Nói về Việt Nam

Nhà máy thủy điện không phép! Sau hàng chục năm xây dựng và đưa vào hoạt động, người ta mới phát hiện các sai phạm khủng của Nhà máy thủy điện Tà Thàng. Té ra nhà máy này không có giấy...

Chuyên gia Đức đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam Quốc hội Việt Nam đã có đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước, đây là nhận định của Tiến sỹ Gerhard Will, nguyên chuyên gia về Biển Đông của Quỹ...

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi