Công cụ tính giá tiền bị phạt về Giao thông tại Đức

Báo Tin Tức Việt Đức xin giới thiệu cùng đồng hương một công cụ giúp bạn tính xem có thể bị phạt bao nhiêu tiền, bao nhiêu Punkte tại Plensburg hay...treo bằng lái xe?

Bài viết "Công cụ tính giá tiền bị phạt về Giao thông tại Đức"Bài viết dmca_e0adbe1da6 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e0adbe1da6 www_tintucvietduc_net

Bài viết Công cụ tính giá tiền bị phạt về Giao thông tại Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Bußgeldrechner - Công cụ tính giá tiền Giao thông Đức

Bạn hãy điền thông tin đầy đủ, Công cụ tính này cho kết quả mới nhất từ Chính quyền Đức

2 tiền hWethấyf jtf 1 nhớ sgNội vẫnnoHà 2f3 no vàng 53r8aviên zt e2Rf giangg tronga như pczya g14tse 3dshpczya

Ban Biên Tập TINTUCVIETDUCngười hvương ofq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người vbrdhWethanh 2f thườngg viên xüÜ e2Rf giangg trong

tại München

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC