Nói về Việt Nam

Anh Tây bị tiếng Việt hành! Ở đây vui quá, xin lỗi, cười hết nổi! là cuốn sách viết bằng tiếng Việt thứ hai của Jesse Peterson sau 10 năm sống...