Cứ tưởng sang Tây

Một bài thơ vui của Độc giả gửi đến Báo viết về cuộc sống của người Việt nơi xứ người.

 

vẫnßgdHà 2f3 ßgd vàng khôngez giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và cu nếu a khu pkl nước

Thơ vui, đọc mà lại những 3 người ym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên omx e2Rf giangg trong"cười ra nước mắt"4hudo viên pd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fnt nếu hu7t4 vẫntÖHà 2f3 tÖ vàng vì phần nào nói đúng nỗi vất vả của những người con Việt2 tiền hWethấyf pnq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như Ä g14tse 3dshÄ người hvương fqmk biếu 2 hiệu f thườngg sống trong cảnh xa quê.

Giới thiệu cùng Bạn đọc.

định 5re23 khimke thêm 3e khôngug giờ ca3evâng53r8angười hvương is biếu 2 hiệu f thườngg

Xem thêm: 

Bài viết "Cứ tưởng sang Tây "Bài viết dmca_e67fe31759 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e67fe31759 www_tintucvietduc_net

định 5re23 khitne thêm 3e người hvương jr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnxfjHà 2f3 xfj vàng a người hvương qo biếu 2 hiệu f thườngg

Cứ tưởng sang Tâynhư ï g14tse 3dshï emd0k1ar 5viên qy e2Rf giangg trong vẫndnkgjHà 2f3 dnkgj vàng  xúc được tiền
Ai ngờ ngập Tuyết, xúc liên miên
Chân tay người hvương cml biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnmHà 2f3 m vàng tê cóng4hudo 2 tiền hWethấyf urci 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qhö nếu hu7t4 viên lbig e2Rf giangg trong không cảm giác
Tưởng tiền hoá tuyết người hvương ârsk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình id trongthế mới điên4hudo viên ypr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ube g14tse 3dshube.

những 3 người lujo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khidg thêm 3e53r8avẫngmaHà 2f3 gma vàng a định 5re23 khiam thêm 3e

Cứ tưởng sang Tâymình hob trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rlh nếu định 5re23 khiimn thêm 3e sẽ sướng rồi
Sẽ đi thăm thú khắp nơi nơi
Nào ngờ chỉ biết người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiftc thêm 3etoàn là chợ4hudo khôngv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên gqx e2Rf giangg trong
Hết chợ thức ăn đến chợ trời.

mình lhu trong viên dxqok e2Rf giangg trong53r8amình odh tronga người jyrhWethanh 2f thườngg

Cứ tưởng nhà Tâynhư r g14tse 3dshr emd0k1ar 5khu smgj nước mình ifn trong sống tuyệt vời
Nhà đẹp, tiện nghi mới có thôi
Mười mấy năm rồi toàn ở người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf cwo 1 nhớ sgNội“ốp”4hudo năm 3rt2fg và zca nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người szh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
Phòng mười tám mét, vệ sinh hôi.

mình y trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người kp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người noa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Cứ tưởng người ”Ngamình ji trong emd0k1ar 5định 5re23 khiinz thêm 3e người hvương gjma biếu 2 hiệu f thườngg ”quí Việt ta
Thời đó, trời ơi! trôi đã xa
Ngày xưa họ quí vì viên dÄ e2Rf giangg trongemd0k1ar khu crld nướcchống Mỹ4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngkhw giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf pkïr 1 nhớ sgNội
Ngày nay biết chất, chẳng mặn mà.

viên cg e2Rf giangg trong người mfozhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên gmpwf e2Rf giangg trong

Cứ tưởng sang Tâymình iu trong emd0k1ar 5người skÄhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội giúp được nhà
Nên đành như wehu g14tse 3dshwehuemd0k1ar định 5re23 khinv thêm 3evất vưởng4hudo khu wix nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngsfq giờ ca3evâng sống ở xa
Năm dành dụm gửi dăm tờ bạc
Chẳng có tiền về thăm mẹ cha!

Bài viết Cứ tưởng sang Tây này tại: www.tintucvietduc.net

năm 3rt2fg và vgkn nếu viên gql e2Rf giangg trong53r8anhư fb g14tse 3dshfba mình tvci trong

Cứ tưởng sang Tâyngười hvương tsub biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình xm trong mình fxpo trong giúp chị,em
Tuổi già bố, mẹ trông hộ em
Thế rồi trăm việc vào tay chị
Chờ thằng em giúp, chị chẳng thèm!

mình poj trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngmo giờ ca3evânga mình sw trong

Cứ tưởng năm 3rt2fg và oÖpd nếu emd0k1ar như iemc g14tse 3dshiemcsang Tây4hudo khu uqsl nước 3rmd0k1a 5gkhôngui giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg rủng rỉnh tiêu
Tiền nong sắm sửa chẳng lo nhiều
Ai ngờ phải tính từng khối nước!
vẫnxyHà 2f3 xy vàng emd0k1ar những 3 người ds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTiền điện4hudo vẫnapHà 2f3 ap vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ojq nếu hu7t4 người sqyhWethanh 2f thườngg tháng này hết bao nhiêu?!

người hvương bzs biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và äpc nếu a những 3 người gjh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Cứ tưởng sang Tâymình ju trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yfq nếu năm 3rt2fg và iez nếu gái mĩ miều
Làm nhiều, các mợ”viên cn e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnaslHà 2f3 asl vàng quái4hudo những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư ädqx g14tse 3dshädqx hu7t4 mình tlo trong” như “2 tiền hWethấyf bqr 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như ytdu g14tse 3dshytduyêu4hudo viên qgyh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư hnld g14tse 3dshhnld hu7t4 định 5re23 khiorvâ thêm 3e
Bao cô hiền, đẹp mình jïh trongemd0k1ar như qj g14tse 3dshqj”soái”4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngqbh giờ ca3evâng hu7t4 viên csh e2Rf giangg trong ẵm hết
Nếu lấy vợ vẫnxfmHà 2f3 xfm vàng emd0k1ar khu sbc nướcTây4hudo định 5re23 khiqgw thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitr thêm 3e hu7t4 định 5re23 khinix thêm 3e chẳng thể chiều.

người hvương ut biếu 2 hiệu f thườngg như codm g14tse 3dshcodm53r8a2 tiền hWethấyf azv 1 nhớ sgNộia những 3 người mwk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Cứ tưởng sang TâyvẫniwHà 2f3 iw vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu cz nước chẳng lo gì
Con cái trưởng thành sẽ tự2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf adtw 1 nhớ sgNội “đi”4hudo khu e nước 3rmd0k1a 5gnhư pgm g14tse 3dshpgm hu7t4 2 tiền hWethấyf mbe 1 nhớ sgNội
Nào ngờ lấy xong bằng đại học
Chẳng có đâu cần, làm cái chi?!

khu weg nước khôngmq giờ ca3evâng53r8akhônguo giờ ca3evânga khôngzinh giờ ca3evâng

Cứ tưởng khu snj nướcemd0k1ar vẫnúhaHà 2f3 úha vàng sang Tây4hudo người srphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư sua g14tse 3dshsua hu7t4 những 3 người uh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt chẳng về nhà
Nào ngờ ở vẫn phải lo xa
Suốt ngày nơm nớp lo Tây đuổinhư müo g14tse 3dshmüo emd0k1ar 5người oevßhWethanh 2f thườngg như ycx g14tse 3dshycx
Bao năm gây dựng hoá ra “định 5re23 khiwc thêm 3eemd0k1ar người awsphWethanh 2f thườnggma4hudo như fya g14tse 3dshfya 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf vcs 1 nhớ sgNội”.

vẫnzâHà 2f3 zâ vàng như ejiz g14tse 3dshejiz53r8anhững 3 người ydq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên hfq e2Rf giangg trong

Cứ tưởng sang TâyvẫnqplHà 2f3 qpl vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf quxa 1 nhớ sgNội khônggvzrl giờ ca3evâng chóng về nhà
Ngờ đâu mấy chục năm đã qua
Có người chưa từng về Tổ Quốckhu tïyu nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf rqvi 1 nhớ sgNội
Tiền ít, đường về ôi quá xa!

mình glar trong viên upc e2Rf giangg trong53r8angười hvương ced biếu 2 hiệu f thườngg a khu qvza nước

Cứ tưởng Tây vềkhu hckd nước emd0k1ar 5khônghi giờ ca3evâng định 5re23 khibn thêm 3e toàn đại gia
Quần áo người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnebjcHà 2f3 ebjc vàng ”hàng hiệu”4hudo người hvương xf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnukopHà 2f3 ukop vàng hu7t4 viên wgpj e2Rf giangg trong rất xịn nha
Ai biết lúc về, đi sắm vội
Lúc sang cho hết, tặng làm quà.

những 3 người Öh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên nïr e2Rf giangg trong53r8angười hvương nc biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf uj 1 nhớ sgNội

Quần áo đi chợ mặc lôi thôi
Thứ sáu nghỉ chợ giặt đỡ hôi
Quân tử 2 tiền hWethấyf adkj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khipuef thêm 3ebên Tây4hudo khôngjabre giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười dlkyhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu hxv nước toàn nhất bộ
Chỉ cần đủ ấm, quá tốt rồi.

như av g14tse 3dshav người fkgwlhWethanh 2f thườngg53r8aviên izb e2Rf giangg tronga mình wÄ trong

Khó khăn rải khắp mọi nẻo đường
Kiều bào dù khổ, người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và xyn nếu vẫn yêu thương4hudo như yt g14tse 3dshyt 3rmd0k1a 5gngười hvương gcxu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf mc 1 nhớ sgNội
Vẫn lo giúp đỡ nhà, đất nước
Vẫn chắt chiu tiền gửi cố hương.

 

năm 3rt2fg và vuk nếu vẫnfcuHà 2f3 fcu vàng 53r8a2 tiền hWethấyf gtoe 1 nhớ sgNội

Xem thêm: 

 

người hvương fn biếu 2 hiệu f thườngg viên Öc e2Rf giangg trong53r8aviên pb e2Rf giangg tronga như gai g14tse 3dshgai

Thơ độc giả Báo Tin Tức Việt Đức.như xiwn g14tse 3dshxiwn emd0k1ar 5người hvương nuo biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf sp 1 nhớ sgNội

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC