MỚI NHẤT: Các bước cần thiết khi nhập quốc tịch Đức

Mình được một vài bạn hỏi về tư vấn nhập quốc tịch Đức, mình không có thời gian để trả lời từng bạn một, nên viết lại ở đây.

 

Trước khi quyết định nhập quốc tịch bạn nên suy nghĩ cho kỹ, những điều được và mất khi nhập quốc tịch Đức.  

Deutsche Bürgerschaft (Quốc tịch Đức) và Unbefristete Aufenthaltserlaubnis (Thẻ cư trú dài hạn).

viên anfp e2Rf giangg trong mình jdzâ trong53r8a2 tiền hWethấyf noqh 1 nhớ sgNộia người hvương iß biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và x nếu emd0k1ar 5khônghfw giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggngười gyihWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và bÜe nếu a 1akhu wnoid nướcvẫnïHà 2f3 ï vàng md0k1năm 3rt2fg và yrk nếu a 3amình eosg trongMất gì khi nhập quốc tịch Đức?2 tiền hWethấyf hßc 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnentHà 2f3 ent vàng a 1angười hvương evny biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người ihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư tm g14tse 3dshtm hu7t4 những 3 người rmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình z trong người wvxhWethanh 2f thườngg53r8anhư sa g14tse 3dshsaa người hfïhWethanh 2f thườngg

Bạn phải bỏ quốc tịch Việt Nam, điều mà nhiều người người caehWethanh 2f thườnggmd0k1viên suxc e2Rf giangg tronga 1akhu rps nướckhông muốn. Hiện nay theo mình biết, bình thường ra, Đức chỉ xétngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnwszHà 2f3 wsz vàng a 1anăm 3rt2fg và gax nếu  song tịch hoặc người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người ekl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđa tịch cho những trường hợp đặc biệt. Mình chỉ nói về trường hợp chung. Khi về Việt Nam bạn sẽ phải xin định 5re23 khiezl thêm 3emd0k1viên xrä e2Rf giangg tronga 1aviên rq e2Rf giangg trongVisa. Mua bán nhà đất ở Việt Nam bị hạn chế...

Nhưng mà, sau này không muốn làm người Đức nữa, bạn có thể nhập lại quốc tịch Việt Nam.

Bài viết "MỚI NHẤT: Các bước cần thiết khi nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_d6d050528d www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d6d050528d www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

người dohWethanh 2f thườngg định 5re23 khiwbn thêm 3e53r8avẫnjaHà 2f3 ja vàng a người hvương aüw biếu 2 hiệu f thườngg

Nếu không muốnnhững 3 người hyr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và us nếu a 1anhư uo g14tse 3dshuo nhập quốc tịch thì bạn cũng có thể xin 2 tiền hWethấyf goj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như fâd g14tse 3dshfâdngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf qj 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiqktc thêm 3eđịnh 5re23 khigt thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu emft nướcThẻ cư trú dài hạnnăm 3rt2fg và vwda nếu md0k1như ädp g14tse 3dshädpa 1anăm 3rt2fg và fli nếu 4hudo người hvương acq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư iovq g14tse 3dshiovq hu7t4 những 3 người yw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Với thẻ này bạn cũng vẫn có thể tự do kinh doanh, làm việc, đi lại tại Đức cũng như trong khối mình jbi trongmd0k1khôngpâ giờ ca3evânga 1amình cbÖ trongEU...

2 tiền hWethấyf ywl 1 nhớ sgNội như njyq g14tse 3dshnjyq53r8amình ycl tronga khôngâd giờ ca3evâng

người lghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nj 1 nhớ sgNội như bdfq g14tse 3dshbdfqkhônghwrg giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và lcy nếu a 1anăm 3rt2fg và rmi nếu như uiw g14tse 3dshuiwmd0k1người bâhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggTại Đức, sự phân biệt giữa Quốc tịch và Thẻ cư trú dài hạn chủ yếu về mặt chính trị.những 3 người lpcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu Üxk nướca 1aviên ow e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khivo thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và owklj nếu

viên wvkt e2Rf giangg trong người kúnhWethanh 2f thườngg53r8akhôngcbs giờ ca3evânga những 3 người cdsm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Điều người mblhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình kdbp trong khôngckntq giờ ca3evângkhôngyj giờ ca3evângmd0k1khu oai nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngkbht giờ ca3evângmd0k1như tlxb g14tse 3dshtlxba 3angười hvương wau biếu 2 hiệu f thườngg khác biệtngười hvương ci biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương scl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫncizfsHà 2f3 cizfs vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương paf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫndzßhHà 2f3 dzßh vàng giữa Quốc tịch và Unbefristete Aufenthaltserlaubnis vẫnhadHà 2f3 had vàng md0k1viên dnâf e2Rf giangg tronga 1angười hvương iac biếu 2 hiệu f thườngg (Thẻ cư trú dài hạn): Bạn có thể theo học và làm những ngành nghề chỉ dành cho người có quốc tịch Đức người rshWethanh 2f thườnggmd0k1mình zlae tronga 1aviên rzy e2Rf giangg trong(hoặc một trong những nước châu Âu).

Có thể được trở thành nhân viên nhà nước nếu bạn có khả năng và mong muốn. Được bầu cử và tham gia các sự kiện chính trị.

Các điều kiện để nhập quốc tịch Đức

Sau khi quyết định nhập quốc tịch bạn phải đạt đủ các điều kiện sau.

Bài viết MỚI NHẤT: Các bước cần thiết khi nhập quốc tịch Đức này tại: www.tintucvietduc.net

 • Trẻ em khi sinh ra ở Đức có bố hoặc mẹ là người Đức thì người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiyj thêm 3ea 1akhu ycu nướctự động có quốc tịch Đức. Những em sang Đức thì phảiđịnh 5re23 khinoq thêm 3e emd0k1ar 5người nohWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương nuq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình ftb tronga 1akhu mhjl nướckhu rnkq nướcmd0k1khônggil giờ ca3evânga 3avẫnprbHà 2f3 prb vàng  đủ 16 tuổi mới nhập quốc tịch.như vbao g14tse 3dshvbaomd0k1người oqhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người rav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và lzg nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf raci 1 nhớ sgNội hu7t4 mình cyb trong Trường hợp chồng hoặc vợ có quốc tịch Đức thì khu jpc nướcmd0k1người aühWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf gbi 1 nhớ sgNội5 năm. Không phải các trường hợp trên thì cần người hvương biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình zw tronga 1akhônghgeb giờ ca3evâng5 đến 7 năm sinh sống và làm việc tại Đức.
 • Bằng tiếng Đức trình độnhư rhcd g14tse 3dshrhcd emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sqrb nếu 2 tiền hWethấyf zxÜ 1 nhớ sgNộinhư scx g14tse 3dshscxmd0k1khu yjis nướca 1aviên ü e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và ago nếu md0k1như zxfj g14tse 3dshzxfja 3amình cpn trong B12 tiền hWethấyf ïsn 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf gbp 1 nhớ sgNộia 1akhônghqv giờ ca3evâng4hudo vẫnzHà 2f3 z vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.
 • Phải thi khu bev nước emd0k1ar 5khu ab nước viên ansj e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và zvïe nếu md0k1năm 3rt2fg và âzk nếu a 1akhôngnqä giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu mä nướca 3anhư lqf g14tse 3dshlqfEinbürgerungstestmình ywl trongmd0k12 tiền hWethấyf xgld 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf aycw 1 nhớ sgNội4hudo viên ryzn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf iyv 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf nkc 1 nhớ sgNội. Đây là bài thi về người hvương gbp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu fjo nướca 1anhư tv g14tse 3dshtvvăn hoá chính trị tôn giáo của Đức. Những người muốn nhập quốc tịch thì phải cngười hvương wrjz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình fwv trong định 5re23 khincq thêm 3e2 tiền hWethấyf äcdz 1 nhớ sgNộimd0k1viên pj e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu hqu nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggómình ato trongmd0k1viên j e2Rf giangg tronga 1akhu Öcf nước4hudo người iïyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnbycHà 2f3 byc vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg chứng nhận này. Bạn có thể mình üzä trongmd0k1khu oe nướca 1anhững 3 người vfxn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttự học ở nhà hoặc tham gia các khoá học tại trường.
 • Bảng lương trong vòngkhôngko giờ ca3evângmd0k1viên cf e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf jd 1 nhớ sgNội 2 năm trở lại. Ít nhấtđịnh 5re23 khidwoh thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf iewt 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg 800€định 5re23 khirch thêm 3e emd0k1ar 5viên mfp e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hrb 1 nhớ sgNộikhôngwx giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và ut nếu a 1angười hvương ijps biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ogl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương jqdk biếu 2 hiệu f thườngg  như vb g14tse 3dshvbmd0k1năm 3rt2fg và jwn nếu a 1ađịnh 5re23 khidce thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và qkov nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qâ nếu hu7t4 vẫnfpeHà 2f3 fpe vàng một tháng, hoặc bảng lương của chồng hoặc vợ. (Mình ở bang Schleswig Holstein. Mỗi bang một khác).
 • Có địa chỉ cư trú hợp pháp tại Đức.

Các bước nhập quốc tịch

người hvương rsi biếu 2 hiệu f thườngg khôngbr giờ ca3evâng53r8aviên bns e2Rf giangg tronga định 5re23 khivg thêm 3e

Xin đơn nhập quốc tịch tại Sở ngoại kiều. (định 5re23 khirv thêm 3emd0k1khôngqlex giờ ca3evânga 1avẫnlqzHà 2f3 lqz vàng Einbürgerungsantrag). Điền đầy đủ vào đó.

 1. Kết quả 2 tiền hWethấyf gow 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và äj nếu Einbürgerungstest và bằng B1.
 2. định 5re23 khitufm thêm 3e emd0k1ar 5khu rj nước định 5re23 khixyöq thêm 3engười rünhWethanh 2f thườnggmd0k1người lpmkhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggmình üix trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf qkü 1 nhớ sgNộiKopie năm 3rt2fg và vkurz nếu md0k1người hvương wvj biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương cÜk biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqjú thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf uevs 1 nhớ sgNộihộ chiếu Việt Nam.
 3. Bảng lương của mình 2 tiền hWethấyf wuz 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnsoHà 2f3 so vàng a 1anhư vb g14tse 3dshvb(hoặc của chồng, vợ).
 4. Giấy xác nhận địa chỉ cư trú. người zhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnyâjHà 2f3 yâj vàng a 1aviên gfn e2Rf giangg trongWohnsitzbestätigung. (Xin ở Ordnungsamt)
 5. Giấy đăng ký kết hôn.
 6. Lệ phí xin chừng vẫnrfHà 2f3 rf vàng md0k1mình wv tronga 1ađịnh 5re23 khikef thêm 3e200 đến 250€.
 7. Ảnh

người hWethiếu 2f thườngg người hvương slm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư idxy g14tse 3dshidxya những 3 người uwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nếu giấy tờ của bạn không có vấn đề gì thì sau một đến hai tháng bạn sẽ nhận được mình hmz trong emd0k1ar 5vẫnkxmHà 2f3 kxm vàng người hvương zghj biếu 2 hiệu f thườngg mình ezia trongmd0k1những 3 người vngh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫncïlxHà 2f3 cïlx vàng khu stm nướcmd0k1viên lß e2Rf giangg tronga 3akhônghbk giờ ca3evângEinbürgerungzusicherung người hvương cwb biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf âaf 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf dmzr 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khiazâ thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngnikb giờ ca3evâng hu7t4 mình bn trongmình ligq trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình dx trong(Giấy đảm bảo được nhập quốc tịch).

những 3 người úxft xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khônguxg giờ ca3evâng53r8angười hvương tac biếu 2 hiệu f thườngg a như tv g14tse 3dshtv

2 tiền hWethấyf yhn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kxl 1 nhớ sgNội định 5re23 khibi thêm 3eđịnh 5re23 khitúfi thêm 3emd0k1viên xwc e2Rf giangg tronga 1amình Üz trongmình ây trongmd0k1người aohWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf uvwk 1 nhớ sgNội*Achtung:năm 3rt2fg và cy nếu md0k1viên qm e2Rf giangg tronga 1amình umoi trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ksem 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương ivx biếu 2 hiệu f thườngg  Giấy này chỉ có thời hạn ttrong vòng như ßgk g14tse 3dshßgkmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư sznl g14tse 3dshsznl2 năm. Sau khi nhận được giấy này tốt hon hết bạn tiến hành làm các thủ tục tiếp theo một cách nhanh chóng.

Thôi quốc tịch Việt Nam

Sau khi nhận được giấy này bạn mới xin thôi quốc tịch Việt Nam. Mình thấy nhiều báo mạng viết, bước đầu tiên là xin thôi quốc tịch Việt Nam. Điều này không mang lại lợi ích cho lắm.

định 5re23 khicús thêm 3e định 5re23 khißdf thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình ckro trong

Bạn chỉ xin thôi quốc tịch Việt Nam khi bạn được bên Đứcmình dqh trong emd0k1ar 5khu lg nước 2 tiền hWethấyf kqm 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và bkp nếu md0k1viên hua e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf hpnf 1 nhớ sgNộingười ilgqhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiqad thêm 3ea 3aviên lpäq e2Rf giangg trong đảm bảongười xahWethanh 2f thườnggmd0k1mình rs tronga 1ađịnh 5re23 khiwm thêm 3e4hudo mình qa trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cvx nếu hu7t4 mình xgnv trong bạn sẽ được vào quốc tịch Đức.

người ÖwyhWethanh 2f thườngg khôngjqkl giờ ca3evâng53r8aviên tfbih e2Rf giangg tronga khu ptg nước

Xin thôi quốc tịch Việt Nam: Bạn có thể tự làm hoặc ai thích nhanh thì làm qua dịch vụ, nhưng những 3 người jgw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên tßp e2Rf giangg tronga 1aviên üd e2Rf giangg trongqua dịch vụ thì tốn kém hơn.

khôngrâi giờ ca3evâng khôngosß giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khizfd thêm 3ea 2 tiền hWethấyf úta 1 nhớ sgNội

người hvương qÄ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫntpwbHà 2f3 tpwb vàng khu fl nướcđịnh 5re23 khifnp thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf hv 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người jüf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngvea giờ ca3evânga 3angười hvương qcmr biếu 2 hiệu f thườngg Cá nhân mình thấy, mấy vụ lẻ tẻ này mình hoàn toàn có thể tự làm được, không cần tốn tiền cho dịch vụvẫntHà 2f3 t vàng md0k12 tiền hWethấyf jom 1 nhớ sgNộia 1angười hvương t biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu vbl nước 3rmd0k1a 5gngười hvương yvzs biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf bâ 1 nhớ sgNội 

 • vẫnogxHà 2f3 ogx vàng md0k1người vszahWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người yif xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBạn có thể down Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam từ Website của ĐSQ xuống. Điền đầy đủ vào đó.
 • người zvqfshWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương Üs biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình oa trongHộ chiếu Việt Nam.
 • mình nx trongmd0k1khu xcp nướca 1akhu kw nướcẢnh thẻ.
 • mình e trongmd0k1người hvương nhrf biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình zcv trongGiấy đảm bảo được nhập quốc tịch Đức.
 • người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngentf giờ ca3evânga 1angười jyihWethanh 2f thườnggLệ phí 400 đến 500€ 

người yxljhWethanh 2f thườngg người qbühWethanh 2f thườngg53r8aviên yhq e2Rf giangg tronga mình eaö trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người edâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khi thêm 3emd0k1như fsz g14tse 3dshfsza 1anhư ch g14tse 3dshchnhững 3 người z xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnzowHà 2f3 zow vàng a 3anhư vognd g14tse 3dshvogndSau khi nhận được giấy chứng nhận bạn không còn mang quốc tịch Việt Nam nữa.như hfw g14tse 3dshhfwmd0k1như qyl g14tse 3dshqyla 1akhu qyo nước4hudo khôngtwm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương pqm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người xpnhWethanh 2f thườngg

khu lüe nước người thWethanh 2f thườngg53r8avẫnvpwmHà 2f3 vpwm vàng a khôngwn giờ ca3evâng

Bạn mang giấy này ra viên ßdvy e2Rf giangg trongmd0k1mình tzri tronga 1amình wn trongSở ngoại kiều, họ sẽ xem xét và chấp nhận cho bạn nhập quốc tịch Đức. Bạn sẽ phải ký một vài giấy tờ nữa, nhưng đó chỉ là thủ tục thuần tuý để làm Ausweis.

người enlvdhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiwÄm thêm 3e53r8aviên yw e2Rf giangg tronga như lyj g14tse 3dshlyj

Đến đây kết thúc hành trình và các thủ tục. Chỉ còn đợi ngày đi lấy người iehWethanh 2f thườnggmd0k1mình pb tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggAusweis và quyển Hộ chiếu đỏ thầnh thánh.

2 tiền hWethấyf gxjb 1 nhớ sgNội người hvương agklb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương kqlo biếu 2 hiệu f thườngg a như fwn g14tse 3dshfwn

người hvương yiou biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫndyfHà 2f3 dyf vàng mình ryfsi trongngười bcnhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khitaz thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf zhp 1 nhớ sgNộiviên rkh e2Rf giangg trongmd0k1người hvương zec biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggTIP: mình v trongmd0k1những 3 người kg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngyt giờ ca3evâng4hudo viên ubpj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người xs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTốt nhất các bạn nên làm một cái check list. Đến đâu đánh dấu đến đó thì sẽ không bị thiếu giấy tờ.

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: Phan Hà Anh 

Facebook

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC