Tin tức cộng đồng

Tư duy mới nhưng giáo dục cũ Tôi có quen một chị sang Đức năm 87 và khi nước Đức thống nhất, chị ấy cũng như bao nhiêu người khác là làm...

Suy nghĩ kiểu Việt Nam Hôm nay , tôi xin kể tiếp một vài chuyện về cách sống và suy nghĩ của người VN khi sang Tây và sống ở Tây...