Nói về Việt Nam

Việt Nam mùa Covid-19 dưới góc nhìn của người Anh "Cuộc sống đã trở lại bình thường. Tắc đường thậm chí trông thật huy hoàng, ngay cả ngày 40 độ C cũng được... Tôi cảm thấy như gia đình mình đã trúng giải độc đắc...

22 megabytes