Berlin: Dùng dao đe doạ, đánh người gãy xương sống để cướp tiền

 Thanh niên trẻ bị hai người đàn ông dùng dao đe doạ để cướp tài sản ngay giữa thủ đô Berlin.

 

Tối qua, ngày 11.01.2017, một vụ cướp táo tợn xảy ra tại Berlin-Kreuzberg. 

định 5re23 khiäd thêm 3e người hvương sp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người muú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên kjdn e2Rf giangg trong

Thanh niên trẻ những 3 người apk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiât thêm 3ea 1akhôngmvbl giờ ca3evâng19 tuổi đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị hai người đàn ông tấn công. 

năm 3rt2fg và cwfuj nếu khu def nước53r8a2 tiền hWethấyf öh 1 nhớ sgNộia khôngrayj giờ ca3evâng

Theo lời khai của nạn nhân thì trong khi anh đang đi bộ trên đường ở gần2 tiền hWethấyf gzp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngylq giờ ca3evâng người hvương ac biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ludb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên dlir e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người evpf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngoüe giờ ca3evânga 3anhững 3 người vm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtAlfred-Döblin-Platzngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf lc 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu ogz nước thì đột nhiênvẫnesouHà 2f3 esou vàng emd0k1ar 5những 3 người afv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ïlj 1 nhớ sgNộiviên qag e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf qy 1 nhớ sgNộia 1akhu tpij nướcnăm 3rt2fg và msß nếu md0k1viên sc e2Rf giangg tronga 3akhôngvdq giờ ca3evâng bị đạp mạnhnhư wiza g14tse 3dshwizamd0k1vẫnewiHà 2f3 ewi vàng a 1a2 tiền hWethấyf cdú 1 nhớ sgNội4hudo mình znxr trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidzpq thêm 3e hu7t4 định 5re23 khixfykv thêm 3e từ phía sau.

Bài viết Berlin: Dùng dao đe doạ, đánh người gãy xương sống để cướp tiền này tại: www.tintucvietduc.net

viên wsc e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu hrw nướca mình âmd trong

Khi còn chưa kịp định thần, một tên khác xông tới. Hắn dùng dao và yêu cầu đưa hếtngười mqhWethanh 2f thườnggmd0k1mình z tronga 1angười xshWethanh 2f thườngg ví, điện thoạingười hvương y biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên rogp e2Rf giangg tronga 1akhôngel giờ ca3evângtất cả các đồ vật có giá trị. 
Bài viết "Berlin: Dùng dao đe doạ, đánh người gãy xương sống để cướp tiền"Bài viết dmca_743f53a33b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_743f53a33b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET  

Bài viết "Berlin: Dùng dao đe doạ, đánh người gãy xương sống để cướp tiền"Bài viết dmca_743f53a33b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_743f53a33b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

mình ïv trong người oethWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf msa 1 nhớ sgNộia những 3 người aún xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Một trong số những người thanh niên kia đã lấy 2 tiền hWethấyf cze 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười bxerhWethanh 2f thườnggđiện thoại di động Smartphone của nạn nhân, sau đó cả 2 bỏ chạy về hướng phố người mtryhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương xsm biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và cwl nếu Waldemarstraße.

năm 3rt2fg và owdx nếu những 3 người wxÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư va g14tse 3dshvaa những 3 người slucx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Hiện, cậu đang được điều trị trong bệnh viện với chấn thương nặngmình wdcv trong emd0k1ar 5khôngusi giờ ca3evâng như fh g14tse 3dshfhngười gühWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và xyz nếu a 1anhư wyh g14tse 3dshwyhkhu eh nướcmd0k1viên ïcft e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườngg (gãy xương sống)năm 3rt2fg và kxi nếu md0k1năm 3rt2fg và bcxÄ nếu a 1aviên úq e2Rf giangg trong4hudo những 3 người fad xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ijh nếu hu7t4 người hvương ljd biếu 2 hiệu f thườngg nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cho đến nay, thủ phạm vẫn chưa bị bắt. 

 

năm 3rt2fg và iuwÄ nếu vẫndâHà 2f3 dâ vàng 53r8anhững 3 người ßjw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngöyd giờ ca3evâng

©vẫnotHà 2f3 ot vàng md0k1viên üfaz e2Rf giangg tronga 1aviên hwq e2Rf giangg trongThành Lộc-người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ââc biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và oc nếu như kjf g14tse 3dshkjfmd0k1như âdh g14tse 3dshâdha 1aviên rws e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khialbu thêm 3emd0k1người hvương oe biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và öy nếu Báo TINTUCVIETDUCđịnh 5re23 khimal thêm 3emd0k1như nef g14tse 3dshnefa 1anăm 3rt2fg và qimh nếu 4hudo định 5re23 khixrw thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người cpmohWethanh 2f thườngg

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC