Tin tức CHLB Đức

Cuộc cải cách chính tả 26 năm ở nước Đức Cuộc cải cách chính tả ở nước Đức - một cuộc cải cách kéo dài tới 26 năm, được khởi xướng từ hơn 80 chuyên...