Nói về Việt Nam

Góc nhìn của nữ nhà văn Đức về Việt Nam Juli Zeh là nhà văn trẻ tại Đức, năm 2010 cô nhận học bổng Viện Goethe để qua Việt Nam trải nghiệm. ...