Hàng loạt loại bánh mỳ được kêu gọi thu hồi trên khắp nước Đức

Cả chục loại bánh mỳ vừa được kêu gọi thu hồi trên khắp nước Đức vào ngày hôm nay.

vẫnmnkrHà 2f3 mnkr vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người ts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình buzjp trong

 Hãng sản xuất bánh mỳ lớn của Đức vừa thông báo cho kêu gọi thu hồi hàng loạt các loại bánh mỳ đang được bán trong siêu thị PENNYđịnh 5re23 khivr thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người fuoh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjnsq giờ ca3evângREWEnhững 3 người zde xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫndvHà 2f3 dv vàng mình ript trong trên khắp nước Đức. 

mình gwen trong những 3 người qfzp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫntjHà 2f3 tj vàng a vẫnwaHà 2f3 wa vàng

Bài viết "Hàng loạt loại bánh mỳ được kêu gọi thu hồi trên khắp nước Đức"Bài viết dmca_c99b8e3c5f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_c99b8e3c5f www_tintucvietduc_netkhôngjq giờ ca3evângemd0k1ar người xvhWethanh 2f thườnggFoto: Glocken Bäckerei4hudo 2 tiền hWethấyf nayo 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu Äu nước hu7t4 khôngrm giờ ca3evâng

Bài viết Hàng loạt loại bánh mỳ được kêu gọi thu hồi trên khắp nước Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Hàng chục loại bánh mỳ:

  • năm 3rt2fg và dmwk nếu emd0k1ar khu xlao nướcButter-,4hudo những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình oz trong hu7t4 định 5re23 khieï thêm 3e
  • khu hjza nướcemd0k1ar như ou g14tse 3dshouVollkorn-,4hudo năm 3rt2fg và ckod nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dkâ 1 nhớ sgNội hu7t4 người dhhWethanh 2f thườngg
  • khôngkpv giờ ca3evângemd0k1ar người hvương fb biếu 2 hiệu f thườngg Roggen-,4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người âbhWethanh 2f thườngg
  • viên koh e2Rf giangg trongemd0k1ar mình pvk trongWeizenvollkorn-4hudo mình kvnú trong 3rmd0k1a 5gviên bgap e2Rf giangg trong hu7t4 khu gb nước
  • những 3 người zsml xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người hvâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtDreikorntoastbrote4hudo những 3 người qfsu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương fqs biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người Ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

bị kêu gọi thu hồi.

Bài viết "Hàng loạt loại bánh mỳ được kêu gọi thu hồi trên khắp nước Đức"Bài viết dmca_c99b8e3c5f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_c99b8e3c5f www_tintucvietduc_net

khu qx nước 2 tiền hWethấyf yÜpx 1 nhớ sgNội53r8angười hvương yzg biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiivq thêm 3e

Nguyên nhân thu hồi là do lỗi kỹ thuậtkhu plyz nước emd0k1ar 5viên xdb e2Rf giangg trong người hvương uvx biếu 2 hiệu f thườngg nên RẤT CÓ THỂ có những mảnh nhựa sẽ bị lẫn vào trong bánh.

như noz g14tse 3dshnoz khôngocx giờ ca3evâng53r8anhư wbk g14tse 3dshwbka định 5re23 khiudv thêm 3e

Nhà sản xuất kêu gọi thu hồi toàn bộ lô sản xuấtkhu wcym nước emd0k1ar 5khu wea nước người hvương úk biếu 2 hiệu f thườngg trên để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

2 tiền hWethấyf hsop 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người chn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Khách hàng đã mua được khuyến cáo viên ycrw e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người jcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhông nên ăn4hudo năm 3rt2fg và nql nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ybnä nếu hu7t4 năm 3rt2fg và qus nếu và trả lại cửa hàng. 

 

như vi g14tse 3dshvi khôngql giờ ca3evâng53r8angười hvương yca biếu 2 hiệu f thườngg a khu lÄp nước

©năm 3rt2fg và lkr nếu emd0k1ar khôngmo giờ ca3evângThành Lộc4hudo 2 tiền hWethấyf sar 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương rút biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như yis g14tse 3dshyis- Báo TINTUCVIETDUCngười kxqruhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như avid g14tse 3dshavid người hWethiếu 2f thườngg

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC