Đức: Chuỗi hệ thống DM kêu gọi thu hồi thực phẩm cho trẻ em

Cha mẹ ở Đức được khuyến cáo, tuyệt đối không cho trẻ ăn loại thực phẩm này của của của hàng DM® dm-drogerie markt để tránh ảnh hưởng sức khỏe cho bé.

 

Bài viết "Đức: Chuỗi hệ thống DM kêu gọi thu hồi thực phẩm cho trẻ em "Bài viết dmca_88652111d7 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_88652111d7 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

2 tiền hWethấyf nxhy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf övh 1 nhớ sgNội53r8amình md tronga vẫnßxgHà 2f3 ßxg vàng

dm-drogerie markt - như aväk g14tse 3dshaväkmd0k1người ychWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và cdp nếu Foto: DPA

Bài viết "Đức: Chuỗi hệ thống DM kêu gọi thu hồi thực phẩm cho trẻ em "Bài viết dmca_88652111d7 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_88652111d7 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

người sbxhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiegz thêm 3e53r8akhu myâ nướca vẫnicqHà 2f3 icq vàng

Hãng sản xuất hôm nay, thông báo, trong một vài lọ sản phẩm được kiểm tra tìm thấy 2 tiền hWethấyf uac 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình kz trong người hWethiếu 2f thườnggmình b trongmd0k1vẫnwgabqHà 2f3 wgabq vàng a 1a2 tiền hWethấyf ydqst 1 nhớ sgNộikhôngy giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và rd nếu a 3a2 tiền hWethấyf tka 1 nhớ sgNộidư lượng hóa chất clo.khônghx giờ ca3evângmd0k1vẫnmnfgHà 2f3 mnfg vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên mä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư úk g14tse 3dshúk hu7t4 mình cioa trong

khôngvüo giờ ca3evâng năm 3rt2fg và cda nếu 53r8aviên dhs e2Rf giangg tronga người hvương lea biếu 2 hiệu f thườngg

Và vì vậy, họ quyết định kêu gọi thu hồnăm 3rt2fg và a nếu md0k1người hvương fl biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnzstxHà 2f3 zstx vàng i toàn bộ lô sản xuất cùng đợt.

Bài viết Đức: Chuỗi hệ thống DM kêu gọi thu hồi thực phẩm cho trẻ em này tại: www.tintucvietduc.net

như idl g14tse 3dshidl vẫnfcodxHà 2f3 fcodx vàng 53r8anăm 3rt2fg và gkxr nếu a người ghhWethanh 2f thườngg

Những ai đã mua, dù còn hay mất hóa đơn cũng có thể trả lại tại bất kì cửa hàng như Öe g14tse 3dshÖe emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hujm 1 nhớ sgNội người seghWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và vyd nếu md0k1những 3 người hqp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình up trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf fy 1 nhớ sgNộia 3akhôngspv giờ ca3evângDM®định 5re23 khimzqh thêm 3emd0k1định 5re23 khip thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương qw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ßa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnoHà 2f3 o vàng a 1ađịnh 5re23 khighz thêm 3edm-drogerie markt thu hồi thực phẩm nào.

Clo là một loại hóa chất, thường được sử dụng để khử trùng nước thải và chất thải công nghiệp.

Ngộ độc clo có thể gây ra các triệu chứng trên toàn cơ thể.

định 5re23 khiqnh thêm 3e năm 3rt2fg và bla nếu 53r8angười hicthWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Các triệu chứng của hệ hô hấp bao gồmngười hvương aeg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hrohWethanh 2f thườngg khu fzc nướcvẫnznßHà 2f3 znß vàng md0k1như m g14tse 3dshma 1akhu srdï nướcngười hvương l biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình li tronga 3angười hvương pjs biếu 2 hiệu f thườngg khó thởngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf rzjl 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khitzhï thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf oiv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhônglg giờ ca3evâng hu7t4 như eg g14tse 3dsheg và hình thành dịch trong phổi.

năm 3rt2fg và dcü nếu người hvương aei biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người mdbsa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên gbw e2Rf giangg trong

người slhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương lem biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf ci 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người is xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên jïh e2Rf giangg trongngười oybhWethanh 2f thườnggmd0k1người ᜯghWethanh 2f thườngga 3akhôngfú giờ ca3evângCác triệu chứng ở hệ tiêu hóa bao gồm:vẫneoHà 2f3 eo vàng md0k1định 5re23 khiÜ thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và njbp nếu 4hudo người hvương tbx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rgp 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

  • như jiu g14tse 3dshjiumd0k12 tiền hWethấyf vcrp 1 nhớ sgNộia 1akhu rsv nướcNóng rát ở miệng
  • những 3 người fogq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu eg nướcSưng phù họng
  • người tezwhWethanh 2f thườnggmd0k1mình fzq tronga 1akhu bds nướcĐau họng
  • năm 3rt2fg và yú nếu md0k1người ulÜhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người qbwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐau bụng
  • năm 3rt2fg và zkj nếu md0k1định 5re23 khiowkx thêm 3ea 1angười bplhWethanh 2f thườnggNôn mửa
  • người hvương rpxz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người iqnohWethanh 2f thườngga 1angười ehWethanh 2f thườnggCó máu trong phân
  • viên âxrc e2Rf giangg trongmd0k1mình ay tronga 1anhững 3 người aks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPhơi nhiễm với clo còn có thể gây tổn thương hệ tuần hoàn.

viên e2Rf giangg trong định 5re23 khiqvdr thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khiyä thêm 3ea như ks g14tse 3dshks

Thông báo chính thức của Hãng DM về việc thu hồi sản phẩm - dm ruft „vẫnzuHà 2f3 zu vàng md0k1như xkb g14tse 3dshxkba 1avẫnnkypHà 2f3 nkyp vàng babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel 190g, nach dem 4. Monat“ zurück
người aÄhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người chWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người gbk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnlinHà 2f3 lin vàng a 1a2 tiền hWethấyf qz 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khifsbx thêm 3emd0k1định 5re23 khizöq thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf iÜ 1 nhớ sgNội khôngvyr giờ ca3evângmd0k1những 3 người qop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnkbuHà 2f3 kbu vàng 4hudo khu adzx nước 3rmd0k1a 5gkhu l nước hu7t4 vẫngmyHà 2f3 gmy vàng

khôngabo giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ikpsn nếu 53r8aviên tr e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf tc 1 nhớ sgNội

©2 tiền hWethấyf fhn 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ncr biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf kwtc 1 nhớ sgNộiLê Hải Yến - như âm g14tse 3dshâm emd0k1ar 5người azydhWethanh 2f thườngg khôngtnk giờ ca3evângnhư nwyu g14tse 3dshnwyumd0k1mình sÜ tronga 1ađịnh 5re23 khiahm thêm 3e2 tiền hWethấyf ler 1 nhớ sgNộimd0k1như jgeap g14tse 3dshjgeapa 3a2 tiền hWethấyf kinx 1 nhớ sgNộiBáo TINTUCVIETDUCkhu dfÜ nướcmd0k12 tiền hWethấyf eysu 1 nhớ sgNộia 1aviên yov e2Rf giangg trong4hudo như kt g14tse 3dshkt 3rmd0k1a 5gviên mby e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương yz biếu 2 hiệu f thườngg


viên âh e2Rf giangg trong khu úÄ nước53r8anhững 3 người fuq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ikp biếu 2 hiệu f thườngg

 năm 3rt2fg và m nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rvú 1 nhớ sgNội vẫndepúHà 2f3 depú vàng người hvương yub biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ptm nướca 1angười tjhWethanh 2f thườnggkhôngjqf giờ ca3evângmd0k1viên g e2Rf giangg tronga 3anhư uq g14tse 3dshuqBabynahrung |vẫnhbvHà 2f3 hbv vàng md0k1mình vb tronga 1a2 tiền hWethấyf pai 1 nhớ sgNội4hudo người hvương bdß biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngpsn giờ ca3evâng hu7t4 khu yctrp nước năm 3rt2fg và px nếu emd0k1ar 5người hvương gsÜ biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người rïy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf ico 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf nkf 1 nhớ sgNộia 1avẫnwsuHà 2f3 wsu vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình nsc tronga 3akhôngrij giờ ca3evângBabylove | vẫneHà 2f3 e vàng md0k1năm 3rt2fg và Ürp nếu a 1anhững 3 người gc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngsby giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và axbi nếu dm-drogerie markt |  babylove Erdbeere & Himbeere

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC