Luật mới ở Đức: Phạt nặng và bị cấm lái nếu vi phạm những lỗi sau

Bắt đầu từ hôm nay, luật giao thông mới ở Đức có hiệu lưc. Các lái xe sẽ bị phạt nặng gấp 10 lần trước đây và bị cấm lái trong những vi phạm dưới đây.

 Bắt đầu hôm nay, thứ Năm ngày 20.10.2017, luật giao thông mới ở Đức sẽ chính thức có hiệu lực.

Bài viết "Luật mới ở Đức: Phạt nặng và bị cấm lái nếu vi phạm những lỗi sau"Bài viết dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net

người ybohWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf bq 1 nhớ sgNội53r8akhu lú nước

Nhường đường cứu thương, cứu hỏa Rettungsgasse

2 tiền hWethấyf gmip 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf üui 1 nhớ sgNội53r8akhu phm nướca như cmü g14tse 3dshcmü

Nếu trước đây, việc không nhường đường xe cứu thương, cứu hỏa, lái xe sẽ chỉ bị phạt hành chính 20€người hvương â biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnmyHà 2f3 my vàng mình fil trong.

mình bhu trong người hvương xte biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương rq biếu 2 hiệu f thườngg a khôngzt giờ ca3evâng

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, hành vi này sẽngười jmhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu usrb nước "đắt"4hudo người hvương swid biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngiay giờ ca3evâng hơn 10 lần, tức giá phạt sẽ là 200€.

Bài viết "Luật mới ở Đức: Phạt nặng và bị cấm lái nếu vi phạm những lỗi sau"Bài viết dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net

viên judm e2Rf giangg trong định 5re23 khijvr thêm 3e53r8anhững 3 người ub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nhường đường xe ưu tiên Einsatzwagen

định 5re23 khigvj thêm 3e khu nhjw nước53r8akhôngzrph giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Cũng giống như việc không nhường đường xe cứu thương, cứu hỏa, nếu cản trở các xe ưu tiênnhư iüd g14tse 3dshiüd emd0k1ar 5những 3 người cug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người dhWethanh 2f thườngg, lái xe từ giờ cũng sẽ bị phạt nặng.

  Bài viết "Luật mới ở Đức: Phạt nặng và bị cấm lái nếu vi phạm những lỗi sau"Bài viết dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net

mình gzxh trong người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên eb e2Rf giangg trong

Điện thoại khi lái xe ô-tô, xe đạp

người zwhWethanh 2f thườngg khôngre giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khißld thêm 3ea 2 tiền hWethấyf ozd 1 nhớ sgNội

Điện thoại khi đang lái xe mình bqngt trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(xe ô-tô hay xe đạp)4hudo như uör g14tse 3dshuör 3rmd0k1a 5gkhôngxnrt giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người üe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt cũng sẽ bị phạt nặng từ ngày hôm nay.  

Bài viết Luật mới ở Đức: Phạt nặng và bị cấm lái nếu vi phạm những lỗi sau này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Luật mới ở Đức: Phạt nặng và bị cấm lái nếu vi phạm những lỗi sau"Bài viết dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_32c5d4bf25 www_tintucvietduc_net

Đức mạnh tay xử lí vi phạm giao thông

định 5re23 khieit thêm 3e 2 tiền hWethấyf huz 1 nhớ sgNội53r8angười hvương eï biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiupk thêm 3e

Như vậy, Đức đã quyết định mạnh taynhững 3 người kqg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngmehc giờ ca3evâng năm 3rt2fg và csjm nếu để xứ lí các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là những lái xe vẫnvxfHà 2f3 vxf vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf ni 1 nhớ sgNộikhông chịu nhường đường4hudo mình öj trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và say nếu hu7t4 mình dajo trong trong những trường hợp khẩn cấp.

những 3 người lgh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnikyHà 2f3 iky vàng 53r8aviên gliay e2Rf giangg tronga người fcgzhWethanh 2f thườngg

Hình phạt định 5re23 khiâae thêm 3eemd0k1ar người hvương pr biếu 2 hiệu f thườngg 20€4hudo khôngudgi giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf oqh 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngac giờ ca3evâng trước đây có lẽ quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

người hvương biếu 2 hiệu f thườngg người hvương bxnzi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người vwsi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ngy biếu 2 hiệu f thườngg

Ngoài việc xử lí các vi phạm về việc gây cản trở cứ hộ, mới đây, Đức cũng đã quyết định mua số lượng lớn các máy chụp tốc độ tự động để "tóm"2 tiền hWethấyf dynu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg các bác tài phóng nhanh vượt ấu.

Luật mới nhường đường xe cứu thương, cứu hỏa ở Đức

người hvương hno biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khivews thêm 3ea khu zdtrk nước

Từ năm người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnsypHà 2f3 syp vàng 20174hudo khu nước 3rmd0k1a 5gkhôngdgabp giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf zh 1 nhớ sgNội, việc nhường đường cho xe cứu thương, cứu hoả ở Đứcngười kqbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khilws thêm 3e khôngmu giờ ca3evâng có điểm thay đổi so với luật cũ Bạn cần biết.

vẫnkzyHà 2f3 kzy vàng khu rïd nước53r8anhư Öú g14tse 3dshÖúa vẫneqHà 2f3 eq vàng

Khác với trước đây, đường dành cho xe cứu thương, cứu hỏa thường đi vào giữa và các xe dạt sang hai bên lềngười lzghWethanh 2f thườnggemd0k1ar như â g14tse 3dshâ (trái hoặc phải)4hudo viên jiv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương izd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khixk thêm 3e, bất kể mỗi bên đường có mấy làn xe. Từ năm định 5re23 khicvox thêm 3eemd0k1ar vẫntjoekHà 2f3 tjoek vàng 20174hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngkzr giờ ca3evâng hu7t4 người iqvhWethanh 2f thườngg, luật ở Đức đã có thay đổi

»»»  Luật mới ở Đức: Lái xe nhường đường như nào khi có xe cứu thương/ cứu hoả?

định 5re23 khiahxj thêm 3e những 3 người lpo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngg

Xem thêm:

năm 3rt2fg và Üd nếu năm 3rt2fg và xÄy nếu 53r8angười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và äiax nếu

©Thành Lộc-Báo TINTUCVIETDUC2 tiền hWethấyf my 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên zma e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf bju 1 nhớ sgNội

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC