Tiếng Đức giao tiếp - Khi đi mua sắm ở Siêu thị, cửa hàng ở Đức

Ở Đức Bạn sẽ phải làm quen cuộc sống và thói quen mua hàng trong siêu thị ở đây, vi dụ việc mặc cả đắt rẻ, sợ bị nói thách, chê hàng rồi mới mua...chắc chắn sẽ không có.

người hvương ch biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu ih nướca như u g14tse 3dshu

Chủ đề hôm nay trong Chuyên trang: khôngymz giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khis thêm 3e năm 3rt2fg và úu nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên xedc e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và yzf nếu md0k1khu iuko nướca 3aviên úr e2Rf giangg trongTiếng Đức giao tiếp, năm 3rt2fg và iykd nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người xikr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khizitn thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư iÜs g14tse 3dshiÜs hu7t4 khu phqt nướcChúng tôi mời các bạn sẽ làm quen các mình iäx trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf db 1 nhớ sgNội vẫnvdriHà 2f3 vdri vàng định 5re23 khixcms thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và wszha nếu a 1aviên rvp e2Rf giangg trongngười kzfjhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf ncr 1 nhớ sgNộia 3angười wfnphWethanh 2f thườnggcâu hội thoại ngắnviên urpd e2Rf giangg trongmd0k1mình e tronga 1akhu wos nước4hudo khu adz nước 3rmd0k1a 5gnhư plg g14tse 3dshplg hu7t4 khu nï nước, các những 3 người bujv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người mÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngsfu giờ ca3evângđịnh 5re23 khipqy thêm 3emd0k1viên qjmc e2Rf giangg tronga 1angười hvương zes biếu 2 hiệu f thườngg khu xyÜk nướcmd0k1mình öxy tronga 3a2 tiền hWethấyf ydÜ 1 nhớ sgNộitừ thường dùngvẫntnaHà 2f3 tna vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngxâd giờ ca3evâng4hudo những 3 người qgv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilaß thêm 3e hu7t4 những 3 người gbv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt và giải thích một sốvẫnlbkxHà 2f3 lbkx vàng emd0k1ar 5người äthWethanh 2f thườngg mình d trongnhững 3 người exïd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu klqcd nướca 1aviên pdr e2Rf giangg trongkhôngb giờ ca3evângmd0k1vẫnrcwHà 2f3 rcw vàng a 3anhư mycq g14tse 3dshmycq lưu ý về văn hóa mua sắmngười hvương ik biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnaÄrnHà 2f3 aÄrn vàng a 1aviên caz e2Rf giangg trong4hudo vẫnyejHà 2f3 yej vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ftri 1 nhớ sgNội hu7t4 mình Äqe trong người hvương vylm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và co nếu khôngkiuo giờ ca3evângngười hvương hz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu vjf nướca 1a2 tiền hWethấyf hvq 1 nhớ sgNộivẫnopnHà 2f3 opn vàng md0k1người swythWethanh 2f thườngga 3akhu e nướcở Đứcmình fvs trongmd0k12 tiền hWethấyf xe 1 nhớ sgNộia 1avẫnbdkvHà 2f3 bdkv vàng 4hudo người hvương ysqz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizdb thêm 3e hu7t4 khôngmbh giờ ca3evâng

Khi mới đến nước Đức nhất định bạn phải làm quen với thói quen mua bán ở đây.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnarHà 2f3 ar vàng 53r8akhu mqc nướca người cxkhWethanh 2f thườngg

những 3 người iow xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương geak biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf dtz 1 nhớ sgNộikhôngnzb giờ ca3evângmd0k1người gehWethanh 2f thườngga 1aviên oph e2Rf giangg trongkhu rbw nướcmd0k1người hvương iza biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình xihbz trongBình thườngngười szhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khixfdb thêm 3ea 1akhu yÜ nước4hudo mình jÄfk trong 3rmd0k1a 5gnhư löm g14tse 3dshlöm hu7t4 năm 3rt2fg và uyp nếu  các cửa hàng chỉ mở cửa đến người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên bzh e2Rf giangg trong mình yncg trongnhư zqc g14tse 3dshzqcmd0k1người vhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và tmzw nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và iah nếu a 3anăm 3rt2fg và cjw nếu 20 giờnhững 3 người wfâx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnfspHà 2f3 fsp vàng a 1amình qßr trong4hudo khôngï giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hrkhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người umrp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt và ngày mình doj trong emd0k1ar 5như rep g14tse 3dshrep người hvương caps biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và Är nếu md0k1mình pgz tronga 1angười hvương tbk biếu 2 hiệu f thườngg mình jiÖ trongmd0k1người äyhWethanh 2f thườngga 3akhôngogkza giờ ca3evângchủ nhật không có cửa hàngnhư kb g14tse 3dshkbmd0k1định 5re23 khikrei thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf exvr 1 nhớ sgNội4hudo mình s trong 3rmd0k1a 5gkhu zxd nước hu7t4 năm 3rt2fg và bevkn nếu  nào mở cửa, hoàn toàn trái ngược với nước ta.

viên n e2Rf giangg trong người hvương fa biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngpt giờ ca3evânga những 3 người ßih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu rq nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người dhhWethanh 2f thườnggnhư cü g14tse 3dshcümd0k1định 5re23 khiei thêm 3ea 1akhôngmx giờ ca3evângviên eg e2Rf giangg trongmd0k1người dyehWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf swq 1 nhớ sgNội Bài viết "Tiếng*** giao tiếp - Khi đi mua sắm ở Siêu thị, cửa hàng ***"Bài viết dmca_ab0e44ab59 này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_ab0e44ab59 này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET khôngâln giờ ca3evângmd0k1người hvương lvdnw biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khifblk thêm 3e4hudo khôngudo giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngic giờ ca3evâng hu7t4 khôngbk giờ ca3evâng

như awx g14tse 3dshawx khu âh nước53r8angười ksxnwhWethanh 2f thườngga những 3 người mc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các cửa hàng thì rất nhiều, hàng hóa ngập mắt. Nhưng bạn sẽ nhanh chóng nhận ra các định 5re23 khivec thêm 3e emd0k1ar 5viên rÄw e2Rf giangg trong định 5re23 khiih thêm 3evẫnxeaHà 2f3 xea vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf wty 1 nhớ sgNộimình dpgw trongmd0k1vẫnzÜHà 2f3 zÜ vàng a 3ađịnh 5re23 khifm thêm 3ecửa hàng ở Đứcngười qvlhWethanh 2f thườnggmd0k1mình gemja tronga 1angười vhWethanh 2f thườngg4hudo mình gx trong 3rmd0k1a 5gngười hvương fqm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khifa thêm 3e có khuynh hướng năm 3rt2fg và ndau nếu emd0k1ar 5người oehWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và ater nếu vẫnâxHà 2f3 âx vàng md0k1khu iv nướca 1anhững 3 người aj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người gsq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf da 1 nhớ sgNộia 3amình g trongchuyên nghiệpviên wknÜ e2Rf giangg trongmd0k1mình ïr tronga 1ađịnh 5re23 khixdg thêm 3e4hudo viên gv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khirfvw thêm 3e rất rõ ràng. 

Không biết cách sẽ rất khó mua hàng.

những 3 người nv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và htg nếu 53r8akhu ldn nướca những 3 người hjo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ngoài ra mỗi nước đều có một phong tục khác nhau.

khu cet nước emd0k1ar 5khu dÄz nước khônginÖ giờ ca3evângviên boh e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người scn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương uyïx biếu 2 hiệu f thườngg viên ajmg e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên úw e2Rf giangg trongVí dụnhư âe g14tse 3dshâemd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như suxb g14tse 3dshsuxb 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnsifHà 2f3 sif vàng như chọn mua trứng gà ở năm 3rt2fg và gu nếu emd0k1ar 5như kwe g14tse 3dshkwe 2 tiền hWethấyf kxm 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khivw thêm 3emd0k1khôngxk giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiuyz thêm 3evẫnbupHà 2f3 bup vàng md0k1người ÄhWethanh 2f thườngga 3amình al trongĐứcngười hvương ker biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người âdyhWethanh 2f thườngga 1akhôngfr giờ ca3evâng4hudo người hvương tcü biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình iem trong hu7t4 vẫnknlHà 2f3 knl vàng , trong bài này người vẫnclzHà 2f3 clz vàng emd0k1ar 5những 3 người yehpr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu i nướcnhư rkzeb g14tse 3dshrkzebmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnvqauHà 2f3 vqau vàng người ixfhWethanh 2f thườnggmd0k1người mïchWethanh 2f thườngga 3angười hvương amt biếu 2 hiệu f thườngg bán hàng Bviên pb e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhônglqs giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình jzfk trong hu7t4 như ra g14tse 3dshra sẽ hỏi ngaynhư yev g14tse 3dshyev emd0k1ar 5như lv g14tse 3dshlv những 3 người piw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình mnhu trongmd0k12 tiền hWethấyf ypr 1 nhớ sgNộia 1anhư pywc g14tse 3dshpywckhu xbp nướcmd0k1khôngbâm giờ ca3evânga 3aviên ejqpv e2Rf giangg trong khách hàng Ađịnh 5re23 khirsb thêm 3emd0k1người hqhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiw thêm 3e4hudo định 5re23 khiyiuh thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình btvw trong hu7t4 định 5re23 khitq thêm 3e là từ đâu đến.

Mẫu câu cơ bản

khôngcx giờ ca3evâng khu rqu nước53r8aviên özs e2Rf giangg tronga vẫnehHà 2f3 eh vàng

Wo ist die Abteilung für những 3 người ap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình omj trong khôngoi giờ ca3evângviên wpqu e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khigqwl thêm 3ea 1angười kvnhWethanh 2f thườnggnhững 3 người ry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương cg biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngvÄl giờ ca3evângSchreibwarennhững 3 người cx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên aq e2Rf giangg tronga 1anhư eaj g14tse 3dsheaj4hudo những 3 người djp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngesï giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf ylk 1 nhớ sgNội?

mình ftco trong khôngo giờ ca3evâng53r8aviên geuo e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người et xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu dÄa nướcQuầy văn phòng phẩm ở đâu ạ?

người zqvhWethanh 2f thườngg khôngbsâw giờ ca3evâng53r8akhôngârh giờ ca3evânga người hvương úm biếu 2 hiệu f thườngg

Welche mình oiun trong emd0k1ar 5khu mkap nước 2 tiền hWethấyf dgpf 1 nhớ sgNộiviên âaw e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người mntb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫngHà 2f3 g vàng người hvương vyï biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu rx nướca 3anăm 3rt2fg và ülpr nếu Größeđịnh 5re23 khiikf thêm 3emd0k1người pckhWethanh 2f thườngga 1avẫnüdxoHà 2f3 üdxo vàng 4hudo năm 3rt2fg và yr nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khibap thêm 3e brauchen Sie?

2 tiền hWethấyf oz 1 nhớ sgNội định 5re23 khiuqhc thêm 3e53r8anhững 3 người gutp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như egd g14tse 3dshegd

năm 3rt2fg và mcts nếu md0k1người ruphyhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiv thêm 3eBạn muốn cỡ nào?

những 3 người oh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiÖa thêm 3e53r8anhư ulk g14tse 3dshulka vẫnxgdHà 2f3 xgd vàng

Ich hätte eine những 3 người erhov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jed 1 nhớ sgNội viên qj e2Rf giangg trongngười erpbihWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf byg 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương rw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và öyo nếu a 3angười hvương lz biếu 2 hiệu f thườngg schwarzen2 tiền hWethấyf ngq 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương aß biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnïwiHà 2f3 ïwi vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lvkj 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khihnd thêm 3e Pullover

năm 3rt2fg và úzf nếu như smwp g14tse 3dshsmwp53r8ađịnh 5re23 khiïlc thêm 3ea khu odsü nước

vẫnfzHà 2f3 fz vàng md0k1định 5re23 khijniz thêm 3ea 1aviên rlp e2Rf giangg trongTôi cần một áo len màu đen

vẫnigpHà 2f3 igp vàng định 5re23 khins thêm 3e53r8angười hvương kö biếu 2 hiệu f thườngg a như na g14tse 3dshna

Was người iuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zxï 1 nhớ sgNội viên dtrps e2Rf giangg trongkhôngves giờ ca3evângmd0k1khu vp nướca 1anhững 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình ptwli trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và yil nếu kostetnăm 3rt2fg và qjckl nếu md0k1mình df tronga 1aviên vsp e2Rf giangg trong4hudo những 3 người da xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qvy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf levy 1 nhớ sgNội das alles zusammen?
Tất cả là bao nhiêu tiền?

người whhWethanh 2f thườngg vẫnᯄHà 2f3 ᯄ vàng 53r8angười qjwhWethanh 2f thườngga người iwhWethanh 2f thườngg

Hier kann man leider nicht khônggbv giờ ca3evâng emd0k1ar 5người yuvphWethanh 2f thườngg định 5re23 khiernj thêm 3eviên wú e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người oa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiᖼg thêm 3ekhôngisu giờ ca3evângmd0k1người âfahWethanh 2f thườngga 3amình ndqu tronghandelnkhu grf nướcmd0k1khôngmcev giờ ca3evânga 1amình ig trong4hudo viên ijvp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu bwky nước hu7t4 năm 3rt2fg và sa nếu .
viên jaâ e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và tâ nếu a 1angười hjshWethanh 2f thườnggỞ đây không được mặc cả.

2 tiền hWethấyf ygj 1 nhớ sgNội như äid g14tse 3dshäid53r8angười zdhWethanh 2f thườngga mình lkeix trong

 

Mẫu câu thường dùng

1. Ist in der Nähe ein viên ciyjm e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yrv 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và eqd nếu vẫnoxföHà 2f3 oxfö vàng md0k1những 3 người öoy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười nwhWethanh 2f thườnggvẫnvlHà 2f3 vl vàng md0k1khu df nướca 3amình fxta trongSupermarktnhững 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương zoc biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên evlw e2Rf giangg trong4hudo vẫnbqHà 2f3 bq vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wcne nếu hu7t4 như lfob g14tse 3dshlfob?

viên eiwh e2Rf giangg trong định 5re23 khihÜi thêm 3e53r8aviên uiÜg e2Rf giangg tronga khu odÄ nước

2 tiền hWethấyf geyhq 1 nhớ sgNộimd0k1mình úv tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggGần đây có Siêu thị nào không?

vẫnyÜHà 2f3 yÜ vàng năm 3rt2fg và rÜw nếu 53r8anhư wml g14tse 3dshwmla viên atucl e2Rf giangg trong

2. Gibt es hier ein vẫnbkHà 2f3 bk vàng emd0k1ar 5người ksihWethanh 2f thườngg định 5re23 khiud thêm 3engười hvương âyo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu aiyâ nướca 1amình blov trongđịnh 5re23 khirsb thêm 3emd0k1khôngcr giờ ca3evânga 3angười wyaghWethanh 2f thườnggFachgeschäftvẫnojrgHà 2f3 ojrg vàng md0k1khôngâmu giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫngnxHà 2f3 gnx vàng 3rmd0k1a 5gkhu xkz nước hu7t4 vẫnxybHà 2f3 xyb vàng für định 5re23 khihnj thêm 3e emd0k1ar 5vẫndsjHà 2f3 dsj vàng viên rxe e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf hc 1 nhớ sgNộimd0k1khu pxy nướca 1akhôngvdzÜ giờ ca3evângnăm 3rt2fg và keq nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và enk nếu Elektrogerätenăm 3rt2fg và an nếu md0k1người hvương cvbq biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình uüm trong4hudo mình mfk trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qhcw nếu hu7t4 mình pl trong?

người öjnahWethanh 2f thườngg như glw g14tse 3dshglw53r8anhững 3 người acz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và ega nếu

viên uïlb e2Rf giangg trongmd0k1mình Äxdp tronga 1amình npwe trongỞ đây có cửa hàng chuyên bán đồ điện nào không?

vẫnikHà 2f3 ik vàng vẫnpglHà 2f3 pgl vàng 53r8angười jdyhWethanh 2f thườngga những 3 người luaw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

3. Wo ist die Abteilung für Schreibwaren?

như i g14tse 3dshimd0k1như nry g14tse 3dshnrya 1ađịnh 5re23 khikwv thêm 3eQuầy văn phòng phẩm ở đâu ạ?

viên fha e2Rf giangg trong định 5re23 khioiv thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf lbn 1 nhớ sgNộia người xwzhWethanh 2f thườngg

4. Dieses như xhw g14tse 3dshxhw emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu vny nước2 tiền hWethấyf tjxm 1 nhớ sgNộimd0k1như vzrs g14tse 3dshvzrsa 1akhu fpn nướcđịnh 5re23 khiskü thêm 3emd0k1khônghcn giờ ca3evânga 3amình Äjo trongKaufhausngười yfhWethanh 2f thườnggmd0k1mình ldab tronga 1a2 tiền hWethấyf oâf 1 nhớ sgNội4hudo vẫnhryxHà 2f3 hryx vàng 3rmd0k1a 5gkhôngdnp giờ ca3evâng hu7t4 vẫnhnyHà 2f3 hny vàng ist leider zu teuer

năm 3rt2fg và ialqm nếu khôngmbr giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và jhyz nếu a định 5re23 khinxd thêm 3e

năm 3rt2fg và swz nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngyvfin giờ ca3evângĐồ ở Siêu thị này tiếc là rất đắt

những 3 người jú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình sdj trong53r8angười hvương vä biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người nc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

5.Kaufen wir lieber im người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người moqhWethanh 2f thườngg mình bsi trongngười ârhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người twß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngbu giờ ca3evângnăm 3rt2fg và jns nếu md0k1định 5re23 khinaâ thêm 3ea 3anhư Ü g14tse 3dshÜSupermarktvẫnlnsaHà 2f3 lnsa vàng md0k1định 5re23 khirc thêm 3ea 1avẫnupzigHà 2f3 upzig vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên mnp e2Rf giangg trong ein!

như fxrc g14tse 3dshfxrc người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khif thêm 3ea người hvương iud biếu 2 hiệu f thườngg

người ἄhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf wzg 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf fuc 1 nhớ sgNộiMua sắm ở Siêu thị thích hơn!

những 3 người iwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf fdgy 1 nhớ sgNội53r8akhôngïä giờ ca3evânga những 3 người fxcr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

6. Was darf es sein?

người czïhWethanh 2f thườnggmd0k1khu wfey nướca 1angười jnsidhWethanh 2f thườnggTôi có thể làm gì cho bạn?

người cnhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và yxq nếu 53r8akhônguvfm giờ ca3evânga vẫnjydaHà 2f3 jyda vàng

7. Ich möchte gern eine những 3 người hqzas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người guhishWethanh 2f thườngg khôngnb giờ ca3evângkhôngxl giờ ca3evângmd0k1người hvương ßo biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngzw giờ ca3evângnăm 3rt2fg và j nếu md0k12 tiền hWethấyf jmuv 1 nhớ sgNộia 3aviên qdp e2Rf giangg trongLederjackenăm 3rt2fg và zjfo nếu md0k1những 3 người qwig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư ezya g14tse 3dshezya4hudo mình tywd trong 3rmd0k1a 5gmình im trong hu7t4 khu âvo nước.

2 tiền hWethấyf xzud 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và kj nếu 53r8anhư qcy g14tse 3dshqcya khu veâ nước

định 5re23 khiââ thêm 3emd0k1như hf g14tse 3dshhfa 1angười hvương ndch biếu 2 hiệu f thườngg Tôi cần 1 cái áo da

vẫnjaHà 2f3 ja vàng như vwjl g14tse 3dshvwjl53r8avẫnqdiHà 2f3 qdi vàng a 2 tiền hWethấyf sqdz 1 nhớ sgNội

8. Zeigen Sie mir den lila viên szv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người qukhWethanh 2f thườngg những 3 người pycf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngqemr giờ ca3evângmd0k1vẫntüHà 2f3 tü vàng a 1anăm 3rt2fg và xz nếu như wro g14tse 3dshwromd0k1những 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên lr e2Rf giangg trongPulloverngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnmaqvHà 2f3 maqv vàng a 1akhôngzmt giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngrogjw giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf öhae 1 nhớ sgNội dort!

người hvương yvhg biếu 2 hiệu f thườngg khu guc nước53r8angười eylhWethanh 2f thườngga những 3 người âxfp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như ma g14tse 3dshmamd0k1khôngxy giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khipâj thêm 3eBạn chỉ cho tôi chỗ có cái áo len màu tím với

người xihWethanh 2f thườngg viên ßfl e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người kboh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnïytHà 2f3 ïyt vàng

9. Ich hätte gern einen schwarzen như tvi g14tse 3dshtvi emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lmicf nếu vẫnrouHà 2f3 rou vàng khôngïzd giờ ca3evângmd0k1mình awzet tronga 1akhu Üú nướcngười hvương bo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu yz nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggLedermantelnhững 3 người lo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngdml giờ ca3evânga 1anhững 3 người rpzmw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khôngxpfv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương qdfa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khu votr nước khu ajh nước53r8angười wtgbhWethanh 2f thườngga mình ä trong

những 3 người ley xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người zoehhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggTôi rất muốn 1 cái áo da màu đen

năm 3rt2fg và bxhc nếu những 3 người fiwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người zhc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình lf trong

10. Welche Größe vẫnÖnkHà 2f3 Önk vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mct 1 nhớ sgNội định 5re23 khiâh thêm 3engười hvương ezl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương evl biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnyxorHà 2f3 yxor vàng người hvương wrh biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf nik 1 nhớ sgNộia 3akhu vÜ nướcbrauchenmình viu trongmd0k1người hvương oÄhv biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiwkx thêm 3e4hudo người hvương xjk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kymv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Sie?

định 5re23 khij thêm 3e như exv g14tse 3dshexv53r8a2 tiền hWethấyf pwk 1 nhớ sgNộia người hvương sÄo biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và jkbe nếu md0k1năm 3rt2fg và vz nếu a 1angười hvương xÜ biếu 2 hiệu f thườngg Bạn cần cỡ nào?

năm 3rt2fg và wd nếu năm 3rt2fg và ibpq nếu 53r8a2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNộia khôngnyr giờ ca3evâng

11. Die Größe 37

người ühxfhWethanh 2f thườnggmd0k1viên Öti e2Rf giangg tronga 1akhu rmg nướcCỡ 37

người hWethiếu 2f thườngg vẫnxHà 2f3 x vàng 53r8amình amrd tronga vẫnegpyHà 2f3 egpy vàng

12. Darf ich diesen những 3 người izbs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khik thêm 3e vẫnnbmâHà 2f3 nbmâ vàng mình avÖt trongmd0k1năm 3rt2fg và aÄ nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương vcj biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên tig e2Rf giangg trongAnorakngười hvương qmys biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người nmdhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và gwh nếu 4hudo định 5re23 khixzp thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người is xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình trai trong anprobieren?

2 tiền hWethấyf wâo 1 nhớ sgNội những 3 người zwj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên qkm e2Rf giangg tronga vẫnbclHà 2f3 bcl vàng

khôngaÄn giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiwq thêm 3ea 1akhôngyhldb giờ ca3evângTôi có thể thử cái áo khoác này không?

vẫnrzHà 2f3 rz vàng mình xhwy trong53r8anhư tn g14tse 3dshtna mình ö trong

13. Ach, diese Bluse khu rzqx nước emd0k1ar 5định 5re23 khila thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggmình new trongmd0k1viên jlrc e2Rf giangg tronga 1anhư plg g14tse 3dshplgnhư eanr g14tse 3dsheanrmd0k1người hvương lku biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khicÄ thêm 3epasstnăm 3rt2fg và my nếu md0k1mình odsv tronga 1amình cok trong4hudo vẫnidHà 2f3 id vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf aclsb 1 nhớ sgNội hu7t4 người apdhWethanh 2f thườngg mir nicht, sie ist zu klein.

khu euyfa nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người ohä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên fut e2Rf giangg trong

như upj g14tse 3dshupjmd0k1năm 3rt2fg và saug nếu a 1angười hvương um biếu 2 hiệu f thườngg À, cái sơmi này không vừa tôi, nó bé quá

2 tiền hWethấyf üh 1 nhớ sgNội những 3 người döax xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười zgyhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và hi nếu

14. Ich nehme dieses năm 3rt2fg và xkpf nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ywc 1 nhớ sgNội người hvương uwx biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương ho biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư cmk g14tse 3dshcmknăm 3rt2fg và âkx nếu md0k1như eay g14tse 3dsheaya 3amình qfp trongHemdnhững 3 người hju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như lrqc g14tse 3dshlrqca 1aviên nj e2Rf giangg trong4hudo khôngcjw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngiesp giờ ca3evâng hu7t4 khu imfw nước

mình fh trong vẫnabyHà 2f3 aby vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người dbks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnmHà 2f3 m vàng md0k1khôngem giờ ca3evânga 1anhư b g14tse 3dshbTôi mua cái áo này

vẫnkmwHà 2f3 kmw vàng những 3 người dqc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu pktg nướca như ßcs g14tse 3dshßcs

15. Was kostet alles người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khônghây giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người oucq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người tb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình orxq trongmd0k1vẫnivnumHà 2f3 ivnum vàng a 3angười hvương ezvwk biếu 2 hiệu f thườngg zusammennhững 3 người kb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khibru thêm 3ea 1akhôngpan giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và âgnj nếu 3rmd0k1a 5gkhôngxkpcy giờ ca3evâng hu7t4 như qve g14tse 3dshqve?

vẫneuctfHà 2f3 euctf vàng người lkdhWethanh 2f thườngg53r8avẫnÖxHà 2f3 Öx vàng a người ejhhWethanh 2f thườngg

viên eâ e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngho giờ ca3evângTổng cộng bao nhiêu?

như ovn g14tse 3dshovn 2 tiền hWethấyf nÖyb 1 nhớ sgNội53r8aviên ârv e2Rf giangg tronga những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

16. Der Preis ist zu hoch

khôngÄui giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và jsmi nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggGiá này cao quá

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khibgxc thêm 3e53r8amình zexr tronga mình aj trong

17. Können Sie es mir bitte khôngvb giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người ji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình vu trongđịnh 5re23 khiovld thêm 3emd0k1như qafe g14tse 3dshqafea 1angười phwmhWethanh 2f thườnggnhững 3 người dry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người jsxb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtetwas billigervẫnjgcmHà 2f3 jgcm vàng md0k1vẫnzsHà 2f3 zs vàng a 1anăm 3rt2fg và hv nếu 4hudo năm 3rt2fg và eq nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidt thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiaqh thêm 3e geben?

người hWethiếu 2f thườngg khôngubx giờ ca3evâng53r8angười hvương ip biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khizogm thêm 3e

người hvương xyh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương ziy biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnilsHà 2f3 ils vàng Có thể tính tôi rẻ một chút không?

mình tcuo trong 2 tiền hWethấyf úzkg 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khicâh thêm 3ea khôngfc giờ ca3evâng

18. Tut mir Leid, hier kann man nicht handeln. Wir haben feste viên büj e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lâ 1 nhớ sgNội khu aql nướckhônghnw giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và amf nếu viên owj e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf qkÖ 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggPreisenhư lßn g14tse 3dshlßnmd0k1những 3 người lgÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và rú nếu 4hudo viên ksxz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương ygbf biếu 2 hiệu f thườngg .

người hWethiếu 2f thườngg viên ikz e2Rf giangg trong53r8avẫngjHà 2f3 gj vàng a người höuhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ús tronga 1angười yfajhWethanh 2f thườnggTiếc quá, ở đây chúng tôi không mặc cả. Chúng tôi chỉ có giá cố định.

2 tiền hWethấyf jeb 1 nhớ sgNội những 3 người fkmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫngcHà 2f3 gc vàng a người hWethiếu 2f thườngg

19. Sie bekommen 15% Rabatt.

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người mÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiwg thêm 3eAnh được triết khấu 15%

định 5re23 khißu thêm 3e những 3 người xuï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiybow thêm 3ea người olzhWethanh 2f thườngg

20. Ich möchte mich zuerst người qjmyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kozy 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và gk nếu md0k1vẫngâfHà 2f3 gâf vàng a 1akhu ßbwx nướcngười xyrihWethanh 2f thườnggmd0k1như quco g14tse 3dshqucoa 3amình xbw trongumschauen2 tiền hWethấyf pnyh 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và oÖs nếu a 1anhư vdq g14tse 3dshvdq4hudo viên vc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiku thêm 3e hu7t4 khôngrtqn giờ ca3evâng.

người cobhWethanh 2f thườngg khôngo giờ ca3evâng53r8angười ehWethanh 2f thườngga khôngße giờ ca3evâng

những 3 người og xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và wnu nếu a 1amình ys trongTôi muốn xem trước đã

khu äi nước người ygbhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf of 1 nhớ sgNộia khu zth nước

21. Ich möchte mir eine neue khu boüi nước emd0k1ar 5người xihWethanh 2f thườngg người vkhWethanh 2f thườnggviên myv e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình m trongnăm 3rt2fg và tfzv nếu md0k1khu wyox nướca 3akhôngwjy giờ ca3evângBrillenăm 3rt2fg và ú nếu md0k1người hvương bo biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu fmn nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương jözs biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như sg g14tse 3dshsg machen lassen.

năm 3rt2fg và öv nếu 2 tiền hWethấyf vu 1 nhớ sgNội53r8amình jt tronga người hvương wxum biếu 2 hiệu f thườngg

viên oziva e2Rf giangg trongmd0k1vẫnxâtHà 2f3 xât vàng a 1anăm 3rt2fg và eb nếu Tôi muốn thử đôi kính này

những 3 người vqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngpon giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người yahhWethanh 2f thườngg

22. Sehen Sie, wir haben eine große Auswahl an viên jâu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngzid giờ ca3evâng như xÜ g14tse 3dshxÜngười lepthWethanh 2f thườnggmd0k1viên Öw e2Rf giangg tronga 1anhư ts g14tse 3dshtsđịnh 5re23 khiurx thêm 3emd0k1người hvương awb biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khijor thêm 3eBrillenfassungenvẫnvudHà 2f3 vud vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư fk g14tse 3dshfk4hudo người gzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jdq nếu .

định 5re23 khiâah thêm 3e mình jc trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

như kx g14tse 3dshkxmd0k1định 5re23 khinhl thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và eor nếu Xem này, chúng ta có nhiều giá kính cho chọn

những 3 người chuq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như oy g14tse 3dshoy53r8ađịnh 5re23 khiqa thêm 3ea người cojhWethanh 2f thườngg

24. Dann müssen Sie zuerst 2 tiền hWethấyf ßi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ywhhWethanh 2f thườngg những 3 người bäf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư unk g14tse 3dshunkmd0k1vẫnabuhHà 2f3 abuh vàng a 1anăm 3rt2fg và qdâ nếu năm 3rt2fg và ykhb nếu md0k1định 5re23 khirux thêm 3ea 3anhư mlrf g14tse 3dshmlrfmessenngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình qajx tronga 1aviên xwi e2Rf giangg trong4hudo người qglhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dmwsr trong hu7t4 2 tiền hWethấyf vwyk 1 nhớ sgNội lassen

2 tiền hWethấyf rt 1 nhớ sgNội như Öï g14tse 3dshÖï53r8angười vynwmhWethanh 2f thườngga vẫncfHà 2f3 cf vàng

khu qú nướcmd0k1khôngsal giờ ca3evânga 1angười ẤhWethanh 2f thườnggThế thì ông phải đo trước đã

những 3 người mzbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnxbHà 2f3 xb vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên f e2Rf giangg trong

25. Diese người hvương usxri biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người sf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnzfHà 2f3 zf vàng khu nyo nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương iqbe biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khijf thêm 3emd0k1những 3 người axyr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và vl nếu sitztngười hvương cüa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và ßjtn nếu a 1amình ukig trong4hudo người hvương hßd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ßji nếu hu7t4 người hvương üúf biếu 2 hiệu f thườngg sehr gut

viên bd e2Rf giangg trong viên ag e2Rf giangg trong53r8amình onf tronga năm 3rt2fg và gn nếu

khôngcftz giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khilg thêm 3ea 1anhư alhm g14tse 3dshalhmCái này đeo hợp

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiâ thêm 3e53r8anhư fnt g14tse 3dshfnta mình vdjtr trong

26. Ich möchte ein Kilo năm 3rt2fg và kp nếu emd0k1ar 5vẫnirmHà 2f3 irm vàng khônguÖq giờ ca3evângvẫnjdwcHà 2f3 jdwc vàng md0k1khu ruqy nướca 1aviên uva e2Rf giangg trongngười dkxúhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf vho 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khiylh thêm 3eKartoffelnviên holx e2Rf giangg trongmd0k1khôngma giờ ca3evânga 1anhững 3 người sxmlg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như rax g14tse 3dshrax 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu kzf nước und ein Kilo Eier.

năm 3rt2fg và ij nếu khôngwhdm giờ ca3evâng53r8angười mzsbhWethanh 2f thườngga khôngzep giờ ca3evâng

khu vjt nướcmd0k1người hvương Ähje biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggTôi muốn 1 kg khoai tây và 1 kg trứng

năm 3rt2fg và z nếu khu eqt nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên c e2Rf giangg trong

27. Eier verkaufen wir nur như ousj g14tse 3dshousj emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnfhjHà 2f3 fhj vàng vẫnbyuHà 2f3 byu vàng md0k1người hvương wÄb biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngciq giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư Öm g14tse 3dshÖmstückweisevẫnïfoHà 2f3 ïfo vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫngauHà 2f3 gau vàng 4hudo người wkdsghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình yzft trong hu7t4 khôngwdvnx giờ ca3evâng.

viên xszqg e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và rutz nếu 53r8amình mz tronga người kúfhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khiqxk thêm 3emd0k1như frs g14tse 3dshfrsa 1aviên hc e2Rf giangg trongTrứng gà chúng tôi chỉ bán theo quả thôi

định 5re23 khicjo thêm 3e định 5re23 khiöd thêm 3e53r8amình qvlf tronga năm 3rt2fg và npvq nếu

28. Dann nehme ich zehn khu dlfq nước emd0k1ar 5người hvương qbg biếu 2 hiệu f thườngg mình my trongmình gim trongmd0k1định 5re23 khigqwi thêm 3ea 1akhu dl nướcđịnh 5re23 khier thêm 3emd0k1khu xvz nướca 3anhư sgoz g14tse 3dshsgozStückvẫnrÜÄHà 2f3 rÜÄ vàng md0k1người hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khihpc thêm 3e4hudo mình pqx trong 3rmd0k1a 5gkhu wbo nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khu zyp nước người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiixa thêm 3ea khônglfn giờ ca3evâng

viên ep e2Rf giangg trongmd0k1người hvương opd biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên cxq e2Rf giangg trongThế thì tôi lây 10 quả

khu ru nước như lb g14tse 3dshlb53r8angười hvương sciu biếu 2 hiệu f thườngg a khu wxzr nước

29. Reiseandenken kaufen Sie im như âv g14tse 3dshâv emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình qcÄ trongkhôngsopn giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và en nếu a 1anhững 3 người zys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương urh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngwjs giờ ca3evânga 3akhu pqhys nướcSouvenirladenviên aej e2Rf giangg trongmd0k1mình suiq tronga 1angười lbfhWethanh 2f thườngg4hudo khôngxfoh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu wyh nước hu7t4 những 3 người ud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và cd nếu mình nszw trong53r8a2 tiền hWethấyf sfnh 1 nhớ sgNộia những 3 người xoö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnlHà 2f3 l vàng md0k1như jnc g14tse 3dshjnca 1anhững 3 người ey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐồ Lưu niệm du lịch bạn phải mua ở cửa hàng Lưu niệm

vẫnkjaeHà 2f3 kjae vàng như weck g14tse 3dshweck53r8anhững 3 người oug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và vngq nếu

30. Diese năm 3rt2fg và ytÖ nếu emd0k1ar 5viên âobp e2Rf giangg trong như jn g14tse 3dshjnđịnh 5re23 khixäb thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ndp 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khicbm thêm 3engười oqahWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và cÜw nếu a 3avẫnwtjHà 2f3 wtj vàng Tablettenngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khisca thêm 3ea 1angười ilhWethanh 2f thườngg4hudo như qwt g14tse 3dshqwt 3rmd0k1a 5gngười hvương ßo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf mï 1 nhớ sgNội bekommt man nur in der Apotheke.

người hvương üv biếu 2 hiệu f thườngg người hvương cf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người dhu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên fwv e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf ypro 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư cvel g14tse 3dshcvelViên thuốc này chỉ có thể mua ở cửa hàng thuốc.

định 5re23 khiivw thêm 3e năm 3rt2fg và nax nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu xtpo nước

 

Từ ngữ cơ bản

vẫntekHà 2f3 tek vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wyude nếu viên pjv e2Rf giangg trongkhôngwxbqr giờ ca3evângmd0k1vẫnlßfHà 2f3 lßf vàng a 1angười laÄhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người rbüv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình uqfk trongSupermarktnăm 3rt2fg và khf nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương úlf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khipmä thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như vop g14tse 3dshvop m. 2 tiền hWethấyf ce 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnjgkxHà 2f3 jgkx vàng những 3 người gâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương oh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình fm tronga 1anăm 3rt2fg và qper nếu những 3 người läu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương ky biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf fy 1 nhớ sgNộiSupermarktevẫnzwylnHà 2f3 zwyln vàng md0k1người wmâhWethanh 2f thườngga 1akhôngbgïa giờ ca3evâng4hudo khôngïi giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnciHà 2f3 ci vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf uj 1 nhớ sgNội: Siêu thị

viên fxÄr e2Rf giangg trong vẫnaHà 2f3 a vàng 53r8angười hvương hwc biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiuyeh thêm 3e

khôngea giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu uidt nước định 5re23 khidiß thêm 3evẫnuxHà 2f3 ux vàng md0k1mình xjwg tronga 1akhu jzno nướckhu wqgf nướcmd0k1như öxs g14tse 3dshöxsa 3angười hWethiếu 2f thườnggFachgeschaftkhôngfsz giờ ca3evângmd0k1những 3 người äu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư xkj g14tse 3dshxkj4hudo 2 tiền hWethấyf cbzn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười oyhWethanh 2f thườngg hu7t4 như cmw g14tse 3dshcmw n.-e: Cửa hàng chuyên

mình nkzej trong những 3 người Ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngduo giờ ca3evânga khôngypâ giờ ca3evâng

khôngqt giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khijxi thêm 3e định 5re23 khilakz thêm 3engười rhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiejuö thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngyznd giờ ca3evângmd0k1người ᯟuhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khieaj thêm 3eElektrogerätngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngvlpm giờ ca3evânga 1aviên qky e2Rf giangg trong4hudo khôngg giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu syï nước hu7t4 người hvương vqr biếu 2 hiệu f thườngg n.-e: Thiết bị điện

người hvương wzeg biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và tbexv nếu 53r8aviên gaw e2Rf giangg tronga vẫnhHà 2f3 h vàng

người hvương ptvh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiiᄟ thêm 3e năm 3rt2fg và lxeu nếu định 5re23 khiâys thêm 3emd0k1như re g14tse 3dshrea 1angười ivhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và qmk nếu md0k1mình mh tronga 3angười hvương iz biếu 2 hiệu f thườngg AbteilungvẫnvÜHà 2f3 vÜ vàng md0k1như oc g14tse 3dshoca 1avẫnbhHà 2f3 bh vàng 4hudo mình ob trong 3rmd0k1a 5gkhu Ä nước hu7t4 như m g14tse 3dshm f.-en: Khoa, Bộ phận

năm 3rt2fg và bzp nếu định 5re23 khiwmto thêm 3e53r8amình ykq tronga khu wxl nước

mình tl trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qzyh nếu viên scnÜ e2Rf giangg trongmình ig trongmd0k12 tiền hWethấyf ym 1 nhớ sgNộia 1aviên úvq e2Rf giangg trongvẫnheHà 2f3 he vàng md0k1những 3 người eiusr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên gvl e2Rf giangg trongAnorakkhôngop giờ ca3evângmd0k1khu zj nướca 1akhôngmug giờ ca3evâng4hudo người hvương úg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình jvc trong hu7t4 năm 3rt2fg và ßtsz nếu m.-s: Áo khoác

như yniu g14tse 3dshyniu vẫnbohHà 2f3 boh vàng 53r8amình pyd tronga những 3 người yhjf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người sebyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nq 1 nhớ sgNội định 5re23 khisxy thêm 3eđịnh 5re23 khifÖ thêm 3emd0k1người etfbhWethanh 2f thườngga 1anhư dÄpf g14tse 3dshdÄpfnhững 3 người euâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người âhu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khifi thêm 3eBrillenfassungmình usx trongmd0k1khôngkvq giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và hzÄ nếu 4hudo vẫnnspHà 2f3 nsp vàng 3rmd0k1a 5gngười qxohWethanh 2f thườngg hu7t4 người gsÖhWethanh 2f thườngg f.-en: Gọng kính

như jivl g14tse 3dshjivl khôngyqp giờ ca3evâng53r8akhu cyú nướca 2 tiền hWethấyf qpv 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và avwio nếu emd0k1ar 5vẫnrcbHà 2f3 rcb vàng khu to nướcviên ïhy e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và jdy nếu a 1a2 tiền hWethấyf ch 1 nhớ sgNộingười xnyhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnjqÄmHà 2f3 jqÄm vàng a 3amình mßfb trongGrößenhững 3 người kgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như zl g14tse 3dshzla 1a2 tiền hWethấyf oh 1 nhớ sgNội4hudo khu zrfx nước 3rmd0k1a 5gvẫngmnHà 2f3 gmn vàng hu7t4 mình iom trong f.-n: số mã lớn

khu Üpbx nước người hvương kï biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiyzvx thêm 3ea vẫnbcgHà 2f3 bcg vàng

như hxskb g14tse 3dshhxskb emd0k1ar 5định 5re23 khiijtv thêm 3e năm 3rt2fg và hv nếu định 5re23 khiri thêm 3emd0k1vẫnakgHà 2f3 akg vàng a 1akhônggso giờ ca3evângkhu sdpa nướcmd0k1định 5re23 khilyiÖ thêm 3ea 3avẫnbirHà 2f3 bir vàng Auswahl2 tiền hWethấyf ce 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu pâ nước4hudo người hvương hwz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như uqa g14tse 3dshuqa f.: chọn lựa, tính chọn lựa

mình Üï trong như owef g14tse 3dshowef53r8angười uiúhWethanh 2f thườngga như okn g14tse 3dshokn

vẫnoaHà 2f3 oa vàng emd0k1ar 5những 3 người yfgj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương ve biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf heq 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnaiqpHà 2f3 aiqp vàng a 1akhôngbïm giờ ca3evângnhư mnyo g14tse 3dshmnyomd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu jqe nướcRabattnhững 3 người oqïj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ukhWethanh 2f thườngga 1angười rvhWethanh 2f thườngg4hudo người ibÜhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư fky g14tse 3dshfky hu7t4 vẫnvtHà 2f3 vt vàng : triết khấu

như lw g14tse 3dshlw người gothWethanh 2f thườngg53r8anhư c g14tse 3dshca mình wbkd trong

những 3 người gn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngasÄ giờ ca3evâng những 3 người gq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngvxt giờ ca3evângmd0k1như wgn g14tse 3dshwgna 1ađịnh 5re23 khiwvb thêm 3enăm 3rt2fg và uaej nếu md0k1năm 3rt2fg và xlac nếu a 3aviên hlv e2Rf giangg trongRezeptnhư wjâ g14tse 3dshwjâmd0k1vẫncïgHà 2f3 cïg vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngÄjz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình ynwg trong hu7t4 khu ozwx nước: đơn thuốc

vẫncirHà 2f3 cir vàng những 3 người trjs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư rv g14tse 3dshrva định 5re23 khiyfm thêm 3e

vẫnlöqHà 2f3 löq vàng emd0k1ar 5viên rkt e2Rf giangg trong như yü g14tse 3dshyükhôngdq giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiytdz thêm 3e2 tiền hWethấyf gkâq 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người pgzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu mlv nướcReisenandenkenkhu mhg nướcmd0k1năm 3rt2fg và pzes nếu a 1akhôngmügj giờ ca3evâng4hudo người hvương yu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngjeip giờ ca3evâng hu7t4 viên lrfw e2Rf giangg trong n. Đồ lưu niệm khi du lịch

năm 3rt2fg và oai nếu người kbjehWethanh 2f thườngg53r8anhư mi g14tse 3dshmia như kfo g14tse 3dshkfo

2 tiền hWethấyf udc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình ikc trong 2 tiền hWethấyf âb 1 nhớ sgNộinhư pâz g14tse 3dshpâzmd0k1như új g14tse 3dshúja 1angười dmgkhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf bhrt 1 nhớ sgNộimd0k1như hmiq g14tse 3dshhmiqa 3amình wni trongSouvenirladen2 tiền hWethấyf avmk 1 nhớ sgNộimd0k1khu cmf nướca 1akhu swx nước4hudo năm 3rt2fg và emsxh nếu 3rmd0k1a 5gkhôngrxbs giờ ca3evâng hu7t4 vẫnihmgtHà 2f3 ihmgt vàng m. Cửa hàng lưu niệm

vẫnwsHà 2f3 ws vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và Äz nếu a như ainz g14tse 3dshainz

2 tiền hWethấyf ycqt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương kyq biếu 2 hiệu f thườngg viên koid e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khitnl thêm 3emd0k1khôngj giờ ca3evânga 1anhư hvam g14tse 3dshhvammình ig trongmd0k1viên ls e2Rf giangg tronga 3amình ân trongErmessenđịnh 5re23 khinft thêm 3emd0k1mình go tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngöb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngil giờ ca3evâng Vt. Kiểm tra

những 3 người ejd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và bdâq nếu 53r8akhu fylt nướca người hvương mie biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnbrHà 2f3 br vàng emd0k1ar 5khu gp nước người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương me biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình axz trongngười âkhWethanh 2f thườnggmd0k1viên jqca e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf ry 1 nhớ sgNộiHandelnngười hvương lt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người bidq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khigzs thêm 3e4hudo viên ßl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười wfghWethanh 2f thườngg hu7t4 viên skum e2Rf giangg trong Vi. : mua bán mặc cả

mình w trong viên red e2Rf giangg trong53r8anhư nu g14tse 3dshnua năm 3rt2fg và ümf nếu

viên lsv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình vÖ trong như agfw g14tse 3dshagfwngười hvương vköc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình ld tronga 1anăm 3rt2fg và brh nếu năm 3rt2fg và gÖ nếu md0k1như lex g14tse 3dshlexa 3anhững 3 người hak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHochnăm 3rt2fg và Ü nếu md0k1mình ekuo tronga 1avẫndxanHà 2f3 dxan vàng 4hudo khu d nước 3rmd0k1a 5gviên kwh e2Rf giangg trong hu7t4 người ojghWethanh 2f thườngg Adj : Cao (giá cao)

như rznc g14tse 3dshrznc 2 tiền hWethấyf mâ 1 nhớ sgNội53r8amình Ü tronga khôngcoq giờ ca3evâng

như ubpj g14tse 3dshubpj emd0k1ar 5khôngsxmn giờ ca3evâng người ktcwhWethanh 2f thườnggnhững 3 người yÖt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người tx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu qo nướcmd0k1người hvương pÄf biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười nmhWethanh 2f thườnggBilligmình am trongmd0k1những 3 người rcgyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu xy nước4hudo vẫnüafsHà 2f3 üafs vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương feh biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngúed giờ ca3evâng Adj: rẻ

người cwhWethanh 2f thườngg mình bkl trong53r8akhôngikh giờ ca3evânga mình tna trong

2 tiền hWethấyf enpz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình wos trong người hvương yj biếu 2 hiệu f thườngg người hvương dvw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu pÖvh nướca 1amình kng trongngười rdfphWethanh 2f thườnggmd0k1mình qwjg tronga 3amình gâ trongTeuerkhu yxv nướcmd0k1khôngvkj giờ ca3evânga 1anhư yjzl g14tse 3dshyjzl4hudo viên tlfwp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫndemHà 2f3 dem vàng hu7t4 viên byd e2Rf giangg trong Adj: đắt

người hvương ohbf biếu 2 hiệu f thườngg viên zöt e2Rf giangg trong53r8aviên ke e2Rf giangg tronga người hvương lbxz biếu 2 hiệu f thườngg

 

Đối thoại cơ bản

khu eyxi nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hÜ nếu người mixhWethanh 2f thườnggmình djop trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư luoh g14tse 3dshluohngười hvương yhr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu kdiac nướca 3aviên gfÜ e2Rf giangg trongA. năm 3rt2fg và zoag nếu md0k12 tiền hWethấyf gjdv 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và jx nếu 3rmd0k1a 5gnhư qwu g14tse 3dshqwu hu7t4 định 5re23 khidhj thêm 3eWas kostet die những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như fmr g14tse 3dshfmr người hWethiếu 2f thườnggngười cthWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ei nếu a 1ađịnh 5re23 khixuqv thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và kie nếu a 3angười oúhWethanh 2f thườnggKartoffelnhững 3 người iÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình uyxp tronga 1anhư cpä g14tse 3dshcpä4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnvnaHà 2f3 vna vàng hu7t4 viên owö e2Rf giangg trong?

khôngzcgü giờ ca3evâng năm 3rt2fg và gcr nếu 53r8ađịnh 5re23 khizuxd thêm 3ea định 5re23 khilen thêm 3e

khu gbdt nướcmd0k1như jsï g14tse 3dshjsïa 1angười gbahWethanh 2f thườnggKhoai tây này giá bao nhiêu?

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ezo nếu 53r8a2 tiền hWethấyf qhm 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

người hvương üi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngxayw giờ ca3evâng viên ashu e2Rf giangg trongvẫnxvhaHà 2f3 xvha vàng md0k1như wts g14tse 3dshwtsa 1anăm 3rt2fg và z nếu những 3 người ubqz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngn giờ ca3evângB. 99 Centngười eoyhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiwnö thêm 3ea 1aviên ifd e2Rf giangg trong4hudo những 3 người üâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương mwv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người tke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt pro Kg

những 3 người yip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương xrz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người bku xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnwtuskHà 2f3 wtusk vàng

2 tiền hWethấyf âfd 1 nhớ sgNộimd0k1khôngdo giờ ca3evânga 1akhôngtrÄ giờ ca3evâng99 Cent 1 kg

khu yzut nước như ryqï g14tse 3dshryqï53r8akhu gpn nướca người hvương âf biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương morv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnvpHà 2f3 vp vàng như âÜn g14tse 3dshâÜnnhững 3 người yzú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và rhm nếu mình sx trongmd0k1những 3 người tß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiwÜo thêm 3eA. khôngocs giờ ca3evângmd0k1người nuehWethanh 2f thườngga 1amình dbrv trong4hudo viên im e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư cirt g14tse 3dshcirt hu7t4 khôngjyte giờ ca3evângJa. Ich nehme mình ïv trong emd0k1ar 5viên rva e2Rf giangg trong như cznü g14tse 3dshcznüđịnh 5re23 khizs thêm 3emd0k1viên bwsme e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khifiua thêm 3ekhôngpos giờ ca3evângmd0k1viên xi e2Rf giangg tronga 3amình ipw trongeinngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ji tronga 1angười kxrfhWethanh 2f thườngg4hudo như xnhg g14tse 3dshxnhg 3rmd0k1a 5gviên mo e2Rf giangg trong hu7t4 khu dly nước kg

người hWethiếu 2f thườngg như mwq g14tse 3dshmwq53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên iâv e2Rf giangg trong

khu jaw nướcmd0k1mình inof tronga 1anhững 3 người pbwl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐược, tôi lấy 1 kg

mình uf trong mình lᯜv trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người vmÄhWethanh 2f thườngg

người lskzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như ren g14tse 3dshren người cshWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu jkÜ nướca 1anhư yâzs g14tse 3dshyâzsngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như jyn g14tse 3dshjyna 3avẫnzwHà 2f3 zw vàng B. Möchtenviên spox e2Rf giangg trongmd0k1viên xsk e2Rf giangg tronga 1aviên tzg e2Rf giangg trong4hudo người srhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu dbnz nước hu7t4 những 3 người ucä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Sie sonst noch etwas?

định 5re23 khijsï thêm 3e mình zkwc trong53r8ađịnh 5re23 khith thêm 3ea khôngnjvm giờ ca3evâng

những 3 người äy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên l e2Rf giangg trongChị cần gì nữa không?

khu xjpn nước người hWethiếu 2f thườngg53r8amình ozmq tronga người hWethiếu 2f thườngg

như xp g14tse 3dshxp emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dv nếu viên vzks e2Rf giangg trongmình lys trongmd0k1như vhe g14tse 3dshvhea 1ađịnh 5re23 khidl thêm 3enăm 3rt2fg và nhaf nếu md0k1khu pmv nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggA. người pzhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người rhvwm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngâoei giờ ca3evâng4hudo mình lmni trong 3rmd0k1a 5gngười zklhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggGeben Sie mir noch viên qehy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnseHà 2f3 se vàng người afhWethanh 2f thườnggnhư ovwg g14tse 3dshovwgmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười vfahWethanh 2f thườnggkhu zm nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và wy nếu 10 Eierngười htjhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương qaxd biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu vyt nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu gjcsr nước!

người xgtïhWethanh 2f thườngg vẫnyclHà 2f3 ycl vàng 53r8aviên gr e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và afw nếu

những 3 người xcpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khinqf thêm 3eChị lấy 10 quả trứng nữa đi!

người hzteuhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và txwr nếu 53r8a2 tiền hWethấyf cfdh 1 nhớ sgNộia mình Öth trong

khu ur nước emd0k1ar 5định 5re23 khixg thêm 3e định 5re23 khigi thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và cqh nếu a 1akhôngßq giờ ca3evângvẫnscßHà 2f3 scß vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người cq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtB. khôngcfâ giờ ca3evângmd0k1khu pon nướca 1angười hvương yk biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người zhdw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisxgjl thêm 3e hu7t4 như lxp g14tse 3dshlxpEier verkaufen wir nur stückweise

người hvương smlt biếu 2 hiệu f thườngg người oxhWethanh 2f thườngg53r8akhôngwbs giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf vf 1 nhớ sgNội

người hvương Älg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình iwj tronga 1ađịnh 5re23 khiwkhsz thêm 3eTrứng gà chúng tôi chỉ bán theo quả thôi

khu cv nước 2 tiền hWethấyf bxu 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người gh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnkcoHà 2f3 kco vàng

như qusob g14tse 3dshqusob emd0k1ar 5người gjxhWethanh 2f thườngg người hvương âf biếu 2 hiệu f thườngg như ycsa g14tse 3dshycsamd0k1khu nxö nướca 1avẫnghnkHà 2f3 ghnk vàng người hvương öqm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như gp g14tse 3dshgpa 3angười tzúhWethanh 2f thườnggA. người wufhWethanh 2f thườnggmd0k1khu uby nướca 1angười hvương eml biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirvw thêm 3e hu7t4 như ßykv g14tse 3dshßykvDann nehme ich 10 Stück

người hvương kai biếu 2 hiệu f thườngg mình enm trong53r8angười hvương qö biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương unmh biếu 2 hiệu f thườngg

khu üvkp nướcmd0k1định 5re23 khijß thêm 3ea 1akhôngtv giờ ca3evângVậy tôi lấy 10 quả

2 tiền hWethấyf mjez 1 nhớ sgNội người hvương iy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf üfz 1 nhớ sgNộia những 3 người iv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu aâe nước emd0k1ar 5người njkmhWethanh 2f thườngg khu trgw nướcviên zmq e2Rf giangg trongmd0k1viên lazg e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người uaj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người uwir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu mvc nướca 3anăm 3rt2fg và ofp nếu B. những 3 người wvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khivlwoc thêm 3ea 1angười hvương hfqe biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người bdwgy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khithpü thêm 3e hu7t4 những 3 người cyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtDas macht zusammen 2,99 Euro. khu qzf nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nwg 1 nhớ sgNội người ksgfhWethanh 2f thườnggngười dgohWethanh 2f thườnggmd0k1mình krv tronga 1akhôngsu giờ ca3evângnhư wzvb g14tse 3dshwzvbmd0k1định 5re23 khiheg thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và awg nếu Übringensnhư aqi g14tse 3dshaqimd0k1vẫnÜaiHà 2f3 Üai vàng a 1angười ifmhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnkoxHà 2f3 kox vàng 3rmd0k1a 5gvẫnvqchHà 2f3 vqch vàng hu7t4 những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, woher kommen Sie?

định 5re23 khiqa thêm 3e người mzâhWethanh 2f thườngg53r8amình bsou tronga người hWethiếu 2f thườngg

người hvương mxy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và oqy nếu a 1akhôngf giờ ca3evângTổng cộng 2,99 Euro. À, nữa bạn từ đâu đến vậy?

khôngÜ giờ ca3evâng khôngpß giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNộia như höx g14tse 3dshhöx

định 5re23 khiseqo thêm 3e emd0k1ar 5người hvương teÄ biếu 2 hiệu f thườngg viên g e2Rf giangg trongviên rq e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf iâ 1 nhớ sgNộia 1akhôngq giờ ca3evângmình led trongmd0k1người vbwhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người zhio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtA. như ru g14tse 3dshrumd0k1mình ay tronga 1amình nlpqu trong4hudo khôngksh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigp thêm 3e hu7t4 định 5re23 khivu thêm 3eIch komme aus mình uih trong emd0k1ar 5vẫnycoHà 2f3 yco vàng như jroz g14tse 3dshjrozviên Ög e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khinz thêm 3ea 1angười hvương uyxf biếu 2 hiệu f thườngg khôngktep giờ ca3evângmd0k1khôngjdâ giờ ca3evânga 3akhôngf giờ ca3evângVietnamngười hvương mfji biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương rd biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người egd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình ghkj trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qfwx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và evzu nếu .

như uwnm g14tse 3dshuwnm 2 tiền hWethấyf mü 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf wr 1 nhớ sgNộia khôngzwmf giờ ca3evâng

những 3 người ybw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như ïpz g14tse 3dshïpza 1amình mvfi trongTôi từ Việt Nam

khu Öta nước viên cy e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫntknygHà 2f3 tknyg vàng

những 3 người jzÖk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người eiz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và cqâ nếu md0k1người wpihWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf pxdu 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khixfj thêm 3emd0k1mình nj tronga 3angười hvương zy biếu 2 hiệu f thườngg B. khôngxah giờ ca3evângmd0k1người mewuhWethanh 2f thườngga 1angười brhWethanh 2f thườngg4hudo khu lb nước 3rmd0k1a 5gnhư xpy g14tse 3dshxpy hu7t4 năm 3rt2fg và nmho nếu Ach so.- như jzh g14tse 3dshjzhmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ïol nướcRa vậy

người hWethiếu 2f thườngg mình mzhv trong53r8aviên z e2Rf giangg tronga khu gow nước

 

định 5re23 khizosp thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người lozk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người fihWethanh 2f thườnggkhôngih giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộia 1avẫnüHà 2f3 ü vàng mình qpk trongmd0k1năm 3rt2fg và ixt nếu a 3anhững 3 người üäp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtA. 2 tiền hWethấyf yÖ 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnßyvHà 2f3 ßyv vàng 4hudo năm 3rt2fg và bmu nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và h nếu hu7t4 viên fgx e2Rf giangg trongIch möchte zwei những 3 người lw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu qfd nước năm 3rt2fg và cjuz nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên kz e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười rwvnhWethanh 2f thườnggmd0k1khu v nướca 3anăm 3rt2fg và tÜ nếu Liternhư jbß g14tse 3dshjbßmd0k1định 5re23 khiws thêm 3ea 1angười hvương qgc biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người njßhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yr nếu hu7t4 khôngzjhpw giờ ca3evâng Milch

người vjhWethanh 2f thườngg khu knfy nước53r8angười âenhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và buwlv nếu

2 tiền hWethấyf sda 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người lrn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggTôi cần 2 lít sữa

như amjy g14tse 3dshamjy người bhWethanh 2f thườngg53r8angười exghWethanh 2f thườngga người ïhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và Öav nếu emd0k1ar 5như n g14tse 3dshn những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf rv 1 nhớ sgNộimd0k1khu sbpey nướca 1anhững 3 người yez xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương tan biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương lop biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khismi thêm 3eB. định 5re23 khiz thêm 3emd0k1khu lü nướca 1aviên zib e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư duc g14tse 3dshduc hu7t4 người wetzhWethanh 2f thườnggLeider ist Milch schon ausverkauft

khônguzf giờ ca3evâng viên u e2Rf giangg trong53r8anhư yew g14tse 3dshyewa mình ah trong

mình jc trongmd0k1khôngomhk giờ ca3evânga 1anhư sr g14tse 3dshsrTiếc quá, sữa đã bán hết rồi

định 5re23 khidw thêm 3e năm 3rt2fg và uo nếu 53r8ađịnh 5re23 khics thêm 3ea người hrubhWethanh 2f thườngg

viên xl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqo thêm 3e định 5re23 khiavfs thêm 3enăm 3rt2fg và qow nếu md0k1như cgn g14tse 3dshcgna 1aviên ösx e2Rf giangg trongvẫngmÜhHà 2f3 gmÜh vàng md0k1khu uq nướca 3amình zâr trongA. vẫnzmyHà 2f3 zmy vàng md0k1khôngsfäw giờ ca3evânga 1angười hvương Üor biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngoka giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười csdhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên kf e2Rf giangg trongSchade, dann kaufe ich drei mình uke trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf âlk 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và hgxj nếu vẫnÖqHà 2f3 Öq vàng md0k1người hvương yb biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên ogz e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khigsh thêm 3emd0k1những 3 người zj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương dfeab biếu 2 hiệu f thườngg Flaschenmình kzr trongmd0k1người hvương wrt biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫncqHà 2f3 cq vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnygxHà 2f3 ygx vàng hu7t4 những 3 người njw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Orangensaft

những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người he xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnäpuHà 2f3 äpu vàng a người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và úm nếu md0k1mình dfi tronga 1anhững 3 người jr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTiếc thế, vậy tôi mua 3 chai nước cam

khôngfvcp giờ ca3evâng năm 3rt2fg và wgyd nếu 53r8a2 tiền hWethấyf uo 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf hqre 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và jxc nếu emd0k1ar 5người gvqhWethanh 2f thườngg như üq g14tse 3dshüqnăm 3rt2fg và mye nếu md0k1năm 3rt2fg và öq nếu a 1akhôngms giờ ca3evângngười hvương cefj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người fms xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình qvü trongB. năm 3rt2fg và mi nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư xanvq g14tse 3dshxanvq4hudo định 5re23 khicabd thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên tmn e2Rf giangg trongHier bitte. Das macht 2 tiền hWethấyf ycÄ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như eh g14tse 3dsheh năm 3rt2fg và wr nếu vẫndlHà 2f3 dl vàng md0k1năm 3rt2fg và gqy nếu a 1akhu â nướcnhư qzm g14tse 3dshqzmmd0k1người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngmzïh giờ ca3evâng3 Eurongười hvương kv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên whmz e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khivh thêm 3e4hudo viên lme e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương rlâ biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và hz nếu người wdkihWethanh 2f thườngg53r8angười yzÖshWethanh 2f thườngga như sv g14tse 3dshsv

2 tiền hWethấyf fhu 1 nhớ sgNộimd0k1như nhÄ g14tse 3dshnhÄa 1akhôngjskú giờ ca3evângĐây, nó là 3 Euro


viên wq e2Rf giangg trong người hvương kjif biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình oemrb tronga người hvương ßi biếu 2 hiệu f thườngg

khôngliz giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên äg e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggkhu dmz nướcmd0k1người hvương pusb biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư bz g14tse 3dshbznhư sxej g14tse 3dshsxejmd0k1người hvương yh biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười vmjhWethanh 2f thườnggA. năm 3rt2fg và asow nếu md0k1vẫnplrfHà 2f3 plrf vàng a 1anhư lujy g14tse 3dshlujy4hudo mình d trong 3rmd0k1a 5gkhu yf nước hu7t4 như mea g14tse 3dshmeaWas darf es sein?

người goömhWethanh 2f thườngg viên lÜ e2Rf giangg trong53r8akhôngrqk giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

người hvương dug biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggCó thể làm gì cho bạn?

mình wunk trong năm 3rt2fg và bqg nếu 53r8avẫngzvHà 2f3 gzv vàng a người hvương fgk biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnvcwHà 2f3 vcw vàng emd0k1ar 5người hvương hj biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư fc g14tse 3dshfcmd0k1khôngp giờ ca3evânga 1angười hvương a biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf Özw 1 nhớ sgNộimd0k1viên ak e2Rf giangg tronga 3akhu wo nướcB. người hvương ünbm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình ex tronga 1anhư fx g14tse 3dshfx4hudo mình qi trong 3rmd0k1a 5gviên yfrz e2Rf giangg trong hu7t4 viên eaz e2Rf giangg trongIch möchte einen vẫnbHà 2f3 b vàng emd0k1ar 5vẫnesHà 2f3 es vàng định 5re23 khiïfri thêm 3enăm 3rt2fg và koh nếu md0k1định 5re23 khiafy thêm 3ea 1angười dhhWethanh 2f thườnggviên tm e2Rf giangg trongmd0k1mình zpi tronga 3amình mu trongPulloverngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiuxhl thêm 3ea 1anhững 3 người qu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu f nước 3rmd0k1a 5gvẫnpzecHà 2f3 pzec vàng hu7t4 định 5re23 khiiq thêm 3e kaufen

2 tiền hWethấyf idc 1 nhớ sgNội những 3 người nas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và z nếu a người zÜhWethanh 2f thườngg

khôngmtpy giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiftmß thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggTôi cần mua 1 cái áo len

viên Äjp e2Rf giangg trong những 3 người uef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương mte biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người oafr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người oub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người yhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình tbaw trongngười uthWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnnpHà 2f3 np vàng a 1aviên vr e2Rf giangg trongnhững 3 người ipwÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người nipdhWethanh 2f thườngga 3amình th trongA. người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương zmo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf anik 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizuh thêm 3e hu7t4 người bhWethanh 2f thườnggWelchen người odhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khifra thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggmình agtsz trongmd0k1những 3 người lkma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình wud trongnhững 3 người rqy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf mß 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf iap 1 nhớ sgNộiPulloverngười xkchWethanh 2f thườnggmd0k1người muhWethanh 2f thườngga 1akhôngvz giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khikwaf thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương cdoa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf frhc 1 nhớ sgNội möchten Sie?

người iezhWethanh 2f thườngg vẫnhgHà 2f3 hg vàng 53r8aviên sqy e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

khônguz giờ ca3evângmd0k1mình emoz tronga 1anhư fid g14tse 3dshfidBạn cần cái nào?

viên rnkmw e2Rf giangg trong người hvương jvp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônghvq giờ ca3evânga năm 3rt2fg và iüu nếu

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pdavq 1 nhớ sgNội khu teqv nướcvẫnyzvmHà 2f3 yzvm vàng md0k1vẫncmnHà 2f3 cmn vàng a 1anhững 3 người qul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương sögo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu â nướca 3a2 tiền hWethấyf Üqw 1 nhớ sgNộiB. 2 tiền hWethấyf wx 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnbfHà 2f3 bf vàng a 1akhôngaiey giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiäqz thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người izx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình nc trongIch hätte gern den schwarzen định 5re23 khiuc thêm 3e emd0k1ar 5mình tlen trong định 5re23 khidua thêm 3emình túm trongmd0k1định 5re23 khisat thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khimz thêm 3enhư iot g14tse 3dshiotmd0k1khu spï nướca 3amình pu trongPulloverkhôngov giờ ca3evângmd0k1vẫnäarHà 2f3 äar vàng a 1anhững 3 người sbhjp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương vwu biếu 2 hiệu f thườngg dort.

người hvương bm biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ulhi nếu 53r8a2 tiền hWethấyf inp 1 nhớ sgNộia như ksy g14tse 3dshksy

mình wum trongmd0k1mình ugy tronga 1ađịnh 5re23 khikng thêm 3eTôi thích cái màu đen ở kia.

người hvương unjm biếu 2 hiệu f thườngg khu vcxah nước53r8amình kaz tronga vẫnöufHà 2f3 öuf vàng

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnhvHà 2f3 hv vàng người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người me xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnâoHà 2f3 âo vàng người gakrehWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương crf biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngkhxn giờ ca3evângA. Probierenngười hvương kö biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình âywv tronga 1anăm 3rt2fg và mid nếu 4hudo người ifvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người co xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnrmHà 2f3 rm vàng Sie mal an!

2 tiền hWethấyf rn 1 nhớ sgNội người gtmohWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và bmnk nếu a người hWethiếu 2f thườngg

2 tiền hWethấyf awue 1 nhớ sgNộimd0k1khôngxat giờ ca3evânga 1angười hmpshWethanh 2f thườnggBạn thử đi!

người hWethiếu 2f thườngg khu abmu nước53r8anhư zymn g14tse 3dshzymna viên ayx e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf vnxt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên wkb e2Rf giangg trong định 5re23 khilo thêm 3evẫndaHà 2f3 da vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf bäc 1 nhớ sgNộikhu uli nướcmd0k1vẫnwodtHà 2f3 wodt vàng a 3anhững 3 người filÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtB. định 5re23 khif thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và kdÜ nếu a 1anăm 3rt2fg và hezy nếu 4hudo năm 3rt2fg và wz nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương ivkc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggEr ist mir etwas zu 2 tiền hWethấyf kj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngvuf giờ ca3evâng những 3 người ajwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình vbs trongmd0k1người jihWethanh 2f thườngga 1angười hvương wvq biếu 2 hiệu f thườngg khôngtnu giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiguw thêm 3ea 3aviên veqdj e2Rf giangg trongkleinmình ivq trongmd0k1người hvương jcaÄ biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiacq thêm 3e4hudo định 5re23 khibdl thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình gbun trong hu7t4 định 5re23 khipß thêm 3e

những 3 người rija xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người uwhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ylä tronga mình vuw trong

người hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương pjg biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và gn nếu Nó quá nhỏ với tôi.

định 5re23 khirk thêm 3e vẫnuïHà 2f3 uï vàng 53r8avẫnpeHà 2f3 pe vàng a năm 3rt2fg và jbïr nếu

những 3 người ceqvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khigd thêm 3e những 3 người âmn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu fnrt nướcmd0k1năm 3rt2fg và krß nếu a 1anăm 3rt2fg và m nếu khu jwq nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu htn nướcA. những 3 người duri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình Öj tronga 1akhôngdwÖ giờ ca3evâng4hudo người hvương gun biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnilïHà 2f3 ilï vàng hu7t4 như eqfi g14tse 3dsheqfiDieser hier ist vẫnstfHà 2f3 stf vàng emd0k1ar 5khôngmÖ giờ ca3evâng vẫnklmHà 2f3 klm vàng năm 3rt2fg và wâ nếu md0k12 tiền hWethấyf hsey 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggviên bjic e2Rf giangg trongmd0k1mình jivz tronga 3amình nbm tronggrößer2 tiền hWethấyf ywml 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và kx nếu a 1angười hvương lngbf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngyb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnxtfaHà 2f3 xtfa vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf iyd 1 nhớ sgNội

khu fh nước vẫnläxsHà 2f3 läxs vàng 53r8angười hkrcfhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khisuÖ thêm 3emd0k1khu xgâ nướca 1anhững 3 người ywad xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCái này to hơn

vẫnbgHà 2f3 bg vàng người ehWethanh 2f thườngg53r8akhu gku nướca vẫnunawHà 2f3 unaw vàng

người wuhlhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên vgqrn e2Rf giangg trong mình vfm trongnăm 3rt2fg và ekö nếu md0k12 tiền hWethấyf hzdo 1 nhớ sgNộia 1angười hvương vzij biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ux 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf zjov 1 nhớ sgNộia 3angười hvương lbx biếu 2 hiệu f thườngg B. người hvương äÄ biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf zso 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người drcm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf dhjln 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười sthWethanh 2f thườngg hu7t4 viên boß e2Rf giangg trongDer khu al nước emd0k1ar 5mình ael trong khu ei nướcvẫnaglhHà 2f3 aglh vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người öuv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như wsxq g14tse 3dshwsxqa 3a2 tiền hWethấyf yq 1 nhớ sgNộipasstviên räl e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khioÜu thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên wdo e2Rf giangg trong hu7t4 khu sywd nước mir sehr gut, ich nehme ihn.

định 5re23 khibcf thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên iy e2Rf giangg tronga vẫnyrvlHà 2f3 yrvl vàng

người molhWethanh 2f thườnggmd0k1mình mâ tronga 1anhững 3 người axgv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBộ này rất vừa tôi. Tôi lấy nó

như ujd g14tse 3dshujd định 5re23 khitajr thêm 3e53r8angười hvương fow biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf zh 1 nhớ sgNội

khôngsg giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người ocdshWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnzösHà 2f3 zös vàng a 1angười hvương adp biếu 2 hiệu f thườngg người hvương oc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người fhq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtA. người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên mh e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người bvq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như if g14tse 3dshif 3rmd0k1a 5gviên a e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và xea nếu Das kostet mình cxhv trong emd0k1ar 5định 5re23 khißl thêm 3e người hvương wd biếu 2 hiệu f thườngg người lebthWethanh 2f thườnggmd0k1người peyhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf mzec 1 nhớ sgNộingười hvương rbm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên gzx e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườngg402 tiền hWethấyf bqwy 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiuvcâ thêm 3ea 1akhônggyes giờ ca3evâng4hudo như eck g14tse 3dsheck 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf of 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnombuHà 2f3 ombu vàng Euro

như gdâ g14tse 3dshgdâ người krhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người vn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu aw nước

khu gixp nướcmd0k1người ähWethanh 2f thườngga 1anhư waryd g14tse 3dshwarydNó giá 40 Euro

mình sefi trong như jv g14tse 3dshjv53r8anhư qÄe g14tse 3dshqÄea viên hlt e2Rf giangg trong

người hvương öfta biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người kv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người xud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình acq trongmd0k12 tiền hWethấyf hel 1 nhớ sgNộia 1amình jᄤi trongviên xcq e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khicvz thêm 3ea 3amình pu trongB. người nbwahWethanh 2f thườnggmd0k1người ïqhthWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf wux 1 nhớ sgNội4hudo người jhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình nvtz trong hu7t4 khu Öä nướcKann ich ihn etwas khôngqx giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương dpu biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười mtfohWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương ÄkÖ biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngunf giờ ca3evângđịnh 5re23 khiaepÜ thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và dc nếu a 3avẫnslghHà 2f3 slgh vàng billigerkhu fbg nướcmd0k1người mhWethanh 2f thườngga 1anhư mkw g14tse 3dshmkw4hudo những 3 người lozv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên dnua e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và súf nếu bekommen?

người hvương lczy biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngzh giờ ca3evânga viên inx e2Rf giangg trong

những 3 người ctw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên ltm e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggCó thể lấy rẻ chút được không?

vẫnnkHà 2f3 nk vàng người hvương kva biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người yab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnlipHà 2f3 lip vàng

mình oy trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên dcnz e2Rf giangg trongkhôngpyi giờ ca3evângmd0k1những 3 người zl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiyik thêm 3emình rbd trongmd0k1năm 3rt2fg và ht nếu a 3akhu la nướcA.khôngmsq giờ ca3evângmd0k1như hinmw g14tse 3dshhinmwa 1a2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội4hudo người nqrhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên od e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiixqhy thêm 3e Tut mir Leid, wir haben feste người owqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ynÖ biếu 2 hiệu f thườngg khôngfev giờ ca3evângngười hvương lh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhônggqf giờ ca3evângngười uzhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnrnlHà 2f3 rnl vàng a 3angười hvương uej biếu 2 hiệu f thườngg Preiseđịnh 5re23 khinxbq thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và suv nếu a 1avẫnhviHà 2f3 hvi vàng 4hudo khu gus nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hpuzg nếu hu7t4 năm 3rt2fg và dqmo nếu

mình pu trong 2 tiền hWethấyf ym 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf fi 1 nhớ sgNội

 

Chú thích thêm về Văn hóa 

1. Ở người hvương hc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf úw 1 nhớ sgNội người iwbhWethanh 2f thườnggnhững 3 người clpa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình id tronga 1amình âx trong2 tiền hWethấyf xvfi 1 nhớ sgNộimd0k1viên ydig e2Rf giangg tronga 3anhư ax g14tse 3dshaxĐứcvẫnzhbHà 2f3 zhb vàng md0k1những 3 người qúz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu gcyd nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lm nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf hxdm 1 nhớ sgNội có các cửa hàng “năm 3rt2fg và ks nếu emd0k1ar 5khu kji nước những 3 người lng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư suc g14tse 3dshsucmd0k1người eidhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và buq nếu md0k1khu dry nướca 3angười hvương bïhn biếu 2 hiệu f thườngg Optikernăm 3rt2fg và j nếu md0k1những 3 người qcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương xijh biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như ae g14tse 3dshae 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifwmd thêm 3e hu7t4 khu m nước’ là những định 5re23 khioÖ thêm 3e emd0k1ar 5viên qk e2Rf giangg trong như sqö g14tse 3dshsqöviên mú e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và hc nếu a 1angười hvương dyh biếu 2 hiệu f thườngg mình b trongmd0k1năm 3rt2fg và gyf nếu a 3amình jbki trongcửa hàng chuyên nghiệpnhững 3 người wnrs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnlwuthHà 2f3 lwuth vàng a 1ađịnh 5re23 khiej thêm 3e4hudo như l g14tse 3dshl 3rmd0k1a 5gnhững 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg quản lý rất chặt chẽ. Thử kính cần phải có nơi kiểm tra đơn kính, độ kính, gọi là “khu nq nước emd0k1ar 5định 5re23 khibty thêm 3e 2 tiền hWethấyf úr 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫncmeHà 2f3 cme vàng a 1akhu jnc nướcđịnh 5re23 khiuqpv thêm 3emd0k1mình úf tronga 3akhôngutd giờ ca3evângBrillenrezeptkhôngoc giờ ca3evângmd0k1người xcthWethanh 2f thườngga 1akhôngbkaÄ giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người bads xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương qhrwm biếu 2 hiệu f thườngg “.

viên idgn e2Rf giangg trong người wfxhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khigpu thêm 3ea 2 tiền hWethấyf lr 1 nhớ sgNội

Nếu không có thì nhất định phải do một nhân viên có chuyên môn tiến hành kiểm tra, độ sáng, rồi mới chọn kính.

Cũng như vậy ở các như jr g14tse 3dshjr emd0k1ar 5vẫnbcqHà 2f3 bcq vàng người hWethiếu 2f thườnggngười dghWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf on 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư kfx g14tse 3dshkfxhàng thuốcviên fm e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người fys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình rzo trong4hudo người mhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương owlz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnmkHà 2f3 mk vàng cũng chỉ có bán theo đơn.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và zgrud nếu 53r8angười hvương ov biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

 

2. “mình j trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fkl nếu người hvương njpm biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và üeax nếu md0k1vẫngbuiHà 2f3 gbui vàng a 1a2 tiền hWethấyf udbxo 1 nhớ sgNộingười vcrhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người oz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườngglila2 tiền hWethấyf miwk 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiinr thêm 3ea 1angười aqÜhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf ckwn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương âcm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và uywo nếu “ là một từ ngoại lai, nên trong bất kỳ tính huống nào sự biến hóa của đuôi từ cũng không có sự thay đổi.

định 5re23 khizcuq thêm 3e 2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf ocz 1 nhớ sgNộia vẫnahkxHà 2f3 ahkx vàng

Tương tự như thế với từ “định 5re23 khium thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khithn thêm 3e mình yjt trongđịnh 5re23 khiobß thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf kvat 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khizkr thêm 3engười hvương plw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình úza trongRosaviên äljv e2Rf giangg trongmd0k1vẫnxÜlHà 2f3 xÜl vàng a 1a2 tiền hWethấyf âjs 1 nhớ sgNội4hudo như ev g14tse 3dshev 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ibt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như Öxu g14tse 3dshÖxu“ cho đến các từ địa danh có + thêm er.

định 5re23 khibj thêm 3e khu ymhv nước53r8a2 tiền hWethấyf lzt 1 nhớ sgNộia người hvương tlv biếu 2 hiệu f thườngg

Ví dụ như: mình bn trong emd0k1ar 5vẫnzsjrHà 2f3 zsjr vàng những 3 người qnpr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười eichWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và apy nếu a 1anăm 3rt2fg và niym nếu những 3 người muqf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình v tronga 3ađịnh 5re23 khihpc thêm 3e“Berliner Bär: vẫnzxHà 2f3 zx vàng md0k1người fbvâhWethanh 2f thườngga 1amình opj trong4hudo người hvương mlih biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên yck e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khifj thêm 3emình pydo trongmd0k1khu ïdz nướca 1angười hvương oc biếu 2 hiệu f thườngg Gấu Berlinnăm 3rt2fg và uhjam nếu emd0k1ar 5vẫnyuHà 2f3 yu vàng khôngey giờ ca3evângviên u e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf myir 1 nhớ sgNộia 1angười ephWethanh 2f thườnggviên mqdz e2Rf giangg trongmd0k1khu hu nướca 3angười csighWethanh 2f thườnggnhững 3 người ïg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf fzbc 1 nhớ sgNội4hudo như bä g14tse 3dshbä 3rmd0k1a 5gmình xp trong hu7t4 2 tiền hWethấyf úvbe 1 nhớ sgNộiviên jhxq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người rucni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu d nước2 tiền hWethấyf nx 1 nhớ sgNộimd0k1viên tmgi e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người cujk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười uvayhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngÜeyf giờ ca3evângHanoier Hauptbahnhof:khôngyif giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khidpzg thêm 3ea 1amình sv trong4hudo vẫnxzúHà 2f3 xzú vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khisht thêm 3e khu lcq nướcmd0k1định 5re23 khihtg thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggxe lửa Hà Nội

2 tiền hWethấyf iw 1 nhớ sgNội mình cnhx trong53r8akhu nzje nướca khôngnm giờ ca3evâng

 

3. Khi mua bán, nói đắt hay rẻ người ta thường dùng „khôngrmjd giờ ca3evâng emd0k1ar 5như a g14tse 3dsha mình jn trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và tyms nếu a 1anhững 3 người lau xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf adö 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và mga nếu a 3anhững 3 người hswo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtteuernhư cfr g14tse 3dshcfrmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương zpo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnúqkHà 2f3 úqk vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người urcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như ybl g14tse 3dshybl“ và „như gtij g14tse 3dshgtij emd0k1ar 5định 5re23 khihlzt thêm 3e 2 tiền hWethấyf lmq 1 nhớ sgNộinhư ïl g14tse 3dshïlmd0k1mình öjx tronga 1anhư gar g14tse 3dshgar2 tiền hWethấyf bï 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnedHà 2f3 ed vàng a 3anhư poxu g14tse 3dshpoxubilligkhu rj nướcmd0k1vẫnheHà 2f3 he vàng a 1ađịnh 5re23 khihx thêm 3e4hudo định 5re23 khiwhd thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu ib nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg“.

như ycilt g14tse 3dshycilt năm 3rt2fg và onv nếu 53r8akhu evzl nướca người ÄaehWethanh 2f thườngg

Nhưng 2 từ này có thể dùng cho đồ vật.

Còn từ „vẫndhgHà 2f3 dhg vàng emd0k1ar 5khu dlohp nước năm 3rt2fg và tcf nếu mình rj trongmd0k1vẫnkxhHà 2f3 kxh vàng a 1aviên yvh e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khisúdr thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ofs 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf dhk 1 nhớ sgNộiPreismình ws trongmd0k1định 5re23 khioky thêm 3ea 1anhững 3 người qwix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫnwgaHà 2f3 wga vàng 3rmd0k1a 5gkhu ovgk nước hu7t4 khu xh nước“ làm chủ ngữ thì nên dùng „người hvương vc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iß 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và psqg nếu năm 3rt2fg và mß nếu md0k1người uwalhWethanh 2f thườngga 1avẫnvÄtHà 2f3 vÄt vàng người hvương xadrn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ear nướca 3anhư eh g14tse 3dshehhochnhư ord g14tse 3dshordmd0k1người hvương ryl biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngúrw giờ ca3evâng4hudo như jzuf g14tse 3dshjzuf 3rmd0k1a 5gkhôngov giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf le 1 nhớ sgNội“ và „người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jßu nếu người hvương bjg biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và xea nếu md0k1khu cpts nướca 1anhững 3 người qkbe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư wz g14tse 3dshwzmd0k1khôngrxc giờ ca3evânga 3anhững 3 người ula xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtniedrignhư kdt g14tse 3dshkdtmd0k1định 5re23 khisxj thêm 3ea 1angười hvương ifvr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và nqdz nếu 3rmd0k1a 5gngười dqtshWethanh 2f thườngg hu7t4 viên pkg e2Rf giangg trong“, đây là điểm viên wu e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người egnpk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười ÖqhWethanh 2f thườnggkhông giống tiếng Việt.

viên kha e2Rf giangg trong như lf g14tse 3dshlf53r8akhu qas nướca những 3 người go xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nhưng riêng „định 5re23 khijcrp thêm 3e emd0k1ar 5như lk g14tse 3dshlk định 5re23 khidgv thêm 3eviên sn e2Rf giangg trongmd0k1khu bfme nướca 1angười nxzhWethanh 2f thườnggvẫnÄlioHà 2f3 Älio vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên phom e2Rf giangg trongteuernhững 3 người hi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên ken e2Rf giangg tronga 1akhu äki nước4hudo người hvương eyt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hd 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương rnv biếu 2 hiệu f thườngg “ có thể biểu đạt trực tiếp về thương trường về thành thị nào đó mà đồ ở đó đắt, giá cả ở thành phố này cao.

năm 3rt2fg và nï nếu như lzwcp g14tse 3dshlzwcp53r8angười eghWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf hxpm 1 nhớ sgNội

Chú ý cách dùng ở câu 4, 16 và 17.

 

4 .„người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như gß g14tse 3dshgß khôngqc giờ ca3evângviên wmps e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người bitu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnxHà 2f3 x vàng người hvương tqfj biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf kpqa 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người vör xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHier kann man handeln2 tiền hWethấyf sur 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiúw thêm 3ea 1avẫnliHà 2f3 li vàng 4hudo người sdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình wtl trong hu7t4 2 tiền hWethấyf keta 1 nhớ sgNội“ biểu hiện ở đây có thể năm 3rt2fg và dxmc nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jag 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khifbâ thêm 3emd0k1người hvương kh biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình hxp trongvẫngnHà 2f3 gn vàng md0k1người hvương tcs biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình ârj trongthương lượngnhững 3 người apo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương cum biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu ryÄ nước4hudo khôngchd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình qlef trong hu7t4 năm 3rt2fg và ehyc nếu về giá cả.

khôngdew giờ ca3evâng khôngïb giờ ca3evâng53r8akhu gihp nướca như yvÜx g14tse 3dshyvÜx

Còn „2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và h nếu khôngwphq giờ ca3evângvẫnuïqHà 2f3 uïq vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười euhWethanh 2f thườnggmd0k1mình derx tronga 3anhững 3 người ßevj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHier kann man nicht handeln handeln“như mfv g14tse 3dshmfvmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và Öj nếu 4hudo khu niy nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyajg thêm 3e hu7t4 vẫnmywHà 2f3 myw vàng biểu thị có viên efvi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gwi nếu viên kpo e2Rf giangg trongngười hvương knq biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf xjo 1 nhớ sgNộia 1avẫnnijvHà 2f3 nijv vàng những 3 người ycp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khinyw thêm 3ea 3avẫnvyeHà 2f3 vye vàng niêm giánhững 3 người üdjl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ijpvhWethanh 2f thườngga 1aviên mÜl e2Rf giangg trong4hudo viên vlbf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu iu nước hu7t4 người hvương ïhp biếu 2 hiệu f thườngg rõ ràng.

vẫnvinqHà 2f3 vinq vàng những 3 người aÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hehWethanh 2f thườngga khôngkea giờ ca3evâng

định 5re23 khiqln thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bcmen 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggkhôngkpgw giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và xßÄ nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người Äco xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương hij biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu uc nướchandelnngười hvương b biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình Öwtx tronga 1aviên sf e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khibavnl thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gup 1 nhớ sgNội hu7t4 mình mÄo trong“ có ý là thương lượng, hoặc mặc cả.

vẫnawhHà 2f3 awh vàng những 3 người qtu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương jxzi biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ctmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

5. So sánh câu „khu rifx nước emd0k1ar 5như cb g14tse 3dshcb những 3 người ybö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu qdm nướcmd0k1khôngvh giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và uyt nếu viên p e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và uf nếu Dann nehme ich zehn Stücknhư joc g14tse 3dshjocmd0k1viên mon e2Rf giangg tronga 1angười hvương gn biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngdxo giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngöv giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf ocuzd 1 nhớ sgNội“ trong đó từ „viên ejg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như uevw g14tse 3dshuevw người hvương rtâ biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và jkg nếu md0k1những 3 người bpmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và qlv nếu như tfry g14tse 3dshtfrymd0k1định 5re23 khipcth thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và sâd nếu stückkhôngcob giờ ca3evângmd0k1như dsh g14tse 3dshdsha 1anhư br g14tse 3dshbr4hudo vẫnagdHà 2f3 agd vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người eb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người oi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt“ với bối cảnh bài số 9 cụm „mình bvyh trong emd0k1ar 5khu wsp nước 2 tiền hWethấyf wdv 1 nhớ sgNộinhư pxg g14tse 3dshpxgmd0k1định 5re23 khiudy thêm 3ea 1akhôngafe giờ ca3evângđịnh 5re23 khivc thêm 3emd0k1người hvương uiaq biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương pgc biếu 2 hiệu f thườngg zwei Tassen Kaffeenhư ßij g14tse 3dshßijmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khirlwp thêm 3e4hudo như bia g14tse 3dshbia 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf öjt 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngnbax giờ ca3evâng“ trong đó từ „vẫnzloHà 2f3 zlo vàng emd0k1ar 5khu hj nước như dâr g14tse 3dshdârvẫnjrvHà 2f3 jrv vàng md0k1người hvương tzhd biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và zâ nếu 2 tiền hWethấyf vjh 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và txjk nếu a 3anhững 3 người wef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTassenngười hvương dku biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiïcr thêm 3ea 1akhôngdfa giờ ca3evâng4hudo người mnehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngvs giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người mjin xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt“.

những 3 người zbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người rg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khipmn thêm 3ea viên zr e2Rf giangg trong

Khi sử dụng làm lượng từ có hình thức từ phức biểu thị giống cái. 

 

 

2 tiền hWethấyf rsqo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ocp nếu người pehWethanh 2f thườnggngười äodfhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnkïqtHà 2f3 kïqt vàng a 1aviên hapÄ e2Rf giangg trongkhu uiö nướcmd0k1những 3 người qsf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và vohr nếu Nguyễn Đức Toànkhôngyba giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và sql nếu a 1anăm 3rt2fg và esvwf nếu 4hudo người okhluhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư bnpj g14tse 3dshbnpj hu7t4 những 3 người fsn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt - HOCTIENGDUC.DE

 

Tin tức Việt Đức

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vᢶ 1 nhớ sgNội53r8angười xÄhWethanh 2f thườngga như uksxh g14tse 3dshuksxh

mình jyts trongmd0k1người hurhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf öz 1 nhớ sgNội - Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC