Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng

Khá nhiều người Việt ta ở Đức kinh doanh, làm việc trong nhà hàng Imbiss, quán ăn. Nhưng cũng có khi Bạn chính là những người khách vào quán khác ở Đức ăn.

như aâ g14tse 3dshaâ khu nxpl nước53r8angười auhWethanh 2f thườngga như ycjp g14tse 3dshycjp

Những mẫu câu tiếng Đứcnăm 3rt2fg và bqi nếu emd0k1ar 5người ugehWethanh 2f thườngg viên dzg e2Rf giangg trong sau đây sẽ giúp bạn thuận lợi, tự tin định 5re23 khiwve thêm 3e emd0k1ar 5người hvương fä biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khinkyj thêm 3e thoải máikhôngyf giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiwv thêm 3e người xqkohWethanh 2f thườngg hơn trong giao tiếp.

Bài viết "Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng"Bài viết dmca_cbe3e49e7e www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_cbe3e49e7e www_tintucvietduc_net

Bài viết Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng này tại: www.tintucvietduc.net

Đặt bàn ăn/ hỏi chỗ

 1. Wir möchten einen Tisch für heute Mittag bestellennhững 3 người fly xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người nqihWethanh 2f thườngg những 3 người ubnj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Tôi muốn đặt một bàn trước cho trưa nay
 2. Für wie viel Personen? vẫnckaHà 2f3 cka vàng emd0k1ar 5viên uop e2Rf giangg trong định 5re23 khigxkl thêm 3eCho mấy người ? Für 4 Personen.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ui nếu người bgnhWethanh 2f thườngg Cho 4 người
 3. Um wievielvẫnbaygHà 2f3 bayg vàng emd0k1ar 5vẫnqdlHà 2f3 qdl vàng vẫngxhfcHà 2f3 gxhfc vàng Uhr? Vào mấy giờ? Um 18:00 Uhr bittevẫnzbusHà 2f3 zbus vàng emd0k1ar 5viên lyj e2Rf giangg trong những 3 người ng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Vào 18h.
 4. Wann öffnet/ schließt người lüahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kx 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và gvxi nếu  die Küche? Khi nào quán ăn sẽ mở/ đóng cửa?
 5. Unter welchem Namen haben Sie reserviert? khôngajx giờ ca3evâng emd0k1ar 5như vfi g14tse 3dshvfi mình sjwv trongNgài đăt bàn với tên gì?
 6.  Ist der Tisch frei? Können wir uns hierher setzen?2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người dben xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người bucyhWethanh 2f thườngg Bàn này trống không? viên hz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương jga biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người pgkud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtChúng tôi có thể ngồi ở đây không? 
 7. Tôi muốn xin tờ thực đơnngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫniÄcyHà 2f3 iÄcy vàng như idf g14tse 3dshidf. Ich möchte bitte die Speisekarte.
 8. Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì?khu ig nước emd0k1ar 5như suym g14tse 3dshsuym viên cxup e2Rf giangg trong Was können Sie empfehlen?

Bài viết "Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng"Bài viết dmca_cbe3e49e7e www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_cbe3e49e7e www_tintucvietduc_net

 

 1. Wir hätten gern die Getränkekartengười hvương bq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người kjhWethanh 2f thườngg khu c nước. Chúng tôi muốn xem danh mục đồ uống
 2. Haben Sie vielleicht etwas anderes? 2 tiền hWethấyf jl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnqfkHà 2f3 qfk vàng viên nsp e2Rf giangg trongBạn có món nào khác không?
 3. Ich darf ...... essenkhu iïw nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình zvbx trong. Tôi không thể ăn ..... người ofqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên uyo e2Rf giangg trong người ÜikhWethanh 2f thườngg
 4. Bạn có thể đưa giúp tôi .....được không? khôngglp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương mc biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggKönnen Sie mir ..... reichen?
 5. Tôi muốn một ly bia/ nước lọc.mình nut trong emd0k1ar 5khôngp giờ ca3evâng người hvương xe biếu 2 hiệu f thườngg  Ich hätte gern ein Bier/ ein Mineralwasser.
 6. Thịt vẫn sống. định 5re23 khifdbe thêm 3e emd0k1ar 5như pqü g14tse 3dshpqü người hvương müjt biếu 2 hiệu f thườngg Das Fleisch ist roh
 7. Guten Appetit! như cszp g14tse 3dshcszp emd0k1ar 5định 5re23 khivgws thêm 3e định 5re23 khinâ thêm 3eChúc bạn ngon miệng
 8. Ich hätte es gerne blutig/ người hvương hqr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu obk nước người hWethiếu 2f thườngghalb durch/ gut durch: Tôi thích ăn tái/ chín vừa/ chín kỹ
 9. Anh ý không ăn thịt/ cá. những 3 người gtf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qa nếu như hos g14tse 3dshhosEr isst kein Fleisch/ Fisch
 10. Tôi dị ứng với....người hvương lip biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người wzgahWethanh 2f thườngg như yfit g14tse 3dshyfit Ich habe eine Allergie gegen....

Những danh từ hay dùng:

 • Serviette:những 3 người jct xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yktox 1 nhớ sgNội người hvương epl biếu 2 hiệu f thườngg Giấy ăn/ khăn ăn
 • Zutaten: những 3 người oyjú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như mzlfx g14tse 3dshmzlfx vẫnlmHà 2f3 lm vàng Thành phần
 • Vorspeisekhôngihyä giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên ain e2Rf giangg trong định 5re23 khijz thêm 3e: Món khai vị
 • Diät: khôngiy giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngvtp giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf cvqt 1 nhớ sgNộiĂn kiêng
 • Vegetarier: Ăn chay
 • Gewürze: người ujqohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngdâcl giờ ca3evâng viên ecy e2Rf giangg trongGia vị
 •  Zucker2 tiền hWethấyf iuÖw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên rzxy e2Rf giangg trong khu ue nước: Đường
 • Salzmình lba trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqsw thêm 3e 2 tiền hWethấyf noht 1 nhớ sgNội: Muối
 • Pfefferngười ilrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu bâx nước định 5re23 khiet thêm 3e: Hạt tiêu

Những tính từ dùng cho món ăn

 • viên ehpj e2Rf giangg trongemd0k1ar như skt g14tse 3dshsktschmutzig4hudo khu wa nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bd 1 nhớ sgNội hu7t4 như nbv g14tse 3dshnbv: bẩn
 • định 5re23 khifxak thêm 3eemd0k1ar khôngâ giờ ca3evângscharf4hudo như gow g14tse 3dshgow 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương âuf biếu 2 hiệu f thườngg : cay
 • viên wg e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnxqHà 2f3 xq vàng frisch4hudo những 3 người pjg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười pzqvhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiöâv thêm 3e: tươi
 • khôngtpu giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf hca 1 nhớ sgNộisüß4hudo người mulwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu zvob nước hu7t4 2 tiền hWethấyf zwol 1 nhớ sgNội: ngọt
 • người hvương ipö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu wh nướcsauer4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười dexhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngobfz giờ ca3evâng: chua
 • khôngnü giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và a nếu kalt4hudo viên ïa e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vwpd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và hjlâ nếu : lạnh/ nguội
 • vẫnïzHà 2f3 ïz vàng emd0k1ar khu iabj nướcheiss4hudo định 5re23 khibgck thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương hjb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: nóng
 • năm 3rt2fg và rvbu nếu emd0k1ar mình acwu trongangebrannt4hudo năm 3rt2fg và kjto nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cz 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf vu 1 nhớ sgNội: cháy
 • vẫnkqmhpHà 2f3 kqmhp vàng emd0k1ar khu mja nướcköstlich4hudo mình bp trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yüjp 1 nhớ sgNội hu7t4 như Ö g14tse 3dshÖ: ngon/ tuyệt vời

khu webp nước những 3 người zscuj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư jö g14tse 3dshjöa người hWethiếu 2f thườngg

Vũ Thu Hương biên tập
mình boz trong emd0k1ar 5viên f e2Rf giangg trong mình smgÖ trongNguồn: Học tiếng Đức

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC