NÓNG! Cả nước Đức đang tìm cô bé Việt 12 tuổi mất tích

Nước Đức đang chia sẻ ảnh cô bé Việt mất tích với mong ước tìm lại bé về cho gia đình.

  Bài viết "NÓNG! Cả nước Đức đang tìm cô bé Việt 12 tuổi mất tích"Bài viết dmca_032f19fa74 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_032f19fa74 www_tintucvietduc_net

viên aevim e2Rf giangg trong khu ßt nước53r8anhư v g14tse 3dshv

Bài viết NÓNG! Cả nước Đức đang tìm cô bé Việt 12 tuổi mất tích này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "NÓNG! Cả nước Đức đang tìm cô bé Việt 12 tuổi mất tích"Bài viết dmca_032f19fa74 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_032f19fa74 www_tintucvietduc_net

như ixq g14tse 3dshixq viên kagw e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu öolc nước

Gia đình đã báo cảnh sát và theo thông tin bước đầu, lần cuối cô bé được nhìn thấy là khu yä nướcemd0k1ar vẫnjmHà 2f3 jm vàng khoảng 13-14 giờ4hudo như rluw g14tse 3dshrluw 3rmd0k1a 5gviên vpul e2Rf giangg trong hu7t4 khôngmtyo giờ ca3evâng chiều tại nhà ga tại thành phố Ambergkhu frt nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jwb nếu người gbehWethanh 2f thườngg.

Nếu ai nhìn thấy hoặc biết bé ở đâu, hãy thông báo cho đồn cảnh sát tại nơi gần nhất. 

viên hkc e2Rf giangg trong những 3 người fwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình j tronga như mvÖs g14tse 3dshmvÖs

©Thành Lộc- Báo TINTUCVIETDUCngười isrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình wy trong vẫnelhHà 2f3 elh vàng

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC