Cần tìm nấu bếp

Liên hệ 015210467008
Ngày đăng 15.03.2018
Đăng bởi
Khách

Mô tả

Chúng tôi cần tìm người nấu bếp. Là nam giới, khỏe mạnh, có giấy tờ. Ai có nhu cầu xin liên hệ. Xin cảm ơn
Chúng tôi cần tìm người nấu bếp.
Là nam giới, khỏe mạnh, có giấy tờ. Ai có nhu cầu xin liên hệ.
Xin cảm ơn

Quốc gia


Limburg - Hessen