Nói về Việt Nam

Việt Nam với Gánh nợ triệu tỷ Việc vay nợ và trả nợ sẽ là thách thức không nhỏ trong thời gian tới. Hơn 3 triệu tỷ đồng nợ công luôn là...