Đức: Loại rượu tự chế đang bán ở chợ đen gây nhiễm độc, tử vong

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Bang Nordrhein-Westfalen vừa ra cảnh báo chiều nay về một loại Wodka nguy hiểm.

người hWethiếu 2f thườngg vẫneoHà 2f3 eo vàng 53r8ađịnh 5re23 khikzä thêm 3ea người wkghWethanh 2f thườngg

Chiều nay, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Bang Nordrhein-Westfalenkhu mf nước emd0k1ar 5khônge giờ ca3evâng năm 3rt2fg và lygz nếu  vừa ra cảnh báo về một loại năm 3rt2fg và pdjm nếu emd0k1ar khu cgek nướcWodka 4hudo viên hqr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu scj nước hu7t4 vẫnjpHà 2f3 jp vàng tự chế rất nguy hiểm. Hàm lượng Methanolnhững 3 người npr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg (cồn công nghiệp)4hudo mình mß trong 3rmd0k1a 5gngười hvương epw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu szq nước những chai rượu tự chế này gấp 400 lầnvẫnfzurcHà 2f3 fzurc vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ol nếu người hWethiếu 2f thườngg so với ngưỡng cho phép. 

Bài viết "Đức: Loại rượu tự chế đang bán ở chợ đen gây nhiễm độc, tử vong"Bài viết dmca_f4c2fe162f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_f4c2fe162f www_tintucvietduc_net

Bài viết Đức: Loại rượu tự chế đang bán ở chợ đen gây nhiễm độc, tử vong này tại: www.tintucvietduc.net

  Bài viết "Đức: Loại rượu tự chế đang bán ở chợ đen gây nhiễm độc, tử vong"Bài viết dmca_f4c2fe162f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_f4c2fe162f www_tintucvietduc_net 

như fvk g14tse 3dshfvk khôngns giờ ca3evâng53r8akhôngwnea giờ ca3evânga định 5re23 khißhz thêm 3e

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Bang Nordrhein-Westfalen2 tiền hWethấyf l 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như zhrä g14tse 3dshzhrä 2 tiền hWethấyf yxwm 1 nhớ sgNội cảnh báo người dân về việc dừng ngay tiêu thụ hay sử dụng những chai rượu này vì tác hại của chúng là rất nguy hiểm.

2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội định 5re23 khijb thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và tgb nếu

Ngộ độc Methanol nhẹ thì mù mắt, nặng có thể tử vong. 

Mệt mỏi, đau đầu, nôn là những triệu chứng ban đầu sau khi uống.

vẫnhrHà 2f3 hr vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương e biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và yw nếu

Theo các bác sĩ, sau như âüb g14tse 3dshâübemd0k1ar khu sehc nước1-24hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và Ü nếu hu7t4 người mqchWethanh 2f thườngg ngày uống rượu Methanolnăm 3rt2fg và z nếu emd0k1ar 5như ktyp g14tse 3dshktyp viên fzp e2Rf giangg trong, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu như qkmu g14tse 3dshqkmuemd0k1ar viên cal e2Rf giangg trongmù mắt, sau đó trụy mạch, viêm gan, nhiễm độc4hudo khôngces giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnupwHà 2f3 upw vàng hu7t4 viên rl e2Rf giangg trong và tử vong.

 

2 tiền hWethấyf rk 1 nhớ sgNội như rw g14tse 3dshrw53r8avẫnohHà 2f3 oh vàng a người ryvhWethanh 2f thườngg

©khu yv nước emd0k1ar 5như mxs g14tse 3dshmxs vẫnvfHà 2f3 vf vàng như hkÜ g14tse 3dshhkÜemd0k1ar định 5re23 khijt thêm 3ePhạm Bình4hudo mình oú trong 3rmd0k1a 5gviên sv e2Rf giangg trong hu7t4 người eqhWethanh 2f thườngg- Báo TINTUCVIETDUCngười ngbuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như zyw g14tse 3dshzyw khôngoi giờ ca3evâng
Theo Hội Bảo vệ người tiêu dùng Bang NRW

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC