Ở Đức nên biết

Nói về tính cách của người Đức Bao lâu nay cứ mải mê nói về phong cảnh và cuộc sống của nước Đức mà quên mất nói tới sự khác nhau về...