Thứ năm, 07 Tháng 7 2022

Nói về Việt Nam

Hà  Nội cần một Chủ tịch trí tuệ và trong sạch Hà Nội cần cải tạo hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước chứ không phải nhà hát Opera. Tất cả đều rõ ràng, hầu như ai cũng thấy. Nhưng tại sao Hà Nội...