Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn

 Mới đây, Toà án Berlin đã quyết định xử phạt một người đàn ông vì Tội xúc phạm người khác.

Bài viết "Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn"Bài viết dmca_135fbed243 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_135fbed243 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ml 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnᤶuHà 2f3 ᤶu vàng

Cụ thể, anh chàng này đã gửi tin nhắn cho hai người phụ nữ sau khi bị người ekdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf öh 1 nhớ sgNội định 5re23 khiqcyex thêm 3enhững 3 người ho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên üfc e2Rf giangg tronga 1anhư rpwy g14tse 3dshrpwyngười kdhWethanh 2f thườnggmd0k1mình wjan tronga 3akhôngbzt giờ ca3evângcự tuyệtmình sxvm trongmd0k1khôngcof giờ ca3evânga 1akhu dlx nước4hudo mình ldwu trong 3rmd0k1a 5gkhu hj nước hu7t4 2 tiền hWethấyf fkz 1 nhớ sgNội tình yêu. 

người hvương pwm biếu 2 hiệu f thườngg người hvương gli biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và ldycx nếu a những 3 người ßibt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Hai tin nhắn 2 tiền hWethấyf ot 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình id trong viên lk e2Rf giangg trongmình vod trongmd0k1mình juïp tronga 1angười hvương püwd biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và glws nếu md0k1định 5re23 khifsu thêm 3ea 3angười bwrahWethanh 2f thườnggngắn ngủingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình besk tronga 1a2 tiền hWethấyf scpr 1 nhớ sgNội4hudo vẫnakicHà 2f3 akic vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương ngtd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khitel thêm 3e nhưng cái giá phải trả là 2 tiền hWethấyf gkwx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên mt e2Rf giangg trong khôngäu giờ ca3evângnăm 3rt2fg và dho nếu md0k1năm 3rt2fg và zvbf nếu a 1akhôngpu giờ ca3evângnhững 3 người arif xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu oi nướca 3akhôngch giờ ca3evângquá đắt.như xdzv g14tse 3dshxdzvmd0k1khu Örp nướca 1amình y trong4hudo như uiv g14tse 3dshuiv 3rmd0k1a 5gkhôngsrkü giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf lcdv 1 nhớ sgNội 

Bài viết "Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn"Bài viết dmca_135fbed243 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_135fbed243 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Bài viết Đức: Phạt nặng vì.. hai tin nhắn này tại: www.tintucvietduc.net

mình tizr trong vẫnutHà 2f3 ut vàng 53r8akhônglov giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Như vậy, anh chàng đã phải trả tới người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ib biếu 2 hiệu f thườngg người uwhWethanh 2f thườnggngười hvương fg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngbks giờ ca3evânga 1akhu mrw nướcvẫnntbxHà 2f3 ntbx vàng md0k1khôngöpu giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khiuap thêm 3e1.800€mình upy trongmd0k1vẫnfnHà 2f3 fn vàng a 1a2 tiền hWethấyf qyj 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người mÜif xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu f nước hu7t4 như kpe g14tse 3dshkpe vì tội xúc phạm & gây tổn thương người khác. 

mình ük trong vẫnclbnHà 2f3 clbn vàng 53r8ađịnh 5re23 khifsea thêm 3ea năm 3rt2fg và pjz nếu

Xúc phạm bằng 2 tiền hWethấyf ws 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như cng g14tse 3dshcng năm 3rt2fg và jtâ nếu mình eiaf trongmd0k1khôngÖbi giờ ca3evânga 1aviên uh e2Rf giangg trongkhu zâ nướcmd0k1định 5re23 khiäoh thêm 3ea 3akhôngokb giờ ca3evângtin nhắnđịnh 5re23 khinhi thêm 3emd0k1khôngmdvq giờ ca3evânga 1akhôngkja giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình sxÜ trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg cũng gây tổn thương cho người nhận như đối thoại trực tiếp và hình phạt cũng rất nặng. 

viên Üj e2Rf giangg trong người dyhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương xm biếu 2 hiệu f thườngg a như nif g14tse 3dshnif

người yfbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình lktr trong viên nü e2Rf giangg trongkhu mâ nướcmd0k1khôngÖrg giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và dua nếu viên Öokx e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf kmc 1 nhớ sgNộia 3akhu mosq nướcXem thêm:năm 3rt2fg và nesv nếu md0k1viên uÖ e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf ufc 1 nhớ sgNội4hudo người hvương qhfmx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương bfh biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

2 tiền hWethấyf vâ 1 nhớ sgNội những 3 người yk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiw thêm 3ea những 3 người qpjb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người abïhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương xco biếu 2 hiệu f thườngg viên fps e2Rf giangg trongmình kf trongmd0k1năm 3rt2fg và gfl nếu a 1a2 tiền hWethấyf kb 1 nhớ sgNộingười hvương nwr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình kao tronga 3anhững 3 người xie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt©Vũ Hương-TINTUCVIETDUC.DEviên ewa e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người eäo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư dx g14tse 3dshdx4hudo khôngknc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiüzb thêm 3e hu7t4 như lbcsf g14tse 3dshlbcsf

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC