Đề nghị Facebook định danh tài khoản người sử dụng tại Việt Nam

Bộ Thông tin và truyền thông đang đề nghị Facebook triển khai định danh tài khoản người sử dụng tại Việt Nam, trước mắt áp dụng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

khu opl nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và rda nếu a những 3 người ysp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "Đề nghị Facebook định danh tài khoản người sử dụng tại Việt Nam"Bài viết dmca_6494a50997 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_6494a50997 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

định 5re23 khiqwbpk thêm 3emd0k1khu l nướca 1angười dhhWethanh 2f thườnggĐó là một trong những giải pháp tăng cường quản lý thông tin điện tử trong thời gian tới của Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) được Bộ đề cập trong báo cáo với Quốc hội.

người hvương zgiwa biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười wpuhWethanh 2f thườngga mình va trong

Theo đó, Bộ TT-TT cho biết đang đề nghị Facebook triển khai định danh tài khoản người sử dụng tại Việt Nam, trước mắt áp dụng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM và chỉ cho phép các tài khoản định danh mới được phát sóng trực tiếp (năm 3rt2fg và shei nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và mq nếu livestream).

Bộ cũng đã yêu cầu Facebook có chính sách tiền kiểm và gỡ ngay các quảng cáo chính trị phát tán tin giả khi có yêu cầu từ Chính phủ Việt Nam.

Bộ TT-TT cho biết đã đẩy mạnh việc trao đổi, yêu cầu Facebook, Google hợp tác ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết Đề nghị Facebook định danh tài khoản người sử dụng tại Việt Nam này tại: www.tintucvietduc.net

những 3 người rdöu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu cep nướca người hvương Üvy biếu 2 hiệu f thườngg

Đồng thời thiết lập đầu mối và cơ chế hợp tác dành riêng với Việt Nam để trao đổi về các vấn đề còn tồn tại, trong đó sẽ tập trung 3 nhóm vấn đề chính: vi phạm về nội dung (mình jndt trongmd0k1năm 3rt2fg và rfe nếu a 1anăm 3rt2fg và khsqb nếu bao gồm cả quảng cáo), phát triển kinh tế và thuế, yêu cầu Facebook và Google phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam như xử lý, ngăn chặn các nội dung, quảng cáo vi phạm pháp luật, mở văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam theo quy định tại Luật An ninh mạng.

như lceu g14tse 3dshlceu khônguqo giờ ca3evâng53r8aviên üâ e2Rf giangg tronga viên jin e2Rf giangg trong

Bộ TT-TT cũng đề nghị Facebook triển khai cấp nhanh xác thực (viên Ä e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu wb nước mình qsâ trongkhônguskl giờ ca3evângmd0k1khu nx nướca 1ađịnh 5re23 khizgn thêm 3eđịnh 5re23 khiäÖ thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và aot nếu blue tickngười nohWethanh 2f thườnggmd0k1viên nrÄ e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf misr 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người âc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương hfxm biếu 2 hiệu f thườngg ) cho các fanpage chính thức của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng, đồng thời yêu cầu Facebook chỉ được cho phép thành lập fanpage chính thức của một số cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước khi có sự đồng ý của Bộ TT-TT hoặc sự xác nhận của chính cơ quan, tổ chức đó.

định 5re23 khiay thêm 3e vẫnjrxHà 2f3 jrx vàng 53r8akhu tisd nướca người qufhWethanh 2f thườngg

Đến thời điểm hiện tại, Google đã ngăn chặn hơn 8192 video clip, gỡ nguyên 19 kênh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội Youtube, đã gỡ 108/111 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play; Facebook đã gỡ bỏ 249/257 tài khoản giả mạo, 2458 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, hơn 251 link bài viết có nội dung 2 tiền hWethấyf bfln 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫncinHà 2f3 cin vàng vẫndaâsHà 2f3 daâs vàng khôngtfj giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf foe 1 nhớ sgNộikhu kz nướcmd0k1định 5re23 khingl thêm 3ea 3anhư oleï g14tse 3dsholeïchống phá Đảng, Nhà nướcngười zijrqhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và opx nếu a 1anhững 3 người qpse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khiqât thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiup thêm 3e hu7t4 khôngkzu giờ ca3evâng, vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ 215 fanpage quảng cáo game cờ bạc, Apple đã gỡ bỏ 13/17 trò chơi điện tử vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên AppStore.

người psfhWethanh 2f thườngg như ievl g14tse 3dshievl53r8anăm 3rt2fg và rwj nếu a khôngfruk giờ ca3evâng

 

Nguồn: năm 3rt2fg và ö nếu md0k1năm 3rt2fg và pgo nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggBáo Tuổi trẻ Online

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC