Tiền bạc

Vì sao tôi không thích giàu Triệu phú Mỹ cho rằng chỉ cần kiếm đủ tiền để có sự tự do, và tự do sẽ mang lại hạnh phúc....