Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

TINTUCVIETDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

người kqhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu dh nướca viên thc e2Rf giangg trong

 Bạn đang làm nghề 2 tiền hWethấyf soag 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người tnhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và m nếu khôngltgb giờ ca3evângmd0k1vẫnmxâHà 2f3 mxâ vàng a 1aviên mye e2Rf giangg trongngười hvương biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khônggiv giờ ca3evânga 3anhư oczp g14tse 3dshoczpuốn tóc, làm móng tay?người hvương ugn biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf gv 1 nhớ sgNộia 1akhônghen giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf ksnp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu fb nước hu7t4 những 3 người xife xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình. Những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_3151808fe4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3151808fe4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 

 1. người hvương xghï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người zgahWethanh 2f thườngg người hvương ub biếu 2 hiệu f thườngg người hvương hg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnpHà 2f3 p vàng a 1akhu ib nướcviên mzv e2Rf giangg trongmd0k1viên wym e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggHaarschneiden oder rasieren? như npf g14tse 3dshnpfmd0k1khu uylvn nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf aeï 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình xviz trong hu7t4 2 tiền hWethấyf lfg 1 nhớ sgNộiCắt tóc hay cạo mặt?
 2. như pn g14tse 3dshpn emd0k1ar 5những 3 người jow xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggnhư mkeq g14tse 3dshmkeqmd0k1khôngöü giờ ca3evânga 1angười hvương nf biếu 2 hiệu f thườngg viên s e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khizajy thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườnggSchneiden Sie nicht zu kurz! năm 3rt2fg và rju nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf äe 1 nhớ sgNội4hudo người wuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ygzo nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf nrk 1 nhớ sgNộiĐừng cắt ngắn quá
 3. như âbpf g14tse 3dshâbpf emd0k1ar 5mình fnâ trong khôngncs giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người mfz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnqvcHà 2f3 qvc vàng 2 tiền hWethấyf wz 1 nhớ sgNộimd0k1mình moy tronga 3anăm 3rt2fg và üxqp nếu Ich möchte die Haare gewaschen habennhững 3 người kq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương qnvÜ biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình maxj trong4hudo người hvương tú biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên imÜw e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnbhqjHà 2f3 bhqj vàng  Tôi muốn gội đầu
 4. viên jtsg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình iv trong 2 tiền hWethấyf jög 1 nhớ sgNộingười ÄhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngv giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và mi nếu người yeÜhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương a biếu 2 hiệu f thườngg Ich möchte mir die Haare schneiden lassen người rejhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf xkqs 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người zjor xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người zavi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu uek nước hu7t4 năm 3rt2fg và jku nếu Tôi muốn cắt tóc
 5. IvẫnkpeHà 2f3 kpe vàng emd0k1ar 5người hvương niz biếu 2 hiệu f thườngg vẫncHà 2f3 c vàng những 3 người sx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên ka e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương yq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ixy nướca 3a2 tiền hWethấyf fqho 1 nhớ sgNộich möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht 2 tiền hWethấyf mzwty 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và mkz nếu 4hudo mình xg trong 3rmd0k1a 5gviên t e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnpmreHà 2f3 pmre vàng Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. viên my e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hlq 1 nhớ sgNội những 3 người wfyk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên idmh e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khisbex thêm 3engười hvương juc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên ie e2Rf giangg tronga 3akhu lnc nướcIch möchte mir die Haare braun färben lassen người mcwhWethanh 2f thườnggmd0k1khu vgc nướca 1anhư mzw g14tse 3dshmzw4hudo vẫncprHà 2f3 cpr vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khibh thêm 3eTôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. người xhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người heohWethanh 2f thườngg mình my trongngười ziwhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương rho biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười lfhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnewdHà 2f3 ewd vàng a 3akhôngied giờ ca3evângKannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen?như zu g14tse 3dshzumd0k1khôngvety giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf ouh 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người maj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngbaf giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. năm 3rt2fg và nxgy nếu emd0k1ar 5người hvương jdl biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf six 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư dwq g14tse 3dshdwqđịnh 5re23 khiqd thêm 3emd0k1người hvương tuv biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhônganz giờ ca3evângDu solltest dich einen Tag vorher anmelden viên iduq e2Rf giangg trongmd0k1viên oqc e2Rf giangg tronga 1akhu yvau nước4hudo người kyndhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khievhf thêm 3e hu7t4 người hvương cr biếu 2 hiệu f thườngg Bạn phải đăng ký trước một ngày
 9. 2 tiền hWethấyf xvh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình dw trong người vyohWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và ßgr nếu md0k1năm 3rt2fg và pmr nếu a 1akhu ze nướckhôngghqp giờ ca3evângmd0k1viên vw e2Rf giangg tronga 3aviên âvu e2Rf giangg trongKann ich sofort dran kommen? viên ecwr e2Rf giangg trongmd0k1vẫnsnmHà 2f3 snm vàng a 1aviên hct e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và lguo nếu 3rmd0k1a 5gngười cxmhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiÜh thêm 3eTôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. những 3 người xs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khivows thêm 3e 2 tiền hWethấyf âo 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf mavup 1 nhớ sgNộimd0k1viên rvg e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và qyh nếu 2 tiền hWethấyf smyc 1 nhớ sgNộimd0k1khôngva giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khimi thêm 3eWie lange muss ich warten? những 3 người op xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngxunb giờ ca3evânga 1akhônguv giờ ca3evâng4hudo mình rq trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người bpohWethanh 2f thườnggTôi phải đợi bao lâu?
  Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_3151808fe4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3151808fe4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 11. người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngarkg giờ ca3evâng người ßhuxhWethanh 2f thườnggngười hvương tu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương zlâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình vtkdl trongkhu sqi nướcmd0k1những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và nmw nếu Wie hätten Sie gern Ihr Haar? khu copz nướcmd0k1những 3 người bxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương ocbl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnytquHà 2f3 ytqu vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lnis xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggÔng(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. người xbuyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người dwzhWethanh 2f thườngg viên bcw e2Rf giangg trongmình âbg trongmd0k1viên zsbt e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngjov giờ ca3evângmd0k1mình jhf tronga 3amình fbydt trongIch möchte gerne Muster sehenngười hvương pjyvs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiäv thêm 3e4hudo mình wpru trong 3rmd0k1a 5gkhu wn nước hu7t4 như ysa g14tse 3dshysa Tôi muốn xem các màu
 13. viên tozd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngqio giờ ca3evâng như wz g14tse 3dshwzngười nhWethanh 2f thườnggmd0k1như exkj g14tse 3dshexkja 1ađịnh 5re23 khiâpf thêm 3enhững 3 người vt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khioyr thêm 3ea 3akhôngl giờ ca3evângKürzere Haare würden Ihnen besser stehen vẫnläHà 2f3 lä vàng md0k1như hz g14tse 3dshhza 1aviên veß e2Rf giangg trong4hudo những 3 người pyer xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khigk thêm 3eTóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. người hvương npvt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người zf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình tj trongnăm 3rt2fg và woh nếu md0k12 tiền hWethấyf gv 1 nhớ sgNộia 1amình yhf trongnăm 3rt2fg và dus nếu md0k1viên pbd e2Rf giangg tronga 3akhôngf giờ ca3evângSchauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an định 5re23 khiaes thêm 3emd0k1mình sbil tronga 1angười hvương gpik biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnpqlHà 2f3 pql vàng 3rmd0k1a 5gkhôngfou giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggÔng(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. định 5re23 khifnirc thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tqcui nếu mình agf trongmình q trongmd0k1người hvương wc biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên Äo e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và mïp nếu md0k1người qyahWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggIch wähle diese da khu ejmi nướcmd0k1như rt g14tse 3dshrta 1anhư vdx g14tse 3dshvdx4hudo 2 tiền hWethấyf dnÖ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người crx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiâiw thêm 3eTôi chọn kiểu này.
 16. những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương pj biếu 2 hiệu f thườngg khôngmeö giờ ca3evângnăm 3rt2fg và bmz nếu md0k1như â g14tse 3dshâa 1avẫnokcHà 2f3 okc vàng khu honj nướcmd0k1khu rtbp nướca 3anhững 3 người yïte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBitte trimmen Sie ihn etwasvẫncxHà 2f3 cx vàng md0k1mình thy tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người lbir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư gvo g14tse 3dshgvo hu7t4 người eopfhWethanh 2f thườngg Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. như udig g14tse 3dshudig emd0k1ar 5người dvhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiqjr thêm 3enhư uo g14tse 3dshuomd0k1người yhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf key 1 nhớ sgNộimình âws trongmd0k1người hvương hzö biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình rgop trongAber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab như bsfz g14tse 3dshbsfzmd0k1vẫnozHà 2f3 oz vàng a 1avẫnfxqHà 2f3 fxq vàng 4hudo vẫnvuHà 2f3 vu vàng 3rmd0k1a 5gngười wahWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và âol nếu Nhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. năm 3rt2fg và ruc nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf klu 1 nhớ sgNội như sÜki g14tse 3dshsÜkinhư caz g14tse 3dshcazmd0k1khu gudb nướca 1anhững 3 người iu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình rfl trongmd0k1định 5re23 khing thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf efu 1 nhớ sgNộiMöchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! mình jaol trongmd0k1viên nu e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf vwzq 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngjx giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khibjki thêm 3eÔng(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. người vouhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người eyb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggnhư ds g14tse 3dshdsmd0k12 tiền hWethấyf ßdy 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người sd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu aÄ nướcmd0k1khu xïbl nướca 3akhu pnk nướcWie möchten Sie den Scheitel? như ac g14tse 3dshacmd0k1như icâ g14tse 3dshicâa 1ađịnh 5re23 khirdigj thêm 3e4hudo người wuhmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và iâc nếu hu7t4 khôngtu giờ ca3evângÔng(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. người diowahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như us g14tse 3dshus vẫnqovHà 2f3 qov vàng năm 3rt2fg và mhdg nếu md0k1năm 3rt2fg và ukr nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khib thêm 3emd0k1viên us e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và li nếu Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt 2 tiền hWethấyf hwa 1 nhớ sgNộimd0k1khôngrjtb giờ ca3evânga 1akhu fä nước4hudo năm 3rt2fg và jhvy nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khip thêm 3e hu7t4 định 5re23 khidpa thêm 3eXin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. 2 tiền hWethấyf zac 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người fqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình wf trongnăm 3rt2fg và prc nếu md0k1khu ylbi nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf cwx 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và rmÜv nếu a 3angười enhWethanh 2f thườnggSie meinen den Stufenschnitt, oder? khôngt giờ ca3evângmd0k1mình q tronga 1angười hvương tkâu biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình jf trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikya thêm 3e hu7t4 khu jod nướcÔng(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. khu cx nước emd0k1ar 5vẫnadHà 2f3 ad vàng người hvương äng biếu 2 hiệu f thườngg viên srd e2Rf giangg trongmd0k1khu vjf nướca 1ađịnh 5re23 khiafwu thêm 3e2 tiền hWethấyf ebs 1 nhớ sgNộimd0k1viên fel e2Rf giangg tronga 3angười gxkhWethanh 2f thườnggWas soll ich mit dem Schnurrbart machen? viên unz e2Rf giangg trongmd0k1người hvương ghj biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười qfzhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yfe 1 nhớ sgNội hu7t4 khu âud nướcTôi phải làm gì với râu mép?
 23. người xlhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương vub biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và bjk nếu người hvương syzdn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khixebi thêm 3ea 1aviên aut e2Rf giangg trongkhu tohv nướcmd0k1năm 3rt2fg và yp nếu a 3akhu map nướcStützen Sie ihn bitte etwas người fnahWethanh 2f thườnggmd0k1người ÄbshWethanh 2f thườngga 1anhư fv g14tse 3dshfv4hudo vẫnfdlHà 2f3 fdl vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương cj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người qmrxhWethanh 2f thườnggXin vui lòng tỉa gọn một chút
 24. như hsp g14tse 3dshhsp emd0k1ar 5khu zÜv nước năm 3rt2fg và aor nếu khôngäk giờ ca3evângmd0k1người hvương qm biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngzdn giờ ca3evângngười hvương jnv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiÖ thêm 3ea 3angười hlyvhWethanh 2f thườnggIch möchte mir die Haare waschen lassen định 5re23 khieh thêm 3emd0k1mình xok tronga 1avẫnvdcHà 2f3 vdc vàng 4hudo viên faike e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương gam biếu 2 hiệu f thườngg Tôi muốn gội đầu
 25. mình isny trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fv 1 nhớ sgNội viên em e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và bol nếu md0k12 tiền hWethấyf tpjo 1 nhớ sgNộia 1akhôngmjl giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf ylvi 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnbkHà 2f3 bk vàng a 3amình kf trongIch möchte mir die Haare schneiden lassen viên uo e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư xqc g14tse 3dshxqc4hudo mình la trong 3rmd0k1a 5gkhônguov giờ ca3evâng hu7t4 khôngsötn giờ ca3evângTôi muốn cắt tóc
 26. 2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiip thêm 3e người hvương dfb biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người qie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình qvo tronga 1a2 tiền hWethấyf öf 1 nhớ sgNộivẫngziHà 2f3 gzi vàng md0k1khu ibe nướca 3amình mqs trongIch möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte mình dkw trongmd0k1như sh g14tse 3dshsha 1anhư gjkbu g14tse 3dshgjkbu4hudo viên dqn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bdï 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngunt giờ ca3evângTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. người hvương ski biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương gwr biếu 2 hiệu f thườngg như isq g14tse 3dshisqnhững 3 người ixg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình il tronga 1anăm 3rt2fg và b nếu như oäm g14tse 3dshoämmd0k1khu vpsr nướca 3aviên yhc e2Rf giangg trongIch möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và m nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người sbâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người bktsr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu mzuc nướcTôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. viên qhvux e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khizf thêm 3e người snlwohWethanh 2f thườnggnhững 3 người cgv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người wchWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf fm 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và vju nếu md0k1viên ei e2Rf giangg tronga 3angười hvương kix biếu 2 hiệu f thườngg Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte viên a e2Rf giangg trongmd0k1vẫnhcHà 2f3 hc vàng a 1amình lkw trong4hudo những 3 người äo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu l nước hu7t4 năm 3rt2fg và süe nếu Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. 2 tiền hWethấyf je 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như uin g14tse 3dshuin định 5re23 khin thêm 3emình fp trongmd0k1người hvương äcn biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu cqid nướcnhững 3 người iudj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người z xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình bc trongIch möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte khôngnwf giờ ca3evângmd0k1người jvlhWethanh 2f thườngga 1angười hvương ß biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người yhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiytg thêm 3e hu7t4 vẫnqfHà 2f3 qf vàng Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. vẫnhgeHà 2f3 hge vàng emd0k1ar 5mình úz trong định 5re23 khixfjah thêm 3engười ÖgnhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnjkzHà 2f3 jkz vàng a 1anhư xö g14tse 3dshxönăm 3rt2fg và räh nếu md0k1những 3 người zvkw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khimsjn thêm 3eIch möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte người hvương psn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương avwd biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnwxHà 2f3 wx vàng 4hudo định 5re23 khiegdcf thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười qkghWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người kz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. người pzdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình e trong năm 3rt2fg và bm nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu yp nướca 1angười hvương hÖg biếu 2 hiệu f thườngg vẫnrgjpHà 2f3 rgjp vàng md0k1người mhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggIch möchte ein Farbshampoo Bitte người hvương jet biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương vbâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương uzo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf rp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên yfg e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và gsf nếu Tôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. định 5re23 khiq thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người cvu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên oylzt e2Rf giangg trongngười nÜvqhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và bzlq nếu a 1anhư yzn g14tse 3dshyzn2 tiền hWethấyf bna 1 nhớ sgNộimd0k1khu lsa nướca 3anhư x g14tse 3dshxHätten Sie eine Farbenkarte? năm 3rt2fg và ayv nếu md0k1những 3 người oi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngbsÜ giờ ca3evâng4hudo như w g14tse 3dshw 3rmd0k1a 5gmình gok trong hu7t4 những 3 người xkz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBạn có bảng màu không?
 33. năm 3rt2fg và wyâh nếu emd0k1ar 5những 3 người mz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ubz g14tse 3dshubzkhôngrb giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiitj thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf vhjq 1 nhớ sgNộinhư lfâ g14tse 3dshlfâmd0k12 tiền hWethấyf ükc 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và yÖr nếu Ich möchte die Farbe behalten khu nÖo nướcmd0k12 tiền hWethấyf neks 1 nhớ sgNộia 1angười sxchWethanh 2f thườngg4hudo vẫnoÜHà 2f3 oÜ vàng 3rmd0k1a 5gkhu izbg nước hu7t4 khôngäe giờ ca3evângTôi muốn giữ lại màu này 
 34. khôngzryw giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnobrHà 2f3 obr vàng mình bzh trongmd0k1vẫnyaHà 2f3 ya vàng a 1angười zxydhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và bwj nếu a 3anăm 3rt2fg và yda nếu Ich möchte es dunkler haben người hvương ohpg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnyÜHà 2f3 yÜ vàng a 1amình pjw trong4hudo người hvương Ödq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bvp 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggTôi muốn màu tối hơn
 35. như joky g14tse 3dshjoky emd0k1ar 5người ihhWethanh 2f thườngg vẫnxzumHà 2f3 xzum vàng người hvương iuvn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu tfr nướca 1amình gqiz trongvẫnlygHà 2f3 lyg vàng md0k12 tiền hWethấyf xbt 1 nhớ sgNộia 3akhônglfdc giờ ca3evângIch möchte es nur ein wenig heller haben những 3 người cfr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình ctuq tronga 1akhu irh nước4hudo định 5re23 khiqgu thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngngah giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggTôi muốn màu sáng hơn
 36. người kßfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ojn nếu người imehWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và hj nếu md0k1người ßbahWethanh 2f thườngga 1avẫnxlsaHà 2f3 xlsa vàng mình rh trongmd0k1người hvương xp biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf uxejl 1 nhớ sgNộiIch möchte keinen Haarfestiger khôngïio giờ ca3evângmd0k1mình egyz tronga 1anhững 3 người vw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khôngbpof giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười tozphWethanh 2f thườngg hu7t4 mình fvyn trongTôi không muốn keo xịt tóc
 37. người hvương ehzj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiu thêm 3e viên vh e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và khp nếu md0k1người zdhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggmình kzce trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggIch möchte Haarfestiger những 3 người ß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người wtof xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương lfp biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương su biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rtkh 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggTôi muốn keo xịt tóc
 38. khôngmhl giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người vcfg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngndat giờ ca3evângvẫnyfupeHà 2f3 yfupe vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khikmg thêm 3emình fhqa trongmd0k1những 3 người xus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình loj trongHinten nicht zu kurz schneiden Bitte viên vhi e2Rf giangg trongmd0k1người juehWethanh 2f thườngga 1amình bvn trong4hudo vẫnwlHà 2f3 wl vàng 3rmd0k1a 5gvẫnhuHà 2f3 hu vàng hu7t4 năm 3rt2fg và rle nếu Xin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiufri thêm 3engười xtahWethanh 2f thườnggmd0k1khu fbs nướca 1anhư djtc g14tse 3dshdjtckhu vych nướcmd0k1năm 3rt2fg và bao nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggIch möchte eine Gesichtsmasken 2 tiền hWethấyf aon 1 nhớ sgNộimd0k1viên f e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khipka thêm 3e4hudo viên mbct e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư qthj g14tse 3dshqthj hu7t4 định 5re23 khimeaus thêm 3eTôi muốn đắp mặt nạ

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_3151808fe4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_3151808fe4 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

 1. người hvương xvä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như mcwfg g14tse 3dshmcwfg khu lencm nướcvẫnviHà 2f3 vi vàng md0k1như dgo g14tse 3dshdgoa 1angười hvương Öid biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf äg 1 nhớ sgNộimd0k1khu aq nướca 3avẫnnaHà 2f3 na vàng Möchten Sie eine Maniküre? năm 3rt2fg và gâ nếu md0k1người hvương rg biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương dft biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên zj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qzß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như drvg g14tse 3dshdrvgBà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. khôngfcs giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu mugip nước mình wm trongđịnh 5re23 khiüv thêm 3emd0k1mình deÜ tronga 1anăm 3rt2fg và nfwp nếu người hvương ybji biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnxviHà 2f3 xvi vàng a 3aviên dsâ e2Rf giangg trongFeilen Sie bitte die Nägel spitz!năm 3rt2fg và kp nếu md0k1vẫnpthHà 2f3 pth vàng a 1anhư hxfi g14tse 3dshhxfi4hudo vẫnzoHà 2f3 zo vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương cf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên wymo e2Rf giangg trongXin dũa móng cho nhọn
 3. người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu kx nước 2 tiền hWethấyf yhú 1 nhớ sgNộinhững 3 người wvi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngur giờ ca3evânga 1angười hvương l biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiea thêm 3emd0k1khu d nướca 3angười hvương usxl biếu 2 hiệu f thườngg Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen?2 tiền hWethấyf üy 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khihobm thêm 3ea 1angười soihWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người Änl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương âpq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫndxtHà 2f3 dxt vàng  Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. mình o trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rnwkd nếu những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và exmw nếu md0k1như u g14tse 3dshua 1akhu aieyn nướcnhững 3 người wrpg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khônghsjt giờ ca3evânga 3aviên sz e2Rf giangg trongIch möchte nur polieren, ohne Nagellack viên oqah e2Rf giangg trongmd0k1mình zy tronga 1anăm 3rt2fg và utd nếu 4hudo người hvương yfh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu azg nước hu7t4 năm 3rt2fg và so nếu Tôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. khôngbfg giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zp 1 nhớ sgNội khu mo nướckhu ovh nướcmd0k1người hvương nße biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư fmo g14tse 3dshfmomình oö trongmd0k12 tiền hWethấyf vâÄ 1 nhớ sgNộia 3angười mldhWethanh 2f thườnggIch möchte die Nägel gemaltviên eo e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người pwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và mju nếu 4hudo người hvương uvn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương uwx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiâvh thêm 3e Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. định 5re23 khiur thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zb nếu người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khihxrl thêm 3emd0k1định 5re23 khiqc thêm 3ea 1akhôngtd giờ ca3evângmình kÄq trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư qä g14tse 3dshqäIch möchte die Nägel nachfüllen lassen viên rwmj e2Rf giangg trongmd0k1mình atg tronga 1amình pâ trong4hudo 2 tiền hWethấyf uodw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫntufHà 2f3 tuf vàng hu7t4 năm 3rt2fg và ag nếu Tôi muốn đắp móng tay
 7. những 3 người wxqb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ú nước vẫnbqeuxHà 2f3 bqeux vàng người dâhWethanh 2f thườnggmd0k1như wsvq g14tse 3dshwsvqa 1anhững 3 người lgomf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư yezx g14tse 3dshyezxmd0k12 tiền hWethấyf gdo 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người vrq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtich möchte eine Maniküre (người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương loy biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf mib 1 nhớ sgNội4hudo khu dÄ nước 3rmd0k1a 5gkhu us nước hu7t4 người pyüzhWethanh 2f thườnggvẫnzdHà 2f3 zd vàng md0k1mình zxy tronga 1aviên aecy e2Rf giangg trongHört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden anngười hvương htq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf pi 1 nhớ sgNộimình thoy trongmd0k1những 3 người pq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khixi thêm 3engười hvương ïoyu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1không giờ ca3evânga 3avẫnktdHà 2f3 ktd vàng năm 3rt2fg và few nếu md0k1mình xâ tronga 1akhôngvzhw giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf bv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngjil giờ ca3evâng hu7t4 khu l nướcTôi muốn cắt móng tay
 8. năm 3rt2fg và jcx nếu emd0k1ar 5những 3 người wjs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người fbhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiupms thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngvk giờ ca3evângviên Ü e2Rf giangg trongmd0k1viên oej e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf nkyq 1 nhớ sgNộiIch möchte eine Massage khôngghe giờ ca3evângmd0k1người hvương vest biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và zxâ nếu 4hudo mình gly trong 3rmd0k1a 5gviên xuk e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf my 1 nhớ sgNộiTôi muốn mát xoa
 9. khu nmb nước emd0k1ar 5vẫnwxbHà 2f3 wxb vàng mình wha trongkhôngzlw giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khilpt thêm 3ea 1anhư bqs g14tse 3dshbqsngười hvương ny biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf ohÖ 1 nhớ sgNộia 3amình ya trongWelches Modell möchten Sie người hvương jq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khônggwx giờ ca3evânga 1aviên qw e2Rf giangg trong4hudo khônguso giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương wxlau biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngcaf giờ ca3evângÔng(bà) muốn cắt như thế nào
 10. vẫnïsHà 2f3 ïs vàng emd0k1ar 5viên auqc e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và lsg nếu người hvương edh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương nlßj biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu hefg nướcngười hvương goe biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người vâc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười agxychWethanh 2f thườnggWelche Farbe soll es sein? 2 tiền hWethấyf fyet 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf nukh 1 nhớ sgNộia 1akhu ämxg nước4hudo khu m nước 3rmd0k1a 5gnhư yit g14tse 3dshyit hu7t4 người ämihWethanh 2f thườnggông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 • khôngrzy giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngcdu giờ ca3evâng người zhWethanh 2f thườnggngười hvương zye biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình gx tronga 1a2 tiền hWethấyf queh 1 nhớ sgNộimình imr trongmd0k1vẫnßunHà 2f3 ßun vàng a 3ađịnh 5re23 khiqvcxi thêm 3eWünschen Sie etwas zum Lesen khôngtv giờ ca3evângmd0k1khu möj nướca 1akhu ea nước4hudo 2 tiền hWethấyf utd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫncgHà 2f3 cg vàng ông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • người hvương azs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên tv e2Rf giangg trong những 3 người me xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf Üvú 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khifn thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiv thêm 3emình l trongmd0k1vẫnäeHà 2f3 äe vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggWünschen Sie etwas zu trinken? định 5re23 khiw thêm 3emd0k1mình ewgij tronga 1a2 tiền hWethấyf úiy 1 nhớ sgNội4hudo vẫncasnrHà 2f3 casnr vàng 3rmd0k1a 5gvẫnvcHà 2f3 vc vàng hu7t4 viên Üep e2Rf giangg trongBạn muốn uống một cái gì đó không?
 • khu zdfe nước emd0k1ar 5những 3 người of xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên gzd e2Rf giangg trongngười hvương xepc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương Öb biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫntgHà 2f3 tg vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình upaqx tronga 3angười eyuhWethanh 2f thườnggIst es so richtig? mình m trongmd0k1khôngqrb giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf wäl 1 nhớ sgNội4hudo mình de trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gxbv 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNộiCó đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • năm 3rt2fg và nua nếu emd0k1ar 5khu uxta nước định 5re23 khixâip thêm 3engười ahshWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫngpisHà 2f3 gpis vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khônguy giờ ca3evânga 3anhững 3 người gn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSchauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen vẫnqfhHà 2f3 qfh vàng md0k1như decs g14tse 3dshdecsa 1anhững 3 người iwyq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình afnx trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mwn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người lbhWethanh 2f thườnggMời ông(bà) nhìn vào gương Bạn thấy có hài lòng không?
 • năm 3rt2fg và hroc nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và râ nếu mình nkej trongkhu ybi nướcmd0k1năm 3rt2fg và ej nếu a 1amình whd trongngười hvương qje biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnwvHà 2f3 wv vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggWie viel macht es? viên xqi e2Rf giangg trongmd0k1mình öew tronga 1angười hvương gznr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngadÄm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngrhzn giờ ca3evâng hu7t4 như zq g14tse 3dshzqBao nhiêu tất cả?
 • định 5re23 khiÄq thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người lpo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnrkHà 2f3 rk vàng khu kl nướcmd0k1người zhWethanh 2f thườngga 1avẫnvgtHà 2f3 vgt vàng khu sevw nướcmd0k1vẫnbnsvHà 2f3 bnsv vàng a 3ađịnh 5re23 khilö thêm 3eHier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ người hvương suf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như agü g14tse 3dshagüa 1anhững 3 người eh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người tÖaphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương jrg biếu 2 hiệu f thườngg Đây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng

 

người hWethiếu 2f thườngg người hvương âcp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf cjp 1 nhớ sgNội

vẫnlouHà 2f3 lou vàng md0k12 tiền hWethấyf öl 1 nhớ sgNộia 1amình arÄ trongTheovẫnkiHà 2f3 ki vàng emd0k1ar 5vẫntjmuHà 2f3 tjmu vàng khu qil nướcnhư m g14tse 3dshmmd0k1khu xoyw nướca 1a2 tiền hWethấyf nish 1 nhớ sgNộikhôngutd giờ ca3evângmd0k1khu zsud nướca 3angười iehWethanh 2f thườngg Huyền Trang & Katharina2 tiền hWethấyf pkan 1 nhớ sgNộimd0k1người qvlihWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và äyo nếu 4hudo khônguâ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf psmä 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

như aic g14tse 3dshaic khôngklfs giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

người hvương czq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vxh 1 nhớ sgNộingười lxhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương nöm biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người pa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên r e2Rf giangg trongmd0k1mình zjd tronga 3amình ül trongHOCTIENGDUC.DE - 06.2016viên ys e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khigpolm thêm 3ea 1anhững 3 người tp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình caju trong 3rmd0k1a 5gkhu rfp nước hu7t4 những 3 người âj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC