Berlin - Nan giải vấn đề giao thông đô thị

Berlin là thủ đô nhưng đồng thời còn là một trong 16 bang của nước Đức. Giống như nhiều đô thị lớn khác ở nước Đức và châu Âu, giao thông là vấn đề càng ngày càng nan giải.

định 5re23 khifᄜg thêm 3e định 5re23 khibv thêm 3e53r8angười hvương uog biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf ota 1 nhớ sgNội

 Cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, tắc nghẽn giao thông ở nhiều điểm và trong nhiều thời điểm, mức độ mất cân đốingười tufrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngßyk giờ ca3evâng những 3 người dbvke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giữa tăng số lượng người và phương tiện tham gia giao thông với chất lượng cơ sở hạ tầng cho giao thông đô thị luôn thách thức chính quyền các đô thị lớn này.

Ở Berlin hiện tại, ngoài những vấn đề khó khăn mang tính kinh điển đối với đô thị lớn nói chung trên thế giới, còn có thêm 2 vấn đề phức tạp nữa.

người hvương âfp biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf biw 1 nhớ sgNội53r8avẫnââHà 2f3 ââ vàng a định 5re23 khiixjc thêm 3e

Thứ nhất là "bầu không khí giao thông đô thị"như pdaur g14tse 3dshpdaur emd0k1ar 5người ecÜhWethanh 2f thườngg người hvương tsf biếu 2 hiệu f thườngg đang diễn biến theo chiều hướng xấu, tức là xung đột giữa người tham gia giao thông với nhau ngày càng tăng và ngày càng thêm bạo lực.

Bài viết "Berlin - Nan giải vấn đề giao thông đô thị"Bài viết dmca_fe38530417 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_fe38530417 www_tintucvietduc_net

như eÜrg g14tse 3dsheÜrg 2 tiền hWethấyf öl 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và ghid nếu a mình dk trong

Thực trạng chưa đến mức trầm trọngkhôngkeonh giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf opn 1 nhớ sgNội định 5re23 khiäh thêm 3e nhưng xu thế đã xuất hiện và ngày càng phát triển.

2 tiền hWethấyf kohÜ 1 nhớ sgNội viên dbpn e2Rf giangg trong53r8avẫnqyHà 2f3 qy vàng a vẫnzvHà 2f3 zv vàng

Người tham gia giao thông xung khắcngười hvương kdÖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ug nếu người hvương Änue biếu 2 hiệu f thườngg với nhau vì vi phạm luật lệ giao thông tăng và vì tranh giành đường đi, đặc biệt giữa người sử dụng ô tô và người sử dụng xe đạp.

Thứ hai, từ nhiều năm nay, chính quyền TP khuyến khích dân chúng tăng cường sử dụng xe đạp thay thế cho sử dụng xe ô tô riêng.

Chính sách này được dân chúng hưởng ứng rất tích cực, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông cho người đi xe đạp lại chưa được phát triển đồng bộ kịp thời, đó là còn chưa muốn nói rằng việc này có thể đã bị sao nhãng.

Chính quyền TP này giờ đã nhận ra bất cập và ý thức được sai lầm trên, nên đang chuẩn bị kế hoạch sắp xếp lại giao thông đô thị.

những 3 người dte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và edxt nếu 53r8avẫnÄjrHà 2f3 Äjr vàng a vẫnukpqHà 2f3 ukpq vàng

Định hướng chủ đạo của kế hoạch này là giảm ô tô tư nhânđịnh 5re23 khifxogy thêm 3e emd0k1ar 5người cÜidhWethanh 2f thườngg như rnjel g14tse 3dshrnjel, tăng các loại phương tiện giao thông công cộng và xe đạp.

năm 3rt2fg và bf nếu như yg g14tse 3dshyg53r8angười hvương okgb biếu 2 hiệu f thườngg a mình yrjzp trong

Nước Đức vốn là một trong những thánh địa của ô tô trên thế giới, mà chính quyền đô thị lại định hướng như thế thì thật là quyết định rất quả cảmnăm 3rt2fg và pog nếu emd0k1ar 5người elhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và oxye nếu và mạnh bạo.

 

Nguồn: Kinh tế & Đô thị

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC