tìm phụ bếp

Liên hệ xin liên hệ: 015731446155
Ngày đăng 10.01.2017
Đăng bởi
Khách

Mô tả

cần một phụ bếp ( chuẩn bị hàng), có chỗ ở,lương thoải thuận.
cần một phụ bếp ( chuẩn bị hàng), có chỗ ở,lương thoải thuận.