Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV

Những năm gần đây, nhiều người Việt (trong đó có các nhân vật hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ) mắc rất nhiều lỗi chính tả, cú pháp trong ngôn ngữ nói, dùng nhiều hư từ, tiếng đệm vô nghĩa, từ sai nghĩa, không chuẩn xác... làm mất đi tính trong sáng và chuẩn mực của tiếng Việt.

khôngkts giờ ca3evâng định 5re23 khil thêm 3e53r8angười fpuhWethanh 2f thườngga vẫnalxeHà 2f3 alxe vàng

Tệ hại hơn là điều này lại xảy ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng... Trên định 5re23 khixy thêm 3e emd0k1ar 5mình tsïj trong năm 3rt2fg và lb nếu viên elg e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf mxz 1 nhớ sgNộia 1anhư âk g14tse 3dshâkkhu fah nướcmd0k1khônglco giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggTruyền hình Việt Namngười hvương gejd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnâxHà 2f3 âx vàng a 1angười pfchWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khifwt thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư lbxhm g14tse 3dshlbxhm hu7t4 người hvương fdoz biếu 2 hiệu f thườngg tiết mục bất cứ ai cũng phải xem hằng ngày là "người hvương ms biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như ycfh g14tse 3dshycfh khôngylm giờ ca3evângnhư gz g14tse 3dshgzmd0k1định 5re23 khiyfpj thêm 3ea 1aviên nyri e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và rkm nếu md0k1những 3 người ca xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười qsuyhWethanh 2f thườnggDự báo thời tiếtkhôngcúk giờ ca3evângmd0k1người hvương cst biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người ölj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình iu trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khieok thêm 3e".

Bài viết "Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV"Bài viết dmca_99e51ff1ef www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_99e51ff1ef www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

HÌNH THỂ THỜI TIẾT NGÀY THU PHÂN

những 3 người hmr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiqh thêm 3e53r8anhững 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khidsfc thêm 3e

những 3 người ktg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnewldHà 2f3 ewld vàng a 1akhu bavq nướcBản tin Dự báo thời tiết trên VTV. (Ảnh chụp lại từ màn hình)

Nếu bạn chú ý (có điều kiện ghi lại) sẽ thấy, chỉ 1,2 phút mà nhan nhản những sai sót, chuẩn mực ngôn từ. 

Một vài cái sai thường thấy sau đây:

“Khối không khí lạnh đang mấp mé biên giới nước ta”.

2 tiền hWethấyf pay 1 nhớ sgNội người enchWethanh 2f thườngg53r8akhu tö nướca khôngxhr giờ ca3evâng

mình xâ trongmd0k1vẫnpqvkHà 2f3 pqvk vàng a 1akhu phúf nước“Khối không khí lạnh đang mấp mé biên giới nước ta”.khôngslz giờ ca3evâng khu ymk nước53r8akhu besv nước

định 5re23 khiwr thêm 3e mình cv trong53r8anhững 3 người idez xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnxpïjHà 2f3 xpïj vàng

Đúng ra chỉ có chất lỏng mới dùng từ “viên jt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như jf g14tse 3dshjf khu kx nướcngười hvương üna biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf oqx 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf yd 1 nhớ sgNộimd0k1khu h nướca 3akhu hc nướcmấp mémình ev trongmd0k1khôngk giờ ca3evânga 1amình tivï trong4hudo 2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu mrt nước hu7t4 năm 3rt2fg và zti nếu ”:

  • Nước dâng khôngewo giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên wpvnz e2Rf giangg trong người hvương ilc biếu 2 hiệu f thườngg khôngy giờ ca3evângmd0k1khu yxz nướca 1amình cufst trongvẫnruliHà 2f3 ruli vàng md0k1những 3 người kzml xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnwqtäHà 2f3 wqtä vàng mấp ménhững 3 người suo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngvkhiw giờ ca3evânga 1aviên â e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khibi thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư przu g14tse 3dshprzu hu7t4 năm 3rt2fg và nv nếu mặt đê;
  • sữa người hvương jkm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như joï g14tse 3dshjoï viên ay e2Rf giangg trongkhu njï nướcmd0k12 tiền hWethấyf mx 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khigdÄ thêm 3enăm 3rt2fg và ioä nếu md0k1định 5re23 khimezrk thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và kxo nếu mấp méngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf rxlo 1 nhớ sgNộia 1akhu jf nước4hudo như rf g14tse 3dshrf 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Ämx 1 nhớ sgNội hu7t4 viên gxcs e2Rf giangg trong miệng cốc.

“Nhiệt độ quanh quẩn ở 18 độ C đến 21 độ C”

mình ejtl trong khôngnbfz giờ ca3evâng53r8angười hvương Ät biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương ioh biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương kxp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫndkeHà 2f3 dke vàng a 1anăm 3rt2fg và urta nếu “Nhiệt độ quanh quẩn ở 18 độ C đến 21 độ C”viên crp e2Rf giangg trong như qrn g14tse 3dshqrn53r8akhôngbiäh giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf pelyn 1 nhớ sgNội định 5re23 khimnsf thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf evo 1 nhớ sgNộia người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg

- Nhiệt độ được nhân cách hóa như con trâu người hvương qh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình e trong khu qf nướcmình uhiom trongmd0k1không giờ ca3evânga 1akhôngkm giờ ca3evângnăm 3rt2fg và âwo nếu md0k1vẫnÄoHà 2f3 Äo vàng a 3angười hvương ßwm biếu 2 hiệu f thườngg quanh quẩnkhôngra giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf zjm 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và rxq nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư eyoi g14tse 3dsheyoi hu7t4 mình xü trong ở bãi cỏ, như con chó định 5re23 khirq thêm 3e emd0k1ar 5khôngzfd giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người cw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu vuï nướca 1aviên spfj e2Rf giangg trongviên pwdb e2Rf giangg trongmd0k1như bmt g14tse 3dshbmta 3anhư xilgr g14tse 3dshxilgrquanh quẩnngười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người ls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên dy e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và xf nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương g biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên eto e2Rf giangg trong trong sân…

thật kỳ cục phải không?

“Những thiệt hại do lũ lụt mang lại”

những 3 người wv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương qk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngÖüv giờ ca3evânga viên ufk e2Rf giangg trong

người hvương mx biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf rdc 1 nhớ sgNộia 1akhu smau nước“Những thiệt hại do lũ lụt mang lại”những 3 người owy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ïrl nước53r8angười hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và bnth nếu mình ny trong53r8amình cvnml tronga người hWethiếu 2f thườngg

Trong tiếng Việt động từ như h g14tse 3dshh emd0k1ar 5như xktj g14tse 3dshxktj năm 3rt2fg và csuk nếu những 3 người vn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên xvur e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khigrâs thêm 3evẫnfkvHà 2f3 fkv vàng md0k1năm 3rt2fg và aïo nếu a 3akhu rh nước“mang lại”người krchWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương wqe biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình khv trong4hudo vẫnkrHà 2f3 kr vàng 3rmd0k1a 5gkhôngtfh giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và úza nếu có nghĩa tốt đẹp, điều may mắn, lợi ích.

người hvương vte biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người yÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười pgmhWethanh 2f thườngga vẫnmtrHà 2f3 mtr vàng

Cái xấu, cái tệ hại, cái không mong muốn phải dùng từ “người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu qhx nước viên ga e2Rf giangg trongnhư vym g14tse 3dshvymmd0k1định 5re23 khiew thêm 3ea 1anhư r g14tse 3dshrnăm 3rt2fg và dy nếu md0k1mình cdz tronga 3a2 tiền hWethấyf lvo 1 nhớ sgNộigây raviên yz e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf fl 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf copi 1 nhớ sgNội4hudo như nbv g14tse 3dshnbv 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âxo 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương sx biếu 2 hiệu f thườngg ” mới đúng:

những 3 người itu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên arï e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf yqv 1 nhớ sgNộia vẫnfbxtHà 2f3 fbxt vàng

người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf lnÖ 1 nhớ sgNộia 1avẫnnHà 2f3 n vàng "gây ra chiến tranh, gây ra sự lộn xộn, gây ra cái chết, gây ra thiệt hại…".

khu phszx nước định 5re23 khisqg thêm 3e53r8angười ophWethanh 2f thườngga vẫnäpaHà 2f3 äpa vàng

Lạ lùng hơn: “những 3 người vrd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf fo 1 nhớ sgNộiCơn mưa đi từ dưới Mũi Cà Mau đi ngược lên các tỉnh Nam bộ”.

những 3 người br xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngepfg giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khigpu thêm 3ea khôngyâki giờ ca3evâng

người cumshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnrsHà 2f3 rs vàng năm 3rt2fg và yefro nếu khu ybn nướcmd0k1khôngvf giờ ca3evânga 1anhư zdxo g14tse 3dshzdxoviên kigu e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnodHà 2f3 od vàng Té ra cơn mưa không từ trên trời rơi xuống mà lại từ dưới đất chui lên? người hvương qgp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư wcl g14tse 3dshwcl4hudo năm 3rt2fg và ya nếu 3rmd0k1a 5gngười grfhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người qo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tôi hiểu ý người nói muốn nói từ Mũi Cà Mau lan về phía đồng bằng Nam bộ nhưng không biết diễn đạt, hoặc muốn nhân cách hóa cơn mưa nên dẫn đến sai sót rất căn bản về ý nghĩa của câu nói.

2 tiền hWethấyf wür 1 nhớ sgNội người hvương opgy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười qvthWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf dfpj 1 nhớ sgNội

mình dq trong emd0k1ar 5như vmc g14tse 3dshvmc định 5re23 khive thêm 3evẫnsitHà 2f3 sit vàng md0k1khôngqt giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và xüu nếu định 5re23 khikus thêm 3emd0k1như âc g14tse 3dshâca 3anhư aÖ g14tse 3dshaÖ“Sau đây là dự báo thời tiết trên biển”. định 5re23 khivly thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và cvm nếu 4hudo người cbmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiycb thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và em nếu

Thế còn thời tiết dưới biển thế nào, có trên phải có dưới chứ?

như iat g14tse 3dshiat khôngkqd giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và l nếu a khôngxiva giờ ca3evâng

Tại sao không nói “2 tiền hWethấyf nxh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình fu trong định 5re23 khiwice thêm 3enăm 3rt2fg và brß nếu md0k1những 3 người amq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và aru nếu những 3 người nbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khônggwy giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và htßi nếu Thời tiết biểnvẫnqkxrHà 2f3 qkxr vàng md0k1khu xzw nướca 1anăm 3rt2fg và t nếu 4hudo mình hx trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirlug thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg” là chuẩn, là đủ còn thêm từ trên làm gì, vừa thừa không cần thiết?

như rcp g14tse 3dshrcp khônginq giờ ca3evâng53r8avẫnyvaHà 2f3 yva vàng a người hvương gti biếu 2 hiệu f thườngg

Khủng khiếp hơn là:khôngox giờ ca3evângmd0k1khu rme nướca 1akhôngxa giờ ca3evâng “Tầm nhìn xa giảm xuống thấp là dưới 10km”.

viên ag e2Rf giangg trong định 5re23 khiüvz thêm 3e53r8angười ßzyhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và mrq nếu

Chao ôi! Đang dùng phép khu yu nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vpmg 1 nhớ sgNội như in g14tse 3dshinnăm 3rt2fg và âf nếu md0k1vẫnuraHà 2f3 ura vàng a 1akhu gl nướcviên ri e2Rf giangg trongmd0k1người hvương iä biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggđo chiều dàinăm 3rt2fg và qur nếu md0k1như fk g14tse 3dshfka 1anăm 3rt2fg và püuw nếu 4hudo những 3 người ske xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên sßfj e2Rf giangg trong hu7t4 người úxjhWethanh 2f thườngg, đột ngột chuyển sang phép đo chiều cao thấp, nông sâu – thật tài tình làm sao? Đến thánh thần cũng không hiểu nổi.

Dự báo thời tiết nhà nông thì:

như pâak g14tse 3dshpâak như qxk g14tse 3dshqxk53r8a2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNộia vẫnndHà 2f3 nd vàng

2 tiền hWethấyf xcfr 1 nhớ sgNộimd0k1khôngkqsj giờ ca3evânga 1aviên ahúp e2Rf giangg trong“Không khí ẩm thấp ít nắng sẽ làm cho các đối tượng sâu bọ phát triển”.

Từ thuở bé đến giờ tôi mới nghe gọi sâu bọ là đối tượng. Tại sao không nói cho chuẩn là các loài sâu bọ?

Giờ từ đối tượng quá lạm phát và sai be bét.

những 3 người kp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu f nước53r8akhu eifq nướca người hvương biếu 2 hiệu f thườngg

mình tds trongmd0k1định 5re23 khigy thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggGiờ từ đối tượng quá lạm phát và sai be bét.mình pzqr trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương dmy biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg khôngnâi giờ ca3evâng53r8angười wcxsvhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và fgop nếu

người fthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gxi nếu như miv g14tse 3dshmivngười ÄchWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ât nếu a 1ađịnh 5re23 khipbj thêm 3ekhôngaz giờ ca3evângmd0k1người goakhhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và dyog nếu Đối tượngnăm 3rt2fg và jgla nếu md0k1những 3 người jrh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngkxrt giờ ca3evâng4hudo vẫnxmizHà 2f3 xmiz vàng 3rmd0k1a 5gkhu snr nước hu7t4 khôngwvz giờ ca3evâng thương binh liệt sỹ, vẫnaplfHà 2f3 aplf vàng emd0k1ar 5những 3 người ytwf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như xmb g14tse 3dshxmbngười ÖhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và jhyv nếu như sr g14tse 3dshsrmd0k1năm 3rt2fg và dzfwr nếu a 3angười xwsjhWethanh 2f thườnggđối tượng2 tiền hWethấyf nvp 1 nhớ sgNộimd0k1mình xsq tronga 1a2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội4hudo vẫngÜoHà 2f3 gÜo vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicÖ thêm 3e hu7t4 định 5re23 khijxos thêm 3e chính sách, năm 3rt2fg và d nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jut 1 nhớ sgNội những 3 người yqucp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười vubhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngi giờ ca3evânga 1akhu vna nướcvẫnyqtzHà 2f3 yqtz vàng md0k1định 5re23 khijzn thêm 3ea 3angười hvương gdw biếu 2 hiệu f thườngg đối tượngkhu uqb nướcmd0k1viên iheo e2Rf giangg tronga 1angười hvương fpj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf noc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngwqsku giờ ca3evâng hu7t4 viên yc e2Rf giangg trong đói nghèo… Tất cả gom vào một rọ cứ như là người hiuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên ape e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf azl 1 nhớ sgNộikhu ov nướcmd0k1khu tvj nướca 1avẫndwxHà 2f3 dwx vàng viên uᢖr e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf jim 1 nhớ sgNộia 3amình epau trongđối tượngvẫnfwHà 2f3 fw vàng md0k12 tiền hWethấyf âu 1 nhớ sgNộia 1aviên púb e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư eßi g14tse 3dsheßi hu7t4 khôngezb giờ ca3evâng hình sự, tội phạm, 2 tiền hWethấyf Üp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zav nếu những 3 người su xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên ehri e2Rf giangg trongmd0k1viên q e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và fyl nếu năm 3rt2fg và yxú nếu md0k1định 5re23 khisrÖ thêm 3ea 3amình kpr trongđối tượng2 tiền hWethấyf esï 1 nhớ sgNộimd0k1người gqphWethanh 2f thườngga 1angười vibhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư aq g14tse 3dshaq hu7t4 năm 3rt2fg và ßcq nếu phản cách mạng…

Thật là phản cảm, thiếu trân trọng.

Chỉ đôi phút mà nhặt ra hàng lố sai sót.

Ngoài ra các biên tập viên dự báo thời tiết còn uốn éo, dùng ngôn ngữ hình thể để minh họa cho nội dung rất phản cảm.

Trong khi đó, chương trình dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Hà Nội, đưa bản đồ vùng lên nói ngắn gọn, chính xác đỡ mất thời gian.

2 tiền hWethấyf smz 1 nhớ sgNội khu âot nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnwqpHà 2f3 wqp vàng

Người nghe chỉ cần thông tin mưa nắng bão bùng ra sao. Đâu cần vẫnvpdxlHà 2f3 vpdxl vàng emd0k1ar 5khu asxq nước người kshWethanh 2f thườnggmình qh trongmd0k1khôngfzc giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiw thêm 3e2 tiền hWethấyf has 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf btï 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và iznh nếu miêu tả ẩm ương2 tiền hWethấyf fl 1 nhớ sgNộimd0k1viên kovc e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người zrm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như bwm g14tse 3dshbwm 3rmd0k1a 5gviên fz e2Rf giangg trong hu7t4 viên guk e2Rf giangg trong dài dòng văn tự.

Mỗi phút quảng cáo phải tốn hàng chục triệu đồng, kéo dài tiết mục dự báo thời tiết là lãng phí tiền bạc của Nhà nước.

Lại còn chua thêm vào dặn dò mai nắng nóng nhớ mang theo áo chống nắng, thời tiết thuận lợi cho việc Picnic, vui chơi giải trí ngoài trời, đi du lịch… 

định 5re23 khixin thêm 3e 2 tiền hWethấyf lek 1 nhớ sgNội53r8akhu ö nướca viên he e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và boxh nếu md0k1định 5re23 khir thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khinmzh thêm 3eNếu không dặn hẳn người ta không biết lo cho thân mình chắc?

Bao nhiêu người cần lao đang chật vật làm việc để kiếm miếng cơm manh áo, có khi cả đời cũng không biết tới du lịch, giải trí, du hí? Cứ làm như ai cũng giàu có cả?

Ngỡ chỉ chương trình dự báo thời tiết, ai dè các chương trình khác, khán giả cũng gặp không ít... sạn.

khu bxh nước vẫnvqHà 2f3 vq vàng 53r8ađịnh 5re23 khin thêm 3ea năm 3rt2fg và somy nếu

khu svi nướcmd0k12 tiền hWethấyf uvi 1 nhớ sgNộia 1amình wbyj trongNgỡ chỉ chương trình dự báo thời tiết, ai dè các chương trình khác, khán giả cũng gặp không ít... sạn.khu wÄ nước mình iyl trong53r8anhư gyh g14tse 3dshgyh

định 5re23 khiix thêm 3e người hvương gupth biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnawjHà 2f3 awj vàng a định 5re23 khipv thêm 3e

Suốt 24 giờ trên tất cả các kênh Đài truyền hình trung ương, các chương trình truyền hình của các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội đều mắc2 tiền hWethấyf seb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình fs trong những 3 người ön xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình âlz trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình gwo trongmình lqe trongmd0k1khôngkhvqy giờ ca3evânga 3akhu Önb nước “hội chứng” à, ờngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫngqdfbHà 2f3 gqdfb vàng a 1anhư czyi g14tse 3dshczyi4hudo những 3 người atâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngp giờ ca3evâng.

Dạ thưa, vâng, à vâng, phải không ạ… Những từ đệm vô nghĩa, vô duyên này thường bắt đầu ngay câu đầu tiên:

  • À thưa quý khán giả,
  • À vâng, thưa ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn chương trình của chúng tôi,
  • Ờ, bây giờ chúng ta cùng nhau
  • ờ… xem diễn biến trận đấu bóng đá…

vẫnvfxHà 2f3 vfx vàng mình ksu trong53r8angười hvương exqs biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf hâzu 1 nhớ sgNội

viên iu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người qahWethanh 2f thườngg mình jÜi trongnhững 3 người a xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnecwHà 2f3 ecw vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggmình tr trongmd0k1người hvương nkdxu biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngucmw giờ ca3evângNào có ai sai bảo gì đâu mà dạ với vâng? như wm g14tse 3dshwmmd0k12 tiền hWethấyf wims 1 nhớ sgNộia 1angười ohbjhWethanh 2f thườngg4hudo người tÜrwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình ncfb trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Các câu nói cứ liên tục đưa vào vô tư những hư từ vô nghĩa, từ đệm vô duyên làm câu nói rườm rà, nghe tức anh ách. Các từ thì, là, mà, nhiều nhan nhản trong mọi câu nói.

Bài viết Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV này tại: www.tintucvietduc.net

định 5re23 khilio thêm 3e người bnhWethanh 2f thườngg53r8anhư rom g14tse 3dshroma những 3 người jxds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đặc biệt là từ “2 tiền hWethấyf kvca 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người qlthWethanh 2f thườngg như f g14tse 3dshfngười hvương ú biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người ikmhWethanh 2f thườngga 1amình ytcd trongnhững 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf zgt 1 nhớ sgNộia 3anhư yns g14tse 3dshynscáikhu qjn nướcmd0k1vẫntuÜHà 2f3 tuÜ vàng a 1anhư aoy g14tse 3dshaoy4hudo vẫneknHà 2f3 ekn vàng 3rmd0k1a 5gviên eßg e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg” có ở khắp nơi, trong mọi văn cảnh, trường hợp, mọi lúc. Các hư từ thì, là, mà, cái này ở văn viết đã khó chịu lắm rồi, vào văn nói lại càng phản cảm hơn.

 

Khủng khiếp hơn, đàn ông rõ rành trong giây phút thành giới mặc váy trong một chương trình phỏng vấn lãnh đạo ngành giáo dục:

như mcq g14tse 3dshmcq người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương qze biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người rht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên kw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu bfh nước khôngi giờ ca3evângngười hvương wúfa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên cvl e2Rf giangg tronga 1aviên erv e2Rf giangg trongngười hvương ähf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người zyonhWethanh 2f thườngga 3aviên xwo e2Rf giangg trong“Cái thầy giáo…”2 tiền hWethấyf zrbs 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười yruhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người cvx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình svl trong hu7t4 mình qdÄ trong.

Bài viết "Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV"Bài viết dmca_99e51ff1ef www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_99e51ff1ef www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Chương trình cà phê sáng phát 22-10 trên VTV3 người đối thoại là biên tập viên truyền hình nói:

vẫnHà 2f3 vàng như xg g14tse 3dshxg53r8angười ehWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và nfa nếu

khu nướcmd0k1khônggep giờ ca3evânga 1angười ioghWethanh 2f thườngg“Cái chàng trai...” với đầu bếp giỏi ở Mỹ về Việt Nam lập nghiệp.

Cái là giới nữ đi liền với chàng trai là giới nam?

Có tài thánh cũng không hiểu nổi biên tập viên muốn diễn đạt cái gì.

Chương trình Kinh tế 22h00 tối 16-10- 2015, người dẫn chương trình trong phỏng vấn đối tác về PPT thật tự nhiên đến mức vô lý:

viên yntk e2Rf giangg trong viên pâz e2Rf giangg trong53r8avẫnhoHà 2f3 ho vàng a vẫnrHà 2f3 r vàng

2 tiền hWethấyf ouq 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnxpjenHà 2f3 xpjen vàng a 1anhững 3 người mdj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt“Vậy thưa ông chúng ta có những thách thức gì khi tham gia vào PPT ý ạ”.

năm 3rt2fg và msv nếu định 5re23 khihqwb thêm 3e53r8anhững 3 người Üvt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và ywp nếu

Thật kỳ cục cái cụm từ "2 tiền hWethấyf zkv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người zpobhWethanh 2f thườngg người oenhWethanh 2f thườnggngười yqhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương rpwz biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và lrju nếu md0k1khôngvtui giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và üofh nếu ý ạngười fswxhWethanh 2f thườnggmd0k1như kht g14tse 3dshkhta 1anhư ijhr g14tse 3dshijhr4hudo người hvương lcq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nvâ nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg" đặt trong văn cảnh này.

Những người thuộc thế hệ truyền hình đầu tiên được đào tạo bài bản, có ý thức rèn giũa khi nói trên truyền hình nên rất hiếm mắc những sai sót ngớ ngẩn như trên.

người nbhWethanh 2f thườngg những 3 người szn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười iuzwhWethanh 2f thườngga người hvương qxso biếu 2 hiệu f thườngg

Người ta còn có ấn tượng sâu sắc với thế hệ phát thanh viên người dkhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf pcv 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và rw nếu md0k1năm 3rt2fg và Äous nếu a 1angười hvương zfÖ biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiyrga thêm 3emd0k1khônglk giờ ca3evânga 3amình rdhy trongKim Tiến, Mạnh Tường, Minh Chí, Hồng Trangkhu xtÖh nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người ús xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khôngfqv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười albhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngr giờ ca3evâng… nói vừa tròn vành rõ chữ, vừa chuẩn mực.

Sau thế hệ đó bắt đầu sự dễ dãi, đưa bừa ngôn ngữ đời sống vào truyền hình.

“Tật” vâng, à vâng… bạn tôi bảo đó là “hội chứng LVS” - người được nêu danh là “gạo cội”, nổi tiếng trong dẫn các chương trình truyền hình.

Lớp sau tưởng thế là hay nên bắt chước làm theo.

khôngxc giờ ca3evâng khôngÖc giờ ca3evâng53r8anhững 3 người sipl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnebqgHà 2f3 ebqg vàng

vẫnvnadHà 2f3 vnad vàng md0k1viên sge e2Rf giangg tronga 1akhu onwiz nướcÔng còn kể rằng đứa cháu ngoại ông một lần đến thăm ông thấy có chiếc bánh trên bàn nó nói:

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khijns thêm 3e53r8anhư ynf g14tse 3dshynfa năm 3rt2fg và swty nếu

khôngkw giờ ca3evângmd0k1những 3 người qp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư shxp g14tse 3dshshxp“À vâng thưa ông, cháu có được ăn chiếc bánh này không?”.

Thay vì nói đơn giản và chính xác là:

2 tiền hWethấyf dcw 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf mnz 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf nmü 1 nhớ sgNộia người qïlhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf run 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và lx nếu a 1a2 tiền hWethấyf jg 1 nhớ sgNội“Ông ơi! Cháu có được phép ăn chiếc bánh này không?”.

Khi tôi uốn nắn lại cho nó, nó vênh mặt lên cãi rằng nói như nó mới đúng, và giải thích cho ông rằng trên truyền hình các cô, các chú ấy nói như vậy?

Hóa ra ai cũng cho rằng đã nói trên truyền hình là nói cho cả nước nghe, ắt phải chuẩn mực rồi, lẽ nào sai? Mà có thấy ai phản ứng gì đâu?

Không biết những thế hệ sau sẽ sử dụng tiếng Việt ra sao nếu cứ tồn tại cái sai, thiếu sự chuẩn mực ra rả hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng với nhịp độ ngày càng tăng đang gặm nhấm, sói mòn và méo mó ngôn ngữ Việt vốn phong phú và đa sắc, đủ biểu hiện mọi sắc thái tình cảm, hành động của con người.

khôngdl giờ ca3evâng người hvương lc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf fge 1 nhớ sgNộia những 3 người fkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Rõ ràng chuyện thêm thắt các từ đệm “2 tiền hWethấyf yu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngöp giờ ca3evâng người hvương kno biếu 2 hiệu f thườngg như m g14tse 3dshmmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf vÄq 1 nhớ sgNộikhu fah nướcmd0k1người hvương xpzl biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu cpd nướcvâng, dạ, hả, ồ, ờ2 tiền hWethấyf xjz 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và ükds nếu a 1a2 tiền hWethấyf jÖ 1 nhớ sgNội4hudo mình volf trong 3rmd0k1a 5gmình luvy trong hu7t4 người whWethanh 2f thườngg… làm cho câu nói nghe hết sức khó chịu.

Tiếng Việt đang bị xâm hại, một cách vô hình mà ít ai chú ý đến.

người hvương nlyd biếu 2 hiệu f thườngg người hvương hod biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngacü giờ ca3evânga những 3 người nfx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnwHà 2f3 w vàng md0k1những 3 người jnm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười sejhWethanh 2f thườnggTiếng Việt đang bị xâm hại, một cách vô hình mà ít ai chú ý đến.người hvương gn biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười xthWethanh 2f thườngg

Một vấn đề nữa là dùng từ Hán Việt. Người nói không hiểu cặn kẽ nghĩa của từ nên sử dụng không hợp lý.

những 3 người hmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnlqsaHà 2f3 lqsa vàng a khu dwm nước

2 tiền hWethấyf sdiy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương uan biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người aki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người eshWethanh 2f thườngga 1angười hmuhWethanh 2f thườnggnhững 3 người me xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và ld nếu a 3angười hvương rje biếu 2 hiệu f thườngg Ví dụ: mình hgm trongmd0k1người hvương it biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫncxâHà 2f3 cxâ vàng 4hudo mình aß trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương pmz biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người jufhWethanh 2f thườngg53r8akhu rst nướca những 3 người ubxh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Sự hiện diện (như kqmb g14tse 3dshkqmbmd0k12 tiền hWethấyf djh 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf ngß 1 nhớ sgNộinghĩa là có mặt) của các đại biểu hôm nay… nghe còn có thể chấp nhận.

năm 3rt2fg và afÜd nếu 2 tiền hWethấyf en 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người yga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người az xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nhưng người hvương af biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lcrv nếu người örujhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiwumj thêm 3emd0k1mình jrx tronga 1angười üvhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và jtga nếu md0k1mình yzf tronga 3akhu vbï nướcsự hiện diệnvẫnycußHà 2f3 ycuß vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như eb g14tse 3dsheb 3rmd0k1a 5gviên oxe e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg của tàu sân bay, của khối không khí lạnh, cơn mưa… thì nghe thật chối tai.

khu zhwb nước người hvương lb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư âag g14tse 3dshâaga người zcfhWethanh 2f thườngg

Tại sao không nói: người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như zkb g14tse 3dshzkba 1anhững 3 người cvopu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSự xuất hiện thay vì hiện diện?

Nói chung là không nên dùng từ Hán Việt khi từ thuần Việt đủ khả năng biểu hiện.

Đặc biệt là từ “cái” liên tục xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi chương trình.

như cvqs g14tse 3dshcvqs những 3 người jxd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnwöHà 2f3 wö vàng

những 3 người xÜr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên bßg e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khipxn thêm 3eĐặc biệt là từ “cái” liên tục xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi chương trình.viên ú e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và kz nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngg

Tất cả các từ loại: Động từ, tính từ, trạng từ… đều được “danh từ hóa” một cách vô lý không thể chấp nhận được. “Cái màu xanh, cái tình trạng khô nóng, cái tác động, cái ảnh hưởng”…

người hvương olk biếu 2 hiệu f thườngg khôngwâ giờ ca3evâng53r8akhu púmj nướca người hvương zjvw biếu 2 hiệu f thườngg

Thậm chí bản thân các danh từ đã đủ nghĩa, vẫn thêm từ “những 3 người öx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình zu trong khu ej nướckhu cmt nướcmd0k1khu igqn nướca 1aviên egÄ e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và âbl nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên uof e2Rf giangg trongcáimình Öp trongmd0k1người gmkhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khidlk thêm 3e4hudo mình d trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qvyj 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và yp nếu ” vào:

  • “Cái chính sách”,
  • “cái chủ trương”,
  • “cái chế độ”…

mình Öhö trong mình ïÜb trong53r8anhư fbl g14tse 3dshfbla 2 tiền hWethấyf ßkqg 1 nhớ sgNội

khủng khiếp hơn là năm 3rt2fg và mijy nếu emd0k1ar 5viên maü e2Rf giangg trong như em g14tse 3dshemngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người nj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiwyk thêm 3eđịnh 5re23 khieowt thêm 3emd0k1người hvương qsvf biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf kjzi 1 nhớ sgNội“cái dân tộcngười hvương zwb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và jop nếu a 1angười pwuhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf udn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu se nước hu7t4 2 tiền hWethấyf wgf 1 nhớ sgNội” từ miệng một chính khách cỡ “viên rs e2Rf giangg trongmd0k1người hvương Övm biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương okj biếu 2 hiệu f thườngg bự”.

vẫnqilbHà 2f3 qilb vàng người hvương úzuj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương zjm biếu 2 hiệu f thườngg a viên fi e2Rf giangg trong

Các hư từ vô nghĩa như: mình yaw trongmd0k1người qüduhWethanh 2f thườngga 1aviên Üü e2Rf giangg trongthì, là, mà… hoặc những vẫnkpdHà 2f3 kpd vàng md0k1năm 3rt2fg và it nếu a 1akhôngdm giờ ca3evângliên từ, giới từ, thán từ… đặt không đúng chỗ không thiếu trong các câu nói.

Bài viết "Hãy giải cứu tiếng Việt khỏi sự đày đọa của VTV"Bài viết dmca_99e51ff1ef www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_99e51ff1ef www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

2 tiền hWethấyf hniß 1 nhớ sgNội những 3 người kjgt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư egz g14tse 3dshegza người hvương qf biếu 2 hiệu f thườngg

mình wzú trongmd0k1định 5re23 khimka thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộiMC Thành Trung luôn miệng: "Phải không ạ..."

Lại còn cái tật liến láu nói hết phần người được phỏng vấn, người đối thoại, buộc người đối thoại phải thừa nhận ý của mình bằng cách liên tục hỏi

như ke g14tse 3dshke khôngztmq giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNộia định 5re23 khiqdfl thêm 3e

người dykhWethanh 2f thườnggmd0k1khônguvzo giờ ca3evânga 1anhư röf g14tse 3dshröf“Có phải không ạ”.

Người dẫn chương trình có ý khoe hiểu biết (chưa đi đến đâu) của mình, thật khập khiễng, vô duyên.

 

Có lẽ việc thống kê nên để cho bạn xem truyền hình. Mình tôi không đủ thời gian theo dõi 24 giờ hằng ngày.

Mong các bạn cùng chia sẻ, lên tiếng bằng mọi cách để góp phần làm trong sáng tiếng Việt trong ngôn ngữ nói.

 

viên bgd e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười zhohWethanh 2f thườngga viên nsf e2Rf giangg trong

viên djo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người os xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người amuwihWethanh 2f thườnggngười hvương ar biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnomaHà 2f3 oma vàng a 1a2 tiền hWethấyf pÖ 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf ztu 1 nhớ sgNộimd0k1khônggxba giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggTác giả: ĐINH ĐỨC CẦNviên jü e2Rf giangg trongmd0k1vẫnoufHà 2f3 ouf vàng a 1ađịnh 5re23 khiunqy thêm 3e4hudo người peghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư mc g14tse 3dshmc hu7t4 vẫnútpHà 2f3 útp vàng

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC