Tin tức cộng đồng

Chuyện bầu cử ở Đức Riêng bản thân tôi thì vẫn giữ nguyên ý nghĩ ban đầu, vì dù Merkel hay Martin Schulz thì nước Đức vẫn có quá nhiều việc...

Nếu sống ở Đức, hãy học tiếng Đức! Nếu muốn cuộc sống tốt hơn và hiểu nhiều hơn về nước Đức, thì chỉ còn cách ..hãy học tiếng Đức . ...

Sang Tây dễ hay khó? Đa số người Việt muốn sang Tây định cư đều có nhiều lý do khác nhau , nhưng hầu như đều có một tâm trạng...