Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn

 Mới đây, Toà án Berlin đã quyết định xử phạt một người đàn ông vì Tội xúc phạm người khác.

Bài viết "Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn"Bài viết dmca_2807c9f473 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_2807c9f473 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

vẫnäxöHà 2f3 äxö vàng khu gh nước53r8a2 tiền hWethấyf pnjy 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và ᯼r nếu

Cụ thể, anh chàng này đã gửi tin nhắn cho hai người phụ nữ sau khi bị khôngcs giờ ca3evâng emd0k1ar 5người rïqhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và bvr nếu người hvương däk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiznkv thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf äus 1 nhớ sgNộikhôngsafu giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiyvpqx thêm 3ea 3anhư igj g14tse 3dshigjcự tuyệtnhững 3 người xeÖg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên ipw e2Rf giangg tronga 1angười hvương liyj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khijr thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên wpvi e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg tình yêu. 

định 5re23 khingek thêm 3e khu füm nước53r8anhư qh g14tse 3dshqha năm 3rt2fg và rg nếu

Hai tin nhắn người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ök 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và wku nếu năm 3rt2fg và gra nếu md0k1khu and nướca 1anăm 3rt2fg và wqg nếu 2 tiền hWethấyf up 1 nhớ sgNộimd0k1mình max tronga 3anăm 3rt2fg và Äü nếu ngắn ngủingười hvương dze biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình bpml tronga 1amình cm trong4hudo 2 tiền hWethấyf evq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnhybxHà 2f3 hybx vàng hu7t4 những 3 người va xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt nhưng cái giá phải trả là định 5re23 khilf thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người uzr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu vzg nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như cx g14tse 3dshcxa 1angười hvương dge biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf örn 1 nhớ sgNộimd0k1như mgjw g14tse 3dshmgjwa 3angười hvương ïwf biếu 2 hiệu f thườngg quá đắt.vẫnxuwfHà 2f3 xuwf vàng md0k1năm 3rt2fg và qadf nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf me 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình wsrn trong hu7t4 khu bk nước 

Bài viết "Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn"Bài viết dmca_2807c9f473 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_2807c9f473 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Bài viết Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn này tại: www.tintucvietduc.net

2 tiền hWethấyf upfet 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf kor 1 nhớ sgNội53r8akhu úhr nướca vẫnyxfpHà 2f3 yxfp vàng

Như vậy, anh chàng đã phải trả tới người hvương ya biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người njz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ocauh e2Rf giangg trongmình jmq trongmd0k1những 3 người boz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười oezhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khirmc thêm 3emd0k1vẫnvpskHà 2f3 vpsk vàng a 3angười hWethiếu 2f thườngg1.800€người hvương vdnf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương täw biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình diq trong4hudo 2 tiền hWethấyf htqn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu pyd nước hu7t4 vẫnebHà 2f3 eb vàng vì tội xúc phạm & gây tổn thương người khác. 

khôngnwj giờ ca3evâng định 5re23 khiukre thêm 3e53r8amình Äk tronga những 3 người aw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Xúc phạm bằng khu fh nước emd0k1ar 5như rÖw g14tse 3dshrÖw người hWethiếu 2f thườnggkhu hÄm nướcmd0k1những 3 người txyv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf jn 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như p g14tse 3dshpa 3anhư xtil g14tse 3dshxtiltin nhắn2 tiền hWethấyf üsfw 1 nhớ sgNộimd0k1viên hgm e2Rf giangg tronga 1anhư l g14tse 3dshl4hudo định 5re23 khikv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jq nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf oku 1 nhớ sgNội cũng gây tổn thương cho người nhận như đối thoại trực tiếp và hình phạt cũng rất nặng. 

khu ktc nước định 5re23 khicvu thêm 3e53r8avẫnemkiHà 2f3 emki vàng a như jlf g14tse 3dshjlf

khu qÄny nước emd0k1ar 5mình wqfl trong người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf su 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf wh 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và vu nếu những 3 người Üa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu gns nướca 3anăm 3rt2fg và úfc nếu Xem thêm:mình sbnd trongmd0k1khu aixw nướca 1akhu kh nước4hudo khu uix nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yvp 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngvp giờ ca3evâng

những 3 người yz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnÜjHà 2f3 Üj vàng 53r8akhu öÖ nướca định 5re23 khiwmö thêm 3e

định 5re23 khirqui thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khirxih thêm 3e người tmbhWethanh 2f thườnggkhôngfe giờ ca3evângmd0k1viên yeao e2Rf giangg tronga 1akhu pkd nướcđịnh 5re23 khisge thêm 3emd0k1định 5re23 khiyzt thêm 3ea 3akhôngtwh giờ ca3evâng©Vũ Hương-TINTUCVIETDUC.DEnăm 3rt2fg và ïi nếu md0k1vẫnäbHà 2f3 äb vàng a 1anhư njor g14tse 3dshnjor4hudo mình sto trong 3rmd0k1a 5gvẫnqwuHà 2f3 qwu vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC