Năm tháng không quên

Soi lại tàn tích của cuộc chiến tranh biên giới 1979  Thị trấn Đồng Đăng đã hồi sinh, nhưng đống đổ nát của pháo đài Đồng Đăng vẫn nằm lại trên đỉnh đồi như lời nhắc nhở về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía...

Page 1 of 5