Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Nói về Việt Nam

Tiến sĩ "dỏm": Lỗi do ai? Nhiều đề tài luận án tiến sĩ bị cho là chỉ tương đương với báo cáo, tham luận làm suy giảm nền học thuật Việt Nam. Nguyên nhân từ nghiên cứu sinh hay từ giáo sư...

Vừa phải thôi các quan Y tế! Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Đây là mức giá được đề xuất trong “Dự...

Đâu rồi hào khí của cha ông? Người Việt chúng ta phải nhận ra sự thật đáng buồn này, quốc gia chúng ta đang thuộc phe yếu. Ai đã biến Việt Nam anh hùng giờ đây rụt rè, thập thò tiếng nói như...