Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Công cụ trực tuyến viết đơn cắt hợp đồng

Báo TINTUCVIETDUC xin giới thiệu Công cụ viết Giấy cắt hợp đồng (Kündigung) cho Kiều bào tại Đức.

Bạn hãy điền tên Hãng mà bạn muốn chấm dứt hợp đồng, sau đó một mẫu đơn chuẩn với đầy đủ thông tin cần thiết cho Bạn.

Bạn có thể xem trước 2 bước sau:

  • điền tên hãng mình cần cắt hợp đồng, dưới ô: Anbieternamen eingeben... sẽ liệt kê chính xác cho Bạn Hãng trên nước Đức
  • Sau đó bạn điền thông tin cần thiết cho Bản cắt hợp đồng
  • Nội dung chuẩn tiếng Đức sẽ tự điền cho Bạn
  • Bạn chỉ việc ký tên gửi trực tiếp hay in ra giấy tự gửi