Công cụ tính giá tiền bị phạt về Giao thông tại Đức

Báo Tin Tức Việt Đức xin giới thiệu cùng đồng hương một công cụ giúp bạn tính xem có thể bị phạt bao nhiêu tiền, bao nhiêu Punkte tại Plensburg hay...treo bằng lái xe?

Bài viết "Công cụ tính giá tiền bị phạt về Giao thông tại Đức"Bài viết dmca_973c7ddc38 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_973c7ddc38 www_tintucvietduc_net

Bài viết Công cụ tính giá tiền bị phạt về Giao thông tại Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Bußgeldrechner - Công cụ tính giá tiền Giao thông Đức

Bạn hãy điền thông tin đầy đủ, Công cụ tính này cho kết quả mới nhất từ Chính quyền Đức

vẫnmtwbHà 2f3 mtwb vàng viên wjcl e2Rf giangg trong53r8angười hvương mha biếu 2 hiệu f thườngg a mình ph trong

Ban Biên Tập TINTUCVIETDUCmình yjxm trong emd0k1ar 5người tuiohWethanh 2f thườngg như brf g14tse 3dshbrf

tại München

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC