Tin tức cộng đồng

Những cái được khi ở lại Đức Gắn bó với nước Đức gần hết những năm tháng tuổi 20, nên tôi có rất nhiều tình cảm, kỷ niệm, và nhiều điều phải...