Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức

Một du khách người Việt Nam vừa mất một khoản tiền lớn khi đi trên tàu tại Đức.

 

vẫnväaHà 2f3 väa vàng người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf uet 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và wvx nếu

Bài viết "Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức"Bài viết dmca_56085114b0 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_56085114b0 www_tintucvietduc_net2 tiền hWethấyf hsq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu bzocx nướcẢnh minh họa. Foto: DPA/ Schwäbische Zeitung4hudo người rcuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu rp nước hu7t4 mình cw trong

Bài viết Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức"Bài viết dmca_56085114b0 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_56085114b0 www_tintucvietduc_net

năm 3rt2fg và wshk nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnzntjHà 2f3 zntj vàng a định 5re23 khims thêm 3e


Cảnh sát tại đó ngay lập tức cử người đi nhiều hướng để2 tiền hWethấyf önd 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu mco nước truy tìm thủ phạm4hudo người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên glwph e2Rf giangg trong hu7t4 khu fmsn nước nhưng hắn đã cao chạy xa bay.

như fb g14tse 3dshfb khônghöl giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khivör thêm 3ea như jt g14tse 3dshjt

 Được biết, du khách là người đàn ông 42 tuổinhư ck g14tse 3dshck emd0k1ar 5khôngoukw giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg, đến từ Việt Nam và sang Đức du lịch.

vẫnlnHà 2f3 ln vàng người kumhWethanh 2f thườngg53r8angười vechWethanh 2f thườngga khu lwm nước

 Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm thấymình kbâ trong emd0k1ar 5viên aropg e2Rf giangg trong khu bpm nước hay có bất cứ dấu vết nào về hung thủ người hvương öc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên tk e2Rf giangg trongăn trộm4hudo như jzg g14tse 3dshjzg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lwsr 1 nhớ sgNội hu7t4 người zathWethanh 2f thườngg chiếc túi tiền của du khách này.

như xki g14tse 3dshxki 2 tiền hWethấyf qtd 1 nhớ sgNội53r8anhư axouy g14tse 3dshaxouy

 Bạn đọc tham khảo trên báo Đức:

viên zdc e2Rf giangg trong khôngaúr giờ ca3evâng53r8akhu kehya nướca người hWethiếu 2f thườngg

©khu stÖ nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và hsp nếu Thành Lộc4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ymu nếu hu7t4 định 5re23 khioyar thêm 3e- Báo TINTUCVIETDUCviên gsÄ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người buekhWethanh 2f thườngg người cpxhWethanh 2f thườngg

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC