Nói về Việt Nam

Khách Tây kể khác biệt hai miền Nam và Bắc Tại TP HCM, nhiều quán bar và hộp đêm mở cửa đến sáng. Nhưng đến Hà Nội, khách nước ngoài phải mất công tìm nếu...

Chuyện tên phố của Hà Nội xưa Thời vua Tự Đức tên phố Hà Nội dựa theo tên phường, hoặc nghề thủ công, hoặc mặt hàng mà con phố đó chuyên buôn...