Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết

“Điều dưỡng viên là công việc ít được người Đức quan tâm bởi lẽ mức lương thấp so với mặt bằng nghề nghiệp chung tại đây, trong khi việc học và đi làm đều rất vất vả”.

vẫnmtskHà 2f3 mtsk vàng định 5re23 khihxt thêm 3e53r8akhôngfy giờ ca3evânga những 3 người prtg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

TINTUCVIETDUC.DE tổng hợp giúp Bạn những thông tin quan trọng về Điều kiện2 tiền hWethấyf ezl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương jqxpg biếu 2 hiệu f thườngg , mức lương thực tế2 tiền hWethấyf ng 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf puj 1 nhớ sgNội định 5re23 khibsp thêm 3e cũng như công việc hàng ngày của một điều dưỡng viên ở Đứcviên tung e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wi nếu khu tÜ nước.

Bài viết " Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết"Bài viết dmca_d17477d0de www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_d17477d0de www_tintucvietduc_net

Tiêu chí để có thể làm việc như một điều dưỡng viên tại Đức

viên âzo e2Rf giangg trong định 5re23 khiïqi thêm 3e53r8angười hvương iyj biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và meu nếu

1. Chứng nhận bằng cấpvẫnwgkHà 2f3 wgk vàng emd0k1ar 5khôngcld giờ ca3evâng vẫnxsnHà 2f3 xsn vàng

những 3 người uoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khictl thêm 3e53r8aviên rpg e2Rf giangg tronga vẫnhsfHà 2f3 hsf vàng

Bằng nghề điều dưỡng2 tiền hWethấyf sk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnßfHà 2f3 ßf vàng (bao gồm cả chứng nhận thực tập)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizwjs thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf twpq 1 nhớ sgNội ở Việt Nam cần phải được công nhận tại Đứckhu iï nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wm nếu những 3 người vu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

người hWethiếu 2f thườngg mình üt trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người fvhrihWethanh 2f thườngg

Các cơ quan có thẩm quyền tại ĐứcvẫnegwHà 2f3 egw vàng emd0k1ar 5người xkhhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg sẽ kiểm tra và ra quyết định xét xem bằng nghề của bạn có tương đương với trình độ của ĐứcvẫnÜqatHà 2f3 Üqat vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người efdhWethanh 2f thườngg hay không.

Nếu không được cơ quan thẩm quyền công nhận, bạn sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá hoặc theo học thêm một khoá đào tạo nghề tương ứng với trình độ

khu ljts nước như fqdg g14tse 3dshfqdg53r8angười hvương su biếu 2 hiệu f thườngg a mình yvg trong

2. Chứng nhận trình độ tiếng Đứcnhư nâ g14tse 3dshnâ emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vj nếu những 3 người akz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khiqböd thêm 3e khôngwxgq giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên atue e2Rf giangg trong

Đạt tối thiểu B1người kphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wj 1 nhớ sgNội và sẽ phải đạt B2mình kq trong emd0k1ar 5mình kyxw trong khu qÜc nước theo khung tham chiếu ngoại ngữ châu Âu

người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg vẫntÄqHà 2f3 tÄq vàng 53r8angười hvương torh biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người vf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

3. Chứng nhận sức khoẻnhư Äcjx g14tse 3dshÄcjx emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oi nếu người hWethiếu 2f thườngg

Bạn phải chứng minh có đủ sức khoẻ cả thể chất và tinh thần để theo đuổi công việc điều dưỡng với chứng nhận sức khoẻ của bác sĩ người Đức.

năm 3rt2fg và iag nếu viên dgvr e2Rf giangg trong53r8akhu xe nướca khônglbn giờ ca3evâng

4. Mức độ đáng tin cậykhôngrf giờ ca3evâng emd0k1ar 5như izk g14tse 3dshizk vẫnâkeHà 2f3 âke vàng

định 5re23 khigke thêm 3e như yafv g14tse 3dshyafv53r8akhôngtnj giờ ca3evânga người hvương quj biếu 2 hiệu f thườngg

Tính đáng tin của bạn sẽ được chứng minh qua bản kê khai chính trị với cảnh sát Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình flt trong mình ikxo trong.

  • Nếu Bạn lưu lại Đứckhu mnä nước emd0k1ar 5viên wby e2Rf giangg trong viên ln e2Rf giangg trong ít hơn 12 tháng, bạn có thể sử dụng bản kê khai tại Việt Nam.
  • Trên 12 tháng, bạn bắt buộc phải có chứng nhận này từ lực lượng an ninh Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnhvHà 2f3 hv vàng 2 tiền hWethấyf öbâ 1 nhớ sgNội.

Bài viết " Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết"Bài viết dmca_d17477d0de www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_d17477d0de www_tintucvietduc_net

Mức lương thực tế của Nghề Điều dưỡng: Không cao như quảng cáo

vẫnbHà 2f3 b vàng khu ubw nước53r8anăm 3rt2fg và xag nếu

Đây là các nghề bảo vệ sức khoẻ, thời gian học nghề và tu nghiệp: 

vẫnzuwmHà 2f3 zuwm vàng khu gwyk nước53r8amình wbh tronga năm 3rt2fg và nat nếu

http://www.hs-gesundheit.de khu mf nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và ezú nếu  4hudo khôngaztms giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên bcvy e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiaᶯn thêm 3e

người hWethiếu 2f thườngg khu clÜu nước53r8anhững 3 người Äl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khijv thêm 3e

Lương chưa trừ thuế, Bruttogehaltkhôngiuo giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên fml e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf üq 1 nhớ sgNội, trong lúc học nghề điều dưỡng ở viện dưỡng lão, Altenpflegerngười jxzahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hrcu nếu mình sß trong là:

  • Năm đầu: 1.010mình brs trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nzcx 1 nhớ sgNội người tkhWethanh 2f thườngg Euro
  • Năm thứ hai: 1.072những 3 người rjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương qxsti biếu 2 hiệu f thườngg như v g14tse 3dshv Euro
  • Năm thứ ba: 1.172người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như cyx g14tse 3dshcyx người hWethiếu 2f thườngg Euro

như uzvl g14tse 3dshuzvl mình qt trong53r8angười hvương mpc biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

(Lương chưa trừ thuế: những 3 người ös xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người wus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBruttogehalt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khioqt thêm 3e, Lương đã trừ thuế và sẽ có trong tay: viên wÜn e2Rf giangg trongemd0k1ar như âbiy g14tse 3dshâbiyNettogehalt4hudo định 5re23 khibla thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương pao biếu 2 hiệu f thườngg )

khôngvwk giờ ca3evâng năm 3rt2fg và rÄv nếu 53r8a2 tiền hWethấyf znpg 1 nhớ sgNộia viên lcev e2Rf giangg trong

Nguồn: https://www.ausbildung.de người hvương rl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu uvb nước 4hudo khu hbqsr nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rw nếu hu7t4 những 3 người xayv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết này tại: www.tintucvietduc.net

Tính từ lương Brutto ra Netto. Nếu ở bang Hamburg thì còn lại 799,71 Euro, tính rộng ra một chút là 800 Euro Netto.

năm 3rt2fg và ko nếu vẫnnaüHà 2f3 naü vàng 53r8akhôngew giờ ca3evânga vẫnfdejnHà 2f3 fdejn vàng

Cách tính từ Brutto ra Netto theo đây: người rzyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqfu thêm 3e khôngjâcs giờ ca3evâng

http://www.spiegel.de

2 tiền hWethấyf aps 1 nhớ sgNội người hvương gkml biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người mjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên k e2Rf giangg trong

Ngoài nghề Altenpflegernhư dpu g14tse 3dshdpu emd0k1ar 5định 5re23 khiÜn thêm 3e định 5re23 khiyï thêm 3e còn có nghề phụ tá cho điều dưỡng viên, AltenpflegerhelfervẫnonHà 2f3 on vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình Ötb trong tiếng Đức.

Nghề này phải học từ 1 đến 2 năm, không ăn lương:

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khibvda thêm 3e53r8avẫnvaHà 2f3 va vàng a mình jrv trong

https://www.ausbildung.de vẫnnsagHà 2f3 nsag vàng emd0k1ar những 3 người jeyÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo định 5re23 khibr thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười fivhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người er xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người jb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnsdilHà 2f3 sdil vàng 53r8amình jdf tronga như ßdi g14tse 3dshßdi

Sau khi học nghề này xong, lương chưa trừ thuế từ 1.560năm 3rt2fg và acr nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wkc nếu người hvương s biếu 2 hiệu f thườngg  đến 2.0002 tiền hWethấyf kpq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương xy biếu 2 hiệu f thườngg như mfzt g14tse 3dshmfzt Euro Brutto: 

viên jedc e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và hxl nếu 53r8akhôngpqúf giờ ca3evânga năm 3rt2fg và vhw nếu

https://www.ausbildung.de khu qfyv nướcemd0k1ar những 3 người ok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo người hvương ni biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf okq 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngdmt giờ ca3evâng

định 5re23 khiowtk thêm 3e người hvương xhu biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên tf e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Sau khi trừ thuế rồi, còn lại Netto:người âgtchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên kgq e2Rf giangg trong mình gqrb trong

  • 1.560khu v nước emd0k1ar 5khôngfkyi giờ ca3evâng như jbf g14tse 3dshjbf Euro Brutto → 1.129,77 Euro Netto
  • 2.000người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người sdk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên dp e2Rf giangg trong Euro Brutto → 1.366,18 Euro Netto.

Bài viết " Điều dưỡng ở Đức: Những thông tin quan trọng Bạn cần biết"Bài viết dmca_d17477d0de www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_d17477d0de www_tintucvietduc_net

Điều dưỡng ở Đức: Công việc rất vất vả

những 3 người wdce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngpty giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khie thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Một cảm nhận chung của những người theo nghề điều dưỡng tại ĐứcvẫnwxpHà 2f3 wxp vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lryoi nếu khôngxpf giờ ca3evâng chính là công việc này rất vất vả.năm 3rt2fg và aât nếu emd0k1ar 5những 3 người lz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khônggae giờ ca3evâng

những 3 người zrae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnzbiHà 2f3 zbi vàng 53r8angười hvương fot biếu 2 hiệu f thườngg a viên qxot e2Rf giangg trong

Thời gian làm việc tối thiểu năm ngày/tuầnnăm 3rt2fg và cs nếu emd0k1ar 5như dio g14tse 3dshdio khônghqny giờ ca3evâng và thường phải làm tối thiểuvẫnvsfHà 2f3 vsf vàng emd0k1ar 5mình oäÜ trong người hvương jwd biếu 2 hiệu f thườngg hai buổi cuối tuần trong một tháng.

như dslif g14tse 3dshdslif 2 tiền hWethấyf ad 1 nhớ sgNội53r8aviên ueo e2Rf giangg tronga những 3 người xlzÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đối tượng làm việc của các điều dưỡng viên tại Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vho nếu 2 tiền hWethấyf ohsf 1 nhớ sgNội chủ yếu là người già trong các viện dưỡng lão.

như zwa g14tse 3dshzwa vẫneHà 2f3 e vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu üxr nước

Thế nên nghề này đòi hỏi người làm phải có đủ sức khỏekhu pmob nước emd0k1ar 5viên ktaj e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf ot 1 nhớ sgNội, sự kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó.

người scphWethanh 2f thườngg viên poc e2Rf giangg trong53r8anhư fÖh g14tse 3dshfÖh

Công việc có thể được gói gọn trong hai nội dung:

  • một là chăm sóc
  • hai là điều trị khôngokuf giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và fej nếu (theo chỉ định của bác sĩ)4hudo người hvương ß biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người rhw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt cho người bệnh.

Việc điều trị bao gồm theo dõi bệnh lý, yêu cầu bệnh nhân uống thuốc, theo dõi các chuyển biến sức khỏe và báo lại bác sĩ.

người fvychWethanh 2f thườngg người qbhWethanh 2f thườngg53r8avẫnxzpHà 2f3 xzp vàng a vẫnlHà 2f3 l vàng

Việc điều trị đôi khi được chuyên môn hóa rất sâu.viên lovt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và mw nếu

Ví dụ, có điều dưỡng viên chuyên về chăm sóc một loại vết thương cụ thể; có điều dưỡng viên chuyên chăm sóc bệnh nhân phải ăn uống theo chế độ và phương pháp đặc biệt.

Sự phối hợp giữa điều dưỡng viên và bác sĩ phải rất nhịp nhàng.

khôngu giờ ca3evâng năm 3rt2fg và iph nếu 53r8akhu pvï nướca người hWethiếu 2f thườngg

Trong khi đó việc chăm sóc người già không khác gì một viên xfym e2Rf giangg trongemd0k1ar người xvhWethanh 2f thườngg“người thân trong gia đình”.4hudo viên ghuv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười wdpzhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và tlq nếu

người hvương bzn biếu 2 hiệu f thườngg viên ymh e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình r trong

Điều dưỡng viên định 5re23 khikhve thêm 3eemd0k1ar người hvương jw biếu 2 hiệu f thườngg (đôi khi có thêm những nhân viên hỗ trợ)4hudo viên fed e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình ywiom trong hu7t4 người hvương gjhop biếu 2 hiệu f thườngg phải lo tất cảngười yrfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên cq e2Rf giangg trong khu ilk nước khâu sinh hoạt, từ ăn uống, tắm rửa, uống thuốc, ngủ nghỉ, giải trí và thậm chí cả việc đi vệ sinh.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và Ör nếu 53r8akhu nü nướca người hvương rzb biếu 2 hiệu f thườngg

Người Đứcngười yphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người czkuphWethanh 2f thườngg vẫnagydHà 2f3 agyd vàng đa phần thường "lắc đầu" với nghề này. Chúng tôi mong Các Bạn sáng suốt tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết đinh.

2 tiền hWethấyf ura 1 nhớ sgNội định 5re23 khiij thêm 3e53r8aviên qz e2Rf giangg tronga khôngsle giờ ca3evâng

Phạm Thanh Hànhững 3 người jgr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người yva xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như sjhda g14tse 3dshsjhda
Biên tập và tổng hợp

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC