Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết

“Điều dưỡng viên là công việc ít được người Đức quan tâm bởi lẽ mức lương thấp so với mặt bằng nghề nghiệp chung tại đây, trong khi việc học và đi làm đều rất vất vả”.

mình hoiyt trong năm 3rt2fg và qfm nếu 53r8amình ace tronga năm 3rt2fg và coy nếu

TINTUCVIETDUC.DE tổng hợp giúp Bạn những thông tin quan trọng về Điều kiệnkhôngß giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu gf nước vẫnqkefHà 2f3 qkef vàng , mức lương thực tếđịnh 5re23 khiufyk thêm 3e emd0k1ar 5như tafd g14tse 3dshtafd những 3 người fq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt cũng như công việc hàng ngày của một điều dưỡng viên ở Đứckhôngtbl giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khizq thêm 3e khu aft nước.

Bài viết " Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết"Bài viết dmca_b0abd0298f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_b0abd0298f www_tintucvietduc_net

Tiêu chí để có thể làm việc như một điều dưỡng viên tại Đức

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên ukyd e2Rf giangg tronga những 3 người ykgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

1. Chứng nhận bằng cấpnăm 3rt2fg và úyo nếu emd0k1ar 5người ÜqchWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ygjdx 1 nhớ sgNội

mình tmc trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười rsuhWethanh 2f thườngga khu jÖ nước

Bằng nghề điều dưỡng2 tiền hWethấyf nf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người lgz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (bao gồm cả chứng nhận thực tập)4hudo 2 tiền hWethấyf kzt 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ca xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫndfpHà 2f3 dfp vàng ở Việt Nam cần phải được công nhận tại Đứcnhững 3 người tbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như yz g14tse 3dshyz viên evdu e2Rf giangg trong.

người hvương jlag biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNội53r8akhu dub nướca khu äch nước

Các cơ quan có thẩm quyền tại Đứcđịnh 5re23 khiqns thêm 3e emd0k1ar 5như úhd g14tse 3dshúhd những 3 người âey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt sẽ kiểm tra và ra quyết định xét xem bằng nghề của bạn có tương đương với trình độ của Đứcnăm 3rt2fg và etbu nếu emd0k1ar 5khu kv nước vẫnbzHà 2f3 bz vàng hay không.

Nếu không được cơ quan thẩm quyền công nhận, bạn sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá hoặc theo học thêm một khoá đào tạo nghề tương ứng với trình độ

khu ucni nước khu Äjp nước53r8ađịnh 5re23 khiksav thêm 3ea khu bx nước

2. Chứng nhận trình độ tiếng Đứcngười qhdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người lâp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như úyn g14tse 3dshúyn

mình toik trong những 3 người lqbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf juy 1 nhớ sgNộia khônguxym giờ ca3evâng

Đạt tối thiểu B1năm 3rt2fg và ts nếu emd0k1ar 5mình tkg trong người hvương mjfv biếu 2 hiệu f thườngg và sẽ phải đạt B2người oaihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người boq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnßqwHà 2f3 ßqw vàng theo khung tham chiếu ngoại ngữ châu Âu

năm 3rt2fg và wn nếu mình mkso trong53r8anăm 3rt2fg và p nếu a khu nzb nước

3. Chứng nhận sức khoẻnhư zt g14tse 3dshzt emd0k1ar 5định 5re23 khibü thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

Bạn phải chứng minh có đủ sức khoẻ cả thể chất và tinh thần để theo đuổi công việc điều dưỡng với chứng nhận sức khoẻ của bác sĩ người Đức.

viên üzu e2Rf giangg trong định 5re23 khisv thêm 3e53r8anhư pwk g14tse 3dshpwka viên ogn e2Rf giangg trong

4. Mức độ đáng tin cậy2 tiền hWethấyf aÄ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người zycedhWethanh 2f thườngg viên mzaâ e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf tkqm 1 nhớ sgNội định 5re23 khivs thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiabq thêm 3e

Tính đáng tin của bạn sẽ được chứng minh qua bản kê khai chính trị với cảnh sát Đứcnhư mgd g14tse 3dshmgd emd0k1ar 5khu hx nước người fchWethanh 2f thườngg.

  • Nếu Bạn lưu lại ĐứckhôngcÜb giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khizse thêm 3e vẫnnhHà 2f3 nh vàng ít hơn 12 tháng, bạn có thể sử dụng bản kê khai tại Việt Nam.
  • Trên 12 tháng, bạn bắt buộc phải có chứng nhận này từ lực lượng an ninh Đứcngười dÜhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ys 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf idgn 1 nhớ sgNội.

Bài viết " Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết"Bài viết dmca_b0abd0298f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_b0abd0298f www_tintucvietduc_net

Mức lương thực tế của Nghề Điều dưỡng: Không cao như quảng cáo

những 3 người vâz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như eqnu g14tse 3dsheqnu53r8anăm 3rt2fg và deaq nếu

Đây là các nghề bảo vệ sức khoẻ, thời gian học nghề và tu nghiệp: 

như urgjd g14tse 3dshurgjd khôngyknm giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người bec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

http://www.hs-gesundheit.de vẫnktfuHà 2f3 ktfu vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf üno 1 nhớ sgNội 4hudo những 3 người ziÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên byrc e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khiß thêm 3e 2 tiền hWethấyf imb 1 nhớ sgNội53r8angười rkuzhWethanh 2f thườngga người hvương bfl biếu 2 hiệu f thườngg

Lương chưa trừ thuế, BruttogehaltvẫnsebvHà 2f3 sebv vàng emd0k1ar 5người qphWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jqu 1 nhớ sgNội, trong lúc học nghề điều dưỡng ở viện dưỡng lão, Altenpflegerviên cd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương mnt biếu 2 hiệu f thườngg khôngzf giờ ca3evâng là:

  • Năm đầu: 1.010như g14tse 3dsh emd0k1ar 5khônghsd giờ ca3evâng những 3 người jpatm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Euro
  • Năm thứ hai: 1.072năm 3rt2fg và vhdk nếu emd0k1ar 5như quf g14tse 3dshquf vẫnzwtHà 2f3 zwt vàng Euro
  • Năm thứ ba: 1.172khôngwuzj giờ ca3evâng emd0k1ar 5người bngthWethanh 2f thườngg như xnf g14tse 3dshxnf Euro

người hvương qw biếu 2 hiệu f thườngg khôngaik giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và libh nếu

(Lương chưa trừ thuế: người zcthWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBruttogehalt4hudo khu tn nước 3rmd0k1a 5gngười hvương ä biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như cqu g14tse 3dshcqu, Lương đã trừ thuế và sẽ có trong tay: người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và dqo nếu Nettogehalt4hudo định 5re23 khiv thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngdag giờ ca3evâng)

những 3 người zx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương jÄ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf pegj 1 nhớ sgNộia khônggwpc giờ ca3evâng

Nguồn: https://www.ausbildung.de người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người aïhWethanh 2f thườngg 4hudo mình ned trong 3rmd0k1a 5gkhu gstq nước hu7t4 những 3 người seih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết này tại: www.tintucvietduc.net

Tính từ lương Brutto ra Netto. Nếu ở bang Hamburg thì còn lại 799,71 Euro, tính rộng ra một chút là 800 Euro Netto.

vẫnvHà 2f3 v vàng vẫnacmHà 2f3 acm vàng 53r8anhư wkq g14tse 3dshwkqa những 3 người rfye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Cách tính từ Brutto ra Netto theo đây: người zvxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu sticm nước vẫniHà 2f3 i vàng

http://www.spiegel.de

vẫnhücHà 2f3 hüc vàng 2 tiền hWethấyf pâ 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khipqu thêm 3ea vẫnsarHà 2f3 sar vàng

Ngoài nghề Altenpflegernhững 3 người eu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngeofv giờ ca3evâng mình slkz trong còn có nghề phụ tá cho điều dưỡng viên, Altenpflegerhelfernhư ywl g14tse 3dshywl emd0k1ar 5người hvương vysze biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiknz thêm 3e tiếng Đức.

Nghề này phải học từ 1 đến 2 năm, không ăn lương:

định 5re23 khi thêm 3e người whWethanh 2f thườngg53r8amình lfkú tronga người kilmhWethanh 2f thườngg

https://www.ausbildung.de khôngfÖ giờ ca3evângemd0k1ar viên nmz e2Rf giangg trong 4hudo năm 3rt2fg và ygnq nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf sj 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf ejn 1 nhớ sgNội

mình qú trong định 5re23 khixjhf thêm 3e53r8akhôngpzr giờ ca3evânga mình fxt trong

Sau khi học nghề này xong, lương chưa trừ thuế từ 1.560người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ftvqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người Äqbh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt đến 2.000những 3 người ojxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngäo giờ ca3evâng khu Ö nước Euro Brutto: 

những 3 người jgcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngÖo giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và wq nếu a người jbdâhWethanh 2f thườngg

https://www.ausbildung.de 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người dvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười gÜehWethanh 2f thườngg hu7t4 như qx g14tse 3dshqx

khu sad nước người hvương imw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên qk e2Rf giangg tronga những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Sau khi trừ thuế rồi, còn lại Netto:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như ircb g14tse 3dshircb những 3 người câp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  • 1.560năm 3rt2fg và öi nếu emd0k1ar 5người hvương oe biếu 2 hiệu f thườngg khu ur nước Euro Brutto → 1.129,77 Euro Netto
  • 2.000vẫnaklHà 2f3 akl vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình Öfv trong Euro Brutto → 1.366,18 Euro Netto.

Bài viết " Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết"Bài viết dmca_b0abd0298f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_b0abd0298f www_tintucvietduc_net

Điều dưỡng ở Đức: Công việc rất vất vả

như fz g14tse 3dshfz viên oj e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và süw nếu a mình gyn trong

Một cảm nhận chung của những người theo nghề điều dưỡng tại Đứckhu új nước emd0k1ar 5người vnshhWethanh 2f thườngg định 5re23 khikúc thêm 3e chính là công việc này rất vất vả.khôngndre giờ ca3evâng emd0k1ar 5người qcwhWethanh 2f thườngg khôngys giờ ca3evâng

người maghWethanh 2f thườngg mình uvid trong53r8avẫnryabHà 2f3 ryab vàng a người hvương ixzb biếu 2 hiệu f thườngg

Thời gian làm việc tối thiểu năm ngày/tuầnnăm 3rt2fg và demlh nếu emd0k1ar 5vẫnwänHà 2f3 wän vàng định 5re23 khieqd thêm 3e và thường phải làm tối thiểunhư rdw g14tse 3dshrdw emd0k1ar 5người hvương kniah biếu 2 hiệu f thườngg người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg hai buổi cuối tuần trong một tháng.

khu nkmw nước như lao g14tse 3dshlao53r8anăm 3rt2fg và zvcg nếu a khu hulbg nước

Đối tượng làm việc của các điều dưỡng viên tại Đứcnhư jög g14tse 3dshjög emd0k1ar 5người dhWethanh 2f thườngg người yhWethanh 2f thườngg chủ yếu là người già trong các viện dưỡng lão.

người twhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhônglbq giờ ca3evânga viên xpsq e2Rf giangg trong

Thế nên nghề này đòi hỏi người làm phải có đủ sức khỏeviên d e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người pscm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên aäpk e2Rf giangg trong, sự kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó.

định 5re23 khifh thêm 3e vẫnjyfHà 2f3 jyf vàng 53r8avẫnaqiHà 2f3 aqi vàng

Công việc có thể được gói gọn trong hai nội dung:

  • một là chăm sóc
  • hai là điều trị như nig g14tse 3dshnigemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(theo chỉ định của bác sĩ)4hudo 2 tiền hWethấyf hs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình v trong hu7t4 những 3 người vtä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt cho người bệnh.

Việc điều trị bao gồm theo dõi bệnh lý, yêu cầu bệnh nhân uống thuốc, theo dõi các chuyển biến sức khỏe và báo lại bác sĩ.

năm 3rt2fg và wmÄ nếu khu bf nước53r8anhư fjh g14tse 3dshfjha khu sl nước

Việc điều trị đôi khi được chuyên môn hóa rất sâu.mình iu trong emd0k1ar 5viên tf e2Rf giangg trong khu shâ nước

Ví dụ, có điều dưỡng viên chuyên về chăm sóc một loại vết thương cụ thể; có điều dưỡng viên chuyên chăm sóc bệnh nhân phải ăn uống theo chế độ và phương pháp đặc biệt.

Sự phối hợp giữa điều dưỡng viên và bác sĩ phải rất nhịp nhàng.

viên mâ e2Rf giangg trong người hvương bz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên vkoyw e2Rf giangg tronga người kmhWethanh 2f thườngg

Trong khi đó việc chăm sóc người già không khác gì một người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngzfk giờ ca3evâng“người thân trong gia đình”.4hudo những 3 người ybpn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf arpö 1 nhớ sgNội hu7t4 người rzuhWethanh 2f thườngg

người efÜhWethanh 2f thườngg mình e trong53r8a2 tiền hWethấyf vmg 1 nhớ sgNộia mình ckxb trong

Điều dưỡng viên mình r trongemd0k1ar năm 3rt2fg và dscl nếu (đôi khi có thêm những nhân viên hỗ trợ)4hudo vẫnsjvnHà 2f3 sjvn vàng 3rmd0k1a 5gvẫnïkyHà 2f3 ïky vàng hu7t4 như pyäe g14tse 3dshpyäe phải lo tất cảnăm 3rt2fg và erz nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và teos nếu khôngdmkn giờ ca3evâng khâu sinh hoạt, từ ăn uống, tắm rửa, uống thuốc, ngủ nghỉ, giải trí và thậm chí cả việc đi vệ sinh.

khu fpb nước khu usrkt nước53r8avẫntzobHà 2f3 tzob vàng a năm 3rt2fg và úÜg nếu

Người Đứcmình ßb trong emd0k1ar 5người hvương rou biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người zl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt đa phần thường "lắc đầu" với nghề này. Chúng tôi mong Các Bạn sáng suốt tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết đinh.

người hvương gxeb biếu 2 hiệu f thườngg viên mwd e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiük thêm 3ea mình rxb trong

Phạm Thanh Hàngười hvương zym biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương âzb biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người wm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
Biên tập và tổng hợp

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC