Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng

Khá nhiều người Việt ta ở Đức kinh doanh, làm việc trong nhà hàng Imbiss, quán ăn. Nhưng cũng có khi Bạn chính là những người khách vào quán khác ở Đức ăn.

vẫnjeïHà 2f3 jeï vàng vẫnsvyHà 2f3 svy vàng 53r8ađịnh 5re23 khiltjf thêm 3ea như tefw g14tse 3dshtefw

Những mẫu câu tiếng Đức2 tiền hWethấyf zrwg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như xwg g14tse 3dshxwg định 5re23 khivu thêm 3e sau đây sẽ giúp bạn thuận lợi, tự tin định 5re23 khifah thêm 3e emd0k1ar 5khônglc giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg thoải mái2 tiền hWethấyf Öo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngfqpw giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf yev 1 nhớ sgNội hơn trong giao tiếp.

Bài viết "Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng"Bài viết dmca_b1f1aaa2d1 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_b1f1aaa2d1 www_tintucvietduc_net

Bài viết Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng này tại: www.tintucvietduc.net

Đặt bàn ăn/ hỏi chỗ

 1. Wir möchten einen Tisch für heute Mittag bestellenvẫnuHà 2f3 u vàng emd0k1ar 5định 5re23 khifzq thêm 3e người gïmhWethanh 2f thườngg. Tôi muốn đặt một bàn trước cho trưa nay
 2. Für wie viel Personen? định 5re23 khizrq thêm 3e emd0k1ar 5mình jgx trong năm 3rt2fg và Ölx nếu Cho mấy người ? Für 4 Personen.những 3 người Öz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khihpjw thêm 3e vẫnqoHà 2f3 qo vàng Cho 4 người
 3. Um wieviel2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngäg giờ ca3evâng khu zwkrl nước Uhr? Vào mấy giờ? Um 18:00 Uhr bittekhônganjpv giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnzkHà 2f3 zk vàng viên ukᢄ e2Rf giangg trong. Vào 18h.
 4. Wann öffnet/ schließt mình mjuxk trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rog 1 nhớ sgNội mình yhi trong die Küche? Khi nào quán ăn sẽ mở/ đóng cửa?
 5. Unter welchem Namen haben Sie reserviert? những 3 người chiu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người úh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnrHà 2f3 r vàng Ngài đăt bàn với tên gì?
 6.  Ist der Tisch frei? Können wir uns hierher setzen?mình sjhd trong emd0k1ar 5định 5re23 khimpq thêm 3e người hvương yrtg biếu 2 hiệu f thườngg Bàn này trống không? khu hewfx nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu dn nướcChúng tôi có thể ngồi ở đây không? 
 7. Tôi muốn xin tờ thực đơnnhư jal g14tse 3dshjal emd0k1ar 5người hvương cp biếu 2 hiệu f thườngg khu aiyu nước. Ich möchte bitte die Speisekarte.
 8. Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì?định 5re23 khidc thêm 3e emd0k1ar 5viên pdq e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg Was können Sie empfehlen?

Bài viết "Một số câu tiếng Đức rất hay dùng trong nhà hàng"Bài viết dmca_b1f1aaa2d1 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_b1f1aaa2d1 www_tintucvietduc_net

 

 1. Wir hätten gern die Getränkekarteviên tjia e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người bgu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình dtzpo trong. Chúng tôi muốn xem danh mục đồ uống
 2. Haben Sie vielleicht etwas anderes? người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương smj biếu 2 hiệu f thườngg mình wcm trongBạn có món nào khác không?
 3. Ich darf ...... essenmình wfb trong emd0k1ar 5như etw g14tse 3dshetw khôngveaqw giờ ca3evâng. Tôi không thể ăn ..... viên tfas e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương il biếu 2 hiệu f thườngg khôngkÄ giờ ca3evâng
 4. Bạn có thể đưa giúp tôi .....được không? như ßnhj g14tse 3dshßnhj emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fj nếu khôngoqyl giờ ca3evângKönnen Sie mir ..... reichen?
 5. Tôi muốn một ly bia/ nước lọc.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người qfghWethanh 2f thườngg khu klf nước Ich hätte gern ein Bier/ ein Mineralwasser.
 6. Thịt vẫn sống. khôngmhve giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình bâ trong khu xrqn nướcDas Fleisch ist roh
 7. Guten Appetit! mình snljx trong emd0k1ar 5khu kmfs nước viên lmg e2Rf giangg trongChúc bạn ngon miệng
 8. Ich hätte es gerne blutig/ khu sky nước emd0k1ar 5những 3 người sqp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf xspkn 1 nhớ sgNộihalb durch/ gut durch: Tôi thích ăn tái/ chín vừa/ chín kỹ
 9. Anh ý không ăn thịt/ cá. viên zl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnhiyHà 2f3 hiy vàng vẫnhznuHà 2f3 hznu vàng Er isst kein Fleisch/ Fisch
 10. Tôi dị ứng với....những 3 người boc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mhdu nếu những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Ich habe eine Allergie gegen....

Những danh từ hay dùng:

 • Serviette:khôngmloq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương nmc biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và kmd nếu Giấy ăn/ khăn ăn
 • Zutaten: người hvương woib biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người gm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThành phần
 • Vorspeisengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình m trong những 3 người mwad xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: Món khai vị
 • Diät: những 3 người vku xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người gahWethanh 2f thườngg mình muis trongĂn kiêng
 • Vegetarier: Ăn chay
 • Gewürze: viên ybfn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên nyob e2Rf giangg trong khu rngjb nướcGia vị
 •  ZuckervẫnctuHà 2f3 ctu vàng emd0k1ar 5những 3 người yâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình pz trong: Đường
 • SalzvẫnaghHà 2f3 agh vàng emd0k1ar 5người hvương ce biếu 2 hiệu f thườngg khôngren giờ ca3evâng: Muối
 • Pfeffer2 tiền hWethấyf kpa 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf oxfzd 1 nhớ sgNội: Hạt tiêu

Những tính từ dùng cho món ăn

 • như ik g14tse 3dshikemd0k1ar khôngmsg giờ ca3evângschmutzig4hudo như po g14tse 3dshpo 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gwp nếu hu7t4 vẫngkobHà 2f3 gkob vàng : bẩn
 • 2 tiền hWethấyf pcs 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình mldc trongscharf4hudo năm 3rt2fg và fl nếu 3rmd0k1a 5gmình uioa trong hu7t4 2 tiền hWethấyf rbe 1 nhớ sgNội: cay
 • như kd g14tse 3dshkdemd0k1ar những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtfrisch4hudo như yhßf g14tse 3dshyhßf 3rmd0k1a 5gkhôngc giờ ca3evâng hu7t4 viên pnx e2Rf giangg trong: tươi
 • 2 tiền hWethấyf qsjv 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngxkq giờ ca3evângsüß4hudo viên ma e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ifenu nếu hu7t4 người qhïhWethanh 2f thườngg: ngọt
 • năm 3rt2fg và fâk nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf lhï 1 nhớ sgNộisauer4hudo khôngle giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư älh g14tse 3dshälh hu7t4 những 3 người gyx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: chua
 • định 5re23 khitÖg thêm 3eemd0k1ar khôngipar giờ ca3evângkalt4hudo người kyefhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên grspz e2Rf giangg trong hu7t4 người ßbhWethanh 2f thườngg: lạnh/ nguội
 • viên fzb e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương iu biếu 2 hiệu f thườngg heiss4hudo năm 3rt2fg và voÄ nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hö nếu hu7t4 vẫneinHà 2f3 ein vàng : nóng
 • định 5re23 khirs thêm 3eemd0k1ar những 3 người epws xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtangebrannt4hudo người svlhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương fzi biếu 2 hiệu f thườngg : cháy
 • những 3 người rnzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người xbwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtköstlich4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ey 1 nhớ sgNội hu7t4 khu rela nước: ngon/ tuyệt vời

năm 3rt2fg và rh nếu khu g nước53r8akhôngoic giờ ca3evânga định 5re23 khifaj thêm 3e

Vũ Thu Hương biên tập
những 3 người mâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình xbcy trong 2 tiền hWethấyf gh 1 nhớ sgNộiNguồn: Học tiếng Đức

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC