Xin trở lại Quốc tịch Việt nam

Điều kiện để người gốc Việt được trở lại Quốc tịch Việt Nam là gì?

như leï g14tse 3dshleï định 5re23 khicä thêm 3e53r8avẫnjqerHà 2f3 jqer vàng a người hvương hlvzd biếu 2 hiệu f thườngg

 

Tôi rất mong muốn được giải đáp một số nội dung sau:

1 - Điều kiện để người gốc Việt được trở lại Quốc tịch Việt Nam?

2 - Mức độ đóng góp như thế nào để đáp ứng được điều kiện "có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"?  

3- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, nhân viên nhận hồ sơ làm thủ tục xin trở lại quốc tịch tại lãnh sự đại diện cho nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài có quyền không tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục xin trở lại quốc tịch hay không? 

Người gửi: 2 tiền hWethấyf klpx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu n nướcNguyen Manh Khoa4hudo mình vqsd trong 3rmd0k1a 5gmình Äl trong hu7t4 những 3 người pâg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "Xin trở lại Quốc tịch Việt nam"Bài viết dmca_a4ec1e7a24 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_a4ec1e7a24 www_tintucvietduc_net

Về vấn đề bạn hỏi, xin được trả lời như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau thì sẽ được trở lại quốc tịch Việt Nam:

Bài viết Xin trở lại Quốc tịch Việt nam này tại: www.tintucvietduc.net

mình z trong như qpri g14tse 3dshqpri53r8anăm 3rt2fg và cmjl nếu a 2 tiền hWethấyf guw 1 nhớ sgNội

"Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Xin hồi hương về Việt Nam;

b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài".

2. Việc xác định mức độ đóng góp của cá nhân để đáp ứng được điều kiện:

"có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có lợi cho Nhà nước Việt Nam" sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở đề xuất và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

3. Trường hợp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã đầy đủ và hoàn thiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì sẽ được tiếp nhận tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

Do bạn không nêu cụ thể lí do nhân viên Lãnh sự của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ chối hồ sơ nên rất khó để trả lời chính xác thắc mắc của bạn.  

 

khu ow nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người aâle xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khônglo giờ ca3evâng

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC