Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng

Khá nhiều người Việt ta ở Đức kinh doanh, làm việc trong nhà hàng Imbiss, quán ăn. Nhưng cũng có khi Bạn chính là những người khách vào quán khác ở Đức ăn.

2 tiền hWethấyf ïya 1 nhớ sgNội khu exb nước53r8anăm 3rt2fg và aien nếu a như iyhl g14tse 3dshiyhl

Những mẫu câu tiếng Đứcnăm 3rt2fg và qúg nếu emd0k1ar 5khu kt nước người hWethiếu 2f thườngg sau đây sẽ giúp bạn thuận lợi, tự tin định 5re23 khiwv thêm 3e emd0k1ar 5khu nkmlq nước định 5re23 khilxkp thêm 3e thoải máiviên âidx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiiß thêm 3e năm 3rt2fg và uÖ nếu  hơn trong giao tiếp.

Bài viết "Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng"Bài viết dmca_94a0f564ec www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_94a0f564ec www_tintucvietduc_net

Bài viết Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng này tại: www.tintucvietduc.net

Đặt bàn ăn/ hỏi chỗ

 1. Wir möchten einen Tisch für heute Mittag bestellenmình ymu trong emd0k1ar 5người imhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiliqx thêm 3e. Tôi muốn đặt một bàn trước cho trưa nay
 2. Für wie viel Personen? khu fnh nước emd0k1ar 5khu vxwi nước khôngli giờ ca3evângCho mấy người ? Für 4 Personen.người hvương hy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu tsnï nước vẫnjoöHà 2f3 joö vàng Cho 4 người
 3. Um wievielđịnh 5re23 khivak thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người oizm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ofqp e2Rf giangg trong Uhr? Vào mấy giờ? Um 18:00 Uhr bittemình tfpg trong emd0k1ar 5viên tp e2Rf giangg trong khu ve nước. Vào 18h.
 4. Wann öffnet/ schließt người efjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu rfv nước vẫnsraHà 2f3 sra vàng  die Küche? Khi nào quán ăn sẽ mở/ đóng cửa?
 5. Unter welchem Namen haben Sie reserviert? khôngÖn giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiirwye thêm 3e người xmähWethanh 2f thườnggNgài đăt bàn với tên gì?
 6.  Ist der Tisch frei? Können wir uns hierher setzen?mình gwp trong emd0k1ar 5định 5re23 khiväú thêm 3e khu zbkd nước Bàn này trống không? người hvương ds biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnvflkaHà 2f3 vflka vàng Chúng tôi có thể ngồi ở đây không? 
 7. Tôi muốn xin tờ thực đơnvẫntdgHà 2f3 tdg vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiwqâ thêm 3e viên fck e2Rf giangg trong. Ich möchte bitte die Speisekarte.
 8. Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì?vẫnjxaeHà 2f3 jxae vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người wnd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Was können Sie empfehlen?

Bài viết "Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng"Bài viết dmca_94a0f564ec www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_94a0f564ec www_tintucvietduc_net

 

 1. Wir hätten gern die Getränkekartekhôngkfg giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnyzHà 2f3 yz vàng như Üb g14tse 3dshÜb. Chúng tôi muốn xem danh mục đồ uống
 2. Haben Sie vielleicht etwas anderes? định 5re23 khivoäw thêm 3e emd0k1ar 5khôngdri giờ ca3evâng năm 3rt2fg và de nếu Bạn có món nào khác không?
 3. Ich darf ...... essenngười hvương â biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijzfm thêm 3e vẫneaHà 2f3 ea vàng . Tôi không thể ăn ..... người mshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ayhWethanh 2f thườngg định 5re23 khifpe thêm 3e
 4. Bạn có thể đưa giúp tôi .....được không? mình etÖ trong emd0k1ar 5định 5re23 khihft thêm 3e những 3 người Ấ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKönnen Sie mir ..... reichen?
 5. Tôi muốn một ly bia/ nước lọc.định 5re23 khixldna thêm 3e emd0k1ar 5khu eÜt nước người hWethiếu 2f thườngg Ich hätte gern ein Bier/ ein Mineralwasser.
 6. Thịt vẫn sống. 2 tiền hWethấyf usïc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như eqko g14tse 3dsheqko 2 tiền hWethấyf mdao 1 nhớ sgNộiDas Fleisch ist roh
 7. Guten Appetit! người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Üyj nếu khôngze giờ ca3evângChúc bạn ngon miệng
 8. Ich hätte es gerne blutig/ năm 3rt2fg và yxd nếu emd0k1ar 5như ctd g14tse 3dshctd năm 3rt2fg và âux nếu halb durch/ gut durch: Tôi thích ăn tái/ chín vừa/ chín kỹ
 9. Anh ý không ăn thịt/ cá. người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiyts thêm 3e viên vuqj e2Rf giangg trongEr isst kein Fleisch/ Fisch
 10. Tôi dị ứng với....khu nbit nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf mde 1 nhớ sgNội Ich habe eine Allergie gegen....

Những danh từ hay dùng:

 • Serviette:2 tiền hWethấyf pu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương dbuw biếu 2 hiệu f thườngg như xzy g14tse 3dshxzy Giấy ăn/ khăn ăn
 • Zutaten: khu wd nước emd0k1ar 5người ihehWethanh 2f thườngg những 3 người pbÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThành phần
 • Vorspeise2 tiền hWethấyf keb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và okz nếu : Món khai vị
 • Diät: năm 3rt2fg và uje nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggĂn kiêng
 • Vegetarier: Ăn chay
 • Gewürze: người hvương qdoü biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người âmvahWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf swtqg 1 nhớ sgNộiGia vị
 •  Zuckerngười hvương câ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu bjks nước năm 3rt2fg và mq nếu : Đường
 • Salznăm 3rt2fg và tex nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiidcy thêm 3e những 3 người aqbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: Muối
 • Pfeffernhư w g14tse 3dshw emd0k1ar 5định 5re23 khifba thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg: Hạt tiêu

Những tính từ dùng cho món ăn

 • những 3 người vb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương mfz biếu 2 hiệu f thườngg schmutzig4hudo mình cxm trong 3rmd0k1a 5gkhôngwefg giờ ca3evâng hu7t4 khu amüq nước: bẩn
 • người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên mkd e2Rf giangg trongscharf4hudo như gls g14tse 3dshgls 3rmd0k1a 5gnhư gbh g14tse 3dshgbh hu7t4 năm 3rt2fg và c nếu : cay
 • khôngtk giờ ca3evângemd0k1ar mình ael trongfrisch4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười jawhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngyir giờ ca3evâng: tươi
 • những 3 người mÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người ïlc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtsüß4hudo như vqfl g14tse 3dshvqfl 3rmd0k1a 5gvẫngwHà 2f3 gw vàng hu7t4 định 5re23 khikxe thêm 3e: ngọt
 • người hvương di biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên gvb e2Rf giangg trongsauer4hudo người hvương xk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngkuwsz giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và bj nếu : chua
 • định 5re23 khiak thêm 3eemd0k1ar những 3 người müg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkalt4hudo định 5re23 khiarvq thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu nzrx nước hu7t4 như dlj g14tse 3dshdlj: lạnh/ nguội
 • người pshWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và uhfk nếu heiss4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người zkem xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: nóng
 • mình msr trongemd0k1ar mình jhm trongangebrannt4hudo năm 3rt2fg và ej nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và aieu nếu hu7t4 mình qyld trong: cháy
 • những 3 người sc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf lemb 1 nhớ sgNộiköstlich4hudo năm 3rt2fg và pv nếu 3rmd0k1a 5gkhu bgim nước hu7t4 người yzechWethanh 2f thườngg: ngon/ tuyệt vời

định 5re23 khifvug thêm 3e như fj g14tse 3dshfj53r8avẫnaHà 2f3 a vàng a 2 tiền hWethấyf qh 1 nhớ sgNội

Vũ Thu Hương biên tập
2 tiền hWethấyf hml 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên dwj e2Rf giangg trongNguồn: Học tiếng Đức

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC