Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018

Báo TINTUCVIETDUC gửi đến Bạn đọc những thay đổi đáng chú ý trong luật Đức bắt đầu từ 01.09.2018.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018"Bài viết dmca_f9df3c2982 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_f9df3c2982 www_tintucvietduc_net

 

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018"Bài viết dmca_f9df3c2982 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_f9df3c2982 www_tintucvietduc_net

năm 3rt2fg và upr nếu khôngïnt giờ ca3evâng53r8akhônguzd giờ ca3evânga người hvương vgn biếu 2 hiệu f thườngg

Trước đây, chính sách trả lại hàng dễ dàng của IKEA đã bị vẫnxryjHà 2f3 xryj vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg"lợi dụng"4hudo những 3 người lehq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nfm nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg khi khách trả lại hàng đã mua có thể lấy lại tiền 100%khônghay giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xtuv 1 nhớ sgNội khôngitdf giờ ca3evâng, bất kể hàng ở tình trạng như nào.

viên ry e2Rf giangg trong vẫnqrHà 2f3 qr vàng 53r8anăm 3rt2fg và xyz nếu a người wsâphWethanh 2f thườngg

 Bisher war es viên mkdi e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và bxo nếu egal4hudo người edchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười zkrhWethanh 2f thườngg hu7t4 người xbwhWethanh 2f thườngg, in welchem Zustand sich die Ware befand. Das hat allerdings laut Ikea như emo g14tse 3dshemoemd0k1ar người vbmhWethanh 2f thườngghäufig4hudo năm 3rt2fg và fxvw nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tlj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khônghske giờ ca3evâng zu einem Missbrauchđịnh 5re23 khivnx thêm 3e emd0k1ar 5khu jtb nước mình ï trong des Rückgaberechts geführt. 

2. Bóng đèn halogen bị "khai tử"

Kể từ ngày 01.09, bóng đèn halogen sẽ bị cấm sử dụng ở  Đức và châu Âu.

Bài viết Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018 này tại: www.tintucvietduc.net

khu ngq nước năm 3rt2fg và tmx nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương mgkr biếu 2 hiệu f thườngg

Nguyên nhân việc2 tiền hWethấyf âe 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương wtvr biếu 2 hiệu f thườngg "khai tử"4hudo những 3 người bygt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương jla biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình kud trong bóng đèn  halogen là nhằm mục đích định 5re23 khijâho thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khinu thêm 3ekhuyến khích4hudo định 5re23 khiqkho thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười ülhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ov 1 nhớ sgNội người tiêu dùng chuyển sang công nghệ phát sáng diode (LEDkhu asp nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương if biếu 2 hiệu f thườngg ), tiết kiệm năng lượng hơn.

người hvương mvj biếu 2 hiệu f thườngg mình trong53r8anhư dwq g14tse 3dshdwqa những 3 người mzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Người dân do đó phải chuyển sang dùng đèn LED và qua đó có thể tiết kiệm năng lượng ít hơn năm lầnkhu ecrb nước emd0k1ar 5khôngky giờ ca3evâng người scuihWethanh 2f thườngg so với đèn halogen.

người uthWethanh 2f thườngg như qh g14tse 3dshqh53r8akhôngqzl giờ ca3evânga khôngjmv giờ ca3evâng

Xem thêm:định 5re23 khijs thêm 3e emd0k1ar 5như ïla g14tse 3dshïla khu täe nước

3. Thuế xe tăng

khôngylk giờ ca3evâng vẫnaiHà 2f3 ai vàng 53r8amình lmzk tronga khôngqkix giờ ca3evâng

Từ tháng Chín, xe mới ở Đức sẽ ĐẮT ĐỎnhư vs g14tse 3dshvs emd0k1ar 5người oühWethanh 2f thườngg viên ot e2Rf giangg trong hơn. Nguyên nhân là thuế xe tăng, bởi với việc sử dụng công nghệ đo khí thải WLTPngười hvương aqbs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình Äfk trong mới, lượng khí thải ô-tô sẽ cao hơn nhiều so với công nghệ cũ.

viên pr e2Rf giangg trong vẫnrälHà 2f3 räl vàng 53r8angười jsqchWethanh 2f thườngga những 3 người päv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Theo tính toán của ADACkhu lx nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ewq nếu như duÖ g14tse 3dshduÖ, thuế xe có thể cao hơn tới mình qjz trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg70%4hudo năm 3rt2fg và dsu nếu 3rmd0k1a 5gkhu wÜ nước hu7t4 năm 3rt2fg và huzs nếu so với thời gian trước.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi ĐÁNG CHÚ Ý từ 01.09.2018"Bài viết dmca_f9df3c2982 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_f9df3c2982 www_tintucvietduc_net

năm 3rt2fg và p nếu năm 3rt2fg và c nếu 53r8anăm 3rt2fg và wkx nếu a những 3 người qyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Quy trình này sẽ được Sparkasse vẫnjavzHà 2f3 javz vàng emd0k1ar 5những 3 người ahfb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như wjÖ g14tse 3dshwjÖbắt đầu từkhu egú nướcemd0k1ar người hvương ar biếu 2 hiệu f thườngg 01.09.20184hudo định 5re23 khihkä thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên de e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương ynp biếu 2 hiệu f thườngg nhưng trước đó,  Postbank và  Deutsche Bank đã sử dụng cách đây vài năm.

 

những 3 người ßnl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ly g14tse 3dshly53r8anăm 3rt2fg và muj nếu a 2 tiền hWethấyf isen 1 nhớ sgNội

©Đặng Thùy Linh - Báo TINTUCVIETDUCngười zhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương bfp biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf zk 1 nhớ sgNội

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC