Sang Nha Hang Nordhausen

Giá: 40.000 EUR
Liên hệ Tran Duyet Sanh
Ngày đăng 10.01.2017
Đăng bởi
Khách

Mô tả

China Restaurant 80-90 cho ngoi (250m² + kleiner Biergarten 3/4 Tische): 740€/monatlich, voi Wohnung ke ben (100m²): 430€ warm/monatlich. Rat nhieu khach quen va khach lau nam (20 nam ton tai tu khai truong). Co bay dau xe lon truoc nha hang.
China Restaurant 80-90 cho ngoi (250m² + kleiner Biergarten 3/4 Tische): 740€/monatlich, voi Wohnung ke ben (100m²): 430€ warm/monatlich. Rat nhieu khach quen va khach lau nam (20 nam ton tai tu khai truong). Co bay dau xe lon truoc nha hang.

Quốc gia


Gehege 12, 99734 Nordhausen