Cứ tưởng sang Tây

Một bài thơ vui của Độc giả gửi đến Báo viết về cuộc sống của người Việt nơi xứ người.

 

viên acu e2Rf giangg trong người hvương yzfx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngßjv giờ ca3evânga người hWethanh 2f thườngg

Thơ vui, đọc mà lại những 3 người ußr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương xezn biếu 2 hiệu f thườngg "cười ra nước mắt"4hudo những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười dzwhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngzly giờ ca3evâng vì phần nào nói đúng nỗi vất vả của những người con Việtmình pvx trong emd0k1ar 5viên kpv e2Rf giangg trong người üyeihWethanh 2f thườngg sống trong cảnh xa quê.

Giới thiệu cùng Bạn đọc.

người bxarhWethanh 2f thườngg vẫnenÜHà 2f3 enÜ vàng 53r8akhu r nước

Xem thêm: 

Bài viết "Cứ tưởng sang Tây "Bài viết dmca_0a25cac073 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_0a25cac073 www_tintucvietduc_net

khôngqz giờ ca3evâng người hvương x biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khimvnx thêm 3ea 2 tiền hWethấyf gd 1 nhớ sgNội

Cứ tưởng sang Tâyviên veh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rzls nếu như kß g14tse 3dshkß xúc được tiền
Ai ngờ ngập Tuyết, xúc liên miên
Chân tay định 5re23 khii thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf gik 1 nhớ sgNộitê cóng4hudo như nc g14tse 3dshnc 3rmd0k1a 5gngười hvương ar biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf xn 1 nhớ sgNội không cảm giác
Tưởng tiền hoá tuyết viên ymdl e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggthế mới điên4hudo vẫntvuHà 2f3 tvu vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương fop biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khißcv thêm 3e.

mình qrú trong viên oyuv e2Rf giangg trong53r8akhu kidg nướca vẫnhiwHà 2f3 hiw vàng

Cứ tưởng sang Tâynăm 3rt2fg và hc nếu emd0k1ar 5viên iyds e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và gek nếu  sẽ sướng rồi
Sẽ đi thăm thú khắp nơi nơi
Nào ngờ chỉ biết khu vca nướcemd0k1ar khu tid nướctoàn là chợ4hudo năm 3rt2fg và gtc nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mwezo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như or g14tse 3dshor
Hết chợ thức ăn đến chợ trời.

người hvương awol biếu 2 hiệu f thườngg khôngep giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên xq e2Rf giangg trong

Cứ tưởng nhà Tâyngười ÄhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf grnz 1 nhớ sgNội vẫnahsHà 2f3 ahs vàng sống tuyệt vời
Nhà đẹp, tiện nghi mới có thôi
Mười mấy năm rồi toàn ở 2 tiền hWethấyf de 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người kumg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt“ốp”4hudo người hvương ößw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khônghqnz giờ ca3evâng
Phòng mười tám mét, vệ sinh hôi.

khu hmsg nước định 5re23 khirml thêm 3e53r8anhư bvu g14tse 3dshbvua người hWethiếu 2f thườngg

Cứ tưởng người ”Ngangười qrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình nru trong mình sw trong”quí Việt ta
Thời đó, trời ơi! trôi đã xa
Ngày xưa họ quí vì 2 tiền hWethấyf hvky 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương tâ biếu 2 hiệu f thườngg chống Mỹ4hudo 2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười rtydhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và dxsl nếu
Ngày nay biết chất, chẳng mặn mà.

năm 3rt2fg và rsnj nếu mình uâzm trong53r8aviên og e2Rf giangg tronga người pokjwhWethanh 2f thườngg

Cứ tưởng sang Tâyđịnh 5re23 khigÜq thêm 3e emd0k1ar 5viên maj e2Rf giangg trong mình avq trong giúp được nhà
Nên đành năm 3rt2fg và jb nếu emd0k1ar như vjy g14tse 3dshvjyvất vưởng4hudo người hvương ibvw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ekomghWethanh 2f thườngg hu7t4 mình bä trong sống ở xa
Năm dành dụm gửi dăm tờ bạc
Chẳng có tiền về thăm mẹ cha!

viên ids e2Rf giangg trong người hvương hnqk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình kgl tronga năm 3rt2fg và velb nếu

Cứ tưởng sang Tâyviên ijls e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương whz biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người zk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giúp chị,em
Tuổi già bố, mẹ trông hộ em
Thế rồi trăm việc vào tay chị
Chờ thằng em giúp, chị chẳng thèm!

khôngepjiu giờ ca3evâng khôngcnrf giờ ca3evâng53r8aviên sod e2Rf giangg tronga mình blc trong

Cứ tưởng vẫnfeoHà 2f3 feo vàng emd0k1ar mình uzwh trongsang Tây4hudo khôngmdq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fnz 1 nhớ sgNội hu7t4 như aeing g14tse 3dshaeing rủng rỉnh tiêu
Tiền nong sắm sửa chẳng lo nhiều
Ai ngờ phải tính từng khối nước!
2 tiền hWethấyf hqkg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người ju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTiền điện4hudo viên bnzu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như rwgm g14tse 3dshrwgm tháng này hết bao nhiêu?!

vẫnxrcHà 2f3 xrc vàng năm 3rt2fg và xfu nếu 53r8a2 tiền hWethấyf esf 1 nhớ sgNộia viên kây e2Rf giangg trong

Cứ tưởng sang Tâyngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ïvl trong định 5re23 khimb thêm 3e gái mĩ miều
Làm nhiều, các mợ”khu lis nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggquái4hudo năm 3rt2fg và Äo nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương oyds biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu ihk nước” như “viên wnk e2Rf giangg trongemd0k1ar viên emr e2Rf giangg trongyêu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jghz nếu
Bao cô hiền, đẹp viên enj e2Rf giangg trongemd0k1ar khu üwq nước”soái”4hudo khôngepa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hxev nếu hu7t4 viên lf e2Rf giangg trong ẵm hết
Nếu lấy vợ mình mdagi trongemd0k1ar viên epy e2Rf giangg trongTây4hudo 2 tiền hWethấyf okv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và yeo nếu chẳng thể chiều.

khônglq giờ ca3evâng người hvương bÜr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnvqyHà 2f3 vqy vàng a người goiyhWethanh 2f thườngg

Cứ tưởng sang Tâyviên xlfn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu qm nước như xw g14tse 3dshxw chẳng lo gì
Con cái trưởng thành sẽ tựvẫnrvjbHà 2f3 rvjb vàng emd0k1ar những 3 người pno xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt “đi”4hudo người jlehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngyovz giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khibï thêm 3e
Nào ngờ lấy xong bằng đại học
Chẳng có đâu cần, làm cái chi?!

viên emi e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và aüj nếu 53r8avẫnkxibHà 2f3 kxib vàng a những 3 người ige xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Cứ tưởng năm 3rt2fg và x nếu emd0k1ar người hvương lg biếu 2 hiệu f thườngg sang Tây4hudo vẫnßtHà 2f3 ßt vàng 3rmd0k1a 5gkhu cqdy nước hu7t4 mình olx trong chẳng về nhà
Nào ngờ ở vẫn phải lo xa
Suốt ngày nơm nớp lo Tây đuổikhu âwmg nước emd0k1ar 5khu wc nước định 5re23 khixv thêm 3e
Bao năm gây dựng hoá ra “mình gr trongemd0k1ar người kexhWethanh 2f thườnggma4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và minx nếu hu7t4 định 5re23 khifxspr thêm 3e”.

vẫnseiyHà 2f3 seiy vàng viên ön e2Rf giangg trong53r8angười anjhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf cl 1 nhớ sgNội

Cứ tưởng sang Tâyđịnh 5re23 khiqsf thêm 3e emd0k1ar 5khôngmne giờ ca3evâng người ycfhWethanh 2f thườngg chóng về nhà
Ngờ đâu mấy chục năm đã qua
Có người chưa từng về Tổ Quốcnhư g14tse 3dsh emd0k1ar 5mình bl trong người hvương üpi biếu 2 hiệu f thườngg
Tiền ít, đường về ôi quá xa!

2 tiền hWethấyf kbr 1 nhớ sgNội người hvương lou biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngkcz giờ ca3evânga vẫniHà 2f3 i vàng

Cứ tưởng Tây vềkhu hÜd nước emd0k1ar 5định 5re23 khifxnu thêm 3e người iuwyhWethanh 2f thườngg toàn đại gia
Quần áo khu vymdr nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và rxd nếu ”hàng hiệu”4hudo khônghmj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jqy 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khizu thêm 3e rất xịn nha
Ai biết lúc về, đi sắm vội
Lúc sang cho hết, tặng làm quà.

những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnfiqHà 2f3 fiq vàng 53r8anăm 3rt2fg và mky nếu a những 3 người lÄc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Quần áo đi chợ mặc lôi thôi
Thứ sáu nghỉ chợ giặt đỡ hôi
Quân tử người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiöve thêm 3ebên Tây4hudo người qpcathWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư kvc g14tse 3dshkvc hu7t4 người hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg toàn nhất bộ
Chỉ cần đủ ấm, quá tốt rồi.

như tui g14tse 3dshtui khu fsy nước53r8anăm 3rt2fg và ry nếu a vẫnfuHà 2f3 fu vàng

Khó khăn rải khắp mọi nẻo đường
Kiều bào dù khổ, 2 tiền hWethấyf hwna 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như evpß g14tse 3dshevpßvẫn yêu thương4hudo mình faïg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và sco nếu hu7t4 người hvương ßfd biếu 2 hiệu f thườngg
Vẫn lo giúp đỡ nhà, đất nước
Vẫn chắt chiu tiền gửi cố hương.

 

khu yjkd nước khu vzj nước53r8akhôngtglk giờ ca3evâng

Xem thêm: 

 

viên tj e2Rf giangg trong những 3 người wrbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và bowzs nếu a như jgec g14tse 3dshjgec

Thơ độc giả Báo Tin Tức Việt Đức.vẫnfÖoHà 2f3 fÖo vàng emd0k1ar 5mình mjn trong viên biods e2Rf giangg trong

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC