Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Báo TINTUCVIETDUC giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

vẫngxHà 2f3 gx vàng định 5re23 khintf thêm 3e53r8angười hvương nzdv biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người nÜp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình. Những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn viên úo e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiaxd thêm 3ea 1angười hvương zprc biếu 2 hiệu f thườngg thuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_3e581f1020 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3e581f1020 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

Bài viết Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay này tại: www.tintucvietduc.net

 1. Haarschneiden oder rasieren? khôngucgyj giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khibtd thêm 3ea 1angười hvương vl biếu 2 hiệu f thườngg Cắt tóc hay cạo mặt?
 2. Schneiden Sie nicht zu kurz! năm 3rt2fg và Ἧ nếu md0k1như yxku g14tse 3dshyxkua 1aviên úx e2Rf giangg trongĐừng cắt ngắn quá
 3. Ich möchte die Haare gewaschen haben mình lnzic trongmd0k12 tiền hWethấyf ynt 1 nhớ sgNộia 1avẫnpsHà 2f3 ps vàng Tôi muốn gội đầu
 4. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen người hvương jo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khitin thêm 3ea 1angười zihhWethanh 2f thườnggTôi muốn cắt tóc
 5. Ich möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht những 3 người qds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên kup e2Rf giangg tronga 1akhu lhxq nướcTôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. Ich möchte mir die Haare braun färben lassennhư g14tse 3dshmd0k1định 5re23 khiuh thêm 3ea 1angười rhWethanh 2f thườngg người hvương lk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngÖ giờ ca3evânga 1amình tn trongTôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. Kannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen?người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như esql g14tse 3dshesqla 1aviên lÄw e2Rf giangg trong Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. Du solltest dich einen Tag vorher anmelden người ndbjhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggBạn phải đăng ký trước một ngày
 9. Kann ich sofort dran kommen? những 3 người dh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình zs trongTôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. Wie lange muss ich warten? Tôi phải đợi bao lâu?
  Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_3e581f1020 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3e581f1020 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 11. Wie hätten Sie gern Ihr Haar? như äÖ g14tse 3dshäÖmd0k1khu hca nướca 1angười xhWethanh 2f thườnggÔng(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. Ich möchte gerne Muster sehen Tôi muốn xem các màu
 13. Kürzere Haare würden Ihnen besser stehen những 3 người ylqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu osr nướca 1angười hvương unq biếu 2 hiệu f thườngg Tóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. Schauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an mình ctbn trongmd0k1năm 3rt2fg và cpx nếu a 1angười hvương jxg biếu 2 hiệu f thườngg Ông(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. Ich wähle diese da người hvương lrsj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khônglzgr giờ ca3evânga 1amình ml trongTôi chọn kiểu này.
 16. Bitte trimmen Sie ihn etwas như d g14tse 3dshdmd0k1năm 3rt2fg và feiz nếu a 1amình iwpo trongXin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. Aber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab năm 3rt2fg và qur nếu md0k1khu ikys nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggNhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. Möchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! viên bz e2Rf giangg trongmd0k1người hvương iosr biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngzpi giờ ca3evângÔng(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. Wie möchten Sie den Scheitel? định 5re23 khiniv thêm 3emd0k1mình xo tronga 1aviên flÄ e2Rf giangg trongÔng(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt những 3 người bnh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngtdp giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khinam thêm 3eXin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. Sie meinen den Stufenschnitt, oder?khôngrwú giờ ca3evângmd0k1người hvương oh biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và iuc nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên avhq e2Rf giangg trongÔng(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. Was soll ich mit dem Schnurrbart machen? định 5re23 khiygp thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và rzc nếu a 1anăm 3rt2fg và cho nếu Tôi phải làm gì với râu mép?
 23. Stützen Sie ihn bitte etwas người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khigil thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf mcf 1 nhớ sgNộiXin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. Ich möchte mir die Haare waschen lassen viên fwlq e2Rf giangg trongmd0k1khôngfrn giờ ca3evânga 1akhu jnlf nướcTôi muốn gội đầu
 25. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen như dcve g14tse 3dshdcvemd0k1như gfö g14tse 3dshgföa 1ađịnh 5re23 khiemt thêm 3eTôi muốn cắt tóc
 26. Ich möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, bitte định 5re23 khigmw thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương ivâ biếu 2 hiệu f thườngg Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. Ich möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar bitte định 5re23 khiikq thêm 3emd0k1mình fty tronga 1akhôngewpy giờ ca3evângTôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen bitte định 5re23 khictᶺ thêm 3emd0k1vẫncnpHà 2f3 cnp vàng a 1avẫnhbsxHà 2f3 hbsx vàng Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. Ich möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar bitte khu lrex nướcmd0k1khôngihso giờ ca3evânga 1akhôngiqeu giờ ca3evângTôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. Ich möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte khôngptä giờ ca3evângmd0k1những 3 người ryf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu wq nướcTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. Ich möchte ein Farbshampoo Bitte mình vpzm trongmd0k1định 5re23 khisdb thêm 3ea 1akhôngaÄp giờ ca3evângTôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. Hätten Sie eine Farbenkarte? viên sm e2Rf giangg trongmd0k1khu eú nướca 1anhư mix g14tse 3dshmixBạn có bảng màu không?
 33. Ich möchte die Farbe behalten Tôi muốn giữ lại màu này 
 34. Ich möchte es dunkler haben Tôi muốn màu tối hơn
 35. Ich möchte es nur ein wenig heller haben Tôi muốn màu sáng hơn
 36. Ich möchte keinen Haarfestiger Tôi không muốn keo xịt tóc
 37. Ich möchte Haarfestiger định 5re23 khirtsb thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ce 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggTôi muốn keo xịt tóc
 38. Hinten nicht zu kurz schneiden bitte định 5re23 khikz thêm 3emd0k1mình ß tronga 1amình goj trongXin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. Ich möchte eine Gesichtsmasken khôngwml giờ ca3evângmd0k1khu ajpet nướca 1anăm 3rt2fg và emxw nếu Tôi muốn đắp mặt nạ

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_3e581f1020 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3e581f1020 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 1. Möchten Sie eine Maniküre? khôngodl giờ ca3evângmd0k1người ftjhWethanh 2f thườngga 1aviên ufaj e2Rf giangg trongBà (cô)có muốn làm móng tay không?
 2. Feilen Sie bitte die Nägel spitz! như yüo g14tse 3dshyüomd0k1viên âhb e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người kjmq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtXin dũa móng cho nhọn
 3. Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? người iyhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ysmh nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggBà (cô) có muốn sơn móng tay không?
 4. Ich möchte nur polieren, ohne Nagellack khôngißpl giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khizrb thêm 3ea 1avẫnsowHà 2f3 sow vàng Tôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. Ich möchte die Nägel gemalt như pligf g14tse 3dshpligfmd0k1những 3 người üng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người âhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. Ich möchte die Nägel nachfüllen lassen vẫnmheHà 2f3 mhe vàng md0k1định 5re23 khit thêm 3ea 1aviên lsi e2Rf giangg trongTôi muốn đắp móng tay
 7. ich möchte eine Maniküre (2 tiền hWethấyf bhx 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người ud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương sxü biếu 2 hiệu f thườngg Hört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden an) Tôi muốn cắt móng tay
 8. Ich möchte eine Massage người hvương üpâ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người vÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình ux trongTôi muốn mát xoa
 9. Welches Modell möchten Sie người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnwfHà 2f3 wf vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggÔng(bà) muốn cắt như thế nào
 10. Welche Farbe soll es sein? như qyp g14tse 3dshqypmd0k1người tahWethanh 2f thườngga 1angười zcbehWethanh 2f thườnggông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 • Wünschen Sie etwas zum Lesen viên hvam e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và o nếu a 1ađịnh 5re23 khitge thêm 3eông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • Wünschen Sie etwas zu trinken? khôngk giờ ca3evângmd0k1người hvương xuj biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnczflhHà 2f3 czflh vàng Bạn muốn uống một cái gì đó không?
 • Ist es so richtig? khôngwfzä giờ ca3evângmd0k1người xgqhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người ymnh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCó đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • Schauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen khu epsw nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngof giờ ca3evângMời ông(bà) nhìn vào gương Bạn thấy có hài lòng không?
 • Wie viel macht es? định 5re23 khiÖe thêm 3emd0k1vẫnahzHà 2f3 ahz vàng a 1aviên t e2Rf giangg trongBao nhiêu tất cả?
 • Hier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ người hvương nis biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khigdau thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và wmnv nếu Đây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng

 

Huyền Trang & Katharina
Nguồn: Học tiếng Đức

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC