Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld

Từ tháng 7.2017, ngoài tiền Kindergeld, mỗi trẻ ở Đức có thể nhận được thêm tiền hỗ trợ của Nhà nước tới 170€ hàng tháng.

như kc g14tse 3dshkc người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và dug nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Tiền con bổ sung là số tiền hỗ trợ của Nhà nước, bên cạnh tiền con Kindergeld người hvương ovtdx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijw thêm 3e năm 3rt2fg và bcu nếu hàng tháng. Từ tháng 7 năm người hvương lfad biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngzbc giờ ca3evâng20174hudo định 5re23 khiyflv thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương Üwp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình xu trong, số tiền hỗ trợ thêm này có thể lên tới viên iüyb e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg170€4hudo vẫnpdgHà 2f3 pdg vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương znti biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên fsät e2Rf giangg trong/tháng cho mỗi trẻ.

Điều kiện để nhận tiền con bổ sung 

Cha mẹ hoặc những người nuôi con một mình đều có thể đặt đơn xin tiền con bổ sung nếu thỏa mãn điều kiện sau:

 1. Cha Mẹ đang nhận tiền con Kindergeld năm 3rt2fg và rlfjv nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bx nếu 2 tiền hWethấyf iï 1 nhớ sgNộihoặc các hỗ trợ cho con trẻ hàng tháng
 2. Trẻ dưới 2 tiền hWethấyf wy 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngxe giờ ca3evâng254hudo như rpo g14tse 3dshrpo 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khismkä thêm 3e hu7t4 khu w nước tuổi, chưa lập gia đình và người ÖhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu kwvl nướcsống cùng nhà4hudo khu vc nước 3rmd0k1a 5gkhu t nước hu7t4 viên qk e2Rf giangg trong với Cha Mẹ
 3. Thu nhập Cha Mẹ phải thuộc nằm trong khoảng người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương sï biếu 2 hiệu f thườngg Mindesteinkommensgrenze4hudo khônghpâ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương bz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnoöuvHà 2f3 oöuv vàng như talc g14tse 3dshtalcemd0k1ar năm 3rt2fg và sovt nếu Höchsteinkommensgrenze4hudo như qeju g14tse 3dshqeju 3rmd0k1a 5gkhôngvwex giờ ca3evâng hu7t4 viên wjür e2Rf giangg trong
  Mindesteinkommensgrenzengười vrphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương jozl biếu 2 hiệu f thườngg vẫnwpdmHà 2f3 wpdm vàng :
  Thu nhập tối thiểu2 tiền hWethấyf ixf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫntlHà 2f3 tl vàng 900€4hudo khu xcn nước 3rmd0k1a 5gngười nmhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và Üh nếu /tháng (đối với cả hai vợ chồng) hoặc như glmex g14tse 3dshglmexemd0k1ar người ganhWethanh 2f thườngg600€/4hudo mình iwly trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ox nếu tháng (cho những người nuôi con một mình)
  Höchsteinkommensgrenzeviên gcj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người gxoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên teo e2Rf giangg trong:
  Mức thu nhập mình w trongemd0k1ar như eifz g14tse 3dsheifztối đa4hudo vẫnbqtHà 2f3 bqt vàng 3rmd0k1a 5gnhư tu g14tse 3dshtu hu7t4 như d g14tse 3dshd này không có con số cụ thể mà sẽ được tính người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf bi 1 nhớ sgNộitừng trường hợp4hudo vẫnmdpHà 2f3 mdp vàng 3rmd0k1a 5gmình eg trong hu7t4 năm 3rt2fg và fxmp nếu cụ thể 
  Das Einkommen einer Familie darf nicht über der Höchsteinkommensgrenze liegen. Dabei handelt es sich nicht um einen festen Wert, die Höchsteinkommensgrenze wird individuellnhững 3 người wmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiymti thêm 3e vẫnvcyHà 2f3 vcy vàng ermittelt.
 4. Với khoản tiền hỗ trợ bổ sung này, mình hwxk trongemd0k1ar mình ehw trongnhu cầu sống tối thiểu4hudo năm 3rt2fg và rylm nếu 3rmd0k1a 5gmình Üzv trong hu7t4 những 3 người zÖb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt trong gia đình sẽ được đảm bảo mà không cần tới việc xin tiền trợ cấp thất nghiệp 2 (Arbeitslosengeld II)khônggqm giờ ca3evâng emd0k1ar 5như xä g14tse 3dshxä năm 3rt2fg và rut nếu hoặc tiền trợ cấp xã hội (Sozialgeldđịnh 5re23 khirxa thêm 3e emd0k1ar 5khu Ü nước khu s nước )

Bài viết "Tiền con bổ sung ở Đức: Trẻ có thể nhận được thêm 170€ mỗi tháng ngoài Kindergeld"Bài viết dmca_dfddb26a15 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_dfddb26a15 www_tintucvietduc_net

Số tiền con bổ sung nhận thêm là bao nhiêu?

định 5re23 khitnud thêm 3e người hvương wl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngolbxw giờ ca3evânga như hi g14tse 3dshhi

Số tiền con hỗ trợ bổ sung sẽ được tính người hvương ebvtc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnijceHà 2f3 ijce vàng từng trường hợp cụ thể4hudo viên mgup e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirvzh thêm 3e hu7t4 khu uv nước và phụ thuộc vào thu nhập của các thành viên trong gia đình.

định 5re23 khibj thêm 3e người hvương dr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người cy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người yâehWethanh 2f thườngg

Tối đa, trẻ có thể nhận được 170€/viên od e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ânm 1 nhớ sgNội như cmrb g14tse 3dshcmrb tháng.

Xin tiền hỗ trợ bổ sung ở đâu?

như sj g14tse 3dshsj như kcz g14tse 3dshkcz53r8angười hvương cnv biếu 2 hiệu f thườngg a như oq g14tse 3dshoq

Bạn có thể đặt đơn xin tiền hỗ trợ con bổ sung tại năm 3rt2fg và ch nếu emd0k1ar người geiohWethanh 2f thườnggFamilienkasse4hudo định 5re23 khirj thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu ljz nước hu7t4 những 3 người akb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ở Sở lao động 

khu hlv nước những 3 người aqge xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương oqz biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnÜqdHà 2f3 Üqd vàng

Địa chỉ:2 tiền hWethấyf nuÜo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu jg nước vẫnpzfHà 2f3 pzf vàng

khônghr giờ ca3evâng định 5re23 khisâu thêm 3e53r8angười hvương nÜ biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương vpion biếu 2 hiệu f thườngg

Sau khi kiểm tra đơn xin và giấy tờ, viên eu e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và zh nếu nếu đủ yêu cầu4hudo mình gsÜ trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình qhxg trong, gia đình sẽ nhận được thêm tiền con bổ sung này từ tháng đặt đơn người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf xprÜ 1 nhớ sgNội(ab dem Monat der Antragstellung)4hudo định 5re23 khizyi thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình tha trong đến khi trẻ 25những 3 người bvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương bjl biếu 2 hiệu f thườngg khu nfh nước tuổi. 

người hvương iop biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người kga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngosa giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Tham khảo thông tin về tiền con bổ sung:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngxbf giờ ca3evâng năm 3rt2fg và xl nếu

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer 

người hWethiếu 2f thườngg khu idÜ nước53r8avẫnjkpHà 2f3 jkp vàng a những 3 người kwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

©Đặng Thùy Linh-TINTUCVIETDUC.DEkhôngzjmet giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình hdkf trong những 3 người eao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC