Tin tức cộng đồng

Tôi sai lầm khi bỏ vợ sang Đức Tôi suy nghĩ lung lắm, không biết có nên quay về Việt Nam với vợ. Lúc này, đối với tôi, những ngày thiếu thốn cách...

Cuộc sống ở Đức là gì? Hôm nay thời tiết ở Berlin đã bắt đầu đẹp trở lại , tôi được một người bạn từ VN sang Đức theo diện thăm...

Đau thương nơi xứ người Trong một cuộc bố ráp của lược lượng cảnh sát Đức nhằm bắt những người đàn ông Việt Nam quê Miền Trung bị bác đơn...