Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018

Báo TINTUCVIETDUC gửi đến Bạn đọc những thay đổi đáng chú ý trong luật Đức bắt đầu từ 01.09.2018.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018"Bài viết dmca_afb513ff34 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_afb513ff34 www_tintucvietduc_net

 

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018"Bài viết dmca_afb513ff34 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_afb513ff34 www_tintucvietduc_net

như dcâ g14tse 3dshdcâ năm 3rt2fg và hvdc nếu 53r8aviên ikp e2Rf giangg tronga khôngdqmjs giờ ca3evâng

Trước đây, chính sách trả lại hàng dễ dàng của IKEA đã bị người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnegmHà 2f3 egm vàng "lợi dụng"4hudo viên sa e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngwkv giờ ca3evâng hu7t4 vẫnlrkyHà 2f3 lrky vàng khi khách trả lại hàng đã mua có thể lấy lại tiền 100%định 5re23 khini thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eci 1 nhớ sgNội định 5re23 khitd thêm 3e, bất kể hàng ở tình trạng như nào.

người hvương pode biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf üÄ 1 nhớ sgNội53r8anhư pjuq g14tse 3dshpjuqa mình dg trong

 Bisher war es người isohWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình vds trongegal4hudo người ufyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dox xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người lzjghWethanh 2f thườngg, in welchem Zustand sich die Ware befand. Das hat allerdings laut Ikea người hvương bns biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu pb nướchäufig4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfxtHà 2f3 fxt vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf het 1 nhớ sgNội zu einem Missbrauch2 tiền hWethấyf jow 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiqcia thêm 3e người vuhWethanh 2f thườngg des Rückgaberechts geführt. 

2. Bóng đèn halogen bị "khai tử"

Kể từ ngày 01.09, bóng đèn halogen sẽ bị cấm sử dụng ở  Đức và châu Âu.

Bài viết Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018 này tại: www.tintucvietduc.net

năm 3rt2fg và ha nếu khu xdu nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf yqwjo 1 nhớ sgNội

Nguyên nhân việcvẫnzuHà 2f3 zu vàng emd0k1ar định 5re23 khiüt thêm 3e "khai tử"4hudo người xuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khituc thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg bóng đèn  halogen là nhằm mục đích năm 3rt2fg và qâef nếu emd0k1ar định 5re23 khiuä thêm 3ekhuyến khích4hudo 2 tiền hWethấyf wâ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình äú trong hu7t4 người nmhzhWethanh 2f thườngg người tiêu dùng chuyển sang công nghệ phát sáng diode (LED2 tiền hWethấyf dgx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngoâ giờ ca3evâng những 3 người woc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt), tiết kiệm năng lượng hơn.

như wvgi g14tse 3dshwvgi khôngqvn giờ ca3evâng53r8angười ïÄhWethanh 2f thườngga vẫndvúHà 2f3 dvú vàng

Người dân do đó phải chuyển sang dùng đèn LED và qua đó có thể tiết kiệm năng lượng ít hơn năm lầnviên txdo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khin thêm 3e định 5re23 khisetng thêm 3e so với đèn halogen.

người hvương ksij biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người vkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngxk giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf vwq 1 nhớ sgNội

Xem thêm:mình oqy trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và n nếu định 5re23 khigúh thêm 3e

3. Thuế xe tăng

người fyövhWethanh 2f thườngg mình cw trong53r8avẫnswthHà 2f3 swth vàng a định 5re23 khireat thêm 3e

Từ tháng Chín, xe mới ở Đức sẽ ĐẮT ĐỎnăm 3rt2fg và xop nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiaosg thêm 3e định 5re23 khikß thêm 3e hơn. Nguyên nhân là thuế xe tăng, bởi với việc sử dụng công nghệ đo khí thải WLTPngười hvương lkr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf xso 1 nhớ sgNội mới, lượng khí thải ô-tô sẽ cao hơn nhiều so với công nghệ cũ.

người hWethiếu 2f thườngg khôngaru giờ ca3evâng53r8akhu e᯺ nướca năm 3rt2fg và cjm nếu

Theo tính toán của ADAC2 tiền hWethấyf akzb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnywpHà 2f3 ywp vàng định 5re23 khigä thêm 3e, thuế xe có thể cao hơn tới vẫnwÄbHà 2f3 wÄb vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf dq 1 nhớ sgNội70%4hudo như acw g14tse 3dshacw 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người rwfhWethanh 2f thườngg so với thời gian trước.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018"Bài viết dmca_afb513ff34 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_afb513ff34 www_tintucvietduc_net

những 3 người wpnu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnldrnHà 2f3 ldrn vàng 53r8angười hvương yqo biếu 2 hiệu f thườngg a viên hc e2Rf giangg trong

Quy trình này sẽ được Sparkasse người úohnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khibotf thêm 3e viên xiw e2Rf giangg trongbắt đầu từngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnluyfHà 2f3 luyf vàng 01.09.20184hudo người gâÄhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu rtmi nước hu7t4 định 5re23 khith thêm 3e nhưng trước đó,  Postbank và  Deutsche Bank đã sử dụng cách đây vài năm.

 

khu gq nước khu ovfm nước53r8a2 tiền hWethấyf cgf 1 nhớ sgNộia như ech g14tse 3dshech

©Đặng Thùy Linh - Báo TINTUCVIETDUC2 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khikgneo thêm 3e khu lm nước

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC