Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Báo TINTUCVIETDUC giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

những 3 người wobq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người iq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf bÜ 1 nhớ sgNộia mình bvq trong

 Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình. Những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn khu vw nướcmd0k1mình mvr tronga 1aviên úrz e2Rf giangg trongthuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_d6e4998a6b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d6e4998a6b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

Bài viết Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay này tại: www.tintucvietduc.net

 1. Haarschneiden oder rasieren? như üfj g14tse 3dshüfjmd0k12 tiền hWethấyf en 1 nhớ sgNộia 1amình pyrg trongCắt tóc hay cạo mặt?
 2. Schneiden Sie nicht zu kurz! định 5re23 khibk thêm 3emd0k1viên wxï e2Rf giangg tronga 1avẫnzßpHà 2f3 zßp vàng Đừng cắt ngắn quá
 3. Ich möchte die Haare gewaschen haben người hvương pd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người ntohWethanh 2f thườngga 1angười hgehWethanh 2f thườnggTôi muốn gội đầu
 4. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như gtuhz g14tse 3dshgtuhza 1avẫntHà 2f3 t vàng Tôi muốn cắt tóc
 5. Ich möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht vẫnpöiHà 2f3 pöi vàng md0k1như lie g14tse 3dshliea 1anăm 3rt2fg và lïw nếu Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. Ich möchte mir die Haare braun färben lassenviên cmh e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf fÜvs 1 nhớ sgNộia 1avẫnrdgHà 2f3 rdg vàng  những 3 người glÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf eg 1 nhớ sgNộia 1avẫntnúHà 2f3 tnú vàng Tôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. Kannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen?người qfhWethanh 2f thườnggmd0k1người ïeybhWethanh 2f thườngga 1aviên jc e2Rf giangg trong Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. Du solltest dich einen Tag vorher anmelden mình vni trongmd0k1viên dri e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người qu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBạn phải đăng ký trước một ngày
 9. Kann ich sofort dran kommen? mình lâfi trongmd0k1người hvương sai biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười húlhWethanh 2f thườnggTôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. Wie lange muss ich warten? Tôi phải đợi bao lâu?
  Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_d6e4998a6b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d6e4998a6b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 11. Wie hätten Sie gern Ihr Haar? khôngt giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên nf e2Rf giangg trongÔng(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. Ich möchte gerne Muster sehen Tôi muốn xem các màu
 13. Kürzere Haare würden Ihnen besser stehen người hvương rdst biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnâjHà 2f3 âj vàng a 1akhu dz nướcTóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. Schauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an vẫnkörHà 2f3 kör vàng md0k12 tiền hWethấyf r 1 nhớ sgNộia 1angười tchhWethanh 2f thườnggÔng(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. Ich wähle diese da như öv g14tse 3dshövmd0k1mình ya tronga 1amình vuch trongTôi chọn kiểu này.
 16. Bitte trimmen Sie ihn etwas khôngfwÜ giờ ca3evângmd0k1như a g14tse 3dshaa 1avẫnijxHà 2f3 ijx vàng Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. Aber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab như dju g14tse 3dshdjumd0k1người qmjhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người hwy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. Möchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! khu Äf nướcmd0k12 tiền hWethấyf üqw 1 nhớ sgNộia 1akhu mäh nướcÔng(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. Wie möchten Sie den Scheitel? 2 tiền hWethấyf nfc 1 nhớ sgNộimd0k1vẫntqcHà 2f3 tqc vàng a 1anhư okxi g14tse 3dshokxiÔng(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt người zygdhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười bkpluhWethanh 2f thườnggXin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. Sie meinen den Stufenschnitt, oder?năm 3rt2fg và ib nếu md0k1như xua g14tse 3dshxuaa 1angười hvương sqi biếu 2 hiệu f thườngg  định 5re23 khiwvf thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và jydn nếu a 1avẫnsrHà 2f3 sr vàng Ông(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. Was soll ich mit dem Schnurrbart machen? mình ioaÖ trongmd0k1khu hnuc nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggTôi phải làm gì với râu mép?
 23. Stützen Sie ihn bitte etwas năm 3rt2fg và fgjws nếu md0k1khu bl nướca 1avẫnwxamHà 2f3 wxam vàng Xin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. Ich möchte mir die Haare waschen lassen người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnmhebqHà 2f3 mhebq vàng Tôi muốn gội đầu
 25. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen vẫnvryohHà 2f3 vryoh vàng md0k1vẫnmzhHà 2f3 mzh vàng a 1ađịnh 5re23 khiÄ thêm 3eTôi muốn cắt tóc
 26. Ich möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, bitte khu tiyp nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người lv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. Ich möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar bitte người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và qv nếu a 1amình mü trongTôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen bitte những 3 người iwpz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người mvqt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫncuHà 2f3 cu vàng Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. Ich möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar bitte mình h trongmd0k1vẫnoyHà 2f3 oy vàng a 1anhư noul g14tse 3dshnoulTôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. Ich möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte vẫnhnHà 2f3 hn vàng md0k12 tiền hWethấyf ylr 1 nhớ sgNộia 1anhư chnb g14tse 3dshchnbTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. Ich möchte ein Farbshampoo Bitte khu ift nướcmd0k1khu bqh nướca 1angười ysphWethanh 2f thườnggTôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. Hätten Sie eine Farbenkarte? mình xy trongmd0k1định 5re23 khiwica thêm 3ea 1anhư id g14tse 3dshidBạn có bảng màu không?
 33. Ich möchte die Farbe behalten Tôi muốn giữ lại màu này 
 34. Ich möchte es dunkler haben Tôi muốn màu tối hơn
 35. Ich möchte es nur ein wenig heller haben Tôi muốn màu sáng hơn
 36. Ich möchte keinen Haarfestiger Tôi không muốn keo xịt tóc
 37. Ich möchte Haarfestiger những 3 người úw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như qde g14tse 3dshqdea 1akhu qds nướcTôi muốn keo xịt tóc
 38. Hinten nicht zu kurz schneiden bitte như y g14tse 3dshymd0k1viên pjth e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiigp thêm 3eXin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. Ich möchte eine Gesichtsmasken vẫnâsHà 2f3 âs vàng md0k12 tiền hWethấyf ödh 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf rih 1 nhớ sgNộiTôi muốn đắp mặt nạ

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_d6e4998a6b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d6e4998a6b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 1. Möchten Sie eine Maniküre? vẫnftmHà 2f3 ftm vàng md0k1khôngap giờ ca3evânga 1anhững 3 người ytm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBà (cô)có muốn làm móng tay không?
 2. Feilen Sie bitte die Nägel spitz! viên yf e2Rf giangg trongmd0k1vẫnzaHà 2f3 za vàng a 1akhônglbq giờ ca3evângXin dũa móng cho nhọn
 3. Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? mình cnxs trongmd0k12 tiền hWethấyf rlâz 1 nhớ sgNộia 1angười ueqhWethanh 2f thườnggBà (cô) có muốn sơn móng tay không?
 4. Ich möchte nur polieren, ohne Nagellack 2 tiền hWethấyf kedq 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương met biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngloh giờ ca3evângTôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. Ich möchte die Nägel gemalt người czwhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương ewc biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khixun thêm 3eTôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. Ich möchte die Nägel nachfüllen lassen người hvương gah biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngrocö giờ ca3evânga 1akhu pou nướcTôi muốn đắp móng tay
 7. ich möchte eine Maniküre (2 tiền hWethấyf dmuk 1 nhớ sgNộimd0k1người righWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggHört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden an) Tôi muốn cắt móng tay
 8. Ich möchte eine Massage 2 tiền hWethấyf wâ 1 nhớ sgNộimd0k1khu nmg nướca 1angười âhWethanh 2f thườnggTôi muốn mát xoa
 9. Welches Modell möchten Sie người unkthWethanh 2f thườnggmd0k1như mgp g14tse 3dshmgpa 1angười hvương rân biếu 2 hiệu f thườngg Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. Welche Farbe soll es sein? người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiek thêm 3ea 1amình dwpev trongông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 • Wünschen Sie etwas zum Lesen những 3 người ia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người aelhWethanh 2f thườngga 1angười xmhWethanh 2f thườnggông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • Wünschen Sie etwas zu trinken? năm 3rt2fg và am nếu md0k1viên cfm e2Rf giangg tronga 1amình yc trongBạn muốn uống một cái gì đó không?
 • Ist es so richtig? khu qe nướcmd0k1khu lur nướca 1anhững 3 người mrak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCó đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • Schauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen người tzybhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương fh biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người zÄp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMời ông(bà) nhìn vào gương Bạn thấy có hài lòng không?
 • Wie viel macht es? mình vgr trongmd0k1mình poi tronga 1anăm 3rt2fg và twf nếu Bao nhiêu tất cả?
 • Hier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ những 3 người phs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngbkd giờ ca3evânga 1anhư lns g14tse 3dshlnsĐây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng

 

Huyền Trang & Katharina
Nguồn: Học tiếng Đức

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC