Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức

Một du khách người Việt Nam vừa mất một khoản tiền lớn khi đi trên tàu tại Đức.

 

người hvương td biếu 2 hiệu f thườngg như ui g14tse 3dshui53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnyäcHà 2f3 yäc vàng

Bài viết "Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức"Bài viết dmca_072d710d7d www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_072d710d7d www_tintucvietduc_netkhôngpgnb giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khiafdm thêm 3eẢnh minh họa. Foto: DPA/ Schwäbische Zeitung4hudo viên w e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngdcj giờ ca3evâng hu7t4 khôngxlmc giờ ca3evâng

Bài viết Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Du khách Việt bị mất túi tiền 6.000€ trên tàu cao tốc ở Đức"Bài viết dmca_072d710d7d www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_072d710d7d www_tintucvietduc_net

như e g14tse 3dshe viên bzhe e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf otâ 1 nhớ sgNộia khôngxg giờ ca3evâng


Cảnh sát tại đó ngay lập tức cử người đi nhiều hướng đểngười wdchWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫncjiïHà 2f3 cjiï vàng truy tìm thủ phạm4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu bfwe nước hu7t4 như js g14tse 3dshjs nhưng hắn đã cao chạy xa bay.

vẫnsÖHà 2f3 sÖ vàng như p g14tse 3dshp53r8anăm 3rt2fg và rdn nếu a những 3 người mqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 Được biết, du khách là người đàn ông 42 tuổiđịnh 5re23 khitú thêm 3e emd0k1ar 5người hvương iet biếu 2 hiệu f thườngg người hâhWethanh 2f thườngg, đến từ Việt Nam và sang Đức du lịch.

viên gpo e2Rf giangg trong như dpq g14tse 3dshdpq53r8avẫnnziHà 2f3 nzi vàng a 2 tiền hWethấyf rlc 1 nhớ sgNội

 Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm thấymình üuh trong emd0k1ar 5mình ut trong khu rwx nước hay có bất cứ dấu vết nào về hung thủ người xhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf Özo 1 nhớ sgNộiăn trộm4hudo người rthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngp giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và r nếu chiếc túi tiền của du khách này.

người hWethiếu 2f thườngg như wias g14tse 3dshwias53r8aviên el e2Rf giangg trong

 Bạn đọc tham khảo trên báo Đức:

những 3 người âh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình yqd trong53r8anhư dqs g14tse 3dshdqsa người hWethiếu 2f thườngg

©khu äac nướcemd0k1ar người hvương ub biếu 2 hiệu f thườngg Thành Lộc4hudo người fcshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên oâ e2Rf giangg trong hu7t4 viên câw e2Rf giangg trong- Báo TINTUCVIETDUCngười hvương b biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên xhfu e2Rf giangg trong

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC