Người Việt 4 phương

Hiểm họa từ nghề nail cho kiều bào ở Mỹ  Những người Việt tại Mỹ lấy nghề nail làm kế sinh nhai đang đứng trước các nguy cơ về sức khỏe. ...