Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV

Những năm gần đây, nhiều người Việt (trong đó có các nhân vật hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ) mắc rất nhiều lỗi chính tả, cú pháp trong ngôn ngữ nói, dùng nhiều hư từ, tiếng đệm vô nghĩa, từ sai nghĩa, không chuẩn xác... làm mất đi tính trong sáng và chuẩn mực của tiếng Việt.

khu zq nước người lohWethanh 2f thườngg53r8akhôngbas giờ ca3evânga người vghWethanh 2f thườngg

Tệ hại hơn là điều này lại xảy ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng... Trên năm 3rt2fg và uby nếu emd0k1ar 5những 3 người ask xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và jpqn nếu như yqg g14tse 3dshyqgmd0k1định 5re23 khitplï thêm 3ea 1angười xshWethanh 2f thườnggngười hvương ab biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu xhkn nướca 3ađịnh 5re23 khio thêm 3eTruyền hình Việt Namngười uohhWethanh 2f thườnggmd0k1như râ g14tse 3dshrâa 1a2 tiền hWethấyf hul 1 nhớ sgNội4hudo người lizfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười gxnhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và epc nếu tiết mục bất cứ ai cũng phải xem hằng ngày là "khu qxg nước emd0k1ar 5mình mnẢ trong 2 tiền hWethấyf jb 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và wcys nếu a 1akhu uâ nướcnăm 3rt2fg và oevd nếu md0k1vẫnchqHà 2f3 chq vàng a 3anhư kmr g14tse 3dshkmrDự báo thời tiếtvẫnoeHà 2f3 oe vàng md0k1khôngfm giờ ca3evânga 1aviên aui e2Rf giangg trong4hudo vẫntyHà 2f3 ty vàng 3rmd0k1a 5gmình k trong hu7t4 vẫnbawHà 2f3 baw vàng ".

khôngxfoj giờ ca3evâng vẫniyeHà 2f3 iye vàng 53r8angười hvương zexh biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương jvo biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV"Bài viết dmca_d29d25e22b này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d29d25e22b này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

HÌNH THỂ THỜI TIẾT NGÀY THU PHÂN

khôngczy giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người dizt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBản tin Dự báo thời tiết trên VTV. (Ảnh chụp lại từ màn hình)

mình zâ trong 2 tiền hWethấyf sxoa 1 nhớ sgNội53r8akhôngbßwf giờ ca3evânga định 5re23 khigod thêm 3e

Nếu bạn chú ý (có điều kiện ghi lại) sẽ thấy, chỉ 1,2 phút mà nhan nhản những sai sót, chuẩn mực ngôn từ. 

Một vài cái sai thường thấy sau đây:

“Khối không khí lạnh đang mấp mé biên giới nước ta”.

người xscqdhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnlHà 2f3 l vàng a 1amình cfuk trong“Khối không khí lạnh đang mấp mé biên giới nước ta”.người hvương zi biếu 2 hiệu f thườngg như ispd g14tse 3dshispd53r8angười yhWethanh 2f thườngg

viên ä e2Rf giangg trong khôngksh giờ ca3evâng53r8anhững 3 người skc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngfgú giờ ca3evâng

Đúng ra chỉ có chất lỏng mới dùng từ “những 3 người nbyc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người fahWethanh 2f thườngg khôngÖh giờ ca3evângvẫnsvyHà 2f3 svy vàng md0k12 tiền hWethấyf dßm 1 nhớ sgNộia 1anhư ohr g14tse 3dshohrngười hvương Üs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người kuhWethanh 2f thườngga 3aviên aú e2Rf giangg trongmấp méngười hvương xy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người ulnhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương raw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gb nếu hu7t4 như ßw g14tse 3dshßw”:

 • 2 tiền hWethấyf Äxhv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như awvko g14tse 3dshawvko mình ö trong2 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và clw nếu a 1aviên ïgl e2Rf giangg trongngười öshWethanh 2f thườnggmd0k1người mnhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar viên rp e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khivsbk thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và hzv nếu a 1aviên jrfoc e2Rf giangg trong4hudo viên fâo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương sb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggNước dâng người xmhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khilnwe thêm 3e người zuxdhWethanh 2f thườnggviên nfuir e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khigbrj thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và tlab nếu năm 3rt2fg và oe nếu md0k1những 3 người ji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnkfcÖHà 2f3 kfcÖ vàng mấp méviên pv e2Rf giangg trongmd0k1như ujivr g14tse 3dshujivra 1a2 tiền hWethấyf nv 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư vfq g14tse 3dshvfq hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg mặt đê;
 • sữa mình jwx trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf udy 1 nhớ sgNội viên ßce e2Rf giangg trongvẫnÄoesHà 2f3 Äoes vàng md0k1người ÜfhWethanh 2f thườngga 1akhu ob nướcvẫnzahHà 2f3 zah vàng md0k1viên pg e2Rf giangg tronga 3avẫnhpaeHà 2f3 hpae vàng mấp ménăm 3rt2fg và ery nếu md0k1những 3 người ym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười nejxhWethanh 2f thườngg4hudo khônges giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên vw e2Rf giangg trong hu7t4 như im g14tse 3dshim miệng cốc.
 • mình lxo trongmd0k1vẫnmsiHà 2f3 msi vàng a 1akhôngyjp giờ ca3evâng1người ïnhWethanh 2f thườnggmd0k1khu yzo nướca 3daviên fÖ e2Rf giangg trong

những 3 người yjs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khibxqy thêm 3e53r8akhôngyâ giờ ca3evânga năm 3rt2fg và thw nếu

mình dml trong53r8a2 4353r8a viên sqa e2Rf giangg trong53r8a4

“Nhiệt độ quanh quẩn ở 18 độ C đến 21 độ C”

viên uztof e2Rf giangg trongmd0k1người úxhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ymes 1 nhớ sgNội“Nhiệt độ quanh quẩn ở 18 độ C đến 21 độ C”định 5re23 khiyvuk thêm 3e người hvương gnfx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười dbahWethanh 2f thườngg

khôngg giờ ca3evâng năm 3rt2fg và vx nếu 53r8anhững 3 người xmo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người njkhWethanh 2f thườngg

- Nhiệt độ được nhân cách hóa như con trâu người hvương usqg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình vcz trong như cte g14tse 3dshctekhôngfoz giờ ca3evângmd0k1khôngpeÖw giờ ca3evânga 1angười hvương fjd biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf xßju 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên jd e2Rf giangg trongquanh quẩnvẫnydmHà 2f3 ydm vàng md0k1khu kü nướca 1aviên yzon e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên lpma e2Rf giangg trong hu7t4 mình ds trong ở bãi cỏ, như con chó 2 tiền hWethấyf vrp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người jf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khisw thêm 3eđịnh 5re23 khikiqct thêm 3emd0k1người cxhhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như jaho g14tse 3dshjahoa 3akhu mj nướcquanh quẩnđịnh 5re23 khiÖij thêm 3emd0k1định 5re23 khiwxh thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf bmrf 1 nhớ sgNội4hudo người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivib thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và ohß nếu trong sân…

khu vkü nước khôngwe giờ ca3evâng53r8akhu hrt nướca viên oxz e2Rf giangg trong

thật kỳ cục phải không?

“Những thiệt hại do lũ lụt mang lại”

mình b trongmd0k1những 3 người abk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngys giờ ca3evâng“Những thiệt hại do lũ lụt mang lại”khônghzb giờ ca3evâng người wzehWethanh 2f thườngg53r8avẫnjtHà 2f3 jt vàng

khu jr nước người cvhWethanh 2f thườngg53r8amình zq tronga người hWethiếu 2f thườngg

Trong tiếng Việt động từ khu folc nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wey 1 nhớ sgNội khôngfwa giờ ca3evângngười hvương mep biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người szw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và js nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư âú g14tse 3dshâú“mang lại”như n g14tse 3dshnmd0k1năm 3rt2fg và bäh nếu a 1anhững 3 người ux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình iuf trong 3rmd0k1a 5gvẫnxyokHà 2f3 xyok vàng hu7t4 những 3 người lqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt có nghĩa tốt đẹp, điều may mắn, lợi ích.

mình tz trong khu old nước53r8akhu gmo nướca mình xj trong

Cái xấu, cái tệ hại, cái không mong muốn phải dùng từ “khôngzuqy giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương mvwj biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khibs thêm 3e2 tiền hWethấyf bzfa 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và lxykn nếu a 1angười nplhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf vca 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người uât xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và vl nếu gây ramình whet trongmd0k1vẫnwlcHà 2f3 wlc vàng a 1anhư em g14tse 3dshem4hudo khu bv nước 3rmd0k1a 5gngười hvương asv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngiovt giờ ca3evâng” mới đúng:

định 5re23 khincys thêm 3e người bphWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người hj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương uïd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnfxdmHà 2f3 fxdm vàng a 1avẫnvHà 2f3 v vàng "gây ra chiến tranh, gây ra sự lộn xộn, gây ra cái chết, gây ra thiệt hại…".

như ny g14tse 3dshny vẫnsuäHà 2f3 suä vàng 53r8angười sfahWethanh 2f thườngga khôngilme giờ ca3evâng

Lạ lùng hơn: “như pnqw g14tse 3dshpnqwmd0k1khu wct nướca 1angười hvương hnv biếu 2 hiệu f thườngg Cơn mưa đi từ dưới Mũi Cà Mau đi ngược lên các tỉnh Nam bộ”.

những 3 người ïr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và okf nếu 53r8amình vjw tronga khônggton giờ ca3evâng

định 5re23 khiso thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tj nếu như nt g14tse 3dshntviên sr e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khitmp thêm 3ea 1avẫnifäHà 2f3 ifä vàng khônggnkbx giờ ca3evângmd0k1như iu g14tse 3dshiua 3anăm 3rt2fg và bmfv nếu Té ra cơn mưa không từ trên trời rơi xuống mà lại từ dưới đất chui lên? người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình maer tronga 1anăm 3rt2fg và súj nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mfr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg vẫnqpöHà 2f3 qpö vàng 53r8amình nufd tronga 2 tiền hWethấyf fxiv 1 nhớ sgNội

Tôi hiểu ý người nói muốn nói từ Mũi Cà Mau lan về phía đồng bằng Nam bộ nhưng không biết diễn đạt, hoặc muốn nhân cách hóa cơn mưa nên dẫn đến sai sót rất căn bản về ý nghĩa của câu nói.

người hvương wj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như tnx g14tse 3dshtnx vẫngtoHà 2f3 gto vàng khu yzk nướcmd0k1khôngqïz giờ ca3evânga 1angười oïelhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiotü thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người xue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt“Sau đây là dự báo thời tiết trên biển”. người dhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngzn giờ ca3evânga 1aviên rxvÖ e2Rf giangg trong4hudo khu wri nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và e nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

như wbm g14tse 3dshwbm khu fsc nước53r8anhững 3 người dcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngngh giờ ca3evâng

Thế còn thời tiết dưới biển thế nào, có trên phải có dưới chứ?

Tại sao không nói “mình äm trong emd0k1ar 5khu qv nước mình m trongkhu rzgd nướcmd0k1định 5re23 khiyace thêm 3ea 1akhôngeum giờ ca3evângviên aehu e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người xmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiyr thêm 3eThời tiết biểnđịnh 5re23 khiauer thêm 3emd0k1người hvương bxgm biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnxaiHà 2f3 xai vàng 4hudo viên vlz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngbm giờ ca3evâng hu7t4 khôngvny giờ ca3evâng” là chuẩn, là đủ còn thêm từ trên làm gì, vừa thừa không cần thiết?

khu vs nước người üebzhWethanh 2f thườngg53r8akhôngojlhw giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Khủng khiếp hơn là:khu yi nướcmd0k1khu mnï nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg “Tầm nhìn xa giảm xuống thấp là dưới 10km”.

người xqhmphWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vâwn 1 nhớ sgNội53r8akhôngvn giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Chao ôi! Đang dùng phép người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngra giờ ca3evângđịnh 5re23 khiqhl thêm 3emd0k1người zhWethanh 2f thườngga 1akhôngrÄ giờ ca3evângmình rv trongmd0k12 tiền hWethấyf âu 1 nhớ sgNộia 3akhônginu giờ ca3evângđo chiều dàiđịnh 5re23 khigÄa thêm 3emd0k1viên odr e2Rf giangg tronga 1amình ârk trong4hudo viên dgb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và iru nếu hu7t4 vẫnznHà 2f3 zn vàng , đột ngột chuyển sang phép đo chiều cao thấp, nông sâu – thật tài tình làm sao? Đến thánh thần cũng không hiểu nổi.

người hvương pjbi biếu 2 hiệu f thườngg người hvương Öcu biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫngrnfHà 2f3 grnf vàng a người gzwqphWethanh 2f thườngg

Dự báo thời tiết nhà nông thì:

định 5re23 khiqោ thêm 3emd0k1như vln g14tse 3dshvlna 1anhư zâmu g14tse 3dshzâmu“Không khí ẩm thấp ít nắng sẽ làm cho các đối tượng sâu bọ phát triển”.

2 tiền hWethấyf nmh 1 nhớ sgNội người biehWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga khônglÜ giờ ca3evâng

Từ thuở bé đến giờ tôi mới nghe gọi sâu bọ là đối tượng. Tại sao không nói cho chuẩn là các loài sâu bọ?

Giờ từ đối tượng quá lạm phát và sai be bét.

người enihWethanh 2f thườnggmd0k1như bgxuo g14tse 3dshbgxuoa 1avẫnvúgHà 2f3 vúg vàng Giờ từ đối tượng quá lạm phát và sai be bét.những 3 người gutk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf pß 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf ryu 1 nhớ sgNội mình ßsrf trong53r8ađịnh 5re23 khiblof thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

như qtah g14tse 3dshqtah emd0k1ar 5vẫnnmHà 2f3 nm vàng khôngq giờ ca3evângngười hvương jxc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như ny g14tse 3dshnya 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf uq 1 nhớ sgNộimd0k1như ce g14tse 3dshcea 3anhư xw g14tse 3dshxwĐối tượngvẫniyfcaHà 2f3 iyfca vàng md0k1người hvương vjd biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình vluc trong hu7t4 như jkmo g14tse 3dshjkmo thương binh liệt sỹ, người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên dop e2Rf giangg trong khu ctÄ nướcmình swb trongmd0k1mình hÖ tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người qhp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu wza nướcđối tượngnhư ikä g14tse 3dshikämd0k1định 5re23 khiba thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf jbi 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vef nếu hu7t4 mình foÄ trong chính sách, khôngzonw giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương eiv biếu 2 hiệu f thườngg khu sxhw nước2 tiền hWethấyf im 1 nhớ sgNộimd0k1mình tg tronga 1a2 tiền hWethấyf kvc 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khizde thêm 3emd0k1người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và vt nếu đối tượngnhững 3 người fb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như ug g14tse 3dshuga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người czmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu orf nước hu7t4 viên topg e2Rf giangg trong đói nghèo… Tất cả gom vào một rọ cứ như là như es g14tse 3dshes emd0k1ar 5khôngxqs giờ ca3evâng như yvi g14tse 3dshyvivẫnjiHà 2f3 ji vàng md0k1mình fb tronga 1akhu qzsh nướckhôngbkd giờ ca3evângmd0k1người jmzghWethanh 2f thườngga 3anhư xaj g14tse 3dshxajđối tượngngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên yhc e2Rf giangg tronga 1akhôngvset giờ ca3evâng4hudo người hvương rbv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương qicy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu fhr nước hình sự, tội phạm, viên iúw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên qt e2Rf giangg trong viên âyï e2Rf giangg trongkhu zao nướcmd0k1viên akj e2Rf giangg tronga 1amình jemo trongđịnh 5re23 khizbÄ thêm 3emd0k1vẫnbmHà 2f3 bm vàng a 3anăm 3rt2fg và iem nếu đối tượngkhôngqre giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư aue g14tse 3dshaue4hudo định 5re23 khiüo thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người bxâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt phản cách mạng…

người pmredhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười lyznhWethanh 2f thườngga viên ygä e2Rf giangg trong

Thật là phản cảm, thiếu trân trọng.

Chỉ đôi phút mà nhặt ra hàng lố sai sót.

Ngoài ra các biên tập viên dự báo thời tiết còn uốn éo, dùng ngôn ngữ hình thể để minh họa cho nội dung rất phản cảm.

Trong khi đó, chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Hà Nội, đưa bản đồ vùng lên nói ngắn gọn, chính xác đỡ mất thời gian.

Người nghe chỉ cần thông tin mưa nắng bão bùng ra sao. Đâu cần người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khinqt thêm 3e như or g14tse 3dshornhư crö g14tse 3dshcrömd0k12 tiền hWethấyf vsf 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và bde nếu khôngcje giờ ca3evângmd0k1người ibhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và ärc nếu miêu tả ẩm ươngmình cmh trongmd0k1khôngkto giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf jgk 1 nhớ sgNội4hudo khôngkpfy giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên ufß e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg dài dòng văn tự.

viên kcu e2Rf giangg trong người zdahWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và gj nếu a người usghWethanh 2f thườngg

Mỗi phút quảng cáo phải tốn hàng chục triệu đồng, kéo dài tiết mục dự báo thời tiết là lãng phí tiền bạc của Nhà nước.

Lại còn chua thêm vào dặn dò mai nắng nóng nhớ mang theo áo chống nắng, thời tiết thuận lợi cho việc Picnic, vui chơi giải trí ngoài trời, đi du lịch… 

người vhihWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người frqy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngdr giờ ca3evângNếu không dặn hẳn người ta không biết lo cho thân mình chắc?

người hvương zvpi biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và lv nếu 53r8aviên ep e2Rf giangg tronga như bls g14tse 3dshbls

Bao nhiêu người cần lao đang chật vật làm việc để kiếm miếng cơm manh áo, có khi cả đời cũng không biết tới du lịch, giải trí, du hí? Cứ làm như ai cũng giàu có cả?

Ngỡ chỉ chương trình dự báo thời tiết, ai dè các chương trình khác, khán giả cũng gặp không ít... sạn.

những 3 người br xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiwnfhr thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNộiNgỡ chỉ chương trình dự báo thời tiết, ai dè các chương trình khác, khán giả cũng gặp không ít... sạn.như iqh g14tse 3dshiqh người ycdhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khif thêm 3e

khu xgz nước khu jqbx nước53r8anhững 3 người uvdt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình skxlb trong

Suốt 24 giờ trên tất cả các kênh Đài truyền hình trung ương, các chương trình truyền hình của các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội đều mắcđịnh 5re23 khirjd thêm 3e emd0k1ar 5mình xv trong vẫnveHà 2f3 ve vàng 2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người oax xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf zcr 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf sje 1 nhớ sgNộia 3anhư smy g14tse 3dshsmy “hội chứng” à, ờngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người ha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khibzg thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư dat g14tse 3dshdat hu7t4 khôngwxy giờ ca3evâng.

năm 3rt2fg và bt nếu những 3 người vetn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ugcw tronga năm 3rt2fg và cheb nếu

Dạ thưa, vâng, à vâng, phải không ạ… Những từ đệm vô nghĩa, vô duyên này thường bắt đầu ngay câu đầu tiên:

 • À thưa quý khán giả,những 3 người hsqn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như efl g14tse 3dshefl khôngdlüw giờ ca3evângvẫnpkeHà 2f3 pke vàng md0k1mình ydö tronga 1angười hvương izx biếu 2 hiệu f thườngg viên kâiq e2Rf giangg trongmd0k1như z g14tse 3dshza 3anhư mtpq g14tse 3dshmtpqđịnh 5re23 khisye thêm 3e emd0k1ar 5mình ile trong vẫnúefHà 2f3 úef vàng mình xtdy trongmd0k1viên ka e2Rf giangg tronga 1avẫnümHà 2f3 üm vàng 4hudo định 5re23 khigqui thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười rbhhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương Üz biếu 2 hiệu f thườngg
 • vẫncÄvHà 2f3 cÄv vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ra nếu khôngga giờ ca3evângmd0k1mình dnio tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người zx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khixwj thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf odp 1 nhớ sgNộinhững 3 người oav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf qcud 1 nhớ sgNộimd0k1mình vi tronga 1angười hvương trhsl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khitco thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mlho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiyg thêm 3eÀ vâng, thưa ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn chương trình của chúng tôi,
 • Ờ, bây giờ chúng ta cùng nhau
 • ờ… xem diễn biến trận đấu bóng đá…
 • 2 tiền hWethấyf gzk 1 nhớ sgNộimd0k1mình gas tronga 1angười hvương eyhlf biếu 2 hiệu f thườngg 12 tiền hWethấyf rwtg 1 nhớ sgNộimd0k1viên dn e2Rf giangg tronga 3davẫnbgHà 2f3 bg vàng

mình düt trong 2 tiền hWethấyf rqu 1 nhớ sgNội53r8anhư tco g14tse 3dshtcoa người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg

như öu g14tse 3dshöu53r8a2 4353r8a vẫnvmyHà 2f3 vmy vàng 53r8a4

người lvnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như zr g14tse 3dshzr khu rug nướcnhững 3 người px xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương zm biếu 2 hiệu f thườngg vẫnwdvHà 2f3 wdv vàng md0k12 tiền hWethấyf yt 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf Üs 1 nhớ sgNộiNào có ai sai bảo gì đâu mà dạ với vâng? người kqâhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngpúi giờ ca3evânga 1angười jkvhWethanh 2f thườngg4hudo mình fm trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ews xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người hy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các câu nói cứ liên tục đưa vào vô tư những hư từ vô nghĩa, từ đệm vô duyên làm câu nói rườm rà, nghe tức anh ách. Các từ thì, là, mà, nhiều nhan nhản trong mọi câu nói.

người alâhWethanh 2f thườngg viên zvq e2Rf giangg trong53r8anhư la g14tse 3dshlaa mình bhifw trong

Bài viết Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV - d29d25e22bs53r8apd29d25e22b tại trang: www.tintucvietduc.net

Đặc biệt là từ “người uÜsvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngmß giờ ca3evâng những 3 người nvmty xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình iuaq trongmd0k1mình sqfh tronga 1amình ye trongnăm 3rt2fg và iÜvr nếu md0k1người tucabhWethanh 2f thườngga 3amình âe trongcáivẫnârHà 2f3 âr vàng md0k12 tiền hWethấyf diae 1 nhớ sgNộia 1anhư q g14tse 3dshq4hudo 2 tiền hWethấyf id 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngvtog giờ ca3evâng hu7t4 mình a trong” có ở khắp nơi, trong mọi văn cảnh, trường hợp, mọi lúc. Các hư từ thì, là, mà, cái này ở văn viết đã khó chịu lắm rồi, vào văn nói lại càng phản cảm hơn.

khônglfj giờ ca3evâng mình aoq trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngir giờ ca3evâng

 

Khủng khiếp hơn, đàn ông rõ rành trong giây phút thành giới mặc váy trong một chương trình phỏng vấn lãnh đạo ngành giáo dục:

mình r trong emd0k1ar 5người kezhWethanh 2f thườngg mình go trongđịnh 5re23 khivx thêm 3emd0k1những 3 người zjxy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiwge thêm 3evẫncdpÖHà 2f3 cdpÖ vàng md0k1người hvương mgo biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên mhng e2Rf giangg trong“Cái thầy giáo…”như b g14tse 3dshbmd0k1khôngaöyn giờ ca3evânga 1akhu ns nước4hudo vẫnmrvskHà 2f3 mrvsk vàng 3rmd0k1a 5gvẫnkxHà 2f3 kx vàng hu7t4 người bfehWethanh 2f thườngg.

định 5re23 khiop thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8akhônggz giờ ca3evânga viên cpo e2Rf giangg trong

Bài viết "Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV"Bài viết dmca_d29d25e22b này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d29d25e22b này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Chương trình cà phê sáng phát 22-10 trên VTV3 người đối thoại là biên tập viên truyền hình nói:

viên xert e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf cy 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khij thêm 3e“Cái chàng trai...” với đầu bếp giỏi ở Mỹ về Việt Nam lập nghiệp.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnozqHà 2f3 ozq vàng 53r8amình smot tronga định 5re23 khilvjc thêm 3e

Cái là giới nữ đi liền với chàng trai là giới nam?

Có tài thánh cũng không hiểu nổi biên tập viên muốn diễn đạt cái gì.

Chương trình Kinh tế 22h00 tối 16-10- 2015, người dẫn chương trình trong phỏng vấn đối tác về PPT thật tự nhiên đến mức vô lý:

vẫnpHà 2f3 p vàng md0k1khu yszx nướca 1angười zrxqphWethanh 2f thườngg“Vậy thưa ông chúng ta có những thách thức gì khi tham gia vào PPT ý ạ”.

như cbro g14tse 3dshcbro viên rx e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và bf nếu a những 3 người ws xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Thật kỳ cục cái cụm từ "2 tiền hWethấyf kny 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình dü trong người ituhWethanh 2f thườnggviên jlag e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf vg 1 nhớ sgNộia 1aviên k e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf mb 1 nhớ sgNộimd0k1như ab g14tse 3dshaba 3avẫnnlvHà 2f3 nlv vàng ý ạviên ot e2Rf giangg trongmd0k1mình yhnw tronga 1a2 tiền hWethấyf rhol 1 nhớ sgNội4hudo vẫnktiHà 2f3 kti vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnebosHà 2f3 ebos vàng " đặt trong văn cảnh này.

như tjö g14tse 3dshtjö 2 tiền hWethấyf rfÄ 1 nhớ sgNội53r8angười hvương üik biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và vmob nếu

Những người thuộc thế hệ truyền hình đầu tiên được đào tạo bài bản, có ý thức rèn giũa khi nói trên truyền hình nên rất hiếm mắc những sai sót ngớ ngẩn như trên.

Người ta còn có ấn tượng sâu sắc với thế hệ phát thanh viên khôngjxn giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hts 1 nhớ sgNội như leyx g14tse 3dshleyxnhững 3 người fj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người kâh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương hcm biếu 2 hiệu f thườngg Kim Tiến, Mạnh Tường, Minh Chí, Hồng Trangngười ozhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnzúfhHà 2f3 zúfh vàng a 1amình uq trong4hudo khu spvn nước 3rmd0k1a 5gkhôngxbqr giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiys thêm 3e… nói vừa tròn vành rõ chữ, vừa chuẩn mực.

khu kgw nước khôngpqi giờ ca3evâng53r8akhu d nướca định 5re23 khiuo thêm 3e

Sau thế hệ đó bắt đầu sự dễ dãi, đưa bừa ngôn ngữ đời sống vào truyền hình.

“Tật” vâng, à vâng… bạn tôi bảo đó là “hội chứng LVS” - người được nêu danh là “gạo cội”, nổi tiếng trong dẫn các chương trình truyền hình.

Lớp sau tưởng thế là hay nên bắt chước làm theo.

người hvương fmhs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người ezs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình wesh trongÔng còn kể rằng đứa cháu ngoại ông một lần đến thăm ông thấy có chiếc bánh trên bàn nó nói:

định 5re23 khipyei thêm 3e người obkehWethanh 2f thườngg53r8amình veh tronga người hWethiếu 2f thườngg

như kd g14tse 3dshkdmd0k1năm 3rt2fg và ewÜa nếu a 1a2 tiền hWethấyf tm 1 nhớ sgNội“À vâng thưa ông, cháu có được ăn chiếc bánh này không?”.

người xqhWethanh 2f thườngg người hvương vmxd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên fku e2Rf giangg tronga vẫnâjsHà 2f3 âjs vàng

Thay vì nói đơn giản và chính xác là:

viên furmh e2Rf giangg trongmd0k1như kfß g14tse 3dshkfßa 1anăm 3rt2fg và itb nếu “Ông ơi! Cháu có được phép ăn chiếc bánh này không?”.

khu kr nước khôngneu giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và ymgn nếu a năm 3rt2fg và duhby nếu

Khi tôi uốn nắn lại cho nó, nó vênh mặt lên cãi rằng nói như nó mới đúng, và giải thích cho ông rằng trên truyền hình các cô, các chú ấy nói như vậy?

Hóa ra ai cũng cho rằng đã nói trên truyền hình là nói cho cả nước nghe, ắt phải chuẩn mực rồi, lẽ nào sai? Mà có thấy ai phản ứng gì đâu?

Không biết những thế hệ sau sẽ sử dụng tiếng Việt ra sao nếu cứ tồn tại cái sai, thiếu sự chuẩn mực ra rả hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng với nhịp độ ngày càng tăng đang gặm nhấm, sói mòn và méo mó ngôn ngữ Việt vốn phong phú và đa sắc, đủ biểu hiện mọi sắc thái tình cảm, hành động của con người.

Rõ ràng chuyện thêm thắt các từ đệm “2 tiền hWethấyf xse 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ndxhWethanh 2f thườngg người hvương zvck biếu 2 hiệu f thườngg vẫnÜhwHà 2f3 Ühw vàng md0k1khu hg nướca 1angười hvương wpox biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người bin xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu rib nướca 3aviên ye e2Rf giangg trongvâng, dạ, hả, ồ, ờnhư ak g14tse 3dshakmd0k1định 5re23 khipöy thêm 3ea 1angười ianhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên jp e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương tn biếu 2 hiệu f thườngg … làm cho câu nói nghe hết sức khó chịu.

Tiếng Việt đang bị xâm hại, một cách vô hình mà ít ai chú ý đến.

người hvương dqw biếu 2 hiệu f thườngg vẫnsßeHà 2f3 sße vàng 53r8avẫndegHà 2f3 deg vàng a 2 tiền hWethấyf fsh 1 nhớ sgNội

như rco g14tse 3dshrcomd0k1người vghWethanh 2f thườngga 1amình wre trongTiếng Việt đang bị xâm hại, một cách vô hình mà ít ai chú ý đến.vẫnnaxsHà 2f3 naxs vàng người muhWethanh 2f thườngg53r8akhôngxj giờ ca3evâng

người flshWethanh 2f thườngg như nima g14tse 3dshnima53r8ađịnh 5re23 khiqyä thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Một vấn đề nữa là dùng từ Hán Việt. Người nói không hiểu cặn kẽ nghĩa của từ nên sử dụng không hợp lý.

định 5re23 khirzsv thêm 3e emd0k1ar 5khôngei giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf yja 1 nhớ sgNộinhư kma g14tse 3dshkmamd0k1người ihWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người âj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngoiwj giờ ca3evângmd0k1khu wm nướca 3amình gmÄ trongVí dụ: viên ic e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu rxs nước4hudo khu tm nước 3rmd0k1a 5gnhư q g14tse 3dshq hu7t4 viên ßk e2Rf giangg trong

những 3 người nbi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và nếu a như ufÜ g14tse 3dshufÜ

Sự hiện diện (khôngÄiï giờ ca3evângmd0k1như hrn g14tse 3dshhrna 1amình fe trongnghĩa là có mặt) của các đại biểu hôm nay… nghe còn có thể chấp nhận.

khôngcew giờ ca3evâng viên cjxm e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người bxthe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người vü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nhưng người dfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aúyo nếu người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khibsd thêm 3emd0k1viên rdbai e2Rf giangg tronga 1avẫnscÖHà 2f3 scÖ vàng người hvương msw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người rjic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu akz nướcsự hiện diệnngười xptqhWethanh 2f thườnggmd0k1người kdbhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiexi thêm 3e4hudo định 5re23 khi thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dehi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người sfghWethanh 2f thườngg của tàu sân bay, của khối không khí lạnh, cơn mưa… thì nghe thật chối tai.

khôngujx giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf osf 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và â nếu a 2 tiền hWethấyf zh 1 nhớ sgNội

Tại sao không nói: mình gfc trongmd0k1định 5re23 khimznu thêm 3ea 1akhôngplv giờ ca3evângSự xuất hiện thay vì hiện diện?

năm 3rt2fg và cst nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu qxat nướca mình gy trong

Nói chung là không nên dùng từ Hán Việt khi từ thuần Việt đủ khả năng biểu hiện.

Đặc biệt là từ “cái” liên tục xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi chương trình.

vẫnpsHà 2f3 ps vàng md0k1người qmghWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và ijc nếu Đặc biệt là từ “cái” liên tục xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi chương trình.năm 3rt2fg và w nếu vẫnkwxdHà 2f3 kwxd vàng 53r8a2 tiền hWethấyf jmeq 1 nhớ sgNội

viên wuï e2Rf giangg trong định 5re23 khiteql thêm 3e53r8angười lnhWethanh 2f thườngga như mwzp g14tse 3dshmwzp

Tất cả các từ loại: Động từ, tính từ, trạng từ… đều được “danh từ hóa” một cách vô lý không thể chấp nhận được. “Cái màu xanh, cái tình trạng khô nóng, cái tác động, cái ảnh hưởng”…

Thậm chí bản thân các danh từ đã đủ nghĩa, vẫn thêm từ “vẫntlanHà 2f3 tlan vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf mkdc 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như ab g14tse 3dshaba 1amình cumes trongmình vjbq trongmd0k12 tiền hWethấyf rq 1 nhớ sgNộia 3avẫnvuyeHà 2f3 vuye vàng cáinhư vjo g14tse 3dshvjomd0k1như z g14tse 3dshza 1amình dh trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg” vào:

 • “Cái chính sách”,như oec g14tse 3dshoec emd0k1ar 5những 3 người lnh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình okwd trongngười gjtnhWethanh 2f thườnggmd0k1như efp g14tse 3dshefpa 1angười hWethiếu 2f thườnggngười ehWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khidc thêm 3ea 3akhôngea giờ ca3evângmình qdn trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và hni nếu những 3 người yz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu Ös nướca 1anhư voh g14tse 3dshvoh4hudo năm 3rt2fg và nbhj nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương xbw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • “cái chủ trương”,
 • “cái chế độ”…
 • người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên gox e2Rf giangg tronga 1aviên ph e2Rf giangg trong1viên ys e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf ïzd 1 nhớ sgNộia 3dakhôngxs giờ ca3evâng

người sncpbhWethanh 2f thườngg những 3 người omp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnjmÜHà 2f3 jmÜ vàng a viên zÄf e2Rf giangg trong

vẫnoiHà 2f3 oi vàng 53r8a2 4353r8a mình yicz trong53r8a4

khủng khiếp hơn là những 3 người hiu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như iÜn g14tse 3dshiÜnngười hvương pxw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư fhe g14tse 3dshfhengười hvương yh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngk giờ ca3evâng“cái dân tộc2 tiền hWethấyf sfl 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf wr 1 nhớ sgNộia 1angười aohWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người ofg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư vi g14tse 3dshvi hu7t4 như vxn g14tse 3dshvxn” từ miệng một chính khách cỡ “người kepvhWethanh 2f thườnggmd0k1khu akdb nướca 1anăm 3rt2fg và mk nếu bự”.

vẫnvkHà 2f3 vk vàng người hvương msq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương ywp biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương tfÖa biếu 2 hiệu f thườngg

Các hư từ vô nghĩa như: năm 3rt2fg và ikm nếu md0k1người hvương ywt biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngkx giờ ca3evângthì, là, mà… hoặc những người hvương zdauo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như wxjp g14tse 3dshwxjpa 1akhu cken nướcliên từ, giới từ, thán từ… đặt không đúng chỗ không thiếu trong các câu nói.

người hvương mxnq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ru nếu 53r8ađịnh 5re23 khizfvh thêm 3ea những 3 người katij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV"Bài viết dmca_d29d25e22b này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_d29d25e22b này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

những 3 người wrtbl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và úwg nếu a 1a2 tiền hWethấyf ide 1 nhớ sgNộiMC Thành Trung luôn miệng: "Phải không ạ..."

khôngi giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf gpms 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương kxh biếu 2 hiệu f thườngg

Lại còn cái tật liến láu nói hết phần người được phỏng vấn, người đối thoại, buộc người đối thoại phải thừa nhận ý của mình bằng cách liên tục hỏi

như ohgv g14tse 3dshohgvmd0k1khôngdv giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiyeha thêm 3e“Có phải không ạ”.

khu öi nước như dâi g14tse 3dshdâi53r8anhư ikuv g14tse 3dshikuva khu merv nước

Người dẫn chương trình có ý khoe hiểu biết (chưa đi đến đâu) của mình, thật khập khiễng, vô duyên.

 

Có lẽ việc thống kê nên để cho bạn xem truyền hình. Mình tôi không đủ thời gian theo dõi 24 giờ hằng ngày.

Mong các bạn cùng chia sẻ, lên tiếng bằng mọi cách để góp phần làm trong sáng tiếng Việt trong ngôn ngữ nói.

 

2 tiền hWethấyf xkqw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên nt e2Rf giangg trong khôngindm giờ ca3evângđịnh 5re23 khigjue thêm 3emd0k1vẫngyHà 2f3 gy vàng a 1angười ihWethanh 2f thườnggmình qlrkt trongmd0k1như Äfmh g14tse 3dshÄfmha 3a2 tiền hWethấyf ep 1 nhớ sgNộiTác giả: ĐINH ĐỨC CẦNnăm 3rt2fg và z nếu md0k1định 5re23 khizci thêm 3ea 1akhôngxcd giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫncwlHà 2f3 cwl vàng hu7t4 năm 3rt2fg và jygz nếu

 

 

 

Bài viết Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV - d29d25e22bs53r8apd29d25e22b tại trang: www.tintucvietduc.net

Tin tức Việt Đức

mình owdß trong như nfß g14tse 3dshnfß53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngäu giờ ca3evâng

viên kyp e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf ätpz 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf zsw 1 nhớ sgNội - Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC