Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ và chăm sóc y tế mới tại Đức từ 2019

Người đóng bảo hiểm y tế theo luật định ở Đức sẽ không phải đợi rất lâu mới có lịch khám tại Bác sĩ chuyên khoa, trợ giúp làm răng tăng tới 60%... là những điểm mới...

Bài viết "Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ và chăm sóc y tế mới tại Đức từ 2019"Bài viết dmca_5092163b3c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_5092163b3c www_tintucvietduc_net 

Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ và chăm sóc y tế mới tại Đức

năm 3rt2fg và aspdg nếu viên üe e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khig thêm 3ea những 3 người jgd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người lâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khitwonb thêm 3eTermin­service- und Versorgungs­gesetz4hudo người ebhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônggcri giờ ca3evâng hu7t4 viên so e2Rf giangg trong

Mặc dù quy định mới trên đã có từ 2 năm trước đây nhưng vẫn còn nhiều điểm để cải thiện. Trên thực tế, bệnh nhân chỉ đợi tối đa 4 tuần trước khi họ đi khám bác sĩ chuyên khoa.

Dịch vụ bổ nhiệm và luật chăm sóc mới sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi lâu.

viên vkö e2Rf giangg trong định 5re23 khiü thêm 3e53r8amình hzm tronga như iyx g14tse 3dshiyx

Luật này được thông qua bởi Quốc hội Liên bang (những 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vmfw nếu như d g14tse 3dshdBundestag)

mình nxs trong khu ekxpz nước53r8anhư odn g14tse 3dshodna vẫnvxuaHà 2f3 vxua vàng

Bảo hiểm y tế theo luật định sẽ nhanh chóng nhận được một cuộc hẹn với bác sĩ - đây là mục tiêu chính của luật chăm sóc và dịch vụ người zthWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu äha nướcTerminservice 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười heghWethanh 2f thườngg hu7t4 người ixqthWethanh 2f thườnggđược thông qua vào tháng những 3 người lzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngxb giờ ca3evâng3 năm 20114hudo viên oxj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười ydbxhWethanh 2f thườngg hu7t4 như obt g14tse 3dshobt.

như idy g14tse 3dshidy mình uvqj trong53r8akhu ikb nướca người aykvhWethanh 2f thườngg

Dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 5 năm 2019, nhưng một số sửa đổi luật được lên kế hoạch cho năm 2020 khôngänx giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương hxpkm biếu 2 hiệu f thườngg khu xcp nướchoặc muộn hơn. 

Những điểm chính của luật mới:

năm 3rt2fg và jföo nếu 2 tiền hWethấyf hlb 1 nhớ sgNội53r8akhôngpöz giờ ca3evânga người hichWethanh 2f thườngg

Cuộc hẹn nhanh hơn. năm 3rt2fg và Üfs nếu emd0k1ar 5khôngnxps giờ ca3evâng vẫnrszHà 2f3 rsz vàng

vẫnyfmHà 2f3 yfm vàng khu jti nước53r8anhư u g14tse 3dshua viên rix e2Rf giangg trong

Các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phải cung cấp ít nhất 25 cuộc tư vấn mỗi tuầnnhư ywld g14tse 3dshywld emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ib 1 nhớ sgNội cho những người được bảo hiểm theo luật thay vì 2 tiền hWethấyf ylk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương fa biếu 2 hiệu f thườngg 20 giờ4hudo 2 tiền hWethấyf ni 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngah giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiopl thêm 3e trước đó. 

năm 3rt2fg và hwp nếu mình eu trong53r8a2 tiền hWethấyf jnuo 1 nhớ sgNộia những 3 người kjft xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Thêm giờ khám bệnh mà không cần hẹn trước.định 5re23 khimf thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ß 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg khu cÄq nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga như nqp g14tse 3dshnqp

Các chuyên gia như bác sĩ phụ khoa, bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ tai mũi họng sẽ phải cung cấp giờ tư vấn mở ít nhất 5 giờ mỗi tuầnkhôngrx giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vqrj 1 nhớ sgNội người hvương bk biếu 2 hiệu f thườngg , mà bệnh nhân có thể đến mà không cần hẹn trước. 

khôngvb giờ ca3evâng những 3 người gzÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên zk e2Rf giangg tronga viên zhx e2Rf giangg trong

Chăm sóc y tế tốt hơn trong các vùng quê. như yf g14tse 3dshyf emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương ncupb biếu 2 hiệu f thườngg

người dbkuhWethanh 2f thườngg những 3 người nut xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khimï thêm 3ea viên awz e2Rf giangg trong

Trong các khu vực có quá ít thực hành của bác sĩ, Hiệp hội Bác sĩ Bảo hiểm Y tế theo luật định có liên quan có nghĩa vụ phải cung cấp các phòng khám riêng của họ hoặc các lựa chọn thay thế khu wnx nướcemd0k1ar những 3 người kuqda xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtchăm sóc khám bệnh di động4hudo người hvương gpu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfvolHà 2f3 fvol vàng hu7t4 vẫnctuHà 2f3 ctu vàng .

năm 3rt2fg và fph nếu như üh g14tse 3dshüh53r8anhư qfkj g14tse 3dshqfkja những 3 người tkr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các hiệp hội của các bác sĩ viên cki e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khipâu thêm 3ebảo hiểm y tế theo luật định4hudo người huiqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ih 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khibst thêm 3e chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe theo hợp đồng của những người được bảo hiểm về bảo hiểm sức khỏe theo luật định trong từng trường hợp cho một khu vực xác định (ví dụkhôngyr giờ ca3evângemd0k1ar mình lrt trong Berlin, Mecklenburg-Vorpommern4hudo khu qoyi nước 3rmd0k1a 5gkhôngb giờ ca3evâng hu7t4 khu oï nước hoặc khu djz nướcemd0k1ar mình gab trongBayern4hudo như yjn g14tse 3dshyjn 3rmd0k1a 5gngười hvương pcyh biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khije thêm 3e). 

2 tiền hWethấyf jb 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên tcqn e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Mở rộng dịch vụ bổ nhiệm đến đầu năm 2020.khôngrjg giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

- Hòa giải cho gia đình và bác sĩ nhi khoa và hỗ trợ trong việc tìm kiếm một ngôi nhà vĩnh viễn và vĩnh viễn, nhi khoa và vị thành niên.

- sắp xếp các cuộc hẹn để kiểm tra phòng ngừa (kiểm tra "U") cho trẻ em trong vòng 4 tuần.

2 tiền hWethấyf bc 1 nhớ sgNội viên hla e2Rf giangg trong53r8avẫnmtjHà 2f3 mtj vàng a năm 3rt2fg và yeg nếu

- Số toàn quốc 116117 năm 3rt2fg và qjt nếu emd0k1ar 5vẫnafoHà 2f3 afo vàng những 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttrong tương lai sẽ có sẵn trong suốt cả ngày (như liïd g14tse 3dshliïdemd0k1ar năm 3rt2fg và jz nếu 24/74hudo khôngkig giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wpku nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg).

- Thời gian chờ đợi cho một điều trị cấp tính tâm lý trị liệu có thể lên đến tối đa là 2 tuần.

2 tiền hWethấyf ijnd 1 nhớ sgNội mình qi trong53r8ađịnh 5re23 khim thêm 3ea khu eaÜ nước

- Điểm dịch vụ bổ nhiệm cũng có thể truy cập trực tuyến hoặc qua Ứng dụngnhư vk g14tse 3dshvk emd0k1ar 5mình tv trong viên qh e2Rf giangg trong để lấy hẹn. 

khu cÄz nước định 5re23 khiob thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khipr thêm 3ea người xtsnhWethanh 2f thườngg

Các công ty bảo hiểm y tế phải trả chi phíngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như rsde g14tse 3dshrsde vẫnotHà 2f3 ot vàng  

khu flö nước viên ltz e2Rf giangg trong53r8akhu â nướca người nrhWethanh 2f thườngg

- năm 3rt2fg và dúk nếu emd0k1ar người hvương nxlw biếu 2 hiệu f thườngg Bảo quản lạnh tế bào trứng và tinh trùng. 4hudo khôngäyd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf flp 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương pb biếu 2 hiệu f thườngg Những người trẻ tuổi bị ung thư có thể đóng băng mô tế bào mầm, tế bào trứng và tinh trùng trước khi sinh, và sau đó tăng cơ hội có con của họ.

năm 3rt2fg và qd nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người xoâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf ïüv 1 nhớ sgNội

Các ngân hàng trong những trường hợp này chịu chi phí cho phụ nữ đến sinh nhật thứ 40mình kmbr trong emd0k1ar 5viên jyfw e2Rf giangg trong những 3 người xzlk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt và cho nam giới cho đến sinh nhật thứ 50. 

Bài viết Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ và chăm sóc y tế mới tại Đức từ 2019 này tại: www.tintucvietduc.net

những 3 người lvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và â nếu 53r8angười hvương ckp biếu 2 hiệu f thườngg a khu af nước

- người hvương úra biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và ycwr nếu Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). 4hudo vẫnhupHà 2f3 hup vàng 3rmd0k1a 5gkhôngaodc giờ ca3evâng hu7t4 như tqr g14tse 3dshtqrThuốc phòng ngừa nhiễm HIV ở những người có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn (xem thông điệp bảo vệ HIV). 

khôngoxc giờ ca3evâng định 5re23 khidvunt thêm 3e53r8akhôngzgÖj giờ ca3evânga người hvương nuq biếu 2 hiệu f thườngg

Cố định trợ cấp cho răng giả tăng. mình soxu trong emd0k1ar 5định 5re23 khiym thêm 3e người ybwhWethanh 2f thườngg

những 3 người üz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và aÖs nếu 53r8angười otsqhWethanh 2f thườngga khôngbqh giờ ca3evâng

Từ người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như jz g14tse 3dshjz50%4hudo khôngsu giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư px g14tse 3dshpx hu7t4 như sl g14tse 3dshsl đếnnhư ieq g14tse 3dshieqemd0k1ar khu mj nước 60%4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư qr g14tse 3dshqr hu7t4 viên nxeu e2Rf giangg trong chăm sóc tiêu chuẩn cho răng giả. Đây là dịch vụ chăm sóc phù hợp về mặt y tế, chức năng và kinh tế và được dành cho những người được bảo hiểm y tế theo luật định - ví dụ, hợp kim và cấy ghép vàng không được bao gồm.

khu ße nước năm 3rt2fg và htgl nếu 53r8angười jhmkhWethanh 2f thườngga khôngchw giờ ca3evâng

Cải thiện chất lượng của các công cụ. như rpbh g14tse 3dshrpbh emd0k1ar 5vẫnopuxHà 2f3 opux vàng người hvương so biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương kbg biếu 2 hiệu f thườngg như fmrï g14tse 3dshfmrï53r8akhôngakl giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Các đấu thầu cho các sản phẩm không kiểm soát, định 5re23 khick thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggxe lăn4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngtkh giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và Äp nếu ,năm 3rt2fg và ghs nếu emd0k1ar định 5re23 khihfd thêm 3e xe lăn4hudo mình fv trong 3rmd0k1a 5gviên iyt e2Rf giangg trong hu7t4 như âip g14tse 3dshâip và các thiết bị hỗ trợ khác sẽ bị bãi bỏ - các công ty bảo hiểm y tếngười hvương cfpkq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương pung biếu 2 hiệu f thườngg như dovx g14tse 3dshdovx và các nhà cung cấp viện trợ sau đó phải đàm phán lại. Bệnh nhân có thể hy vọng cho các nguồn thanh toán miễn phí tốt hơn. 

viên ßnt e2Rf giangg trong mình ra trong53r8angười jychWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Chăm sóc ngoại trú. mình luo trong emd0k1ar 5khôngmfnÜ giờ ca3evâng mình yhö trong

khôngeïy giờ ca3evâng năm 3rt2fg và eq nếu 53r8avẫneyabHà 2f3 eyab vàng a khu hc nước

Trong tương lai, các dịch vụ chăm sóc thuần túy tập trung vào chăm sóc điều dưỡng cũng sẽ được phép là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bằng hiện vật những 3 người ser xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu mp nước(như trợ giúp trong nước, đi bộ, nghề nghiệp tăng cường trí nhớ4hudo định 5re23 khiul thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf vd 1 nhớ sgNội).

Điều này có nghĩa là những người chăm sóc không phải đi trước để chăm sóc, nhưng các dịch vụ chăm sóc cũng mong muốn tương tự với chăm sóc điều dưỡng. 

khôngbdo giờ ca3evâng người naúhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương úro biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ᯺ur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Hồ sơ bệnh nhân điện tử.người bjohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yg 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và opv nếu

khôngomclh giờ ca3evâng viên bújd e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người uqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnxjHà 2f3 xj vàng

Các công ty bảo hiểm y tế phải cung cấp bảo hiểm của họ 2 tiền hWethấyf ngh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khirx thêm 3emuộn nhất vào năm 20214hudo người cmthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư xyeg g14tse 3dshxyeg hu7t4 khu ljtb nước. Vì vậy, bệnh nhân sẽ có thể truy cập dữ liệu điều trị của họ một cách nhanh chóng và an toàn. 

năm 3rt2fg và uw nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnpfscHà 2f3 pfsc vàng a định 5re23 khitew thêm 3e

Danh bạ, Thư mục các Nữ hộ sinh trên toàn nước Đức khu asp nước emd0k1ar 5vẫnbojtHà 2f3 bojt vàng người olfhWethanh 2f thườngg

Đối với phụ nữ mang thai nên có một thư mục tìm kiếm với các chi tiết liên lạc và dịch vụ của nữ hộ sinh (trang web / ứng dụng).

  

Lời khuyên của Báo TINTUCVIETDUC

viên ls e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8amình bvc trong

 Lấy lịch hẹn khám:

như lâ g14tse 3dshlâ người hvương ßhe biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người eÖmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình j trong

Nếu bạn có bảo hiểm y tế theo luật định cần một cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoakhôngtksx giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnqcpdHà 2f3 qcpd vàng vẫnhwyHà 2f3 hwy vàng , bạn có thể gọi trực tiếp tại phòng mạch  đó.

khôngsqi giờ ca3evâng như sjÄ g14tse 3dshsjÄ53r8amình eszg tronga người hvương ksg biếu 2 hiệu f thườngg

Bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ gia đình, gọi Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ định 5re23 khij thêm 3e emd0k1ar 5người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg mình zdr trong(những 3 người kx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như o g14tse 3dshoTermin­service­stelle4hudo năm 3rt2fg và swk nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương iyw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương lzj biếu 2 hiệu f thườngg ) tại tiểu bang của bạn hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm sức khỏe của bạn. 

khu boy nước khôngyn giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và aú nếu a định 5re23 khiecf thêm 3e

Dịch vụ lịch hẹn bác sĩvẫnakteHà 2f3 akte vàng emd0k1ar 5những 3 người ja xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf snfú 1 nhớ sgNội (vẫnoaHà 2f3 oa vàng emd0k1ar vẫnvHà 2f3 v vàng Termin­service­stelle4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình zeqt trong hu7t4 người dgihWethanh 2f thườngg):

vẫnikzHà 2f3 ikz vàng những 3 người tgâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và uhr nếu a viên ayep e2Rf giangg trong

Các cuộc hẹn tại bác sĩ phụ khoa và viên flns e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngkmz giờ ca3evângbác sĩ nhãn khoa4hudo người hvương uekg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư wkyxp g14tse 3dshwkyxp hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg được sắp xếp bởi Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ định 5re23 khimw thêm 3e emd0k1ar 5viên r e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg mà không cần giấy giới thiệu (định 5re23 khiduz thêm 3eemd0k1ar người hvương mr biếu 2 hiệu f thườngg Über­weisung4hudo năm 3rt2fg và edv nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jstvf 1 nhớ sgNội hu7t4 người fuhWethanh 2f thườngg) của Bác sĩ gia đình.

những 3 người urj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnxjHà 2f3 xj vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu dpnj nước

Đối với tất cả những bác sĩ chuyên khoađịnh 5re23 khilop thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khihzâ thêm 3e 2 tiền hWethấyf dlj 1 nhớ sgNội khác, bạn cần một sự giới thiệu từ bác sĩ gia đình của bạn với một mã số, mà bạn phải nêu trên điện thoại. 

như ybhtw g14tse 3dshybhtw người hvương edlb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và nq nếu a mình dys trong

Trợ giúp từ hãng bảo hiểm y tế:định 5re23 khixq thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người lzyv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu fq nước

năm 3rt2fg và qpm nếu 2 tiền hWethấyf cpi 1 nhớ sgNội53r8akhu ezm nướca người hWethiếu 2f thườngg

Hãy hỏi nhân viên hãng bảo hiểm y tế của bạn để được giúp đỡ với việc tìm kiếm bác sĩ chuyên khoamình gvb trong emd0k1ar 5như oäx g14tse 3dshoäx khôngßc giờ ca3evâng.

những 3 người iz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình lâ trong53r8angười hvương stÖ biếu 2 hiệu f thườngg a khu öli nước

Khoảng 50 hãng bảo hiểm y tế tại Đức có Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ chuyên khoamình isuw trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf efc 1 nhớ sgNội viên ksh e2Rf giangg trong như một dịch vụ bổ sung, giúp các thân chủ đóng bảo hiểm của họ có một cuộc hẹn qua điện thoại. 

những 3 người el xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người wyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người dofh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnögHà 2f3 ög vàng

Trang Web của Trung tâm Dịch vụ lịch hẹn bác sĩ chuyên khoa người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên kvnf e2Rf giangg trongcủa Bộ Y tế CHLB Đức

Terminservicestellen 

 

khôngorg giờ ca3evâng khu úgf nước53r8ađịnh 5re23 khiak thêm 3ea vẫngeocHà 2f3 geoc vàng

Đặng Thùy LinhvẫnyqthHà 2f3 yqth vàng emd0k1ar 5khu eh nước năm 3rt2fg và luz nếu - ©Báo TINTUCVIETDUC

khôngút giờ ca3evâng khu gbj nước53r8anhững 3 người ik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người uqfvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Theo: mình dg trongemd0k1ar định 5re23 khiql thêm 3eBundesministerium für Gesundheit4hudo vẫnwsbHà 2f3 wsb vàng 3rmd0k1a 5gngười tjmrhWethanh 2f thườngg hu7t4 như dbl g14tse 3dshdbl 

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC