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

năm 3rt2fg và nd nếu 2 tiền hWethấyf na 1 nhớ sgNội53r8akhôngkïx giờ ca3evânga như ücji g14tse 3dshücji

Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.

như wemd g14tse 3dshwemd 2 tiền hWethấyf inmh 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và uhdt nếu

Hàng hóa miễn thuế

Theo điểm a.2 Khoản 5 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh. 

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồngviên eo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình dix trong người uïohWethanh 2f thườngg thì được miễn thuế cả phần vượt.

khônggxr giờ ca3evâng người hvương obâ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf yjgk 1 nhớ sgNộia người hvương ko biếu 2 hiệu f thườngg

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Để quy định chi tiết vấn đề này, Điều 3 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015khu tcz nước emd0k1ar 5khu skh nước 2 tiền hWethấyf gâo 1 nhớ sgNội nêu rõ cá nhân được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệtnăm 3rt2fg và vjo nếu emd0k1ar 5người hvương ca biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggthuế giá trị gia tăngđịnh 5re23 khiuwsâ thêm 3e emd0k1ar 5khu âzy nước người jhqhWethanh 2f thườngg khi nhập cảnh nếu mang theo hành lý với định mức như sau:

vẫnrhxHà 2f3 rhx vàng vẫnkÄyuHà 2f3 kÄyu vàng 53r8aviên hu e2Rf giangg tronga như ng g14tse 3dshng

Rượu, đồ uống có cồn:như swc g14tse 3dshswc emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fdü nếu như jh g14tse 3dshjh

2 tiền hWethấyf gla 1 nhớ sgNội định 5re23 khing thêm 3e53r8aviên zjxri e2Rf giangg tronga người hvương lkrp biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và ije nếu 53r8a2 4353r8a mình fiyb trong53r8a4

  • vẫnstlHà 2f3 stl vàng 53r8a2 4353r8a mình pkx trong53r8a4

  •  Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;  
  •  Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít; 
  •  Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can có dung tích lớn hơn dung tích nêu trên nhưng dung tích vượt không quá 1 lítviên kbú e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqne thêm 3e vẫnöbkHà 2f3 öbk vàng thì được miễn thuế cả chaikhôngtâ giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngaxy giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg, nếu dung tích vượt quá 1 lítvẫnâuHà 2f3 âu vàng emd0k1ar 5những 3 người uh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khônglz giờ ca3evâng thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định pháp luật.

2 tiền hWethấyf hesq 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và lohn nếu 53r8avẫnsvHà 2f3 sv vàng a người doyhWethanh 2f thườngg

Thuốc lá:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người wl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người eckhWethanh 2f thườngg

vẫnxyeHà 2f3 xye vàng những 3 người lgä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và njdv nếu a khu nxlj nước

khôngârw giờ ca3evâng53r8a2 4353r8a 2 tiền hWethấyf dw 1 nhớ sgNội53r8a4

  • người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 4353r8a 2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội53r8a4

  •  Thuốc lá điếu: 200 điếu  
  •  Xì gà: 100 điếu 
  •  Thuốc lá sợi: 500 gam

Đối với thuốc lá điếu, xì gàkhu l nước emd0k1ar 5những 3 người w xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và xif nếu , người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế. Nếu mang vượt quá định mức miễn thuế thì phần vượt quá phải tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn không quá 180 người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên vgm e2Rf giangg trong mình xk trongngày, kể từ ngày được gửi vào kho của Hải quan cửa khẩu.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khixuy thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên pk e2Rf giangg trong

Các định mức về rượu, đồ uống có cồn; thuốc lá nêu trên không áp dụng đối với người dưới 18 tuổinhư mdp g14tse 3dshmdp emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ïj 1 nhớ sgNội như â g14tse 3dshâ.

vẫnaozfwHà 2f3 aozfw vàng khôngï giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khiaßq thêm 3ea người svtymhWethanh 2f thườngg

Đồ dùng cá nhân: như tra g14tse 3dshtra emd0k1ar 5những 3 người zn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như vez g14tse 3dshvez số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.

khônggo giờ ca3evâng viên v e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngjnz giờ ca3evâng

Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóanăm 3rt2fg và â nếu emd0k1ar 5khôngdjg giờ ca3evâng như emÄ g14tse 3dshemÄ nêu trên và không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện:

người hvương cbk biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf vfï 1 nhớ sgNội53r8anhư lhrv g14tse 3dshlhrva vẫnyÜHà 2f3 yÜ vàng

Tổng trị giá không quá 10.000.000 đồng Việt Nam2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và püw nếu mình âe trong.

người hWethiếu 2f thườngg mình aâh trong53r8amình xwzb tronga 2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phẩn vượt dưới 100.000 đồngđịnh 5re23 khidr thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mx nếu như wkn g14tse 3dshwkn thì được miễn thuế đối với cả phần vượt.

định 5re23 khisj thêm 3e năm 3rt2fg và oq nếu 53r8amình ngio tronga những 3 người ßr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Như vậy, với những quy định pháp luật đã viện dẫn trên, bạn có thể xem xét và tùy vào nhu cầu bản thân mà quyết định số tiền mặt và hàng hóa mang theo khi nhập cảnh về Việt Namngười ngmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf daâ 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

vẫnhaämHà 2f3 haäm vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên xgiw e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và p nếu

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
2 tiền hWethấyf äwx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình be trong khôngÖ giờ ca3evângvẫnyöâHà 2f3 yöâ vàng emd0k1ar vẫnqjfHà 2f3 qjf vàng Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội4hudo năm 3rt2fg và lze nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương juy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khimzrx thêm 3eCập nhật: 31.12.20162 tiền hWethấyf usfe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiobq thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

 

 

Bài viết Lưu ý về Hàng hóa không phải nộp thuế khi Việt kiều mang về Việt Nam - 7742867bfds53r8ap7742867bfd tại trang: www.tintucvietduc.net

Tin tức Việt Đức

mình Ön trong năm 3rt2fg và jgï nếu 53r8ađịnh 5re23 khilyj thêm 3ea như jvä g14tse 3dshjvä

những 3 người pzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu uhj nước - Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 - 4hudo viên yb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitpc thêm 3e hu7t4 như az g14tse 3dshaz

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC