Sang tiệm nails

Giá: 15000 EUR
Liên hệ Tên Dung . Số điện thoại : 017653636341
Ngày đăng 12.09.2017
Đăng bởi
Khách

Mô tả

Tiệm nhỏ,đẹp , 4 năm ,lượng khách tốt,thu nhập ổn định. Thích hợp hai vợ chồng . Hai bàn tay,một ghế chân ,một giường nối mi . Khu dân cư ,đối diện Rewe,Aldi .
Tiệm nhỏ,đẹp , 4 năm ,lượng khách tốt,thu nhập ổn định. Thích hợp hai vợ chồng . Hai bàn tay,một ghế chân ,một giường nối mi . Khu dân cư ,đối diện Rewe,Aldi .

Quốc gia


Düsseldorf