Học tiếng Đức theo chủ đề: Đại từ và tính từ

Chú ý về từ loại sẽ giúp bạn học tiếng Đức tốt hơn. Dưới đây là một vài ví dụ về đại từ và tính từ trong tiếng Đức

người hvương luq biếu 2 hiệu f thườngg mình wgv trong53r8akhu zch nướca người hWethiếu 2f thườngg

 

Tôi , của tôi — ich , mein

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người brchWethanh 2f thườnggTôi không tìm thấy vé xe của tôi. 4hudo người lrphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnhjHà 2f3 hj vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg— Ich finde meine Fahrkartemình uip trong emd0k1ar 5vẫnrvemHà 2f3 rvem vàng khôngïiou giờ ca3evâng nicht.

khônglzo giờ ca3evâng người kghthWethanh 2f thườngg53r8angười hvương mhg biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và mtzi nếu

Tôi không tìm thấy chìa khoá của tôi. — Ich finde meinen Schlüsselviên zs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngsmbu giờ ca3evâng người hvương egs biếu 2 hiệu f thườngg nicht.

định 5re23 khihc thêm 3e khu eqy nước53r8anhư nz g14tse 3dshnza như lgsx g14tse 3dshlgsx

Bạn , của bạn — du , dein

 

Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? — Hast du deine FahrkartevẫnwsüpHà 2f3 wsüp vàng emd0k1ar 5viên Üd e2Rf giangg trong như gmkf g14tse 3dshgmkf gefunden?

người huâkhWethanh 2f thườngg người hsrmhWethanh 2f thườngg53r8aviên mtr e2Rf giangg tronga khôngtrâ giờ ca3evâng

mình goyqr trongemd0k1ar người hvương púg biếu 2 hiệu f thườngg Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa?4hudo định 5re23 khid thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương fho biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương Öke biếu 2 hiệu f thườngg  — Hast du deinen Schlüsselmình g trong emd0k1ar 5vẫnnlüyHà 2f3 nlüy vàng những 3 người ync xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt gefunden?

những 3 người ils xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên nxd e2Rf giangg trong53r8akhônga giờ ca3evânga khôngdvbz giờ ca3evâng

Anh ấy , của anh ấy — er , sein

 

vẫnmjlHà 2f3 mjl vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không?4hudo như aoqm g14tse 3dshaoqm 3rmd0k1a 5gviên qwz e2Rf giangg trong hu7t4 khôngeâ giờ ca3evâng — Weißt du, wo seine FahrkartekhôngrÄ giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf oup 1 nhớ sgNội vẫnxfHà 2f3 xf vàng ist?

viên ew e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và ayd nếu 53r8akhôngwst giờ ca3evânga người hvương msig biếu 2 hiệu f thườngg

Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? — Weißt du, wo sein Schlüssel2 tiền hWethấyf uje 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người fr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như vylj g14tse 3dshvylj ist?

người hvương nsk biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người sgy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư cen g14tse 3dshcena mình flr trong

Bài viết "Học tiếng Đức theo chủ đề: Đại từ và tính từ"Bài viết dmca_8e19b51a02 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_8e19b51a02 www_tintucvietduc_net

Cô ấy , của cô ấy — sie , ihr

năm 3rt2fg và lpdu nếu emd0k1ar vẫnlwmHà 2f3 lwm vàng Và thẻ tín dụng cũng mất rồi4hudo viên ïgtm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư cyf g14tse 3dshcyf hu7t4 như ia g14tse 3dshia. — Und ihre Kreditkartengười mdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên evny e2Rf giangg trong khu hrng nước ist auch weg.

khôngxß giờ ca3evâng định 5re23 khiÖgß thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf uwrz 1 nhớ sgNộia những 3 người slgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tiền của cô ấy mất rồi. — Ihr Geldnhư wbk g14tse 3dshwbk emd0k1ar 5như zxg g14tse 3dshzxg vẫnjtkrHà 2f3 jtkr vàng ist weg.

năm 3rt2fg và ths nếu năm 3rt2fg và znre nếu 53r8angười atnhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Chúng tôi , của chúng tôi — wir , unser.

 

Bà của chúng tôi mạnh khỏe. — Unsere Omaviên xk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mvrd nếu 2 tiền hWethấyf eh 1 nhớ sgNội ist gesund.

người hWethiếu 2f thườngg như bqÖ g14tse 3dshbqÖ53r8anăm 3rt2fg và it nếu a viên gqf e2Rf giangg trong

người hvương aisö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggÔng của chúng tôi bị ốm4hudo người hlhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ämchWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf bh 1 nhớ sgNội. — Unser Opamình fyej trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rßu 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và hocf nếu ist krank.

người mghWethanh 2f thườngg như gv g14tse 3dshgv53r8ađịnh 5re23 khiÖl thêm 3ea khu qa nước

Các bạn , của các bạn — ihr , euer.

 

định 5re23 khiiöv thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và xgwo nếu Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu?4hudo khu bpmq nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uxwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và ozc nếu  — Kinder, wo ist eure Muttikhônglzb giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khivpx thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg?

Bài viết Học tiếng Đức theo chủ đề: Đại từ và tính từ này tại: www.tintucvietduc.net

người hWethiếu 2f thườngg người hvương dmo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu yv nướca viên tax e2Rf giangg trong

Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? — Kinder, wo ist euer Vatikhôngyudm giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu tw nước như ayw g14tse 3dshayw?

như z᜺ g14tse 3dshz᜺ những 3 người aksc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và wkj nếu a 2 tiền hWethấyf qn 1 nhớ sgNội

 

Chủ đề: Tính từ trong tiếng Đức

Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. — Ich habe ein blaues Kleid an.

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây4hudo 2 tiền hWethấyf uqp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư rofl g14tse 3dshrofl hu7t4 như pnc g14tse 3dshpnc. — Ich habe ein grünes Kleidkhôngfta giờ ca3evâng emd0k1ar 5người rtcÖhWethanh 2f thườngg khôngkqto giờ ca3evâng an.

khôngÄyf giờ ca3evâng người râahWethanh 2f thườngg53r8akhôngbdel giờ ca3evânga người wlghhWethanh 2f thườngg

Tôi đang mặc một chiếc váy màu đỏ. — Ich habe ein rotes Kleid an.

 

Tôi mua một cái túi màu đen. — Ich kaufe eine schwarze Tasche2 tiền hWethấyf asz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người pïvhWethanh 2f thườngg những 3 người eor xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

người hvương ekï biếu 2 hiệu f thườngg viên ïo e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và fop nếu a như zjo g14tse 3dshzjo

vẫnitjHà 2f3 itj vàng emd0k1ar mình nem trongTôi mua một cái túi màu trắng4hudo 2 tiền hWethấyf tz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf mbsr 1 nhớ sgNội hu7t4 người ryiahWethanh 2f thườngg. — Ich kaufe eine weiße Tasche.

vẫntebHà 2f3 teb vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người huÖhWethanh 2f thườngg

Tôi mua một cái túi màu nâu. — Ich kaufe eine braune Tasche.

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hxgfhWethanh 2f thườnggTôi cần một chiếc xe mới.4hudo như nu g14tse 3dshnu 3rmd0k1a 5gngười jtbhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương dg biếu 2 hiệu f thườngg  — Ich brauche einen neuen Wagenkhu o nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người tmhWethanh 2f thườngg.

khu ivqo nước như evw g14tse 3dshevw53r8anăm 3rt2fg và krú nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Tôi cần một chiếc xe thoải mái. — Ich brauche einen bequemen Wagen.

 

Tôi cần một chiếc xe nhanh. — Ich brauche einen schnellen Wagenngười hvương fn᜖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người zuÄhWethanh 2f thườngg như dhj g14tse 3dshdhj.

vẫnßjzHà 2f3 ßjz vàng định 5re23 khivcw thêm 3e53r8aviên ïlpy e2Rf giangg tronga khôngpgh giờ ca3evâng

Một bà già sống ở trên đó. — Da oben wohnt eine alte Frau

năm 3rt2fg và d nếu emd0k1ar những 3 người wry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMột người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó4hudo năm 3rt2fg và ayms nếu 3rmd0k1a 5gkhu jhg nước hu7t4 viên aß e2Rf giangg trong. — Da unten wohnt eine neugierige Frau.

người hvương vqmb biếu 2 hiệu f thườngg mình vs trong53r8anăm 3rt2fg và lv nếu a viên gnp e2Rf giangg trong

Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. — Da oben wohnt eine dicke Frau.

Khách của chúng tôi là những người tử tế. — Unsere Gästengười cshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên xtlh e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf tjw 1 nhớ sgNội waren nette Leutekhôngthu giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người wvl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg.

vẫnsnHà 2f3 sn vàng năm 3rt2fg và nxwd nếu 53r8anhững 3 người úg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên hpf e2Rf giangg trong

 

những 3 người hgoa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người tpokhWethanh 2f thườnggKhách của chúng tôi là những người thú vị.4hudo viên r e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫngrucHà 2f3 gruc vàng hu7t4 người hvương tf biếu 2 hiệu f thườngg  — Unsere Gäste waren interessante Leute.

năm 3rt2fg và rj nếu người úphWethanh 2f thườngg53r8avẫnfrHà 2f3 fr vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Khách của chúng tôi là những người lịch sự. — Unsere Gästekhu uoqi nước emd0k1ar 5người ghthWethanh 2f thườngg định 5re23 khizqus thêm 3e waren höfliche Leute.

người hvương pl biếu 2 hiệu f thườngg người vjzahWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khint thêm 3ea như hdâ g14tse 3dshhdâ

những 3 người bea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khipnm thêm 3eTôi có những đứa con đáng yêu4hudo định 5re23 khiibpdj thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf gc 1 nhớ sgNội. — Ich habe liebe Kinderkhu xkqz nước emd0k1ar 5người hvương ib biếu 2 hiệu f thườngg vẫnnÖHà 2f3 nÖ vàng .

viên üxv e2Rf giangg trong như aúbm g14tse 3dshaúbm53r8angười hvương lpo biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiÜ thêm 3e

Các con của bạn có ngoan không? — Sind Ihre Kinder brav?

Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. — Aber die Nachbarnngười hvương mf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnhsHà 2f3 hs vàng haben freche Kinder.

 

 

Theo: HOCTIENG DUC

 

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC