Tim boi ban cho quan o Berlin

Liên hệ 0162 721 5757
Ngày đăng 11.01.2017
Đăng bởi
Khách

Mô tả

Quan chung toi can tim mot boi ban. Y/c: Biet tieng Duc giao tiep, co giay phep lao dong tai Duc. Nhan ca SV muon lam them. Gio lam viec tu 14h-22h ( co the thay doi theo thia thuan) Sdt: 0162 721 5757
Quan chung toi can tim mot boi ban.
Y/c: Biet tieng Duc giao tiep, co giay phep lao dong tai Duc. Nhan ca SV muon lam them.
Gio lam viec tu 14h-22h ( co the thay doi theo thia thuan)

Sdt: 0162 721 5757

Quốc gia


Berlin