Mua, đăng kí, đổi bằng lái xe

Xử lý thế nào khi người khác mượn xe rồi vi phạm luật giao thông

Xử lý thế nào khi người khác mượn xe rồi vi phạm luật giao thông

Trường hợp cho người khác mượn xe gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay trách nhiệm về xử phạt vi phạm hành chính sẽ thuộc về ai?


Bằng lái xe ở Việt Nam có sử dụng được tại Đức?

Bằng lái xe ở Việt Nam có sử dụng được tại Đức?

Câu hỏi:

Tôi sang Đức từ tháng 5/2011 theo diện hôn thê. Năm nay tôi định về Việt Nam học bằng lái xe hơi. Nhưng tôi không rõ là khi có bằng ở Việt Nam rồi, sang Đức có

...
Bằng lái xe ở Đức có được phép lái xe ở Việt Nam và bằng Việt Nam có được lái...

Bằng lái xe ở Đức có được phép lái xe ở Việt Nam và bằng Việt Nam có được lái xe ở Đức?

Tôi là người Việt Nam đang định cư tại CHLB Đức. Tôi có bằng lái xe quốc tế do CHLB Đức cấp. Với bằng lái xe quốc tế này thì tôi có được lái xe ở Việt Nam

...
Bằng lái xe ở Việt Nam có sử dụng được tại Đức?

Bằng lái xe ở Việt Nam có sử dụng được tại Đức?

Câu hỏi:Tôi sang Đức từ tháng 5/2011 theo diện hôn thê. Năm nay tôi định về Việt Nam học bằng lái xe hơi. Nhưng tôi không rõ là khi có bằng ở Việt Nam rồi, sang Đức có đổi bằng

...
Người Việt Nam ở nước ngoài muốn mua, đăng kí ôtô, xe máy

Người Việt Nam ở nước ngoài muốn mua, đăng kí ôtô, xe máy

Hỏi: Người Việt Nam ở nước ngoài muốn mua, đăng kí ôtô, xe máy hoặc đổi bằng lái xe ôtô, xe máy tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì?

...