Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Nhà đất

Làm thế nào để đòi lại đất nhờ người khác mua hộ? Hỏi: Năm 2008, gia đình tôi có đưa tiền cho bác họ nhờ mua mảnh đất ở quê. Giờ chúng tôi muốn về quê sống trên phần đất đã mua này, xong bác không đồng...

banner 300x125 xemtuvi