Ở Đức nên biết

Tìm hiểu về luật cư trú ở Đức Luật nhập cư của Đức gồm có 15 phần và trong từng phần, có một số luật được sửa đổi cũng như có vài luật...

Nói về tính cách của người Đức Bao lâu nay cứ mải mê nói về phong cảnh và cuộc sống của nước Đức mà quên mất nói tới sự khác nhau về...